Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Rohde & Hansen Ejendomsservice ApS

Den store guide til energirenoveringspuljen

Har I hørt om energirenoveringspuljen – en tilskudspulje, der er målrettet energiforbedringer af landets helårsboliger? Fra energirenoveringspuljen vil det være muligt at søge om tilskud til forbedring af boligens klimaskærm og optimering af boligens drift, og andelsboligforeninger er selvfølgelig berettiget til at søge om tilskud fra puljen. Vi dykker ned i alt det, vi ved om energirenoveringspuljen her.

Opdatering den 9. april 2024: Energirenoveringspuljen åbner igen den 10.04 kl. 10:00. Venterummet åbner allerede kl. 9:00.

Har I i andelsboligforeningen gjort jer tanker om mulige energiforbedringer af jeres bygning? Så er I ikke alene. Energiforbedringer er populære, og det samme er de offentlige tilskudspuljer, som boligejere, herunder andelsboligforeninger, kan få tilskud til energiforbedringer fra. I 2023 har to tilskudspuljer, varmepumpepuljen og energirenoveringspuljen, erstattet den tidligere bygningspulje. Mens man fra varmepumpepuljen kan få tilskud til en af to typer af varmepumper, kan man fra energirenoveringspuljen få tilskud til forbedringer af boligens klimaskærm og optimering af boligens drift.

En del af Energiaftalen 2018 

Bygningspuljen, som i år er blevet til varmepumpepuljen og energirenoveringspuljen, stammer fra Energiaftalen 2018. Puljens formål var at reducere det samlede energiforbrug og omstille varmeforsyningen i landets helårsboliger. Det har varmepumpe- og energirenoveringspuljen nu til formål. Bygningspuljen gav tilskud til tre forskellige typer forbedringer af boligen, nemlig skift af varmekilde, forbedring af boligens klimaskærm og optimering af boligens drift, men det er som sagt i 2023 fordelt mellem varmepumpepuljen og energirenoveringspuljen. 

Husk de fem krav

Som andelsboligforening er I berettiget til at søge tilskud fra energirenoveringspuljen, men der er i alt fem krav, som I skal opfylde for at kunne søge: 

 • Bygningen skal være en helårsbolig – og det opfylder de fleste foreninger heldigvis. 
 • Bygningen skal være af energimærkning E, F eller G. Søger I om forbedring af klimaskærmen, må der ikke være udført ændringer på klimaskærmen siden energimærkningen blev udarbejdet. På samme vis må der ikke være udført ændringer på bygningens ventilerede eller opvarmede arealer, når I søger om optimering af bygningens drift. Et energimærke er gyldigt i 10 år.
 • Det er først, når I har tilsagn til tilskud, at I må igangsætte projektet. Er I allerede i gang eller har I gennemført projektet, kan I ikke få tilskud.
 • Har I fået tilskud til samme projekt på et tidligere tidspunkt, kan I ikke få tilskud igen.
 • Arbejdet skal udføres af en virksomhed, der har et gyldigt CVR-nummer. 
 • Er der momspligt på jeres adresse? Så skal I vedlægge en de minimis-erklæring til jeres ansøgning. Modtager man de minimis-støtte, må beløbet, man har modtaget i de seneste tre regnskabsår, ikke være på mere end 200.000 EUR. 

Har I ikke brugt jeres tilsagn fra 2022?

Så kan I nå det endnu. Energistyrelsen, der administrerer tilskudspuljerne til energiforbedringer, oplyser nemlig, at mange boligejere stadig har et gyldigt tilsagn til rådighed. Har I afsluttet jeres projekt, er det om at få søgt om udbetalingen heraf – man har nemlig kun 30 dage til at søge, når ens projekt er færdigafsluttet (dette gælder for ansøgere af bygningspuljen 2022). Men det er om at være tålmodig, for der er op til 6 måneders behandlingstid som følge af mange ansøgninger om udbetaling.

Tidslinje:

Hvor mange penge er der i bygningspuljen?

Finansloven for 2021 afsatte flere midler til at søge om tilskud til energiforbedringer, hvilket også øgede midlerne til Bygningspuljen. Følgende beløb er foreløbigt tildelt til bygningspuljen:

Forrige
Næste

2021

675 mio. kr.

2022

375 mio. kr.

2023

320 mio. kr.

Her er det meningen, at 70 procent af
pengene skal gå til varmepumpepuljen og
de resterende til energirenoveringspuljen.

2024

315 mio. kr.

2025

230 mio. kr.

2026

200 mio. kr.

Alt du skal vide om energirenoveringspuljen

Det er som sagt muligt at få tilskud til forbedringer af bygningens klimaskærm og optimering af bygningens drift. Se længere nede i artiklen, hvad I kan få tilskud til.

Hvor meget er der i tilskud?

Midlerne i Energirenoveringspuljen fordeles efter først til mølle-princippet, så vil foreningen være sikker på at få tilsagn til tilskuddet er det om at være hurtig, når en pulje åbner. 

Tilskuddets størrelse afhænger af energiforbedringsprojektets karakter og omfang, og beregnes på grundlag af satser, der er fastsat for de enkelte tiltag. Satserne tager udgangspunkt i estimerede markedspriser. Tilskuddet kan maksimalt være på 15 procent af de estimerede markedspriser for det enkelte tiltag. Beregnes det samlede tilskudsbeløb for energiforbedringsprojektet til at være under 5.000 kroner, ydes der ikke tilskud. 

Der er forskellige satser til hhv. tiltag, der vedrør bygningens klimaskærm og tiltag, der vedrører bygningens drift. For tiltag, der vedrører bygningens klimaskærm, afhænger satserne af type af forbedring. Det samme gælder for tiltag, der vedrører bygningens drift – men der er en krølle, som I som forening skal være opmærksom på. For når det kommer til satserne for etablering af varmegenvinding, afhænger satserne af bygningens BBR kode. For bygninger, der har BBR kode 110-132 samt 185 og 190 afhænger satsen af de eksisterende markedspriser, mens satserne for bygninger, der har BBR kode 140-160 afhænger af m2 opvarmet areal, der søges om tilskud til. Denne information baseres på energimærkningens data. 

Ansøgerprocessen som forening

Man søger via Energistyrelsens hjemmeside, sparenergi.dk, på ansøgerportalen, og her skal man bruge et NemLog-in. Når man søger på vegne af en forening, skal man vedhæfte flere dokumenter, og det er derfor om at være forberedt. 

Ansøger, der søger på vegne af foreningen, skal vedhæfte disse dokumenter: 

 • Fuldmagt fra den/de tegningsberettigede i foreningen.
 • Ansøgererklæring fra den/de tegningsberettigede i foreningen. 
 • Dokumentation på de tegningsberettigede i foreningen, for eksempel et generalforsamlingsreferat. 
 • Foreningens vedtægter, der omfatter foreningens tegningsregler. 
 • Anden dokumentation, der kunne være af relevans. 

Som sagt skal man, når man ansøger, ligeledes vedhæfte et gyldigt energimærke i ansøgningen, samt oplyse om foreningen har modtaget de minimis-støtte i de seneste tre regnskabsår.  

Tilskud til forbedringer af bygningens klimaskærmTilskud til optimering af bygningens drift
Isolering:Mekanisk ventilationsanlæg
– Udvendig isolering af ydervægVandbårent rumvarme
– Efterisolering af tag og loft
– Efterisolering af terrændæk
– Konvertering af krybekælder til terrændæk
.
Vinduer:
– Udskiftning af eksisterende ovenlysvinduer, facadevinduer og forsatsrammer
– Etablering af nye forsatsrammer

Hertil er det muligt at få tilskud til ens eksisterende energimærke, når man søger og får tilskud til et eller flere andre projekter. Det er dog kun muligt, når ens samlede tilskud fra puljen er på mellem 5.000 og 10.000 kroner.

facadeisolering

Ligesom med vinduer er det muligt at søge tilskud til forbedring af foreningens klimaskærm blandt andet i form af facadeisolering.

Til jer, der får tilsagn

I må først igangsætte projektet, når I har fået tilsagn til tilskud. Går I i gang, inden I får tilsagn, mister I retten til tilskud. Hertil skal arbejdet udføres af en virksomhed, der har et gyldigt CVR-nummer. 

Får I tilsagn, har I 2 år til at afslutte projektet samt søge om udbetaling af tilskuddet. Når jeres projekt er færdigafsluttet, har I 60 dage til at søge om udbetaling af tilskuddet. Har I tilsagn til flere energiforbedringer, anses de som et samlet projekt. Det betyder, at I først skal søge om udbetaling, når sidste projekt er udført. 

Ventilation

Millioner af kroner ender ikke i lommerne på boligejerne

Nye tal fra Energistyrelsen viser, at ikke engang halvdelen af de knap 1,3 milliarder kroner, der var i bygningspuljen tilbage i 2020, 2021 og 2022 er endt hos boligejerne, som ellers fik tilsagn. Der er forskellige årsager hertil. Kigger man på tallene for 2020, har 20 procent af dem, der fik tilsagn, ikke søgt om udbetaling. 46 procent fik delvise udbetalinger, mens 9 procent fik afslag på ansøgningen. 

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *