Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
BEKEY A/S

Dirigentens rolle på generalforsamlingen

På generalforsamlingen har dirigenten en særlig vigtig rolle. Dirigenten har nemlig stor indflydelse på beslutninger, der træffes, og deres lovlighed.

Langt de fleste andelsboligforeninger bestemmer selv på generalforsamlingen, hvem der skal være dirigent. Dirigentens rolle er særlig vigtig, da dirigenten ikke blot fungerer som mødeleder men også tager stilling til lovligheden af både indkaldelse og forslag. I praksis vælges dirigenten af generalforsamlingen eller udpeges inden en generalforsamling af bestyrelsen. Det vil typisk fremgå af foreningens vedtægter hvordan. Uanset hvordan dirigenten udvælges anbefales det dog, at dirigenten har god tid til at forberede sig inden generalforsamlingen, så vedkommende har styr på både de emner og forslag, som er på dagsordenen, og om der muligvis kommer problemer i relation til dem.

Tidsplan, ro og orden

Det er dirigentens fornemmeste opgave at sikre, at generalforsamlingen forløber fredeligt. Derfor skal dirigenten også sørge for, at talere kommer til orde på de rette tidspunkter. Har I et rigtigt sludrechatol blandt beboerne, kan det være en god idé at dirigenten fastsætter nogle begrænsninger i taletiden og bringer debatterede spørgsmål op til afstemning. Er der talere, der bevæger sig ind på andre emner end det, der er til behandling, er det også en god idé, at dirigenten irettesætter dette.

Samtidig skal dirigenten være den, der holder øje med, at tidsplanen ikke skrider, men at generalforsamlingen bliver afholdt inden for en fornuftig tidsramme.

Dirigenten skal være vaks, når det kommer til afstemninger

Ved afstemninger skal dirigenten fremlægge hovedsynspunkter og derefter afgøre hvilken form for afstemningsmetode, der skal anvendes. Her er det vigtigt, at dirigenten også har for øje, om der er mødt tilstrækkeligt med medlemmer op (også kaldet quorom) til at stemme om den pågældende beslutning. Det er vigtigt, at dirigenten gør dette på en kyndig måde, således at der ikke er tvivl om, hvad der skal stemmes om og hvilken afstemningsmetode, der skal benyttes. I forbindelse med afstemninger er det særligt vigtigt, at dirigenten er opmærksom på, at alle synspunkter bliver hørt – også dem, som mindretallet repræsenterer.

Ved afstemninger tager dirigenten også stilling til fuldmagter, og når afstemningen er afviklet, skal dirigenten sørge for klart at informere deltagerne om afstemningens udfald.

Vidste du?

Mistillid til dirigenten Hvis generalforsamlingen ikke mener, at dirigenten udfører rollen som dirigent tilstrækkeligt, kan dirigenten afsættes med et mistillidsvotum. I et sådan tilfælde vil dirigentens afgørelser om generalforsamlingens lovlighed og forslags lovlighed dog ikke blive ændret, selvom der vælges en ny dirigent.

Hvem kan være dirigent?

En dirigent skal både have styr på foreningens vedtægter, sædvaner og bevare det kølige overblik. Derfor er det en god idé, at man vælger en dirigent, som har lidt slagkraft og som er mødevant. Samtidig er en vellidt og neutral dirigent ofte en god idé, hvis man ønsker at generalforsamlingen kører på skinner. Dog er det meget vigtigt, at man undgår at vælge en dirigent, som sidder i bestyrelsen eller som er i familie med bestyrelsesmedlemmer. Disse kan nemlig have særinteresse i sagernes behandling og kan i værste fald være inhabile. De andelsboligforeninger, som har en administrator, vælger ofte, at deres administrator skal være dirigent.

5 klassiske fejl andelsboligforeninger laver i forbindelse med generalforsamlingen

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

15 kommentarer

Maria CarlsenMaria Carlsen

Hej Brian,
Tak for din henvendelse.
Dirigenten har en stor og vigtig rolle – og selvom det ikke er god stil at afvise et sådan ønske, så kan det være svært at gøre noget ved efterfølgende.

Bedste hilsner
Maria – Andelsportal.dk

AvatarSteen Ole Sørensen

Spørgsmål ang. valg af bestyrelse.
I vores vedtægter vælges formand og kasserer på et konstituerende bestyrelsesmøde. Når man så har en generalforsamling, hvor der er tre bestyrelsesmedlemmer der afgår, og de to af dem er villige til genvalg, kan en dirigent så spørge generalforsamlingen om der f.eks. Er andre forslag til den første person, som er villig til genvalg, og da det ikke er tilfældet så afgøre, at vedkommende er genvalgt. Ligeledes med person nr 2, afsluttende med genvalg, og da man så kommer til den person, som ikke ønskede genvalg, spørge generalforsamlingen, om mulige emner til den ( ledige bestyrelsespost ), da dirigenten jo allerede har sagt, at de to første poster var besat.
Jeg mener, at alle tre personer på lige fod, og man så skal skrive navnene op, og herefter foretage valg.
Har jeg ret.?

Hej Steen
Tak for din kommentar. Faktisk har vi ingen juridiske rådgivere siddende herinde, da vi formidler journalistisk indhold om andelsboligmarkedet. Du bør derfor tage fat i en administrator eller boligadvokat, hvis vedtægterne ikke siger noget mere specifikt om dette.
De bedste hilsner
/Nynne – Andelsportal.dk

Hej!
Jeg skal være dirigent på vores generalforsamling her om en 3 ugers tid. Iflg vores vedtægter har vi et punkt, det hedder evt. Har jeg ret i, at der ikke kan stilles forslag under dette punkt, hvis ikke de er modtaget i rette tid inden GF? hvad kan egentlig diskuteres under evt?
Mvh
Michael

Maria CarlsenMaria Carlsen

Hej Michael,
Det er helt korrekt. I jeres forenings vedtægter står der, hvilke regler der er for indkomne forslag og hvornår de senest skal indsendes. Typisk er det otte dage inden en generalforsamling, men det vil fremgå af vedtægterne. Du kan læse lidt mere om selve generalforsamlingen her: https://www.andelsportal.dk/guides/alt-om-generalforsamling/
Bedste hilsner
Maria

AvatarChristian Hansen

Jeg kan kun tilslutte mig Irene Sørensen om at man bør holde sig langt væk fra administratorer som dirigent ved GF. Særligt hvis vedkommende er ejeren af administrationsselskabet – De er om nogen inhabile da de netop har en personlig økonomisk interesse i hvilke forslag der kommer op og hvad referatet indeholder.
Der er ganske enkelt for mange cowboy administratorer og advokater til at lade dem sidde på så vigtig en post.

Hvad gør man hvis der er interne konflikter og formanden for andelsforeningen har meddelt mundtligt 10 dagen inden generalforsamlingen at han ikke ønsker at komme til mødet

Hej Lotte
Tak for din kommentar. Sikke en ærgerlig situation. Jeg vil anbefale, at I får overtalt formanden til at komme med til en konstruktiv dialog, så I kan finde en løsning og måske en ny formand, hvis han ikke ønsker at sidde på den frivillige post mere. Her skal en ny formand vælges.
Center for Konfliktløsning hjælper jævnligt, når der opstår konflikter internt i bestyrelser eller mellem to andelshavere, og tilbyder rådgivning. Læs mere om det her: https://www.andelsportal.dk/nyheder/konflikthaandtering-andelsbolig/
Held og lykke.
De bedste hilsner
/Nynne – Andelsportal.dk

AvatarErik Poulsen

Hvis en enkelt andelshaver ønsker skriftlig afstemning omkring et forslag på generalforsamlingen, kan dirigenten afvise dette med begrundelse om et flertal ønsker åben afstemning?

Hej Erik
Tak for din kommentar. Afstemningsformen – simpelt flertal, kvalificeret flertal eller enstemmighed – er bestemt af, hvad der står i vedtægterne. Det er derfor med afsæt i vedtægterne, at I skal tage dialogen og dirigenten skal finde svaret. Det kræver en generalforsamlingsbeslutning at ændre vedtægterne.
Hvis vedtægterne tillader det, så kan vedkommende måske stemme via en fuldmagt, som giver andelshaveren mulighed for selv at træffe afgørelse om punkterne på generalforsamlingen uden selv at deltage. Hvis I ønsker juridisk vejledning vil jeg anbefale jer, at I kontakter foreningens administrator.
De bedste hilsner
/Nynne – Andelsportal.dk

AvatarBente Evensen

Hej
Har et spørgsmål ?? kan og må Bestyrelsen i A/B pludselig nægte at udlevere på div. indkaldeser -regnskaber- referater i postkassen.
Der står i vedtægterne indkaldes 14 dages varsel.
De vil gerne fremsende pr. mail , vi er ældre og kun sagt at vi ønsker at modtage pr. post i postkassen da vi ikke har printer vores boligafgift fremkommer pr. post papir .
på forhånd tak
med venlig hilsen
Bente Evensen

Hej Bente
Tak for din kommentar. Hvis der står i vedtægterne, at de skal afleveres fysisk i postkassen, så gælder dette. Står der blot, at I skal have dem udleveret 14 dage inden, så er måden ikke bestemt. Her vil jeg tage det op til dialog på næste generalforsamling om det er muligt, at I får dem i postkassen fremover.
De bedste hilsner
/Nynne – Andelsportal.dk

AvatarIrene Sørensen

Forstår ikke i kan foreslå administrator som dirigent.
Det prøvede jeg sidste år.
Han var :
Truende ville smide folk ud
Manipulerende , tyrannisk.
Nægtede skriftlige afstemninge ..
Manipulerede med vedtægter.
Forslagsstilleres forslag blev kaldt ulovlige ( absolut ingen legitimitet i vedtægter.
Der måtte ikke være en oplysende fingeroprækning som viste forslagets interessse.
Mit ønske om ny dirigent blev ignoreret.
Valg af formand en farce ingen spørgsmål om nogen ønskede opstilling.
Det var en skueproces , hvor alle vedtægter og formelle regler ignoreret.
Et fora, hvor ejernes suveræne ret til at bestemme på GF blev trådt under en af en manipulerende / tyrannisk ordstyrer , men’s en passiv bestyrelsen så til.
Et fora hvor jeg skrev til bestyrelsen at de ingen legitimitet havde , ingen beføjelser. de skjuler sig bag tavshedens røgslør , er et skyggekabinet som ikke svarer.
Hvad skulle jeg have gjort ?
Hvor finder jeg en observatør som Kan stille saglige spørgsmål til næste GF.?
Venligst Irene Sørensen

Hej Irene
Tak for din kommentar. Sikke en ærgerlig oplevelse, du beskriver med jeres pågældende administrator. Det er ikke min opfattelse, at dette er den generelle erfaring med at vælge administratorer som dirigenter. Tværtimod, da administrator er juridisk og upartisk. Øv, at du befinder dig i en anden situation.
Hvis vedtægterne ikke er overholdt, så kan du godt erklære generalforsamlingen for ugyldig. Det vil du normalt skulle gøre til administrator og bestyrelsen. Jeg håber, at de vil lytte denne gang. Jeg vil også anbefale dig, at du stiller forslaget om et administratorudskift på næste generalforsamling.
Vi har ikke nogle juridiske rådgivere siddende, men jeg vil anbefale dig at kontakte en anden administrator eller en boligadvokat, hvis du ønsker juridisk sparring. Jeg håber, at du finder en løsning på denne ikke optimale situation.
De bedste hilsner
/Nynne – Andelsportal.dk

Viser 0 af 15 kommentarer