Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Østjysk Tagbyg ApS

Sådan sælger du din andelsbolig

Når du skal sælge din andelsbolig er der en række forhold, du skal overveje og være opmærksom på, inden du sætter den til salg hos en ejendomsmægler eller privat. Dels er der de praktiske ting, men det er også værd at dykke ned i andelsboligloven, der angiver de overordnede rammer for salget af en andelsbolig.

Artiklen er opdateret d. 27/7 – 2017

Den 1. Januar 2014 trådte en lovændring til lov om andelsboliger i kraft. Lovændringen blev indført for at skabe større gennemsigtighed på andelsboligmarkedet og indebærer blandt andet en udvidelse af oplysningspligten i forbindelse med salg af andelsboliger. Her kan du læse uddybende om, hvilke nøgletal, der skal udleveres og hvem der bliver ansvarlig for indberetningen – når du står overfor at skulle sælge din andelsbolig.

Styr på foreningens økonomi

Som det første skal du underrette foreningens bestyrelse om, at du vil sælge din andelsbolig. Inden at du går til en ejendomsmægler, eller sætter din andelsbolig til salg, bør du sætte dig ind i din forenings økonomi, så du har styr på de økonomiske forhold, som du så kan videregive til mægler og den kommende køber. Det er vigtigt i forhold til at sætte den rigtige pris, men det giver også troværdighed at kende sin forenings forhold ind til benet.

Når du kender til foreningens økonomi og har styr på, hvilke projekter der skal gennemføres ude i fremtiden såsom facaderenovering, nye vinduer og lignende, er du i bedre stand til at sætte en realistisk pris og ikke mindst have en reel indflydelse på mæglerens endelige udbudspris. Derudover er det klogt at tjekke andre tilsvarende andelsboliger i dit område for at se, hvad en realistisk pris kan være.

Det er samtidig værd at overveje, om din andelsbolig har behov for mindre eller større renoveringsprojekter, som kan medvirke til et hurtigere salg. Men afhængig af markedet og dets udvikling bør man overveje, om for eksempel en investering i et nyt køkken kan tjene sig ind ved et salg. Det er en individuel vurdering, der er værd at overveje.

Den rigtige pris

Når en andelsbolig skal sættes til salg, findes der tre måder at prissætte boligen på ifølge andelsboligloven.

1. Anskaffelsesprisen
2. Den konkrete handelsværdi som udlejningsejendom (valuarvurdering)
3. Den senest ansatte offentlige ejendomsværdi

Typisk sætter sælgeren sin bolig til salg ud fra metode 2 eller 3, og i modsætning til salg af ejerboliger findes der på andelsboligmarkedet en såkaldt max pris, der betyder, at der findes en max pris for, hvor meget man må sælge sin andelsbolig for. I den forbindelse gælder det om at finde en realistisk pris, der både er rentabel for sælger og så attraktiv for køber, at han eller hun ender med at købe boligen. Igen er det vigtigt at fremlægge alle af foreningens dokumenter, planer og regnskaber, så at sælger kan danne sig et overblik over foreningens økonomi og drift.

Prisen afhænger naturligvis af markedets udvikling, men nye vinduer, nyt tag, facaderenovering er også med til at påvirke udbudsprisen.

De offentlige ejendomsvurderinger blev fastfrosset i 2012 og en ny vurdering er pt. udskudt til 2020. I efteråret 2016 præsenterede regeringen en ny boligskattepakke, som indeholder forslag til et nyt system for ejendomsvurderinger, samt forslag til hvordan boligskattestoppet afvikles. Læs mere her.

Salg af andelsbolig i en forening under stiftelse

Som sælger af en andelsbolig i en forening under stiftelse har du pligt til at give køber en stribe oplysninger. Du skal blandt andet oplyse, hvordan køber hæfter økonomisk for andre andele i foreningen, hvordan økonomien er skruet sammen samt andre vitale forhold i foreningen. En køber af en andelsbolig i en forening under stiftelse har desuden en fortrydelsesret på seks hverdage regnet fra det tidspunkt, hvor der foreligger et bindende købstilbud.
 
Få et samlet overblik over de faktorer, der er med til at fastsætte prisen på din andelsbolig i denne infografik.