Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Energidrift A/S

Sådan løser I en konflikt i foreningen

Mange andelsboligforeninger har oplevet en form for konflikt mellem beboerne. Konflikter, der kan skyldes støj eller anden uoverensstemmelse. Mange foreninger ved ikke, hvad de skal stille op, men med simple værktøjer kan konflikterne løses. Men det kræver kompromisets kunst.


Mange af os kender til det. Over- eller underboen holder fest hver weekend. Bassen er på sit højeste, og lyden går lige igennem til ens lejlighed. Det er næsten ikke til at holde ud. I de fleste tilfælde banker man på hos vedkommende, og problemet er løst. Men indimellem oplever personer, herunder beboere i andelsboligforeninger, at der opstår en konflikt, der er svær at løse.

Uenighed om hvad man må

Hvad skal man så gøre? Faktisk er der konkrete ting, man kan gøre for at imødekomme problemerne og igen komme på bølgelængde med sin nabo. De fleste konflikter opstår, fordi beboerne har hver deres opfattelse af, hvad man som beboer i en etageopgang kan tillade sig. Nogle tror, de kan tillade sig alt inden for deres lejlighed, mens andre mener, man må tage et ekstra hensyn, når man bor i en lejlighed og ikke et hus.

Hos Center for Konfliktløsning oplever man, at der er mange engagerede bestyrelser i foreningerne, men at de mangler nogle kompetencer og værktøjer til, hvordan man løser konflikter, og får tingene snakket igennem.

Vrede og kede af det

”De mennesker, der kommer til os, er meget vrede og kede af det. Vi giver dem mulighed for at tale om problemerne, så de kan komme frem til en større forståelse af problemet,” siger konfliktrådgiver Mette Geldmann, der har arbejdet med konflikthåndtering i 15 år.

Umiddelbart kunne man tro, der var tale om en snakkeklub uden reelle handlinger, men sådan er det ikke. Som beboer med en konflikt i opgangen får man konkrete værktøjer, der skal løse problemet.

”Først og fremmest skal konflikten ned på sagsniveau, så konflikten bliver konkret. Her arbejder vi med fire kernepunkter.”

De fire kernepunkter er:

  1. Hvad er problemet? Støj. Tal mere om støjen, hvordan er støjen et problem?
  2. Hvordan har man det med problemet? Man fortæller om egne følelser og oplevelser i forbindelse med støjen.
  3. Hvordan kunne man tænke sig, det skulle være? Sætter ord på, hvordan man ønsker det skal være.
  4. Hvad kan der gøres for at løse problemet? Fokus på handling, og hvordan kan man gå til modparten med konflikten?

”Det er vigtigt, at begge parter får mulighed for at udtrykke sig, så parterne forstår, at der er forskellige behov. Man skal vedligeholde dialogen, gå i forhandlinger med hinanden, være retfærdig. Her er det også vigtigt, at man opretholder en venlig og ikke voldelige tone. Det handler altså om en gensidig respekt og forståelse for hinanden, så konflikten ikke går i hårdknude.”

Stjæler ikke konflikten

Center for Konfliktløsning rådgiver mennesker og foreninger med problemer og konflikter, men de stjæler ikke konflikten fra beboerne. De giver nogle redskaber, og så er det vigtigt, at man som beboere selv kan løse konflikten.

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

11 kommentarer

AvatarVivian frost

Vi har problemer med vores bestyrelse. Vi havde en formand, som var dygtig og effektiv, men desværre totalt ubehøvlet, hvis ikke lige det gik efter hans hovede. I vores hus har vi både en andelsforening of en ejerforening. Vedkommende var formand i abf’s Bestyrelse og formand i ejerforeningen. Han røg uklar med ejerforeningen , de nægtede at samarbejde med ham, da det var umuligt; derfor trak han sig fra deres bestyrelse. Han fik ej heller sin vilje i ABF’s bestyrelse og valgte derfor at træde ud af bestyrelsen. Der blev så indkaldt to suppleanter og vi skulle konstituere os. De to suppleanter mente, at den afgåede formand skulle hentes tilbage igen, de ville desværre slet ikke høre noget af version 2, af alt det der var sket i de tre år han var i bestyrelsen. Der var en hel del uenighed os imellem og jeg valgte at trække mig, da jeg slet ikke kunne stå inde for den tidligere formands opførsel. Man valgte så i bestyrelse, at stemme dørklokker for at få en underskrift på, at den tidligere formand skulle tilbage igen i bestyrelsen. De fleste følte sig sikkert overrumplet Og skrev under og så er det at bestyrelsen mener, at han igen er formand i bestyrelsen og det hele kører videre som om intet er hændt. Nu kommer mit spørgsmål så, kan man godt bare håndtere det på den måde, lovligt ?

Ida LandtIda Landt

Kære Vivian,
Tak for din henvendelse.
Hvis den tidligere formand skal genindsættes, så skal det ske på en ekstraordinær generalforsamling. De underskrifter der er blevet samlet ind, kan muligvis fungere som fuldmagter ved afstemningen. Hvis det altså står i jeres vedtægter, at det er lovligt. Ellers skal I som stemme om, som vanligt.
Jeg håber, at du kan bruge mit svar.
Med venlig hilsen
Ida – Andelsportal.dk

AvatarPia Rasmussen

Hej,
I vores andelsforening har vi problemer med to sæt andelshavere der rent faktisk på det groveste generer naboen der bor imellem dem. Det er igennem støj, højlyt tale uden for naboens vinduer om natten og, for at være helt ærlig, uforskammet opførsel når dette påtales. Spørgsmålet er så om man kan true med og senere gennemføre en eksklusion på baggrund af dette? Det må siges at være påtalt af bestyrelsen, da det er bestyrelsesformanden der er udsat for denne behandling. Hun er fratrådt sin position som formand, men er stadig i bestyrelsen, og både hende og hendes man påtænker at sælge deres andel på grund af denne vedvarende støj, der på trods af gentagende påtaler ikke bliver tilgodeset. Er der andet man kan gøre ved det?
Mvh,
Pia Rasmussen

AvatarPia Schousgaard

Vores bestyrelse har lagt op til vedtægtsændringer som skal lyde som følger:
Hvis en beboer groft misligeholder sin vedligeholdelsespligt og ikke får rettet op på det indenfor en given frist sat af bestyrelsen kan vedkommende blive smidt ud af sin lejlighed.
Kan man blive smidt ud af en lejlighed som man har betalt for? Grunden til at de vil ændre det er at der bor en psykisk syg mand i ejendommen som har en lille have med fliser, hvor der ofte gror en del ukrudt – dette genere en del beboere som ikke har andet at lave end at rende rundt og spille politibetjente. Manden gør ikke en kat fortræd er ikke voldelig og passer sig selv de perioder han er hjemme.Kan man virkelig smide en mand ud af sin lejlighed pga. lidt ukrudt? I mine øjne virker det grotesk og meget lidt medmenskeligt og fuldstændigt vanvittigt hvis de har hjemmel til at gøre det med lidt vedtægtsændringer?

Maria CarlsenMaria Carlsen

Hej Pia,
Tak, for dit spørgsmål. Det lyder som en vanskelig problemstilling I har i jeres forening.
Din forening kan som sådan godt lave denne vedtægtsændring ved et flertal på generalforsamlingen. Definitionen af groft mislighold bliver derefter op til fortolkning og kommer uden tvivl til at have en række afgrænsnings- og bevisproblemer. Herinde har vi aldrig hørt om at ukrudt kunne betegnes som groft mislighold eller føre til en decideret eksklusion af en andelshaver.
I andre andelsboligforeninger har man typisk sanktioner mod mislighold, når der er bevis for at en andelshavers mislighold er til fare for ejendommen eller de øvrige beboere (dvs. egentlige vanrøgtstilfælde, som fx skadedyr, der spreder sig til andre lejligheder).
Hvis jeres forening overvejer at ekskludere et medlem, så bør bestyrelsen under alle omstændigheder først rette henvendelse til foreningens advokat med henblik på en vurdering af en egentlig boligretssag og dennes omfang og konsekvenser.
Jeg håber at I får løst problemet.
Venlig hilsen
Maria, Andelsportal.dk

AvatarPia Hougaard

Jeg har en erhvervs andels butik (der er 2 totalt i ejendommen) hele ejendommen
har forkerte m2, vi har nu fået vores landinspektør opmålt vores 2, og må
konstaterer at vi betaler for mange flere m2 end vi har, bestyrelsen vil ikke
høre tale om, at ændre på dette, vi står nu for at skulle have fjernvarme
indlagt, hvilket også får betydning for vores andel ag udgifterne.
Vores advokat har skrevet til dem, men de afviser alt blankt, hvad kan vi
Gører, kan vi i det hele taget sælge vores andele? På de vilkår?
Og hvad kommer en eventuel retssag til at betyde? for et eventuelt salg?
Med venlig hilsen
Pia Hougaard

Avatarmichael müller

Hej Pia
Tak for dit spørgsmål.
Det virker som en konflikt, der er i hårdknude. I kan selvfølgelig altid ligge sag an mod bestyrelsen, men udfaldet af den, er svært at sige. Nogle gange bliver det kamp, ord mod ord, hvor I ikke rykker jer. Prøv evt. at søge rådgivning hos ABF (Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation).
Held og lykke.

AvatarPia Hougaard

Vi har problemer i vores ANDELSFORENING med bestyrelsen, som ikke vil fremvise bilag for udført arbejde, arbejde som ikke er udført af Autoriserede håndværkere, og som nu skal laves om, og vi skal så betale igen, vi mener man kan føre regres imod det firma som har udført det magelfyldte arbejde, men vi kan ikke få bestyrelsen til at udleverer fakturaerne fra de forskellige firmaer? Hvad skal man gøre?
Mvh
Pia Hougaard

AvatarMichael Müller

Hej Pia
Jeg har nu indhentet et svar fra et advokatfirma, vi samarbejder med. Svar følger her:
“Umiddelbart er dette en klassisk problemstilling, når bestyrelsen ikke vil udlevere dokumenter. Den praktiske løsning er – hvis der ikke er hul igennem – at stille et forslag på næste generalforsamling om, at bestyrelsen skal fremlægge materialet. Det er altså svært at stemme imod, hvis materialet ellers på ingen måde er personfølsomt. I øvrigt er bestyrelsen ansvarlig også for dens undladelser. Så hvis den mod bedre vidende og opfordring ikke forfølger en reklamationssag (hvor der var grund til det), kan den i værste fald selv falde erstatningsansvar.”

AvatarPia Hougaard

Hej Michael,
Tak for svar, vi har nu fået det svar fra bestyrelsen, at samtlige fakturaer
fra 2008 og 2009 desværre er blevet bortkastet ved et uheld?
Er det stadig samme procedure som du har svaret på, altså
Ekstra ordinær generalforsamling?
Mvh
Pia Hougaard

AvatarMichael Müller

Ja, det skal bestemmes og vedtages på en generalforsamling.
Vh, Andelsportal.dk

Viser 0 af 11 kommentarer