Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Altan.dk

Nyt energitilskud er også for andelsboligforeninger

Nu er der godt nyt for alle andelsboligforeninger, der drømmer om nye vinduer, fortsatsvinduer, isolering af loftet eller måske udskiftning af de gamle fyr. Energitilskuddet, som Energistyrelsen administrer, er nemlig også for andelsboligforeninger! Bliv klogere på ansøgning og hvilke energirenoveringer jeres andelsboligforening kan søge om tilskud til.

Opdatering juni 2021:
Et flertal i Folketinget ændrer energitilskuddet. Ændringerne betyder, at der kun kommer endnu én pulje i 2021 i september, Samtidig er det pt. i høring, at man kun kan få tilskud til isolering og vinduer, hvis du bor i bolig med energimærke E, F eller G, at tilskudssatserne reduceres og at dørhøje vinduer fjernes fra positiv-listen. Dog bliver det måske muligt at få tilskud til vandbåren varmefordelingsanlæg ved konvertering til fjernvarme og varmepumper i kombination med ventilation.

OPDATERING: Den næste tilskudspulje åbner i 2023 med en ny opsætning. Puljen deles nemlig op i en varmepumpepulje og en energirenoveringspulje.

Andelsboligforeningerne har ofte følt sig forbigået, når det kommer til økonomiske tilskuds- og fradragsordninger på energirenovering. Det har været komplekst for boligforeninger at søge om tidligere energitilskudsordninger og ofte med et mindre energitilskud som resultat af anstrengelserne. Men nu er der kommet en pulje, som andelsboligforeningerne også kan glæde sig over at kunne søge tilskud til.

Andelsboligforeninger kan søge om tilskud

Af bekendtgørelsen om energitilskud fremgår det, at disse personer kan søge om tilskud:

”Det er muligt at søge om tilskud både som privatperson, privat interessentskab, andelsforening, ejerforening i etageejendom, eller som virksomhed, herunder aktieselskaber, anpartsselskaber eller andet selskab (dog ikke interessentskaber), foreninger, legater og selvejende institutioner. ”

Vær dog opmærksom på, at det ikke er muligt at kombinere energitilskuddet med andre tilskud eller fradragsordninger. Ligeledes er det ikke muligt at søge om energitilskud med tilbagevirkende kraft. Er en renovering allerede sat i gang eller afsluttet kan der ikke søges om energitilskud.

Hvem søger på vegne af foreningen?

Det er de såkaldte “tegningsberettigede”, der kan søge for andelsboligforeningen. Dette vil typisk være flere personer, for eksempel formanden og næstformanden i foreningen. I sådan en situation, skal der fuldmagt med fra den eller de, som ikke ansøger. I dokumenterer, at ansøger er tegningsberettigede ved at medsende dokumentation på dette. Det kan være i form af et referat eller lignende.

Desuden skal den/de tegningsberettigede udfylde Energistyrelsens ansøgererklæring – en tro-og love erklæring. Du kan som enkelt andelsboligejer altså ikke søge om tilskud til din egen lejlighed uden medsendt fuldmagt og dokumentation.

En fagmand kan være administrator

Når der skal søges om tilskud til energirenovering i ansøgningsportalen er det muligt at invitere andre personer til at hjælpe med ansøgningen. I mange andelsboligforeninger kan dette være relevant, når der eksempelvis er en byggesagkyndig til at hjælpe dem med renoveringsprojekter, eller hvis en projektansvarlig fra andelsboligforeningen kan bidrage til ansøgningen.

Hvad kan man søge om energitilskud til?

1) Energiforbedringer vedrørende bygningens klimaskærm omfattende:
a. Udvendig isolering af ydervæg for massiv ydervæg og let ydervæg, dog ikke for hulmur og kælderydervæg.
b. Efterisolering af tag og loft, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod tag.
c. Isolering af terrændæk.
d. Udvendig isolering af sokkel ved terrændæk.
e. Udskiftning af facadevinduer.
f. Udskiftning af dørhøjt vindue (terrassedøre, skydedøre, foldedøre o.l.).
g. Udskiftning af ovenlysvinduer.
h. Montering af forsatsramme eller koblet ramme på eksisterende eller nyt vindue med 1 lag glas.

2) Energiforbedringer vedrørende bygningens forsyning omfattende konvertering til varmepumpe til opvarmning af helårsboliger, jf. § 13.
For at få energitilskud til konvertering til varmepumpe skal flere betingelser være opfyldt:

  • Konvertering til varmepumpe skal ske fra oliekedel, gasfyr, biokedel eller elvarme, og din bolig skal være beliggende uden for et fjernvarmeområde.
  • Varmepumpen skal have A++ eller A+++ og så skal installationen udføres af en VE-montør- eller virksomhed.

3) Energiforbedringer vedrørende bygningens drift omfattende følgende tiltag, jf. § 14:
a. Etablering af balanceret mekanisk ventilation med varmegenindvinding med varmeveksler.
b. Varmegenindvinding fra afkastluften ved udsugning via varmepumpe.
c. Konvertering til vandbårent rumvarmeanlæg.

Hvordan søger man om energitilskud?

Det har fra Energistyrelsens side været kommunikeret ud, hvordan man søger som privat person, men der har manglet lidt informationer om, hvordan man søger som andelsboligforening. I marts 2021 kom Energistyrelsen med en opdateret ansøgningsvejledning, men detaljerne omkring ansøgning som forening er ikke mange.

For at få energitilskud kan man via Energistyrelsens hjemmeside tilgå en ansøgningsportal udarbejdet til formålet.Det er meget vigtigt, at man søger om tilskud, FØR man går i gang med projektet. Når først materialer er indkøbt eller der er en underskrevet aftale med håndværkeren er det for sent.

For alle tiltag, med undtagelse af konvertering af primær varmekilde, er det desuden en forudsætning, at der foreligger en energimærkning af bygningen.

Step 1: Beregn dine tilskudsmuligheder i Energistyrelsens tilskudsberegner her.

Step 2: Få fat i et energimærke, hvis ikke du har et gyldigt på hånden. Som noget nyt skal du
nemlig bruge et energimærke til at søge om energitilskud (dog ikke til varmepumper). Det er et krav, at der skal foreligge et energimærke for hver enkelt adresse.

Step 3: Find dine dokumenter frem:

  • Dit NemID
  • Dokumentation for ejerskab, f.eks. fra tinglysning.dk
  • Energimærkningsnummer, find det på forsiden af rapporten
  • Liste over de forbedringer, du vil lave
  • Udfyldt ansøgererklæring (word)


Step 4: Søg tilskud i Energistyrelsens ansøgningsportal. Ansøgningsportalen giver mulighed for, at man som forening kan søge til flere adresser i én ansøgning. Det gør du ved først at indtaste én adresse i foreningen, hvorefter du får mulighed for at tilføje de resterende adresser efterfølgende. For at kunne søge til flere adresser på én gang, er det en forudsætning, at der søges til samme tiltag på de ansøgte adresser.

Step 5: Afvent svar fra Energistyrelsen, da du ikke må påbegynde renoveringen før du hører fra Energistyrelsen, om og hvor meget du får i tilskud.

Step 6: Find en håndværker, der kan udføre opgaven.

Kilde: Energistyrelsen

I kan altid benytte Andelsportal.dks opgaveservice, som kan findes her til at indhente tilbud på opgaven.

Hvor lang tid tager behandlingen af ansøgningerne?

Energistyrelsen har meldt ud, at de ikke kan oplyse præcist hvor lang tid sagsbehandlingen kommer til at tage, men der tilstræbes en behandlingstid, der ikke overstiger 4 uger.

Husk, at der kommer flere puljer løbende

Da puljen åbnede op for første gange torsdag d. 15.10.20 har der været rigtig stor efterspørgsel fra særligt de private boligejere. Andelsportal.dks søsterportal Energihjem.dk har oplevet en massiv stigning i henvendelser i forbindelse med offentliggørelsen af energitilskuddet. En tolvdobling i antallet af besøgende og en stigning på 800 % på efterspørgslen om energimærker vidner om den nye tilskudsmærknings popularitet.

Ansøgninger til puljen vil blive behandlet efter ”først til mølle-princippet”. Og mange af de private boligejere skal ud at hente et gyldigt energimærke for at kunne søge. Mange andelsboligforeninger har dog allerede et energimærke, da energimærket er lovpligtigt i forbindelse med salg af andelsboliger og foreningen har derfor et gyldigt energimærke på hånden.

I bygningspuljen, der finansierer energitilskuddet, er der 245 millioner kroner, som fordeles efter først-til-mølle-princippet. Når der ikke er flere midler i puljen vil der blive lukket for ansøgning. Energistyrelsen har dog allerede informeret om, at der i løbet af de kommende år vil blive åbnet op for flere puljer.

Læs det med småt i ansøgningsvejledningen:
Vil du læse ansøgningsvejledningen, så kan den tilgås her –>

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

28 kommentarer

Hej
Vi er en andelsforening på 20 huse hvor vi står overfor at skulle have nyt tag og isolering på samtlige huse.
Er der mulighed for at få tilskud hertil og i så fald hvordan bærer vi os så ad.

Mvh
Pia Riis Poulsen

Michelle NielsenMichelle Nielsen

Hej Pia

Mange tak for din kommentar. Det er ikke muligt at få tilskud til isolering ifm. udskift af tag. Når det kommer til isolering, kan man kun søge om tilskud til udvendig isolering af ydervæg, efterisolering af tag og loft, efterisolering af terrændæk samt konvertering af krybekælder til terrændæk fra Energirenoveringspuljen. Du kan læse mere om puljen her: https://www.andelsportal.dk/nyheder/guide-energirenoveringspuljen/

De bedste hilsner
Michelle / Andelsportal.dk

AvatarHans Svalehøj Ottesen

Vi er en andelsforening med stort solfanger anlæg.
Kan vi få energitilskud til en batteribank der kan optimere vores udnyttelse af vores solcelleanlæg. I øjeblikket dækker anlægget ca 25% af vores strømforbrug, men jeg forventer at vi kan nå ca 50% dækning med batteribank.

Michelle NielsenMichelle Nielsen

Hej Hans

Mange tak for din besked. Nej, det vil ikke være muligt at søge om tilskud til en batteribank fra energirenoveringspuljen.

De bedste hilsner
Michelle / Andelsportal.dk

AvatarHanne Juhl

Hej
Vi er en andelsforening på 14 husstande, som overvejer at skifte vores vinduer.
Vinduerne er fra år 1990. Kan vi søge tilskud til det?
Mvh Hanne Juhl

Nynne Groth HallanderNynne Groth Hallander

Hej Hanne
Tak for dit spørgsmål. Andelsboligforeninger kan godt søge Energistyrelsens tilskudspulje til nye vinduer. Næste pulje åbner til efteråret. I kan sætte jer ind i proceduren og kravene til ansøgningen inden her: https://sparenergi.dk/forbruger/materialer/ansogervejledning-til-bygningspuljen
I må eksempelvis ikke indgå en aftale med en håndværker eller indkøbe vinduerne inden.
De bedste hilsner
/Nynne – Andelsportal.dk

AvatarInga viola Toft

Ålborg kommune er I gang med at udbygge fjernvarmen i vores by .Vi er 14 selvstændige andelsboliger, hvor vi har fået oplyst, at vi selv skal betale at få lagt rørerne rundt i vores fælles vej. Er det lovbestemt fordi det er samme matrikelnummer. Hilsen Inga viola

Nynne Groth HallanderNynne Groth Hallander

Hej Inga Viola
Tak for din kommentar. Jeg vil anbefale, at I går i dialog med kommunen omkring de krav, der er gældende for netop jer. Vi har nemlig ikke nogen juridiske rådgivere siddende herinde.
De bedste hilsner
/Nynne – Andelsportal.dk

AvatarBente Adolphsen

Hej Nynne
Tak for svar.
Jeg mente, om man kunne få lavet en kvist (som man selvfølgelig selv betaler fuldt ud), når nu taget i hele andelsforeningen skal skiftes og spærene er blotlagt ifm energibevarende renovering. Kvisten ville jo blive meget billigere, hvis man sparede aftagning af tag mv.
Hilsen Bente

Hej Bente
Tak for din uddybning. Umiddelbart vil jeg sige, at det er en god idé som du skal vende med bestyrelsen i foreningen. Måske flere andre ønsker sig at benytte sig om samme mulighed. Det er altså noget, der skal vedtages nærmere i foreningen. Vi har desværre ikke nogen juridiske rådgivere siddende herinde, men måske en håndværker kan inddrages for sit tekniske besyv.
De bedste hilsner
/Nynne – Andelsportal.dk

AvatarBente Adolphsen

Er det muligt at få tilskud til isolering/nyt tag i hele andelsforeningen samtidig med, at den enkelte andelshaver for egen regning får lavet en kvist?

Hej Bente
Tak for din kommentar. Jeg kan desværre ikke se, at man i Bygningspuljen kan få tilskud til at etablere en kvist. Foreningen kan dog godt søge tilskud til: “Efterisolering af tag og loft, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod tag.”
Læs uddybende om ansøgningsprocessen i Energistyrelsens vejledning her: https://sparenergi.dk/sites/forbruger.dk/files/contents/publication/ansoegervejledning-til-bygningspuljen/ansoegningsvejledning_marts_2021.pdf
De bedste hilsner
/Nynne – Andelsportal.dk

AvatarPrebe Harder

Hej. Hvor spændende nyt om Andelsboligforeninger. Jeg er i bestyrelsen for Elvira Madigans Andelsboligforening, der består af 8 huse. Vi har besluttet at skifte vore gasfyr ud med luft til vand varmepumper. Men ikke på en gang, da nogle har fået nyt gasfyr ind for få år siden. Og et par enkelte har fyr fra 1993. Hvordan søger man om sådan en succesiv udskiftning. Hilsen Preben Harder

Maria CarlsenMaria Carlsen

Hej Preben,
I kan godt søge om energitilskud, der først skal benyttes i løbet af de kommende år (energitilskuddet er gyldigt i to år). Alternativt vil jeg anbefale jer at søge tilskud til de fyr, der skal skiftes og søge igen om nogle år til de næste fyr. Tilskuddet vil eksistere til og med 2026.
Bedste hilsner
Maria – Andelsportal.dk.

AvatarA/B Regnbuen, Ebeltoft

Hvad med udskiftning af tagrender til et større format. Vores forening og fra 1992.
Jeg kan godt se, at det ikke er nævnt men spørger alligevel.
Vi er medlem af BRF.
Mvh formand
Hanne Rasmussen
Regnbuen 10
Ebeltoft

Hej Hanne
Tak for din kommentar. Desværre har du ret i, at der ikke er tilskud til nye tagrender til foreningen.
De bedste hilsner
/Nynne – Andelsportal.dk

EU ønsker at varmtvand fjernaflæses i alle etageejendomme, og med den nye bekendtgørelse fra oktober 2020 ser det ud til at etageejendomme i nærmeste årrække skal sørge for at få installeret fjernaflæsning af varmtvand.
Kan en andelsforening søge tilskud til at målerne udskiftes til fjernmålere?
På forhånd tak.
Mvh.

AvatarKaj Fuglsang

Ved. ansøgning om tilskud til energibesparelser.
Skal der oplyses hvor meget der skal investeres for at gennemføre energibesparelsen?

Maria CarlsenMaria Carlsen

Hej Kaj,
Mange tak for din henvendelse.
Nej, det skal der ikke. Rent faktisk er det sådan, at det først er efter man har fået tilsagn om energitilskud, at man må indhente tilbud fra håndværker. Derfor er det slet ikke muligt at oplyse, hvor meget energirenoveringen kommer til at koste.
Bedste hilsner
Maria – Andelsportal.dk

AvatarBodil Bidstrup

Hvordan og hvor finder jeg et skema til ansøgning om tilskud til ny grøn varmeforsyning til andelsboliger?
med venlig hilsen Bodil Bidstrup

Hej Bodil
Tak for din kommentar. Energistyrelsen har endnu ikke åbnet op for ansøgning til deres tilskudspulje. Den åbner på et uvist tidspunkt her i 1. kvartal i 2021. På vores søsterportal Energihjem.dk sender vi et nyhedsbrev ud, så snart vi ved, at puljen er åben. Du er velkommen til at tilmelde dig det her: https://energihjem.dk/nyhedsbrev/
De bedste hilsner
/Nynne – Andelsportal.dk

Hejsa. Skal hver enkelt andelshaver søge, eller kan man lave en fælles ansøgning fra foreningen? Hilsen Inger

Hej Inger
Tak for din kommentar. Det har fra Energistyrelsens side været kommunikeret ud, hvordan man søger som privat person, men der har manglet lidt informationer om, hvordan man søger som andelsboligforening. Andelsportal.dk har rettet henvendelse til Energistyrelsen for at få oplysninger om, hvordan andelsboligforeninger ansøger, men de har stadig ikke svaret på Andelsportal.dks spørgsmål. De henviser blot alle ansøgere til en generel ansøgervejledning. Den finder du her: https://kj-el.dk/media/3339/ansoegervejledning_til_bygningspuljen_16_oktober_2020.pdf
I kan invitere en administrator / fagmand til at ansøge på vegne af hele foreningen. Læs mere om dette i ansøgervejledningen styk 5.1.
De bedste decemberhilsner
/Nynne – Andelsportal.dk

AvatarDan Eisenberg

Hej Maria.
Du skriver:
Andelsportal.dk har rettet henvendelse til Energistyrelsen for at få oplysninger om, hvordan andelsboligforeninger ansøger.
Har du fået et brugbart svar?
Hilsen
Dan

Maria CarlsenMaria Carlsen

Hej Dan,
Tak for din kommentar. De har svaret, men svarede ikke rigtigt på spørgsmålene – derfor har jeg ikke fået opdateret artiklen. Det gør jeg med det samme.
Bedste hilsner
Maria – Andelsportal.dk

AvatarBirgitte Glass

Er det også muligt at søge energitilskud til en ejerforening i en ideel anpart? Vi skal have udskiftet vores fjernvarmeanlæg. Kan vores forening søge om tilskud til det?

Maria CarlsenMaria Carlsen

Hej Birgitte,
Tak, for din henvendelse. Ejerforeninger kan også søge om energitilskud. Der er dog ikke energitilskud til fjernvarmeanlæg.
Bedste hilsner
Maria – Andelsportal.dk

Viser 0 af 28 kommentarer