Erik Matthiesenseniorseniorbofællesskabventeliste

Regler for ventelister i seniorbofællesskaber

Vi har snakket med advokat Erik Matthiesen fra Advodan Helsingør om, hvilke regler I som andelsboligforening skal være opmærksom på, hvis I ønsker at blive et seniorbofællesskab.

Første skridt Første skridt: Regulér hvem der kan flytte ind

Som udgangspunkt er der ikke noget i vejen for at omdanne en andelsboligforening til et seniorbofællesskab. Alle kan gøre det. Det eneste det kræver, er vedtægtsændringer. I en normal andelsboligforening vil der typisk kun stå i vedtægterne, at den som køber en andel skal være myndig og agte at bruge boligen som bopæl. Men i et seniorbofællesskab er reglerne for køb anderledes.

Ifølge Erik Matthiesen er det typisk, at man ved optagelsen i et seniorbofællesskab skal være fyldt 50 år, ikke må have hjemmeboende børn og at ægtefællen eller en samlever under 50 år godt må flytte med ind, så længe at den, der står på andelsbeviset er over 50 år.

Venteliste vs. interesseliste Venteliste vs. interesseliste i et seniorbofællesskab

På generalforsamlingen er det også en god idé at vedtage regler for, hvem der har ret til at blive optaget i seniorbofællesskabet. Og her kan det være en god ide at erstatte ventelisten med en interesseliste.

“Hvis man vil undgå at have et seniorbofællesskab, som går hen og bliver et ‘upasset plejehjem’, så er en interesseliste en rigtig god idé at få skrevet ind i vedtægterne,“ siger Erik Matthiesen.

En interesseliste giver bestyrelsen mulighed for at vælge, hvem der er bedst egnet til at flytte ind. Hvis seniorbofællesskabet i forvejen har mange beboere over 85 år, kan man i principperne for interesselisten få indføjet, at bestyrelsen skal ‘tilstræbe at en trediedel af andelshaverne skal være under 65 år’.

Ifølge Erik Matthiesen er formuleringen tilpas blød til, at det er en henstilling og ikke et krav, hvilket giver mulighed for, at ældre over 65 år kan blive en del af andelsboligforeningen, samtidig med at bestyrelsen ved valg fra interesselisten er berettiget til at vægte alderssammensætningen i andelsboligforeningen.

Interesselisten skal vedtages på generalforsamlingen sammen med de principper som bestyrelsen må vælge ud fra. Der kan for eksempel også være et ønske om at tilstræbe en ligelig kønsfordeling, eller at interesselisten skal prioriteres før den interne venteliste.

Intern mobilitet Intern boligmobilitet i seniorbofællesskabet

Spørger man Erik Matthiesen er det også en god idé at tænke over, hvem der har indstillingsretten, når en andelshaver forlader seniorbofællesskabet. En tom bolig kunne nemlig være attraktiv for de andre andelshavere.

“En anden bolig i samme forening kan også være attraktiv, hvis man mister sin ægtefælle, finder at andelsboligen er blevet for stor, dyr eller man ønsker at bo i stueplan, fordi benene ikke længere kan bære én op til fjerde sal,“ siger Erik Matthiesen.

Intern boligmobilitet i andelsboligforeningen har derfor sine fordele at prioritere over interesselisten. Når boligen er blevet udbudt internt, kan bestyrelsen gå videre til interesselisten, og tilbyde den – til den bedst egnede på listen.

“Det vigtigste er, at foreningen italesætter reglerne for at blive optaget i seniorbofællesskabet samt hvilke kriterier en eventuelt interesseliste skal indeholde. Og så skal vedtægterne tilpasses foreningens ønsker,“ afslutter Erik Matthiesen.

Mød to forskellige seniorbofællesskaber

Er du interesseret i, hvordan et seniorbofællesskab kan drives? Vi har været på besøg hos andelsboligforeningen Langager, der valgte at blive et seniorbofællesskab. Mød en enlig og et par i seniorbofællesskabet, og læs deres fortælling om dagligdagen i den sociale boform.

Et alternativ seniorbofællesskab er Bovieran, der med sine grønne palmer, farverige citrustræer og et sydlandsk middelhavsklima, oser af en stemning som ved den franske riviera.

Nynne PG
Om forfatteren: Nynne Pihl Groth arbejder som presse- og kommunikationsmedarbejder hos Andelsportal.dk, hvor hun bidrager til formidlingen af nyheder og guides om andelsboligmarkedet. Nynne har en kandidat i kommunikation fra Copenhagen Business School, og brænder for det journalistiske arbejde. I øvrigt har hun andelstanken på tæt hånd, da hun selv er andelshaver.
Skriv en kommentar