70 mio. kr. til forbedringer.

By- og boligministeren og socialministeren har afsat 70 mio. kr. til indsatsen i Byudvalgets nye modelområder. Områderne er netop udvalgt. De står i dag over for store boligsociale udfordringer. Der er en høj koncentration af mennesker på overførselsindkomst og en høj andel af beboere med flygtninge- eller indvandrer-baggrund. Der er også problemer med kriminalitet og misbrug.

Jeg forventer, at de 5 modelområder kan give konkrete bud på en by- og boligsocial indsats. For mig er det vigtigt, at de nye projekter er helhedsorienterede og at der bliver tale om partnerskab mellem private og det offentlige. Erfaringer fra andre bypolitiske projekter viser mig, at vi skal have de lokale borgere med i arbejdet, hvis indsatsen skal bære frugt. Jeg er også glad for, at man flere steder ser smukke og rare omgivelser som et vigtigt skridt til at vende en dårlig udvikling, oplyser by- og boligminister Lotte Bundsgaard.

– Jeg mener, at lokale partnerskaber og borgerinddragelse er et vigtigt redskab for at sikre en positiv udvikling i boligområderne. Der skal være reel indflydelse, og man skal kunne se resultaterne i ens eget kvarter. Det vil øge beboernes og de lokale virksomheders engagement og ansvar for områdets udvikling, udtaler socialminister Henrik Dam Kristensen.

Om forfatteren: Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.