Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Energidrift A/S

Få tilskud til støjrenovering af vinduerne

Bor du i en andelsboligforening, som er generet af støj? Så læs med her. Private ejendomme, der er stærkt støjplagede, kan søge tilskud til støjisolering af eksisterende vinduer eller udskiftning til nye vinduer i Københavns Kommune.

I Københavns Kommune udgør de private andelsboliger 30 procent. Mange af dem har til huse i gamle etageejendomme beliggende ved trafikstøjende veje. Københavns Kommune giver derfor andelsboligforeninger, ejerforeninger og ejere af private udlejningsejendomme mulighed for at søge om støtte til støjrenovering af vinduer. I 2021 er der to ansøgningsfrister:
– Mandag d. 1.2.21
– Mandag d. 4.10.21

Hvor meget kan man få i støtte?

Støjpuljen var oprindeligt gældende i perioden 2018-2020, hvor Borgerepræsentaitonen havde bevilget 20 mio. kroner til støjreducering. Nu er der overført endnu et beløb, så det også er muligt at søge om støtte i 2021. Støtten dækker 1/3 af ombygningsudgifterne, dog med et maksimeret beløb pr vindue, som det fremgår af nedenstående tabel:

SAVE-Værdi:Maksbeløb per vindue:
1-38.000 kr.
4-56.500 kr.
6-75.000 kr.

Vidste du? At menneskets hørelse er helt afgørende for overlevelse og kommunikation. Mennesker er nemlig ikke i stand til at slukke for hørelsen, og derfor kan støj have en række uønskede virkninger på menneskers helbred. Forskning har f.eks. vist, at trafikstøj øger risikoen for hjertekarsygdom. Det kan derfor være ekstra skadeligt for helbredet, hvis man konstant er udsat for støj – eksempelvis på sin bopæl. Kilde: roligbolig.dk

Hvem kan søge om støtte?

Det er ikke muligt at søge om individuel støtte til den enkelte andelshaver. Støtten skal søges via foreningen og være til hele andelsboligforeningen.

Det er et kriterium, at andelsboligforeningen er beliggende ved en vej, som er stærkt støjplaget. (mere end 68 dB). Du kan via et kort på Byfornyelsesportalen se, om din ejendom er placeret i et område med stærk støjbelastning.

Ét af målene med støjpuljen er at sikre et indendørs støjniveau på maksimalt 38 dB. Der vil derfor i forbindelse med støtte være krav om at vinduerne skal kunne yde en dæmpning, der opnår dette mål.

Husk det med småt

Vær opmærksom på, at støjpuljen falder under det, som Københavns Kommune betegner som Byfornyelsesprojekt og derfor er der tilbagebetalingsdeklarationer på tilskuddet. Deklarationen om hel eller delvis tilbagebetaling af tilskud til Københavns Kommune ved salg eller ejerskifte inden for 20 år betyder, at Københavns Kommune fastsætter et tilbagebetalingskrav ud fra
ejendommens værdi til den offentlige vurdering på tidspunktet for arbejdernes påbegyndelse.

Deklarationen har ingen indvirkning på individuelle salg af andelslejligheder.

Du kan læse mere om tilbagebetalingsdeklarationen her –>

Er jeres andelsboligforening ikke placeret i Københavns Kommune? Så fortvivl ej. Landets andelsboligforeninger kan nemlig også søge om energitilskud til nye vinduer uagtet hvor i landet de bor. I 2021 er der en pulje med 375 millioner kroner til energirenovering af den danske boligmasse. Pengene fordeles efter først-til-mølle-princippet, så det er om at være klar i god tid, når der i løbet af 1. kvartal 2021 åbnes op ansøgninger. Læs meget mere om energitilskuddet i denne artikel: Nyt energitilskud er også for andelsboligforeninger

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *