Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Altan.dk

Tilskud til energirenovering i andelsboligforeninger

Andelsboligforeningen kan modtage et kontant tilskud til energirenovering, når en energiforbedrende renovering af jeres andelsboligforening udføres.


Andelsboligforeninger, der skal energirenovere deres ejendom kan få et kontant tilskud til energirenovering. Man kan få tilskud til eksempelvis isolering eller udskiftning af vinduer og døre. Har I en rådgiver med inde over projektet, så er det en god idé at alliere jer med denne – I kan også høre jeres administrationsfirma om de kan hjælpe med tilskuddet.

UPDATE august 2020: I slutningen af 2020 udløber den gamle tilskudsordning og en ny er ved at blive stablet på benene – det betyder, at det kan være svært for nogle andelsboligforeninger at finde et energiselskab, der vil opkøbe deres energirenovering. I 2021 kommer en ny offentlig tilskudspulje til energibesparelser i bygninger, hvor enfamiliehuse og etageejendomme kan søge tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i bygninger til helårsbeboelse. Det nye energitilskud er pt. til høring, men af bekendtgørelsen fremgår det, at det er Energistyrelsen, der kommer til at forvalte puljen. Den nuværende tilskudspulje udløber i 2020 og det nye energitilskud planlægges at gælde for årene 2021-2024. De nærmere satser for energitilskuddet er ikke offentliggjort, men ligesom tilskudsordningen er i dag, skal ansøgningen ske før energirenoveringen påbegyndes. På Energihjem.dk kan du læse meget mere om tilskud til energirenovering –>

Hvem kan få energitilskud?

Alle andelsboligforeninger, der skal energirenovere deres boligforening kan indhente tilskuddet. For at ansøge er det en forudsætning, at man ansøger inden selve energirenoveringen udføres. Tilskuddet gives nemlig ikke med tilbagevirkende kraft.

Det er ligegyldigt hvor i landet andelsboligforeningen ligger og hvor el, gas eller fjernvarme indkøbes. Alle andelsboligforeninger kan søge om tilskud.

Hvilke former for renovering kan man få energitilskud til?

Udskiftning af vinduer og døre

Efterisolering af etageadskillelse og/eller ydervægge

Efterisolering af tagkonstruktion

El besparelser

Ventilationsanlæg

Konvertering af varmekilde

Tekniske komponenter

Teknisk isolering (isolering af rør)

Hvor meget kan man få i energitilskud?

Størrelsen på energitilskuddet udregnes efter, hvor stor en energibesparelse renoveringen medfører. Helt konkret er det antallet af kWh-timer, som energirenoveringen giver, der bestemmer hvor stort et tilskud man kan få. Energiberegningen i en større ejendom kan ikke udregnes ud fra standardværdier. Omfanget af energibesparelsen skal i en andelsboligforening derfor udregnes af en energirådgiver, som kan sikre nødvendig dokumentation, kortlægge ejendommen og kvalitetssikre energirenoveringens omfang.

Eksempel 1: Andelsboligforening får efterisoleret taget, udskiftet vinduerne og skifter lys på fælles arealerne til LED belysning. Regnestykket for andelsboligforeningens tilskud og besparelser ser derfor sådan ud:

Udgift til renovering:2.600.000 kroner
Årlig besparelse på energiregning:96.750 kroner
Energibesparelsen beregnes til:61.060 kWh
Energitilskud: 18 øre pr kWh:12.822 kroner

Eksempel 2: Andelsboligforening får udskiftet gamle termovinduer til energivenlige glas og får hulmursisoleret ejendommen. Regnestykket for andelsboligforeningens energibesparelse og tilskud ser sådan ud:

Årlig besparelse på energiregning:82.407 kroner
Energibesparelsen beregnes til:138.575 kWh
Energitilskud: 21 øre pr kWh:29.100 kroner

Hvorfor kan andelsboligforeninger få energitilskud?

Energiselskaberne (både naturgas-, fjernvarme-, olie-, og elselskaberne) er, som en del af Danmarks klimaplan for 2020, forpligtede til at skabe energibesparelser i energiforbruget. Disse mål kan de nå, hvis de hvert år giver tilskud til energiforbedrende renoveringer. Derfor opkøber energiselskaberne de kWh-timer, som forbrugerne sparer efter en fuldført energirenovering. Energiselskaberne køber alle former for energibesparelser, og det er både private boligejere, erhverv og boligforeninger, der kan få tilskud til energirenovering.

Når private boligejere skal have tilskud til energirenovering kan et sæt standardværdier udarbejdet af Energistyrelsen anvendes, når størrelsen på tilskuddet beregnes og dokumentationen sendes til energiselskabet. For andelsboligforeninger er det lidt mere komplekst, da man ikke kan anvende standardværdierne til udregning af energibesparelsernes omfang.