Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Bykærs Anlæg ApS

Nu ophører bindingen på tv-pakker for beboere med sløjfeanlæg

I 2016 trådte lovgivningen om frit valg af tv-pakker i kraft for beboere i foreninger med fællesantenneanlæg. Foreninger med sløjfeanlæg fik dog forlænget fristen, men efter indgangen til det nye år omfatter loven også dem. Vi ser nærmere på, hvad det betyder for andelsboligforeninger og beboere med sløjfeanlæg.

Tilbage i 2016 fik beboere, som var underlagt fællesantenneanlæg, mulighed for frit at vælge deres egne tv-pakker. Ændringen betød, at beboere efter juli 2016 i udgangspunktet kunne opsige deres tilslutning til fællesantenneanlægget med en måneds opsigelsesvarsel. Af tekniske årsager havde beboere med såkaldte sløjfeanlæg dog ikke mulighed for at melde sig ud. Loven trådte derfor først i kraft 1. januar 2018 for foreninger med disse anlæg, og alle husstande kan således frit vælge tv-pakker nu. Da loven indeholder en overgangsordning, kan det dog i praksis variere, hvornår beboerne i foreningerne kan framelde sig aftalen.

Hvad er et sløjfeanlæg?

Et sløjfeanlæg er en ledningsinstallation, hvor alle lejligheder er forbundet af en ledning i en serieforbindelse. Denne serieforbindelse betyder, at man ikke kan afmelde lejligheder enkeltvis i serien, da man i så fald ville slukke for samtlige lejligheder. Udskiftning af sløjfeanlæg er derfor teknisk udfordrende, da hver enkelt husstand for eksempel skal have trukket nye kabler. I en artikel fra Berlingske Business anslog Deloitte, at 130.000 husstande var underlagt sløjfeanlæg. Foreninger med disse installationer fik således forlænget fristen, så man kunne tage stilling til, hvilken løsning man fremadrettet skulle have. I mange tilfælde har løsningen været at skifte til et stikledningsanlæg, hvor der i stedet går en ledning til hver lejlighed.

Overgangsordning kan forsinke udmeldelsesprocessen

Ifølge loven er beboere i andelsboligforeninger med sløjfeanlæg, ligesom andre boligforeninger, også underlagt en overgangsordning. For at foreningerne ikke skulle lide store økonomiske tab, besluttede man at indføre overgangsordningen for alle tv-aftaler indgået før 1. juli 2016. Denne overgangsordning medfører, at beboere først har ret til at framelde sig, når foreningen har mulighed for at opsige aftalen med tv-leverandøren. Hvis tv-aftalen har en udløbsdato, eller hvis den allerede er opsagt, skal foreningen efterkomme beboernes ønske om udmeldelse. Opsigelsen gør sig dog først gældende fra den dag aftalen ophører plus et opsigelsesvarsel, som er i overensstemmelse med forbrugeraftaleloven. Andelsboligforeningen vil i forbindelse med en opsigelse ikke kunne påkræve beboere et gebyr for opsigelse.

Tv-aftaler og sløjfeanlæg: Hvad gør vi?

Her er en række eksempler for opsigelse af aftaler, som er indgået før og efter 1. juli 2016.

Tv-aftaler for foreninger med sløjfeanlæg indgået før juli 2016 Eksempel 1: Andelsboligforeningens tv-aftale udløber 31. december 2017. Foreningen beslutter sig for at forlænge aftalen. Beboere, der ikke ønsker at være med i tv-aftalen, kan aflevere en udmeldelse med en måneds opsigelse til udgangen af en måned i løbet af januar 2018 og være ude 1. marts 2018. Eksempel 2: Andelsboligforeningens nuværende tv-aftale udløber 31. december 2018, og foreningen ønsker at forlænge aftalen. På grund af overgangsordningen skal beboere respektere den gamle tv-aftale, men de behøver ikke være en del af den nye. Opsigelser kan derfor afleveres fra januar 2019 med en måneds opsigelse til udgangen af en måned og beboeren vil derfor være ude af aftalen 1. marts 2019.

Tv-aftaler for foreninger med sløjfeanlæg indgået efter juli 2016 Eksempel 1: Andelsboligforeningen indgår en aftale efter lovens indtræden i juli 2016. Derfor er der intet, der hindrer foreningens husstande i at forlade tv-aftalen. Beboere der afleverer en udmeldelse i løbet af januar 2018, kan således være ude af tv-aftalen 1. marts 2018.

Hvad er løsningen for andelsboligforeninger med sløjfeanlæg?

En udfordring i forbindelse med opsigelsen af tv-pakker i andelsboligforeninger med sløjfeanlæg er, at alle husstandes aftaler opsiges, når foreningen opsiger en fælles tv-aftale. Det satte foreningerne i en situation, hvor man gerne skulle have truffet en beslutning om at skifte fra sløjfeanlæg til en anden løsning inden loven trådte i kraft 1. januar 2018. Efter at have været i kontakt med både foreninger og beboere, har vi dog erfaret, at dette har været udfordrende. Ikke alle foreninger og beboere har været opmærksomme på, hvad denne lovændring i praksis indebar. Grundlæggende er anbefalingen til foreningerne fra Konkurrence- & Forbrugerstyrelsen følgende:

  • Et skift fra sløjfeanlæg til stikledningsanlæg
  • Plombering af adgang til tv-pakken for de husstande, der udmelder sig
  • Krypteret udsendelse af tv-kanaler i anlægget, hvilket vil kræve en tv-boks til dekryptering af tv-kanalerne

Da et skift til en anden løsning kan være omkostningsfuldt, er foreningen berettiget til at opkræve løbende betaling til udskiftning eller opgradering til nyt fællesantenneanlæg. Dette gælder også selvom, at beboeren ønsker at melde sig ud af den fælles aftale.

OBS! Udgifter til plombering kan sidestilles med udgifter til forbedringer af/investeringer i anlægget og vil kunne fordeles ligeligt på alle husstande i ejendommen.

Få styr på jeres tv-pakker i andelsboligforeningen

På baggrund af samtaler med både andelsboligforeninger og beboere med sløjfeanlæg er vores opfordring til foreningerne at få indkaldt til en generalforsamling eller et orienteringsmøde snarest muligt, såfremt der ikke er en aftale om, hvordan man håndterer sløjfeanlægget. I og med at loven er trådt i kraft, vil der være et behov for at få afklaring på sagen. Desuden er det langt fra sikkert, at beboerne i foreningen er klar over, at de nu har ret til at melde sig ud. En god idé er derfor at informere beboerne om, hvornår den nuværende tv-aftale blev indgået, hvornår de tidligst kan udmelde sig, hvad opsigelsesvarslet er, og hvem de skal kontakte ved udmeldelse. Hvis foreningen ikke allerede har truffet en beslutning omkring udskiftning til for eksempel stikledningsanlæg, så vil det formentlig snart blive aktuelt, hvis en eventuel tv-aftale står til at udløbe.

På den måde sikrer man også, at foreningen ikke risikerer at skulle hæfte for en masse udgifter, hvis udmeldelserne pludselig vælter ind. En anden anbefaling til andelsboligforeningerne er at kigge den nuværende tv-aftale i sømmene. Hvis foreningen for eksempel har en løsning, hvor der betales for samtlige husstande, kan det betale sig at genforhandle denne. Fortsætter man med sådanne aftaler, er det andelsboligforeningens ansvar at hæfte for de opsagte husstandes tv-pakker. Desuden skal foreningen være opmærksom på, at hvis en ny tv-aftale forhandles, er beboerne stadig i deres fulde ret til at melde sig ud. Dette skal man have i mente, når forhandlingen med tv-leverandøren påbegyndes.

Læs, hvorfor i skal tjekke jeres tv-aftaler.

Har du nogle oplevelser i forbindelse med, at bindingen af beboere i foreninger med sløjfeanlæg er ophørt, så hører vi meget gerne fra dig. Vil jeres andelsboligforening gerne dele jeres erfaring med andre andelsboligforeninger, så læg gerne en kommentar.

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

8 kommentarer

AvatarPeter Nielsen

Vi er en husstand i Svendborg på 60 huse – Kan det passe at alle 60 huse er bundet til en internet/TV udbyder i 3år og ikke selv kan vælge leverandør af internet/TV?

Vi har lige stemt om skifte fra Stofa til BoligNet Århus hvor at prisen hos Bolignet er +50% billigere end det Stofa kan tilbyde, alligevel valgte beboerne at stemme nej til tilbuddet.

F.eks 250mbit til 99 hos BoligNet Århus kontra 200mbit for 299 hos Stofa.
1000mbit hos BoligNet til 149 og 1000mbit hos Stofa til 379

AvatarCate Thorsgaard

Hej Jakob,
Jeg håber at du også kan besvare mit spørgsmål:)
Vi er en andelsboligforening med 20 rækkehuse. I boligerne er der et tv-stik, som har forbindelse til en fællesantenne. I nogle af husene virker stikket og man kan se de alm. gratis kanaler. I andre huse virker stikkene ikke.
Flere har paraboler i haverne og ser stadig tv på denne måde. De fleste har dog nu fibernet og ser tv via dette på vores smart TV.
Bestyrelsen vil gerne spare strømmen på antenneforstærkeren og afmontere antennen, som sidder på fælleshuset. Der er kun 1 beboer, som benytter sig af denne tv-mulighed.
Nogle mener dog, at en forening SKAL kunne levere et tv-signal. Gælder det stadig i disse internettider?
På forhånd tak
Vh. Cate Thorsgaard

Maria CarlsenMaria Carlsen

Hej Cate,
Mange tak for din henvendelse. Vi er desværre ikke rådgivere herinde, men her på Andelsportal.dk har vi ikke hørt om en regel, der lyder at en forening SKAL kunne levere et tv-signal. Der findes utallige foreninger, der ikke leverer tv-signal.
Bedste hilsner
Maria – Andelsportal.dk

AvatarKirsten Bach Jensen

Hej.
Jeg er formand i en lille andelsforening med 5 lejligheder, hvor vi tegnede kontrakt for tv-signal med TDC tilbage i august 2004.
I kontrakten står der, at denne aftale kan opsiges med 9 mdrs. varsel fra begge parter.
Sagen er den, at vores ejendom med de 5 lejligheder er blevet solgt og overtaget af en køber, som lejer lejlighederne ud – pr. 01.01.2018.
Ejendommen beboes nu af enkeltstående lejere, og vores andelsforening er blevet opløst i forbindelse med salget af ejendommen.
Vi har sendt skriftlig opsigelse til TDC Kabel TV, hvor vi oplyser at foreningen er opløst pr. 01.01.2018, MEN det er så YouSee der skriver tilbage, at adressen først er opsagt med virkning fra 01.01.2019, og at signalet
Ikke nok med at de pludselig bestemmer sig for at vi har 12 mdrs. opsigelse, MEN kan de virkelig forlange betaling fra en forening, som jo ikke kommer til at bruge deres tv-signal resten af 2018..??
Jeg kan se på regningerne, at vi betaler for 5 stk. Grundpakker samt 5 stk. Koda og Copydan.
Det skal siges at vi er 2 tidligere andelshavere, som bor til leje – og resten er beboet at nye lejere hos den nye udlejer.
Men man kan vel sige, at i takt med at foreningen, som lavede aftalen med TDC tilbage i 2004, er opløst og ejendommen er solgt, så gælder opsigelsen vel som enkeltstående husstande i ejendommen, med 1 md. varsel..??
Jeg er dybt fortørnet over, at YouSee har ret til at forlange betaling af vores andelsforening, resten af 2018 – eftersom vi som forening er opløst.
Kan du/I venligst hjælpe mig, hurtigst muligt – på forhånd mange tak!
Jeg hører meget gerne fra jer på min private mail (som anført ovenfor).
Mvh.
Kirsten Bach Jensen
Hobrovej 30
Rds.

Jakob KnutzenJakob Knutzen

Hej Kirsten
Tak for din henvendelse. Jeg kan sagtens følge din frustration, men jeg vil anbefale dig at tage kontakt til en advokat, da vi ikke har den fornødne viden til at rådgive dig i denne situation. Hvis I eventuelt har brugt en advokat i forbindelse med salget af ejendommen, kunne det være en idé at kontakte ham/hende. Jeg håber, at I finder en løsning på problemet.
Venlig hilsen,
Jakob – Andelsportal.dk

Hej, jeg bor i en forening hvor vi har været lidt sent ude ift at udskifte vores Sløjfeanlæg. Vi har besluttet at udskifte til stikledning men har ikke fået det effektueret endnu.
Vi har derfor lavet en midlertidig kontrakt med vores tv-leverandør om at fortsætte med den sædvanlige tv-løsning indtil ny teknisk løsning er på plads. Det ønsker et flertal i foreningen.
Samtidig har vi et par stykker som gerne vil melde sig fra og det er teknisk muligt via plombering af deres signal. Vores tv-leverandør tager 700kr pr lejlighed for plombering af signaler.
Er det rimeligt at de 700 kr betales af de beboere som via lov i dag kan fravælge tv-signal?
Eller bør foreningen betale de 700kr pr lejlighed?
Mvh

Jakob KnutzenJakob Knutzen

Hej Louise,
Mange tak for din henvendelse. Andelsboligforeningerne har mulighed for at opkræve betalingen fra foreningens husstande til etablering af nyt fællesantenneanlæg, samt til investering i/forbedring af eksisterende anlæg, selvom husstandene vælger at melde sig ud. Om plombering falder under denne betegnelse eller om det kan tolkes som en forringelse af eksisterende anlæg, kan vi desværre ikke svare på. Vi har forsøgt at kontakte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, og vi sender naturligvis gerne en mail, hvis de vender tilbage med et svar. Alternativt kan du tage kontakt til en advokat, som kan fortælle dig, hvordan du er stillet rent juridisk i forhold til betalingen af de 700 kroner for plomberingen.
/Jakob – Andelsportal.dk

Viser 0 af 8 kommentarer