Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Andelsvurderinger: Sådan undgår du overpris og bøvl

Et kig i andelsforeningens afskrivningsregler og rådføring med en advokat kan hjælpe dig til at undgå overpriser ved andelshandler.

Køber fik overraskelse – og tilbagebetaling

175.000 kroner. Sådan lyder det store beløb, som en tidligere andelshaver på trods af hjælp fra en vurderingsmand skal tilbagebetale køberen af sin andelslejlighed. Informationerne kommer fra en Børsen-artikelskrevet af advokat Niels Nørgaard Rasmussen, der blandt andet udnævner uvidenhed og fejlberegning på forbedringer som to af synderne.

Efter overtagelse af lejligheden opdagede køber i dette tilfælde fejl på badeværelset og forkerte procentsatser for den afskrivning, som en tidligere køkkenrenovering skulle igennem. En hurtig reaktion betød, at sagen kunne tages op i retten, som gav medhold i, at køber skulle have penge tilbage.

Ændr arbejdsrutiner og ”ring til en ven”

Opdager man fejlene inden køb, kan boligens maksimalpris reduceres, men er aftalen underskrevet, skal køber rejse krav om tilbagebetaling. Og sagen, der ikke er enestående, bliver derfor ofte noget bøvl for både sælger, køber og andelsboligforening.

Derfor opfordrer Niels Nørgaard Rasmussen parterne til altid at kigge betingelser igennem –
og foreningen til eventuelt at ændre arbejdsgange, når en andelsbolig skal sælges:

”De her problemer kan skyldes uskyldig uvidenhed, som måske kan undgås ved, at andelsforeningen proaktivt gør opmærksom på særlige vilkår ved afskrivninger i netop deres forening,” fortæller han, imens han råder købere til at rådføre sig med en advokat, når jagten på en ny andelsbolig går ind.

Sidstnævnte råd kan endvidere vise sig nyttigt i andre sammenhænge; Andesportal.dk satte sidste år satte fokus på, hvordan det overophedede andelsboligmarked også i stigende grad frister sælgere til at sælge til overpris via ”handler under bordet” – en affære, der i yderste konsekvens kan koste en tur bag tremmer.


Fakta:

  • Andelsboligforeningen kan følge nogle faste standarder, men kan også selv fastsætte rammer for afskrivninger og særlige forhold
  • Det er kutymen, at man benytter en vurderingsmand, som enten forening eller sælger skaber kontakt til – problemet opstår, når denne ikke er klar over foreningens særlige vilkår
  • 6 måneder er fristen ved krav på tilbagebetaling af overpris
  • 3 år er fristen for indvendinger ved almindelige fejl og mangler (Forældelsesloven)

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

1 kommentarer

AvatarNiels-Jørgen Schelde

Efterhånden som flere og flere andelshavere laver forbedringer i deres lejligheder, er det særdeles vigtigt, at der ved et evt. salg fastsættes en korrekt vurdering af disse forbedringer .
De færreste bestyrelsesmedlemmer er fagligt kvalificerede til, at foretage en sådan vurdering, derfor kan det varmt anbefales, at man anvender en kvalificeret vurderingsmand, som kender foreningen og de gældende regler, herunder afskrivninger.
ABF har fastlagt nogle vejledende regler for vurdering og afskrivning af de mest almindeligt forekommende forbedringer; herunder afskrivningskurver og beregningsmetoder for evt. eget arbejde. Disse regler vil kunne findes i ABF håndbogen. Hvis man følger disse vejledende regler minimerer man risikoen for senere indsigelser om overpriser, idet valuaren er ansvarlig for den foretagne vurdering, og køber skal kunne dokumentere evt. uoverensstemmelser med disse regler. Bestyrelsens arbejde i forbindelse med overdragelser er herved lettet betydeligt, idet man primært kan koncentrere sig om at kontrollere, at salgsprisen ikke overstiger den af generalforsamlingen godkendte andelskroneværdi og at evt. tillæg for forbedringer er sandsynliggjort med en kvalificeret vurderingsrapport, samt – i muligt omfang – undersøge, om der indgår andre “effekter” i overdragelsesaftalen .
I Schneeklothsgården – hvor jeg er formand – anbefaler/forlanger vi – ud over et obligatorisk El- og VVS tjek ALTID en vurderingsrapport hvis man ønsker tillæg til andelskroneværdien, og at ALLE evt. ØVRIGE EFFEKTER skal fremgå af overdragelsesaftalen

Viser 0 af 1 kommentarer