Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Østjysk Tagbyg ApS

AB Thurøvej konkurs uden protest

Endnu en andelsboligforening har mandag fået lov at gå konkurs i Sø- og Handelsretten. Kreditoren Nykredit opgav at protestere.

Med en ejendom vurderet til 18,4 millioner kroner og en 30 millioner kroners gæld til Nykredit følger den Frederiksberg-baserede forening AB Thurøgade 10-12 trop på foreningen AB Duegården, der tidligere på året fik lov at gå konkurs – dengang på trods af kreditoren Nykredits indledende protester.
Med en ejendom vurderet til 18,4 millioner kroner og en 30 millioner kroners gæld til Nykredit følger den Frederiksberg-baserede forening AB Thurøgade 10-12 trop på foreningen AB Duegården, der tidligere på året fik lov at gå konkurs – dengang på trods af kreditoren Nykredits indledende protester.

Swap-aftaler rod til nogle problemer

Foreningens gældssituation kan delvist tilskrives den renteswap-aftale, de i sin tid har indgået med Nykredit – cirka 8,5 millioner kroner af foreningens gæld skyldes nemlig den særlige renteaftale. Nykredit er det finanshus, der har været mest aktive med renteswap-aftaler til andelsboligforeninger, og de pointerer, at hver sag vurderes forskelligt. Derfor kan foreninger ikke regne med, at denne sags udfald bliver en formel for fremtidig procedure.

Konkurs i andelsboligforeninger:

Man forventer, at der de kommende måneder kommer flere eksempler på andelsboligforeninger, der ønsker at blive begæret konkurs for på den måde at slippe for foreningens gæld og blive til lejere. Konsekvensen ved denne slags aftale er, at de tidligere andelshavere sammen med gælden mister det indskud, de i sin tid har lagt i andelsbeviserne.

Renteswap-aftalerne har de senere år været meget omdiskuterede, da de kan være risikable for nogle foreninger. Flere finansinstitutter er begyndt et forkorte løbetiden for de særlige renteaftaler, og på flere punkter behøver folk således ikke altid at frygte swap-aftalerne – det kan du læse mere om her.

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *