Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Altan.dk

Drift af andelsboligforening

Driften i en andelsboligforening varetages typisk både af administrator og bestyrelse, som vælges af generalforsamlingen. Bestyrelse og administrator styrer eksempelvis bankkonti, hvor boligafgift indbetales på, ligesom at de tager sig af den daglige drift, som køb og salg af andelsboliger, istandsættelse og vedligeholdelse.

Drift af andelsboligforening

En andelsboligforening består af andelshaverne, der ejer ejendommen i fællesskab og har brugsret til en bestemt lejlighed. Den øverste myndighed i foreningen er generalforsamlingen, som vedtager vedtægter og husorden for foreningen og vælger en bestyrelse.

I andelsboligforeningen er der normalt kun generalforsamling en gang om året, men der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling ifølge vedtægterne, når der er brug for det. Mindst 1/5 af andelshaverne skal være repræsenteret på generalforsamlingen, før beslutninger kan vedtages. Ved særlige beslutninger skal der være 2/3 af de stemmeberettigede til stede.

Administration og økonomi

Den daglige ledelse af andelsboligforeningen varetages af en bestyrelse, som generalforsamlingen vælger. Bestyrelsen ansætter normalt en administrator, der tager sig af den daglige drift. Administrator eller bestyrelsen opretter en bankkonto, som boligafgiften går ind på, og som betaler foreningens udgifter.

Uanset om administrator eller bestyrelse administrerer foreningens konto, er det let at foretage betalinger gennem netbank eller ved hjælp af forskellige opkrævningssystemer. Indstillinger i netbank eller homebanking kan håndtere, at den, der lægger betalingerne ind, skal have dem godkendt af en anden. Det er en god sikkerhedsforanstaltning for at undgå underslæb.

Banken kan hjælpe foreningen med lån til vedligeholdelse eller modernisering af ejendommen, hvis udgifterne ikke kan afholdes over den daglige drift. Kontakt også banken, hvis I har brug for økonomisk rådgivning – banken rådgiver gerne om de bedste økonomiske løsninger.

Du kan læse mere om, hvad administration af en andelsbolig indebærer i artiklen: ”Administration af en andelsboligforening”

Daglig drift af andelsboligforeningen

Bestyrelsen står for den daglige drift af andelsboligforeningen. Ofte vil administrator tage sig af håndtering af andelshavere, køb og salg. Også vedligeholdelse, istandsættelse og drift er bestyrelsens ansvar.

Her vil man ofte alliere sig med tekniske rådgivere og udarbejde vedligeholdelsesplaner, så det bliver muligt med langsigtet planlægning, prioritering af opgaverne og budgetlægning. Større projekter, hvor der skal optages lån til og som kan få indflydelse på andelskronen, skal vedtages på generalforsamlingen.

Dagligdagsopgaver som trappevask, snerydning og oprydning kan bestyrelsen overlade til en vicevært, eller generalforsamlingen kan vedtage at afholde arbejdsdage og arbejdsopgaver for andelshaverne, som så udfører opgaverne i fællesskab.

Ofte vil generalforsamling eller bestyrelse nedsætte udvalg, der tager initiativ til at løse forskellige opgaver. Det kan være et haveudvalg, der skal komme med forslag eller et festudvalg, der står for den praktiske afholdelse af fester og sammenkomster for andelshaverne.

Rådgivning

Bestyrelsen vil sandsynligvis få brug for rådgivning af forskellig art med de mange typer opgaver, den skal tage stilling til. Det kan være økonomisk, juridisk, teknisk, byggesagkyndig rådgivning.

Andelsportal.dk sætter jer gerne i forbindelse med professionelle rådgivere, der kan hjælpe jer i arbejdet. Det kan være en rigtig god idé at søge bistand, inden problemerne opstår – så er I klædt på til alle opgaver og mindsker risikoen for at ende med dyre retssager.

Få rådgivning og praktisk bistand fra de rette fagpersoner

  • Advokat – juridiske spørgsmål
  • Bank – finansiering
  • Teknisk rådgivning – drift, vedligehold og forbedringer
  • Bygherrerådgiver – bestyrelsens stedfortræder ved større byggeprojekter
  • Ejendomsadministrator – drift af andelsboligforeningen

Det er altid bestyrelsen, der sidder med den politiske styring af andelsboligforeningen: Prioriteringer, principielle beslutninger og at sørge for at bestyrelsens beslutninger bliver omsat til praksis. Resten kan man købe sig til eller uddelegere blandt bestyrelsens medlemmer. En klar arbejdsfordeling sikrer, at opgaverne bliver løst.

Hvor meget hjælp bestyrelsen har brug for, afhænger af foreningens størrelse og bestyrelsens ambitionsniveau og sammensætning. Bestyrelsen kan organisere deres arbejde ved at tage stilling til:

  • De konkrete opgaver, der skal udføres i foreningen – omfang og kompleksitet
  • Bestyrelsens ambitionsniveau – faglige sammensætning og arbejdsvilje
  • Arbejdsdeling – bestyrelse, administrator, vicevært, rådgivere og andelshaverne.

Samarbejde i bestyrelsen

Det tager tid at være medlem af en bestyrelse, og medlemmerne skal være nogenlunde enige om deres engagement, arbejdsopgaver og eventuelle uddelegering af opgaver. Jo mere glat samarbejdet kører, jo mindre tid behøver medlemmerne bruge på arbejdet – mange uenigheder giver lange diskussioner og dermed lange møder. Og det kan på længere sigt gøre det svært at rekruttere nye medlemmer til bestyrelsesarbejdet.

Bestyrelsens ansvar i en andelsboligforening

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

2 kommentarer

AvatarSøren Adamsen

Hej, jeg har et spørgsmål ang. tyveri. Vores vicevært er blevet taget i at stjæle strøm fra vores andelsforening gennem flere år, istedet for at bestyrelsen fyre viceværten, vælger de at afholde en ekstraordinær generalforsamling, hvor andelshaverne skal beslutte om manden skal fyres eller om han kan fortsætte som vicevært. Hvor mange stemmer skal der til, for at beholde viceværten, tænker om der skal være en 2/3, 1/4 eller er det blot et flertal der skal være, for at beholden viceværten, når det drejer sig om en kriminel handling?
Med venlig hilsen
Søren

Hej Søren

Sikke en sag. I kan med fordel tage snakken op på generalforsamlingen og under debatten kan du påpege, at det falder udenfor formålet at godtage ulovlige aktiviteter, hvorfor du vil forbeholde dig muligheden for at indgive politianmeldelse, hvis den omhandlede praksis ikke ophører. Da det er en meget særlig sag vil jeg også anbefale dig at gå i dialog med administrator for juridisk vejledning. Flertallet til at beslutte om viceværten skal skiftes ud finder du i jeres vedtægter.

Held og lykke med sagen.
Bedste hilsner
/Nynne – Andelsportal.dk

Viser 0 af 2 kommentarer