Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Østjysk Tagbyg ApS

Regeringen vil afskaffe offentlige ejendomsvurderinger af andelsboligforeninger

Det er gået ubemærket hen for mange af andelsboligmarkedets parter, at skatteminister Morten Bødskov (S) har sendt et lovforslag i høring, der praktisk talt skal afskaffe offentlige ejendomsvurderinger af andelsboligforeninger.

Det er for vanskeligt at vurdere værdien af erhvervsejendomme, og derfor vil skatteminister Morten Bødskov ikke længere fastsætte ejendomsværdien af 500.000 erhvervsejendomme.

Det fremgår af et lovforslag, der er blevet sendt i høring.

De berørte erhvervsejendomme omfatter også alle de ejendomme, hvor andelsboligforeningerne har til huse.

Forenkling bliver til afskaffelse

De offentlige ejendomsvurderinger har været udskudt af mange omgange og sidst de blev fornyet, var tilbage i 2012. Skatteministeriet har i mange år arbejdet på at udarbejde et nyt system og mange andelsboligforeninger har ventet på nye offentlige ejendomsvurderinger lige siden. Flere foreninger er skiftet til valuarvurderinger i mellemtiden, men opgørelser viser, at det er omtrent 40 procent af landets andelsboligforeninger, der stadig benytter sig af en offentlig ejendomsvurdering.

I maj indgik partierne, der står bag den politiske aftale om nye ejendomsvurderinger – Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance – en ny aftale om ejendomsbeskatningen i de kommende tre år, som er gældende mens det nye system bliver klargjort. Af denne aftale fremgår det, at der skal findes en mere enkel model for vurdering af erhvervsejendomme for at minimere risikoen for flere fejl.

Det er denne forenkling, som nu kan betyde, at der slet ikke skal fastsættes en ejendomsværdi af andelsboligforeningernes ejendomme. I hvert fald hvis det lovforslag, som regeringen har sendt i høring, bliver en realitet.

Kritik: Konsekvenser for andelsboligforeninger er ikke belyst

Lovforslaget blev sendt i høring allerede d. 12.10.20, men lidt atypisk er ABF – Andelsboligforeningernes Interesseorganisation – ikke inviteret med. De har i en pressemeddelelse udtrykt stor utilfredshed med forslaget blandt andet fordi, at de økonomiske konsekvenser for den enkelte andelsboligforening ikke er belyst, og uden at forholde sig til den boligpolitiske betydning.

”Nu har en ny offentlig vurdering været udskudt siden 2012, og rigtig mange andelsboligforeninger har set frem til den nye offentlige ejendomsvurdering. Senest i september i år oplyste skatteministeren, at den offentlige vurdering for andelsboliger ville komme i forlængelse af vurderingen for ejerboliger i 2021. Derfor gør det ikke forundringen mindre, at der nu – ud af den blå luft – kommer et forslag om helt at afskaffe den offentlige vurdering for andelsboliger – og det endda uden, at det overhovedet belyses, hvilke konsekvenser regeringens forslag vil få for landets andelsboligforeninger,” siger Jan Hansen, direktør i ABF, i en pressemeddelelse.

Politiken skriver, at regeringen som led i forenklingen kun vil fastsætte en grundværdi for erhvervsejendomme. Denne fastsættelse af grundværdien skal ske ved, at man som udgangspunkt vurderer grundens værdi i de tilfælde, at der kunne bygges ejerboliger på grunden. Forligspartierne blev præsenteret for forslaget inden det blev sendt ud, men ville give deres opbakning til forslaget.

”Det er for egen regning, at regeringen har sendt forslaget i høring. Vi har brug for at grave os dybere ned i det, men grundlæggende er jeg meget skeptisk,” siger Venstres skatteordfører, Louise Schack Elholm til Politiken.

Hvad mener du? Skal de offentlige ejendomsvurderinger afskaffes helt? På Andelsportal.dk følger vi løbende udviklingen og vil meget gerne høre fra berørte parter.

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

32 kommentarer

AvatarArne Poulsen

Jeg mener at vi fortsat bør have en offentlig vurdering af andelsboliger. Det vil være meget dyrt for foreningerne såfremt vi tvinges ind i et system hvor vi skal have en valuar vurdering hvert år. Vores forening er på kun 8 andele og en lovpligtig årlig valuar vurdering vil vægte meget højt på udgiftssiden. Set i lyset af, at det nu er 6 år siden vi sidst havde udskiftning af bolig/andelshaver er det jo “penge ud af vinduet”, at foretage valuar vurdering hvert år.

Kære Thomas
Tusind tak for information og link! Vi følger behandlingen nøje herinde.
De bedste hilsner
/Nynne – Andelsportal.dk

Hejsa, er der endnu ikke noget nyt om, hvorvidt forslaget er blevet vedtaget? 😊
Vh Simon

Hej Simon
Tak for din kommentar. Vi har endnu ikke hørt nyt i sagen, desværre.
De bedste hilsner
/Nynne – Andelsportal.dk

Hej Nynne
Hvad sker der med de andelsboligforeninger der allerede er på valuarvudering, og ikke den offentlige vurdering, vil deres pris umiddelbart være upåvirket?
Mvh
Nicklas

Maria CarlsenMaria Carlsen

Hej Nicklas,
Tak for din kommentar. Det ser umiddelbart sådan ud.
Valuarvurderingerne er styret af prisen på udlejningsejendomme, så det er i højere grad, når der sker noget på prisen på dem, at det kan påvirke valuarvurderingerne.
Bedste hilsner
Maria – Andelsportal.dk

Hej Andelsportal,
Jeg synes ikke jeg kan se, at forslaget er vedtaget endnu? Såfremt det bliver vedtaget, hvad sker der så med de foreninger som benytter den offentlige vurdering? Vil de kunne gøre brug af en ny “offentlig” vurdering i en eller anden form? Foreningerne skal vel betale en eller anden ejendomsskat, som vel skal opgøres på en ny måde. Kan denne så bruges som ny vurdering?
Herudover er forslaget blevet vedtaget endnu? Eller ligger det fortsat til høring?

Hej Chris
Tak for dine to kommentarer. Vi følger forslaget tæt, men har ikke hørt ydereligere siden denne artikel blev skrevet. Forslaget er altså ikke vedtaget endnu. Det betyder også, at vi ikke kan sige mere om konsekvenserne, men det tyder på, at de andelsboligforeninger, der benytter en offentlig ejendomsvurdering – med dette forslag – vil blive nødt til at skifte til en valuarvurdering, hvis de ønsker en opdateret vurdering.
De bedste hilsner
/Nynne – Andelsportal.dk

Hej Andelsportal,
Er forslaget blevet vedtaget endnu? Eller ligger det fortsat til høring?

Hej Andreas
Tak for din kommentar. Vi opdaterer naturligvis portalen, så snart der er nyt. Forslaget er fortsat til høring.
De bedste decemberhilsner
/Nynne – Andelsportal.dk

Vi har byggesum som værdi for boligerne, vil den nye ændring kræve nogen ændring for os, ud over
At skattegrundlaget stiger , da byggesum er højere end vurderingen.

AvatarFlemming Larsen

Hvorfor skal der i det hele taget fastsættes en fiktiv fastlåst værdi? Den reelle værdi, er jo den pris, man kan sælge til

AvatarTage Reinert

Det virker fornuftigt at afskaffe de offentlige ejendomsvurderinger for andelsforeninger. Der kræves jo ingen skatter op baseret på dem. Derfor har det offentlige jo intet formål med at bruge penge på opgaven. Andelsforeninger kan jo indhente valuarvurderinger og på den måde fastsætte andelskronen.

AvatarFlemming Larsen

Afskaf begrebet andelsboliger.
Det blev oprettet for at almindelige mennesker også havde en mulighed for at komme ind på boligmarkedet, men i dag er indskuddet i en andelsforening ofte mange gange højere end for en ejerbolig. Samtidig har man langt dårligere adgang til fordelagtige lån. Man får heller ikke del i den stigning, der sker på ejendomsmarkedet i almindelighed. Sammenligner man med lejeboliger, er man også dårligere stillet, idet man ikke kan få boligydelse. Området er desuden fyldt med lappeløsninger og særregler, der gør det vanskeligt at gennemskue. Så er der lige det idylliske billede af sammenholdet i en andelsforening, men kunne det ikke lige så godt praktiseres i en ejerforening?

AvatarFlemming Larsen

Hvis man for alle ejendomme brugte sidst kendte salgspris som ejendomsvurdering, og derefter regulerede den med pristallet f. eks. hvert 4. år, var man ude over mange problemer.
1: Svært at argumentere mod vurderingen, når man har handlet til den pris.
2: Holder priserne nede, det en høj pris giver høj skat fremover.
3: Incitament til at vedligeholde od forbedre sin bolig, idet en værdiforøgelse først bliver beskattet hos næste ejer.
4: Et simpelt EDB program kan håndtere størstedelen af ejendomsvurderingerne
5: Sidst men ikke mindst, en mere objektiv og retfærdig beskatning.

AvatarLars Jespersen

Hej Maria.
Hvad er problemet med at lade de frie arbejdsmarkedskrafter bestemme prisen nøjagtig som når en ejendomsmægler sætter prisen på en bolig.
Hej Lars

Maria CarlsenMaria Carlsen

Hej Lars,
Tak for dit spørgsmål.
Hvis boligerne skal prissættes efter markedskræfter vil de i praksis nærmest skulle overgå til at blive ejerboliger. Det er en ideologisk diskussion om hvorvidt andelsboligformen skal bevares. Vi har blandt andet skrevet lidt om den debat i denne artikel: https://www.andelsportal.dk/nyheder/faellesforetagende-flere-fortegn/.
Bedste hilsner
Maria – Andelsportal.dk

AvatarJonna Bachmann

Det er jo fuldstændig uoverskueligt.
Vi er en andelsboligforening med 19 huse. Størrelsen på husene er 104 m2, men nogle ligger bedre end andre, nogle er moderniseret, andre er ikke.
Det vil blive voldsomt dyrt at få en valuar vurdering hvert år.
Vi har ikke mulighed for at opløse vores forening, da der er ydet støtte til byggeriet i 1986, som så skal betales tilbage. Det er en udgift på 316.000 kroner. pr. hus!
Hvis dette forslag bliver vedtaget, så må man fritage os for denne tilbage betaling.
Hvordan skal vi forholde os, hvis vi får et hus til salg nu? Vi aner jo ikke hvad prisen skal sættes til!

Maria CarlsenMaria Carlsen

Hej Jonna,
Tak for din kommentar. Jeg kan godt forstå, at du har mange spørgsmål til dette lovforslag og undrer dig over, hvordan I skal forholde jer til dette i andelsboligforeningen. Det har vi også. Vi vil løbende sørge for at skrive om emnet, når vi ved mere om mulige konsekvenser.
Bedste hilsner
Maria – Andelsportal.dk

AvatarPreben Harder

Det skal absolut ikke gennemføres. Der er mange Andelsboligforeninger udenfor København. Tænk hvis vi nu alle skal have Valuarvurderinger….

Vil det ikke for de fleste foreninger betyde en stigning af andelskronen, specielt da grundværdien bliver fastsat udfra at der bygges ejerlejligheder ?

Hej Udo
Mange tak for din kommentar. Hvad de konkrete konsekvenser vil være, hvis forslaget stemmes igennem er endnu ikke fastlagt. Foreningerne vil højst sandsynligt skulle overgå til en valuarvurdering, som vurderer den enkele ejendom, hvorfor man ikke kan sige om det vil være en stigning eller ej.
Vi holder portalen opdateret, når der er nyt i sagen.
De bedste hilsner
/Nynne – Andelsportal.dk

AvatarIda Ludvigsen

Hvilke konsekvenser vil det få for en andelsforening at skifte til valeuarvurdering.
Hvordan skal foreningen evt. forholde sig.

Hej Ida
Tak for din kommentar. De seneste år har vi oplevet at flere foreninger skifter over til en valuarvurdering grundet de mange udskydelser af den offentlige ejendomsvurdering. Læs mere om de forskellige vurderingsformer samt deres fordele og ulemper her: https://www.andelsportal.dk/nyheder/ejendomsvurderinger-andelsboligforeninger/
Vi har også skrevet denne artikel specifikt om valuarvurderingerne: https://www.andelsportal.dk/guides/valuarvurdering-hvad-skal-man-vaere-opmaerksom-
De bedste hilsner
/Nynne – Andelsportal.dk

AvatarJane Kristenen

Kommer det her til at betyde noget for andelsboligforeninger? Og i givet fald, hvordan?
Omlægning af beskatningsgrundlag for dækningsafgift: Det foreslås at omlægge dækningsafgiften,
så der skal svares dækningsafgift af grundværdien og ikke af forskelsværdien.
Mvh. Jane Kristensen

Hej Jane
Mange tak for din kommentar. Kort fortalt vil det betyde, at andelsboligforeningerne mister 1 ud af de 3 vurderingsprincipper, der findes. Et vurderingsprincip, som mange foreninger bruger og som er gratis. Læs mere om de forskellige vurderingsformer her: https://www.andelsportal.dk/nyheder/ejendomsvurderinger-andelsboligforeninger/
Angående det skattetekniske vil jeg klart anbefale dig, at I går i dialog med en administrator eller jeres finansielle pengeinstitut. Vi holder naturligvis portalen opdateret, når der er nyt i sagen.
De bedste hilsner
/Nynne – Andelsportal.dk

AvatarChristian Rjeily

Hej Maria,
Hvornår kan man forvente at høre mere om dette? Hvornår skal lovforslaget til afstemning?

Maria CarlsenMaria Carlsen

Hej Christian,
Mange tak for din henvendelse.
Lovforslaget har netop været i høring og flere parter har indleveret høringssvar. Du kan se en oversigt på høringsportalen: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64419 og her kan du læse, at man forventer, at ændringer skal træde i kraft 1. januar 2021: https://www.skm.dk/love/lovforslag/lovforslag-2020-21/forslag-til-lov-om-aendring-af-ejendomsvurderingsloven-og-forskellige-andre-love/
Bedste hilsner
Maria – Andelsportal.dk

Hej Andelsportal,
Er der nogle der ved hvad konsekvenserne af dette vil/kan være?

Maria CarlsenMaria Carlsen

Hej Danielc,
Tak for din kommentar. Vi har endnu ikke hørt hvad konsekvenserne vil være, men meget tyder på, at de andelsboligforeninger, der benytter en offentlig ejendomsvurdering vil blive nødt til at skifte til en valuarvurdering, hvis de ønsker en opdateret vurdering. Det er dog vigtigt at understrege, at det stadig er et lovforslag, der er sendt i høring – og vi derfor ikke ved, hvad udfaldet bliver. Vi følger sagen tæt her på Andelsportal.dk.
Bedste hilsner
Maria – Andelsportal.dk

Viser 0 af 32 kommentarer