By & Byg viser ny rapport

En ny undersøgelse fra By & Byg viser, at beboernes adfærd er vigtigere end ventilation, når det gælder om at undgå skimmelsvamp i hjemmet. Det ser det ud til, at tørring af tøj inden døre har stor betydning.

87 tilfældigt valgte lejligheder har været undersøgt, og det viser sig, at hver ottende lejlighed er angrebet af
skimmelsvamp. Skimmelsvamp kan kun vokse på overflader i boligen, hvor fugtigheden er høj, men
forskerne fandt ingen sammenhæng mellem udluftning og den relative luftfugtighed i lejligheden.

I stedet konkluderer analysen, der er lavet under ledelse af seniorforsker Lars Gunnarsson, at det nok ikke er os, der bor i boligerne, men dem der byggede boligerne til os, der bærer hovedparten af skylden for fugtproblemerne i vores hjem og deraf følgende skimmelsvamp:

Det er byggefejl og –skader fra for eksempel utætte tage og vandrør, opstigende grundfugt, kuldebroer og
andre konstruktionssvigt, som giver skimmelsvampen vækstmuligheder.

Om forfatteren: Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.