Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Energidrift A/S

Ny beregner spænder ben for københavnernes altandrømme

Nye regler skulle gøre det nemmere at få opsat en altan i København, men en restriktiv lysberegner har resulteret i, at der stort set ikke er en eneste altansag, der er blevet godkendt siden 1. November 2015.

1.november 2015 blev nye regler for opsætning af altaner i Københavns Kommune indført. I den forbindelse har forvaltningen gjort en lysberegner tilgængelig. Formålet med lysberegneren er, at beboerne kan beregne hvor stor altanen må være hvis den ikke skal skygge for lysindfald i nabolejlighederne eller hos underboen. Lysberegneren medtager dog ikke en lang række parametre, hvilket resulterer i at altanerne ifølge beregneren ikke må være mere end 0,56 meter i dybden.

Næsten alle altansager afvises

I praksis har den restriktive lysberegner resulteret i, at der siden 1. november 2015 næsten ikke er givet tilladelse til en eneste altan i København. Rent faktisk er det kun et fåtal af de altaner, der blev opsat i 2015, der ville blive opsat i dag, hvis lysberegneren var blevet anvendt.

Altanfirmaerne Kontech, MINALTAN og Altan.dk dækker tilsammen 80 procent af det danske altanmarked, og ifølge dem målte altanerne, der blev opsat i 2015 i gennemsnit 1,407 meter. Københavnerne vil nemlig have store altaner.

Altan.dk har undersøgt 72 af deres tidligere altansager i Københavns kommune og kun 2 af de tidligere altanprojekter ville idag komme igennem nåleøjet og den nye beregner. Problemet med beregningsværktøjet er, at det er forsimplet og ikke tager højde for ejendommens beliggenhed, afstand til naboejendomme, hvor på bygningen altanerne påsættes, samt muligheder for større lysindfald ved etablering af altandør.

Altanfirmaerne forsøger derfor nu at få de nye regler ændret.

Nu bliver det nemmere at få altan i København

Løsning i sigte

Intentionen med de nye regler for opsætning af altaner var oprindeligt, at det skulle være lettere for københavnerne at opsætte altaner. Politikerne på Københavns Rådhus ærgrer sig derfor over at de nye regler ikke fungerer efter hensigten. Københavns teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (Ø) skriver på hans Facebook-side om den verserende altanproblematik: ”Mange peger på, at det beregningsværktøj, der bruges til at beregne dagslys, resulterer i, at det bliver totalt umuligt at få en altan. Hvis det er sandt, er beregningsværktøjet behæftet med fejl. For det var ikke den bestilling, forvaltningen fik fra os politikere, og det var ikke den bestilling, forvaltningen gav det firma, der skulle lave lysberegningsværktøjet.” Han skriver også, at han i øjeblikket er i fuld gang med at sørge for at det fremover skal blive lettere for københavnerne at få altaner.

På mandag er altanproblematikken oppe på dagsorden hos Teknik- og Miljøudvalget. Altanfirmaerne, forvaltningen og politikerne har været i dialog forinden mødet. Hos Altan.dk føler man sig hørt både i forvaltningen og blandt politikerne, og firmaet håber derfor på, at man inden længe finder en løsning på problematikken.

UPDATE 19.1.2015:

Ved et møde i Teknik- og Miljøudvalget mandag blev det besluttet at pålægge forvaltningen at have en løsning klar mandag d. 22. februar 2016, så politikernes og københavnernes ønske om flere altaner kan imødekomems. Morten Kabell (Ø) beklager i øvrigt, at en del københavnere må vente på, at deres ansøgning om nye altaner ligger i kø, og venter på, at værktøjet optimeres.

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

6 kommentarer

Avatarcarsten olsen

har lige fået en altan bygget ovenover mit køkken ca.30 cm. og 150 cm ud-kan man søge om compensation,og er der anden opdatering

Hej Carsten
Tak for din henvendelse. Jeg vil anbefale, at du forhører dig hos bestyrelsen i din foreningen angående mulig kompensation, eller kontakter den byggetekniske afdeling i den kommune, du bor i. Ellers kan du læse mere om de opdaterede retningslinjer for altaner her: https://kk.sites.itera.dk/apps/kk_pub2/?mode=detalje&id=1480, https://www.andelsportal.dk/nyheder/sbi-altansagen/ og https://www.andelsportal.dk/nyheder/nyt-i-altansagen-ud-med-lysberegner-ind-med-standard-altanstoerrelser/
Bedste hilsner
/Nynne – Andelsportal.dk

Er der noget nyt i denne sag ?
Den revideret beregner burde (som jeg læser artiklen) have været præsenteret d. 22/2 – er det sket?
Og i så fald – hvor finder vi den ?
Tak for en fin informativ artikel 🙂

AvatarJan Vejnaa Hansen

Politikernes konklusion synes at være, at når beregningerne ikke er kommet frem til de resultater, som er bestilt, må der være noget galt med beregningerne. Man er altså nødt til at undersøge beregningsværktøjet, inden man kommer med en dom på, at tingene er gået galt. Det kan meget vel tænkes, at der ikke er nogen fejl i værktøjet. Man har måske tidligere overset, hvor meget lys en altan tager fra den underliggende lejlighed.
Jeg synes sagen har fået en alt for ensidig fokus i medierne. Man er hurtig til at råbe op om fejl, sjusk, inkompetence i forvaltningen, københavnsk altan-ups osv. Baggrunden for mediernes dækning har været udtalelser fra altanfirmaer, som jo har en klar økonomisk interesse i, at der bliver opsat flere altaner samt fra politikere i borgerrepræsentationen, som ligeledes har erklæret ønske om at etablere flere altaner.
Dagslys har en meget positiv indflydelse på menneskers velbefindende. For en given bolig vil altaner hos overboen reducere dagslyset. Hvorfor har man fra mediernes side ikke interviewet eksperter i dagslys? Folk som kender til betydningen af dagslys for mennesker, og som ved, hvordan man regner på dagslysniveauer. Flere undersøgelser og projekter viser, at en altan med en dybde på 1,5 m reducerer dagslysfaktoren væsentligt. I et eksempel fra publikationen ”Hvad med dagslys?” reduceres dagslysniveauet med 45 pct., hvis overboen får en altan med denne dybde. I dagslyssimuleringer fra Humlegården ses reduktioner af dagslysniveauet på ca. 40 pct. En så stor reduktion af dagslysniveauet er langt fra acceptabel.
Lad os nu få undersøgt, om beregningsværktøjet ikke giver de rigtige resultater. Man skal vel nødig få det indtryk, at fordi nogle politikere er glade for altaner, skal lempeligere regler trumfes igennem, selvom det vil få væsentlige negative konsekvenser for beboere.

Maria CarlsenMaria Carlsen

Hej Jan,
Mange tak for din kommentar. Du har helt ret i, at der er flere vinkler i den her sag, som bør undersøges, og at dækningen af sagen kunne have flere nuancer. med. I næste nummer af Andelsbolig Nyt har vi en længere artikel om altandebatten, lysberegneren og sagsforløbet med, og den publicerer vi naturligvis også herinde. Bladet udkommer i starten af marts.
/Maria – Andelsportal.dk

Viser 0 af 6 kommentarer