Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Altan.dk

Varmepumpepuljen åbner igen den 27. maj 2024

Varmepumpepuljen åbner igen den 27. maj 2024 og andelsboligforeninger er berettigede til at søge om tilskud. Vi dykker her ned i det, vi ved om varmepumpepuljen, så I kan føle jer godt klædt på til at søge om tilskud, når puljen åbner.

Opdatering den 23. maj 2024: Varmepumpepuljen åbner igen den 27. maj 2024. Artiklen her, der oprindeligt er august fra 2023, er tilrettet, så informationerne er opdaterede ift. genåbningen af varmepumpepuljen i 2024.

Varmepumpepuljen, en støttepulje til boligejere, der vil skifte fra oliefyr, gasfyr, biokedel eller elvarme til fordel for en varmepumpe, åbner igen den 27. maj 2024 kl. 10:00.

Fra varmepumpepuljen kan man få tilskud til en luft til vand varmepumpe eller et jordvarmeanlæg. Energistyrelsen oplyser, at tilskuddet til en luft til vand varmepumpe vil være på 17.000 kr., mens tilskuddet til et jordvarmeanlæg vil være på 27.000 kr. For specifikke bygningstyper over 400 m2, kan der søges om tilskud til store varmepumpeanlæg. Der vil ikke være tilskud til en luft til luft varmepumpe. 

Krav for at få tilskud

Vil I søge om tilskud til at skifte fra en anden varmekilde til varmepumper, skal I imødekomme disse krav:

 • Jeres ejendom skal være en helårsbolig – og I skal eje den selv
 • Jeres ejendom varmes i dag op med oliefyr, gasfyr, biokedel eller elvarme
 • Jeres ejendom må ikke ligge i et område, der har eller får fjernvarme
 • I er ikke allerede i gang med at skifte til en varmepumpe.
 • I vil skifte til en luft til vand varmepumpe eller et jordvarmeanlæg.

Hertil er der krav til installatøren og varmepumpen, I vælger:

 • I skal vælge en VE-godkendt installatør
 • Varmepumpen skal kører på el
 • varmepumpens varmekilde skal være enten udeluft eller jord
 • Varmepumpen skal levere vandbåren rumvarme og varmt vand til en varmtvandsbeholder
 • Varmtvandsbeholderen skal være fritstående eller integreret med varmepumpen
 • Varmepumpen skal være mærket med A++ eller A+++. Det er et krav, at varmepumpen har fået mærkningen alene ved testtemperatur på 55 ºC for rumopvarmning

Andelsboligforeninger kan søge om tilskud

Foruden de føromtalte krav, skal foreninger også opfylde disse to krav:

 • Foreningen skal have et CVR-nummer
 • Bygningens primæranvendelse i BBR skal være helårsbeboelse.

Søger man på vegne af en forening, skal man bruge fire dokumenter til sin ansøgning. De er:

Fuldmagt: Fuldmagten skal udfyldes i overensstemmelse med foreningens tegningsregler. Det betyder, at der kan være flere fuldmagtsgivere. De skal alle med på fuldmagten, når der søges tilskud. Fuldmagten skal indeholde:

 • CVR-nummer
 • Fulde navn og adresse på foreningens tegningsberettigede (fuldmagtsgiver)
 • Dit (fuldmagtshaver) fulde navn og adresse
 • Underskrift og dato af foreningens tegningsberettigede

Det er vigtigt, at det tydeligt fremgår af fuldmagten, hvad den gives til. For eksempel ”ansøgning om tilsagn” eller ”ansøgning om udbetaling”.

Ansøgererklæring: Ansøgererklæringen skal udfyldes og underskrives af den eller de tegningsberettigede i foreningen. Det er en erklæring om, at oplysningerne i ansøgningen er korrekte.

De minimis-erklæring: De minimis-erklæringen skal udfyldes og underskrives af den eller de tegningsberettigede i foreningen. Det er en erklæring om, at foreningen ikke modtager mere end 200.000 euro i økonomisk støtte i dette regnskabsår og de to seneste.
Overskrider foreningen støtteloftet, kan der ikke opnås tilsagn om tilskud fra varmepumpepuljen.

Dokumentation på, hvem de tegningsberettigede er: I skal vedlægge dokumentation på, hvem de tegningsberettigede i foreningen er. Det kan for eksempel være et referat fra foreningens seneste generalforsamling, som dokumenterer foreningens bestyrelsesmedlemmer. Ligeledes skal I vedhæfte dokumentation på tegningsreglerne for foreningen i form af foreningens vedtægter.

Sådan søger I

Ansøgningsprocessen vil ske efter først til mølle-princippet. Det handler derfor om at være klar og hurtig, når puljen åbner. Når der er ansøgt for alle pengene i puljen, lukkes der ikke flere ind i ansøgerportalen. Får man tilsagn til tilskud, har man, fra den dato man får tilsagn, to år til at afslutte ens varmepumpeprojekt og søge om udbetaling af tilskuddet.

Inden I søger, skal I vide om I vil søge om tilskud til luft til vand varmpumper eller jordvarmeanlæg. Tilskuddets størrelse afhænger nemlig af den type varmepumpe, I vil søge tilskud til.

Når I søger, skal I logge ind via MITID. Hertil skal I, når I ansøger, som sagt bruge en fuldmagt, ansøgererklæring, de minimis-erklæring samt dokumentation på, hvem der er de tegningsberettigede i foreningen. Du søger via Sparenergi.dk og kan tilgå ansøgerportalen her.

Energistyrelsen opererer med et venterum, der vil åbne kl. 9:00 den 27. maj 2024, mens puljen vil åbne kl. 10:00. Når puljen åbner kl. 10:00, vil alle få tildelt et tilfældigt nummer, der uddeles ved lodtrækning. Det betyder, at du ikke nødvendigvis får en plads forrest i køen, selvom du er en af de første i venterummet. Logger du ind efter kl. 10, får I automatisk bagerste nummer i køen.

Når I har søgt

Vær opmærksom på, at man ikke automatisk får udbetalt ens tilskud (såfremt man får tilsagn). Det skal man ansøge om. Når I har sendt ansøgningen afsted, handler det først og fremmest om at være tålmodig. I må nemlig ikke gå i gang med at skifte til varmepumper, før I får tilsagn.

Når I har sendt ansøgningen afsted, skal den behandles. I får besked via digital post, når jeres ansøgning er behandlet. Godkendes ansøgningen, får I tilsagn til tilskud. Det vil sige, at I kan forvente at få tilskuddet udbetalt, såfremt I opfylder de krav, der eksisterer til dokumentation og installation.

Først når jeres ansøgning er godkendt og I har fået tildelt tilsagn til tilskud, kan I gå i gang med varmepumpeprojektet. I skal vælge en VE-godkendt installatør – dette er som sagt et krav. Hertil skal varmepumpen, I vælger, selvfølgelig også opfylde de føromtalte krav.

Når varmepumperne er installeret, skal I søge om udbetaling af tilskud. Når jeres varmepumpeprojekt er afsluttet, har I 30 dage til at ansøge om udbetaling af tilskuddet. I kan ikke forvente at få udbetalt tilskuddet, såfremt I søger efter den 30-dage lange frist.

Når I søger om udbetaling af tilskud, skal I vedlægge dokumentation for, at varmepumperne er installeret. I kan finde alle detaljer omkring ansøgningsprocessen og krav i Energistyrelsens ansøgningsvejledning lige her.

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

2 kommentarer

Hej, og tak for artiklen.
MEN, hvordan skal vi ansøge om tilskud, når vi er en forening med lavt byggeri (8 huse) med
nuværende selvstændige oliefyr og en forventning om at skulle installere luft til vand varmepumpe i hvert hus/andel.
Kan formanden (mig selv) søge på hele foreningens vegne og skal der ansøges for hvert hus/andel?
Jeg ser frem til et positivt svar fra Jer.
På forhånd tak.
Andelsboligforeningen Søbjerg

Michelle NielsenMichelle Nielsen

Hej Jens

Mange tak for dit spørgsmål. Ja, såfremt du er tegningsberettiget, vil du kunne søge på vegne af hele foreningen, men de konkrete detaljer for ansøgningsprocessen kender vi ikke endnu. Så snart vi ved mere konkret, informerer vi herom på siden.

De bedste hilsner
Michelle / Andelsportal.dk

Viser 0 af 2 kommentarer