byfornyelseenergiforbedringrenoveringtilskudvedligeholdelse

3 cases: renovering med byfornyelse

Hvad kan man egentlig bruge et byfornyelsestilskud til? Hvor store er budgetterne? Og hvor meget finansieres? Læs her om tre eksempler på renoveringer af andelsboligforeninger, som har fået tilskud til byfornyelse.

Støjpartnerskab i AB Helgesbo

Foreningen AB Helgesbo på Frederiksberg og Frederiksberg Kommune indgik et støjpartnerskab for et par år siden, der indebar, at foreningen kunne få 50 procent byfornyelsesstøtte ved at udskifte ruderne med støjreducerende ruder. Støjpartnerskaber har til formål at reducere støj i boliger med støtte fra kommunen.

For beboere betyder det mere ro i lejlighederne, og for kommunen er det en generel støjforbedring. I AB Helgesbo stillede Frederiksberg Kommune krav om, at de nye ruder skulle leve op til specifikke støjkrav. Oprindeligt blev støjpartnerskabet med kommunen etableret, fordi nogle af beboerne i AB Helgesbo led under støjgener. Næstformand i AB Helgebos bestyrelse Bryan Tamakloe fortæller om tiden før de nye ruder: „Fordi foreningen ligger ud til Falkonér Allé, hvor der er meget trafik, var der især meget støj nede på 1.sal.“

I december 2014 fik foreningen sat de nye ruder op, og da først selve udskiftningen af ruderne kom i gang, gik det stærkt. Bryan Tamakloe fortæller således: „Selve udskiftningen af ruderne tog ikke mere end en uges tid“.

De nye ruder har især gjort en forskel for beboerne i de nederste etager af bygningen. Samtidig har det i forbindelse med renoveringen været en prioritet at tage hensyn til den gamle ejendoms arkitektoniske udtryk: „Det er kun selve ruderne, der er blevet udskiftet, så de gamle rammer er blevet bevaret,“ forklarer Bryan Tamakloe.

Fakta: AB Helgesbo

Alder: Bygningen er fra 1855
Antal andele: 16 andelslejligheder
Budget: 200.000 kroner

Andelsboligforeningen fik tilskud til:

Udskiftning af ruder

Energivenlig renovering i AB Søpassagen


Søpassagen bliver renoveret:
AB Søpassagen har de senere år foretaget en gennemgribende renovering af ejendommen, der blandt andet inkluderer solceller, nye vinduer og facaderenovering. Som følge deraf, er AB Søpassagen i dag et foregangseksempel på en energivenlig andelsboligforening.
Årsagen til, at beboerne valgte at gøre foreningen bæredygtig forklarer bestyrelsesformand, Anders Madsen, således: „Bygningen er fra 1891, så den trængte til at blive renoveret. Da tænkte vi, at vi lige så godt kunne få gjort det energivenligt“.At tænke energivenligt medførte, at foreningen fik en masse muligheder for at søge om tilskud. Anders Madsen forklarer: „Vi fik sat fundraising i gang, og har deraf fået tilskud fra alle mulige fronter. Både byfornyelsesstøtten, men også fra fonde og andre former for tilskud“.

Fordi Søpassagen var tidligt ude, kunne de faktisk få ekstra høj byfornyelsesstøtte til deres solceller: „Solcellerne fik vi 50 procent byfornyelsesstøtte til, men det var under en tidligere ordning. De øvrige renoveringer fik vi 25 procent tilskud til“, fortæller Anders Madsen.

Og forskellen mellem at bo i Søpassagen før og nu er ikke til at tage fejl af: „Fx har vinduerne gjort en forskel, både rent støjmæssigt, men også fordi vinden ikke længere blafrer gennem ruderne, som før“, fortæller Anders Madsen.

Fakta: AB Søpassagen 2-18:

Alder: Bygningen er fra 1891
Antal andele: 89 andelslejligheder
Budget: Solceller: 3.323.594 kroner
Vinduer og øvrige energirenoveringer:7.847.500 kroner

Andelsboligforeningen fik tilskud til:

Solceller på taget
Udskiftning af vinduer
Udskiftning af hoveddøre
Varmepumper
Facaderenovering, (oppudsning af fuger etc.)
Isolering af varmerør

Klimaskærm og isolering på Frederikssundsvej


Andelsboligforeningen på Frederikssundvej idag
Andelsboligforeningen Frederikssundsvej 312 har fået byfornyelsestilskud til en større bygningsrenovering foretaget af Focus2 A/S. 25 procent af projektet var støttet med byfornyelsestilskud og projektet omfattede blandt andet en tagudskiftning, efterisolering af kviste, gavle, etageadskillelse, udskiftning af butiksvinduer til lavenergiruder og omfugning af deres gadefacade, som er fra 1937.
Sådan ser bygningen på Frederikssundsvej ud idag:
Ann-Britt B. Landrock er bygningskonstruktør og har været ansvarlig projektleder hos Focus2 A/S. Om bygningens tilstand inden projektet blev igangsat fortæller hun: „Det var en bygning, der trængte til vedligeholdelse. Facaderne fremstod med porøse fuger og manglende efterisolering af kvistene. Gavlene var uisolerede, hvilket betyder at der sker et betydeligt varmetab gennem ydervæggen.“

Andelsboligforeningen på Frederikssundsvej var uheldige og blev ramt af to voldsomme efterårsstorme imens arbejdet stod på: „I henhold til den oprindelige tidsplan skulle byggeprojektet vare 4 måneder, men vi blev ramt af stormene Bodil og Allan, hvilket forsinkede processen med et ødelagt stillads. På grund af forlængelsen varede byggeprocessen 5 ½ måned“, forklarer Ann-Britt B. Landrock.

I dag, hvor arbejdet på foreningens bygning er færdiggjort, kan beboerne glæde sig over deres pæne bygning, som er blevet energirenoveret: „Beboerne har helt sikkert fået et bedre indeklima. Især dem som bor oppe i tagetagen, nu hvor kviste, gavlene og etageadskillelsen mod loft er efterisoleret.“

Også i foreningens erhvervslokaler er der kommet større vinduespartier, hvilket giver et større lysindfald i butikkerne.

Fakta: AB Frederikssundsvej 312 A/B

Alder: Bygningen er fra 1937
Antal andele: 12 andelslejligheder og 2 erhvervslokaler.
Budget: Projektet kostede ca. 3.400.000 kroner
Byfornyelse: 25 procent af det samlede beløb var dækket

Andelsboligforeningen fik tilskud til:
Tagudskiftning
Efterisolering af kviste
Efterisolering af gavle
Udskiftning af butiksvinduer
Omfugning af gadefacaden
Malerbehandling af vinduer på gadefacaden

Læs også:

Byfornyelsestilskud til renovering af foreningens ejendom

Se hele “Bekendtgørelsen af lov om byfornyelse og udvikling af byer”

Læs om Byfornyelsesloven: “Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udviklinger af byer”

Sådan ansøger man om byfornyelsestilskud

Om forfatteren: Maria Carlsen er kommunikationschef på Andelsportal.dk og redaktør på Andelsbolig Nyt. Hun skriver løbende nyheder om andelsboligmarkedet og om relevante tiltag for landets andelshavere og andelsboligforeninger. Maria Carlsen har en kandidat i kommunikation og medier. De sidste otte år har hun selv været andelshaver i en andelsboligforening.