andelskronemorten bødskovoffentlige ejendomsvurderingerValuarvurderinger

Regeringen vil afskaffe offentlige ejendomsvurderinger af andelsboligforeninger

Det er gået ubemærket hen for mange af andelsboligmarkedets parter, at skatteminister Morten Bødskov (S) har sendt et lovforslag i høring, der praktisk talt skal afskaffe offentlige ejendomsvurderinger af andelsboligforeninger.

Det er for vanskeligt at vurdere værdien af erhvervsejendomme, og derfor vil skatteminister Morten Bødskov ikke længere fastsætte ejendomsværdien af 500.000 erhvervsejendomme.

Det fremgår af et lovforslag, der er blevet sendt i høring.

De berørte erhvervsejendomme omfatter også alle de ejendomme, hvor andelsboligforeningerne har til huse.

Forenkling bliver til afskaffelse

De offentlige ejendomsvurderinger har været udskudt af mange omgange og sidst de blev fornyet, var tilbage i 2012. Skatteministeriet har i mange år arbejdet på at udarbejde et nyt system og mange andelsboligforeninger har ventet på nye offentlige ejendomsvurderinger lige siden. Flere foreninger er skiftet til valuarvurderinger i mellemtiden, men opgørelser viser, at det er omtrent 40 procent af landets andelsboligforeninger, der stadig benytter sig af en offentlig ejendomsvurdering.

I maj indgik partierne, der står bag den politiske aftale om nye ejendomsvurderinger – Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance – en ny aftale om ejendomsbeskatningen i de kommende tre år, som er gældende mens det nye system bliver klargjort. Af denne aftale fremgår det, at der skal findes en mere enkel model for vurdering af erhvervsejendomme for at minimere risikoen for flere fejl.

Det er denne forenkling, som nu kan betyde, at der slet ikke skal fastsættes en ejendomsværdi af andelsboligforeningernes ejendomme. I hvert fald hvis det lovforslag, som regeringen har sendt i høring, bliver en realitet.

Kritik: Konsekvenser for andelsboligforeninger er ikke belyst

Lovforslaget blev sendt i høring allerede d. 12.10.20, men lidt atypisk er ABF – Andelsboligforeningernes Interesseorganisation – ikke inviteret med. De har i en pressemeddelelse udtrykt stor utilfredshed med forslaget blandt andet fordi, at de økonomiske konsekvenser for den enkelte andelsboligforening ikke er belyst, og uden at forholde sig til den boligpolitiske betydning.

”Nu har en ny offentlig vurdering været udskudt siden 2012, og rigtig mange andelsboligforeninger har set frem til den nye offentlige ejendomsvurdering. Senest i september i år oplyste skatteministeren, at den offentlige vurdering for andelsboliger ville komme i forlængelse af vurderingen for ejerboliger i 2021. Derfor gør det ikke forundringen mindre, at der nu – ud af den blå luft – kommer et forslag om helt at afskaffe den offentlige vurdering for andelsboliger – og det endda uden, at det overhovedet belyses, hvilke konsekvenser regeringens forslag vil få for landets andelsboligforeninger,” siger Jan Hansen, direktør i ABF, i en pressemeddelelse.

Politiken skriver, at regeringen som led i forenklingen kun vil fastsætte en grundværdi for erhvervsejendomme. Denne fastsættelse af grundværdien skal ske ved, at man som udgangspunkt vurderer grundens værdi i de tilfælde, at der kunne bygges ejerboliger på grunden. Forligspartierne blev præsenteret for forslaget inden det blev sendt ud, men ville give deres opbakning til forslaget.

”Det er for egen regning, at regeringen har sendt forslaget i høring. Vi har brug for at grave os dybere ned i det, men grundlæggende er jeg meget skeptisk,” siger Venstres skatteordfører, Louise Schack Elholm til Politiken.

Hvad mener du? Skal de offentlige ejendomsvurderinger afskaffes helt? På Andelsportal.dk følger vi løbende udviklingen og vil meget gerne høre fra berørte parter.

Om forfatteren: Maria Carlsen er kommunikationschef på Andelsportal.dk og redaktør på Andelsbolig Nyt. Hun skriver løbende nyheder om andelsboligmarkedet og om relevante tiltag for landets andelshavere og andelsboligforeninger. Maria Carlsen har en kandidat i kommunikation og medier. De sidste otte år har hun selv været andelshaver i en andelsboligforening.
Kommentarer

Hej Andelsportal,

Er der nogle der ved hvad konsekvenserne af dette vil/kan være?

skriv et svar
Danielc - 2 år siden

  Hej Danielc,
  Tak for din kommentar. Vi har endnu ikke hørt hvad konsekvenserne vil være, men meget tyder på, at de andelsboligforeninger, der benytter en offentlig ejendomsvurdering vil blive nødt til at skifte til en valuarvurdering, hvis de ønsker en opdateret vurdering. Det er dog vigtigt at understrege, at det stadig er et lovforslag, der er sendt i høring – og vi derfor ikke ved, hvad udfaldet bliver. Vi følger sagen tæt her på Andelsportal.dk.
  Bedste hilsner
  Maria – Andelsportal.dk

  Maria Carlsen - 2 år siden

Hej Maria,

Hvornår kan man forvente at høre mere om dette? Hvornår skal lovforslaget til afstemning?

skriv et svar
Christian Rjeily - 2 år siden

Kommer det her til at betyde noget for andelsboligforeninger? Og i givet fald, hvordan?

Omlægning af beskatningsgrundlag for dækningsafgift: Det foreslås at omlægge dækningsafgiften,
så der skal svares dækningsafgift af grundværdien og ikke af forskelsværdien.

Mvh. Jane Kristensen

skriv et svar
Jane Kristenen - 2 år siden

  Hej Jane

  Mange tak for din kommentar. Kort fortalt vil det betyde, at andelsboligforeningerne mister 1 ud af de 3 vurderingsprincipper, der findes. Et vurderingsprincip, som mange foreninger bruger og som er gratis. Læs mere om de forskellige vurderingsformer her: https://www.andelsportal.dk/nyheder/ejendomsvurderinger-andelsboligforeninger/

  Angående det skattetekniske vil jeg klart anbefale dig, at I går i dialog med en administrator eller jeres finansielle pengeinstitut. Vi holder naturligvis portalen opdateret, når der er nyt i sagen.

  De bedste hilsner
  /Nynne – Andelsportal.dk

  Nynne Pihl Groth
  Nynne PG - 2 år siden

Hvilke konsekvenser vil det få for en andelsforening at skifte til valeuarvurdering.
Hvordan skal foreningen evt. forholde sig.

skriv et svar
Ida Ludvigsen - 2 år siden

Vil det ikke for de fleste foreninger betyde en stigning af andelskronen, specielt da grundværdien bliver fastsat udfra at der bygges ejerlejligheder ?

skriv et svar
Udo Hansen - 2 år siden

  Hej Udo

  Mange tak for din kommentar. Hvad de konkrete konsekvenser vil være, hvis forslaget stemmes igennem er endnu ikke fastlagt. Foreningerne vil højst sandsynligt skulle overgå til en valuarvurdering, som vurderer den enkele ejendom, hvorfor man ikke kan sige om det vil være en stigning eller ej.

  Vi holder portalen opdateret, når der er nyt i sagen.

  De bedste hilsner
  /Nynne – Andelsportal.dk

  Nynne Pihl Groth
  Nynne PG - 2 år siden

Det skal absolut ikke gennemføres. Der er mange Andelsboligforeninger udenfor København. Tænk hvis vi nu alle skal have Valuarvurderinger….

skriv et svar
Preben Harder - 2 år siden

Det er jo fuldstændig uoverskueligt.
Vi er en andelsboligforening med 19 huse. Størrelsen på husene er 104 m2, men nogle ligger bedre end andre, nogle er moderniseret, andre er ikke.
Det vil blive voldsomt dyrt at få en valuar vurdering hvert år.
Vi har ikke mulighed for at opløse vores forening, da der er ydet støtte til byggeriet i 1986, som så skal betales tilbage. Det er en udgift på 316.000 kroner. pr. hus!
Hvis dette forslag bliver vedtaget, så må man fritage os for denne tilbage betaling.
Hvordan skal vi forholde os, hvis vi får et hus til salg nu? Vi aner jo ikke hvad prisen skal sættes til!

skriv et svar
Jonna Bachmann - 2 år siden

  Hej Jonna,
  Tak for din kommentar. Jeg kan godt forstå, at du har mange spørgsmål til dette lovforslag og undrer dig over, hvordan I skal forholde jer til dette i andelsboligforeningen. Det har vi også. Vi vil løbende sørge for at skrive om emnet, når vi ved mere om mulige konsekvenser.
  Bedste hilsner
  Maria – Andelsportal.dk

  Maria Carlsen - 2 år siden

Hej Maria.
Hvad er problemet med at lade de frie arbejdsmarkedskrafter bestemme prisen nøjagtig som når en ejendomsmægler sætter prisen på en bolig.
Hej Lars

skriv et svar
Lars Jespersen - 2 år siden

  Hej Lars,
  Tak for dit spørgsmål.
  Hvis boligerne skal prissættes efter markedskræfter vil de i praksis nærmest skulle overgå til at blive ejerboliger. Det er en ideologisk diskussion om hvorvidt andelsboligformen skal bevares. Vi har blandt andet skrevet lidt om den debat i denne artikel: https://www.andelsportal.dk/nyheder/faellesforetagende-flere-fortegn/.
  Bedste hilsner
  Maria – Andelsportal.dk

  Maria Carlsen - 2 år siden

Hvis man for alle ejendomme brugte sidst kendte salgspris som ejendomsvurdering, og derefter regulerede den med pristallet f. eks. hvert 4. år, var man ude over mange problemer.
1: Svært at argumentere mod vurderingen, når man har handlet til den pris.
2: Holder priserne nede, det en høj pris giver høj skat fremover.
3: Incitament til at vedligeholde od forbedre sin bolig, idet en værdiforøgelse først bliver beskattet hos næste ejer.
4: Et simpelt EDB program kan håndtere størstedelen af ejendomsvurderingerne
5: Sidst men ikke mindst, en mere objektiv og retfærdig beskatning.

skriv et svar
Flemming Larsen - 2 år siden

Afskaf begrebet andelsboliger.
Det blev oprettet for at almindelige mennesker også havde en mulighed for at komme ind på boligmarkedet, men i dag er indskuddet i en andelsforening ofte mange gange højere end for en ejerbolig. Samtidig har man langt dårligere adgang til fordelagtige lån. Man får heller ikke del i den stigning, der sker på ejendomsmarkedet i almindelighed. Sammenligner man med lejeboliger, er man også dårligere stillet, idet man ikke kan få boligydelse. Området er desuden fyldt med lappeløsninger og særregler, der gør det vanskeligt at gennemskue. Så er der lige det idylliske billede af sammenholdet i en andelsforening, men kunne det ikke lige så godt praktiseres i en ejerforening?

skriv et svar
Flemming Larsen - 2 år siden

Det virker fornuftigt at afskaffe de offentlige ejendomsvurderinger for andelsforeninger. Der kræves jo ingen skatter op baseret på dem. Derfor har det offentlige jo intet formål med at bruge penge på opgaven. Andelsforeninger kan jo indhente valuarvurderinger og på den måde fastsætte andelskronen.

skriv et svar
Tage Reinert - 2 år siden

Hvorfor skal der i det hele taget fastsættes en fiktiv fastlåst værdi? Den reelle værdi, er jo den pris, man kan sælge til

skriv et svar
Flemming Larsen - 2 år siden

Vi har byggesum som værdi for boligerne, vil den nye ændring kræve nogen ændring for os, ud over
At skattegrundlaget stiger , da byggesum er højere end vurderingen.

skriv et svar
Denne degn - 2 år siden

Hej.
Ved I, hvornår der ventes noget nyt omkring lovforslaget ?

skriv et svar
Andreas - 2 år siden

  Hej Andreas

  Tak for din kommentar. Vi opdaterer naturligvis portalen, så snart der er nyt. Forslaget er fortsat til høring.

  De bedste decemberhilsner
  /Nynne – Andelsportal.dk

  Nynne Pihl Groth
  Nynne PG - 2 år siden

Hej Andelsportal,

Er forslaget blevet vedtaget endnu? Eller ligger det fortsat til høring?

skriv et svar
Chris - 2 år siden

Hej Andelsportal,

Jeg synes ikke jeg kan se, at forslaget er vedtaget endnu? Såfremt det bliver vedtaget, hvad sker der så med de foreninger som benytter den offentlige vurdering? Vil de kunne gøre brug af en ny “offentlig” vurdering i en eller anden form? Foreningerne skal vel betale en eller anden ejendomsskat, som vel skal opgøres på en ny måde. Kan denne så bruges som ny vurdering?

Herudover er forslaget blevet vedtaget endnu? Eller ligger det fortsat til høring?

skriv et svar
Chris - 2 år siden

  Hej Chris

  Tak for dine to kommentarer. Vi følger forslaget tæt, men har ikke hørt ydereligere siden denne artikel blev skrevet. Forslaget er altså ikke vedtaget endnu. Det betyder også, at vi ikke kan sige mere om konsekvenserne, men det tyder på, at de andelsboligforeninger, der benytter en offentlig ejendomsvurdering – med dette forslag – vil blive nødt til at skifte til en valuarvurdering, hvis de ønsker en opdateret vurdering.

  De bedste hilsner
  /Nynne – Andelsportal.dk

  Nynne Pihl Groth
  Nynne PG - 2 år siden

Hej Nynne

Hvad sker der med de andelsboligforeninger der allerede er på valuarvudering, og ikke den offentlige vurdering, vil deres pris umiddelbart være upåvirket?

Mvh
Nicklas

skriv et svar
Nicklas - 2 år siden

  Hej Nicklas,
  Tak for din kommentar. Det ser umiddelbart sådan ud.
  Valuarvurderingerne er styret af prisen på udlejningsejendomme, så det er i højere grad, når der sker noget på prisen på dem, at det kan påvirke valuarvurderingerne.
  Bedste hilsner
  Maria – Andelsportal.dk

  Maria Carlsen - 2 år siden

Hejsa, er der endnu ikke noget nyt om, hvorvidt forslaget er blevet vedtaget? 😊

Vh Simon

skriv et svar
Simon - 2 år siden

  Hej Simon

  Tak for din kommentar. Vi har endnu ikke hørt nyt i sagen, desværre.

  De bedste hilsner
  /Nynne – Andelsportal.dk

  Nynne Pihl Groth
  Nynne PG - 2 år siden

T.o.
Forslaget står til 3. behandling i morgen 23. februar.

skriv et svar
Thomas - 2 år siden

  Kære Thomas

  Tusind tak for information og link! Vi følger behandlingen nøje herinde.

  De bedste hilsner
  /Nynne – Andelsportal.dk

  Nynne Pihl Groth
  Nynne PG - 2 år siden
Skriv en kommentar