Boligmarked normalt i Kbh

De voldsomme merstigninger i hovedstaden kører på sidste vers. Det vil i fremtiden kunne ses på boligmarkedet i hele hovedstadsregionen, vurderer Arbejderbevægelsens Erhvervsråd i en helt ny analyse.

Der har været kraftige merstigninger i hovedstadens boligpriser igennem de sidste fem år. Hvor f.eks. kvadratmeterprisen i København og Frederiksberg var 20 pct. højere end landsgennemsnittet i starten af 1997, så er den i dag mere end 65 pct. højere end landsgennemsnittet.

De økonomiske grunde er ifølge økonom Thomas V. Pedersen, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, at hvor ledigheden i København og på Frederiksberg lå 4 pct. over landsgennemsnittet i starten af 1996, så er der i dag stort set ingen forskel.

Samtidig er København og Frederiksbergs andel af arbejdsstyrken i samme periode steget med knap 0,4 procentpoint.

Det store fald i mer-ledigheden i hovedstaden har betydet, at københavnerne har fået flere penge mellem hænderne end landsgennemsnittet, og det har medvirket til den kraftige efterspørgsel efter ejerboliger.

Da arbejdsløsheden i hovedstaden og provinsen nu stort set er identisk, og udsigterne ikke ser ud til at ændre sig på sigt, så vil det betyde, at man i København vil opleve mindre og mindre stigninger i boligpriserne.

– Tendensen til kraftige merstigninger i hovedstadens boligpriser vil efterhånden blive svagere. Det forhold, at ledigheden i København og på Frederiksberg nu er nedbragt til et relativt landsgennemsnit betyder, at der fremover vil være mere snærende grænser for, hvor meget hurtigere fremgangen i indkomsterne i hovedstaden kan vokse end i resten af landet, vurderer Thomas V. Pedersen.

Der er dog det forhold i analysen, at der også i fremtiden vil kunne opleves større boligprisstigninger i hovedstadsregionen, hvis arbejdsstyrken stiger mere end i resten af landet.

Selv om det først og fremmest er i København og på Frederiksberg, at merledigheden er faldet, så vil dette fald også medvirke til, at der i omkringliggende amter sker en stigende efterspørgsel efter ejerboliger.

Hvis man ønsker sin større indkomst omsat i en større eller anderledes boligform, så kræver det ofte at man flytter fra centrum af København. På den baggrund vil stigende indkomster i København også kunne aflæses i en stigende efterspørgsel efter ejerboliger i periferien af København.

Ikke nok med, at betydeligt flere af dem der i forvejen var på arbejdsmarkedet i København og på Frederiksberg er kommet i arbejde, der er også kommet relativt flere på arbejdsmarkedet sammenlignet med resten af landet.

Begge disse forhold har trukket i retning af, at efterspørgslen efter ejerboliger i hovedstadsregionen har været større end i resten af landet.

Om forfatteren: Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.