lovgivningOpsigelsesprocesOvergangsordningSløjfeanlægTv-pakker

Nu ophører bindingen på tv-pakker for beboere med sløjfeanlæg

I 2016 trådte lovgivningen om frit valg af tv-pakker i kraft for beboere i foreninger med fællesantenneanlæg. Foreninger med sløjfeanlæg fik dog forlænget fristen, men efter indgangen til det nye år omfatter loven også dem. Vi ser nærmere på, hvad det betyder for andelsboligforeninger og beboere med sløjfeanlæg.

Tilbage i 2016 fik beboere, som var underlagt fællesantenneanlæg, mulighed for frit at vælge deres egne tv-pakker. Ændringen betød, at beboere efter juli 2016 i udgangspunktet kunne opsige deres tilslutning til fællesantenneanlægget med en måneds opsigelsesvarsel. Af tekniske årsager havde beboere med såkaldte sløjfeanlæg dog ikke mulighed for at melde sig ud. Loven trådte derfor først i kraft 1. januar 2018 for foreninger med disse anlæg, og alle husstande kan således frit vælge tv-pakker nu. Da loven indeholder en overgangsordning, kan det dog i praksis variere, hvornår beboerne i foreningerne kan framelde sig aftalen.

Hvad er et sløjfeanlæg?

Et sløjfeanlæg er en ledningsinstallation, hvor alle lejligheder er forbundet af en ledning i en serieforbindelse. Denne serieforbindelse betyder, at man ikke kan afmelde lejligheder enkeltvis i serien, da man i så fald ville slukke for samtlige lejligheder. Udskiftning af sløjfeanlæg er derfor teknisk udfordrende, da hver enkelt husstand for eksempel skal have trukket nye kabler. I en artikel fra Berlingske Business anslog Deloitte, at 130.000 husstande var underlagt sløjfeanlæg. Foreninger med disse installationer fik således forlænget fristen, så man kunne tage stilling til, hvilken løsning man fremadrettet skulle have. I mange tilfælde har løsningen været at skifte til et stikledningsanlæg, hvor der i stedet går en ledning til hver lejlighed.

Overgangsordning kan forsinke udmeldelsesprocessen

Ifølge loven er beboere i andelsboligforeninger med sløjfeanlæg, ligesom andre boligforeninger, også underlagt en overgangsordning. For at foreningerne ikke skulle lide store økonomiske tab, besluttede man at indføre overgangsordningen for alle tv-aftaler indgået før 1. juli 2016. Denne overgangsordning medfører, at beboere først har ret til at framelde sig, når foreningen har mulighed for at opsige aftalen med tv-leverandøren. Hvis tv-aftalen har en udløbsdato, eller hvis den allerede er opsagt, skal foreningen efterkomme beboernes ønske om udmeldelse. Opsigelsen gør sig dog først gældende fra den dag aftalen ophører plus et opsigelsesvarsel, som er i overensstemmelse med forbrugeraftaleloven. Andelsboligforeningen vil i forbindelse med en opsigelse ikke kunne påkræve beboere et gebyr for opsigelse.

LÆS OGSÅ: Tv-aftaler og sløjfeanlæg: Hvad gør vi?

Her er en række eksempler for opsigelse af aftaler, som er indgået før og efter 1. juli 2016.

Tv-aftaler for foreninger med sløjfeanlæg indgået før juli 2016

Eksempel 1: Andelsboligforeningens tv-aftale udløber 31. december 2017. Foreningen beslutter sig for at forlænge aftalen. Beboere, der ikke ønsker at være med i tv-aftalen, kan aflevere en udmeldelse med en måneds opsigelse til udgangen af en måned i løbet af januar 2018 og være ude 1. marts 2018.

Eksempel 2: Andelsboligforeningens nuværende tv-aftale udløber 31. december 2018, og foreningen ønsker at forlænge aftalen. På grund af overgangsordningen skal beboere respektere den gamle tv-aftale, men de behøver ikke være en del af den nye. Opsigelser kan derfor afleveres fra januar 2019 med en måneds opsigelse til udgangen af en måned og beboeren vil derfor være ude af aftalen 1. marts 2019.

Tv-aftaler for foreninger med sløjfeanlæg indgået efter juli 2016

Eksempel 1: Andelsboligforeningen indgår en aftale efter lovens indtræden i juli 2016. Derfor er der intet, der hindrer foreningens husstande i at forlade tv-aftalen. Beboere der afleverer en udmeldelse i løbet af januar 2018, kan således være ude af tv-aftalen 1. marts 2018.

Hvad er løsningen for andelsboligforeninger med sløjfeanlæg?

En udfordring i forbindelse med opsigelsen af tv-pakker i andelsboligforeninger med sløjfeanlæg er, at alle husstandes aftaler opsiges, når foreningen opsiger en fælles tv-aftale. Det satte foreningerne i en situation, hvor man gerne skulle have truffet en beslutning om at skifte fra sløjfeanlæg til en anden løsning inden loven trådte i kraft 1. januar 2018. Efter at have været i kontakt med både foreninger og beboere, har vi dog erfaret, at dette har været udfordrende. Ikke alle foreninger og beboere har været opmærksomme på, hvad denne lovændring i praksis indebar. Grundlæggende er anbefalingen til foreningerne fra Konkurrence- & Forbrugerstyrelsen følgende:

  • Et skift fra sløjfeanlæg til stikledningsanlæg
  • Plombering af adgang til tv-pakken for de husstande, der udmelder sig
  • Krypteret udsendelse af tv-kanaler i anlægget, hvilket vil kræve en tv-boks til dekryptering af tv-kanalerne

Da et skift til en anden løsning kan være omkostningsfuldt, er foreningen berettiget til at opkræve løbende betaling til udskiftning eller opgradering til nyt fællesantenneanlæg. Dette gælder også selvom, at beboeren ønsker at melde sig ud af den fælles aftale.

Få styr på jeres tv-pakker i andelsboligforeningen

På baggrund af samtaler med både andelsboligforeninger og beboere med sløjfeanlæg er vores opfordring til foreningerne at få indkaldt til en generalforsamling eller et orienteringsmøde snarest muligt, såfremt der ikke er en aftale om, hvordan man håndterer sløjfeanlægget. I og med at loven er trådt i kraft, vil der være et behov for at få afklaring på sagen. Desuden er det langt fra sikkert, at beboerne i foreningen er klar over, at de nu har ret til at melde sig ud. En god idé er derfor at informere beboerne om, hvornår den nuværende tv-aftale blev indgået, hvornår de tidligst kan udmelde sig, hvad opsigelsesvarslet er, og hvem de skal kontakte ved udmeldelse. Hvis foreningen ikke allerede har truffet en beslutning omkring udskiftning til for eksempel stikledningsanlæg, så vil det formentlig snart blive aktuelt, hvis en eventuel tv-aftale står til at udløbe.

På den måde sikrer man også, at foreningen ikke risikerer at skulle hæfte for en masse udgifter, hvis udmeldelserne pludselig vælter ind. En anden anbefaling til andelsboligforeningerne er at kigge den nuværende tv-aftale i sømmene. Hvis foreningen for eksempel har en løsning, hvor der betales for samtlige husstande, kan det betale sig at genforhandle denne. Fortsætter man med sådanne aftaler, er det andelsboligforeningens ansvar at hæfte for de opsagte husstandes tv-pakker. Desuden skal foreningen være opmærksom på, at hvis en ny tv-aftale forhandles, er beboerne stadig i deres fulde ret til at melde sig ud. Dette skal man have i mente, når forhandlingen med tv-leverandøren påbegyndes.

Læs, hvorfor I skal tjekke jeres tv-aftaler


Har du nogle oplevelser i forbindelse med, at bindingen af beboere i foreninger med sløjfeanlæg er ophørt, så hører vi meget gerne fra dig. Vil jeres andelsboligforening gerne dele jeres erfaring med andre andelsboligforeninger, så læg gerne en kommentar.

Om forfatteren: Jakob Knutzen er kommunikationspraktikant hos Andelsportal.dk. Her bidrager han til udarbejdelsen af nyheder og artikler om andelsboligmarkedet. Kommunikation og formidling ligger naturligt for Jakob, da han til dagligt studerer virksomhedskommunikation på CBS.