Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Bykærs Anlæg ApS

Vores stærke kultur betyder færre konflikter

Mød den store forening Andelsboligforeningen Aarhus, hvor andelshaverne er kulturbærere og konflikterne imødekommes med opgangsfællesskaber og ‘skødemøder’.

Andelsboligforeningen Aarhus

  • Foreningen blev stiftet tilbage i 1921 af murermesteren O. Poulsen
  • Den består af 132 andelslejligheder fordelt på 10 opgange
  • Foreningens mindste lejlighed er på 53 m2, mens den største er på 125 m2

Konflikter er uundgåelige, særligt når du bor ‘etage op – etage ned’ med dine naboer. I Andelsboligforeningen Aarhus er konflikter dog et sjældent fænomen. Og det er på trods af, at andelsboligforeningen rummer over 200 beboere.

Svaret skal findes i en stærk kultur, opgangsfællesskaber, åben kommunikation og evnen til at stille krav til sine naboer. Den erfarne formand Kristian Jepsen deler ud af sine gode råd, da vi fanger ham til en snak om god tone og konflikthåndtering i en andelsboligforening med mange andelshavere.

Gode råd til konflikthåndtering

En andelsboligforening med stort A

Da Andelsboligforeningen Aarhus blev stiftet tilbage i 1921 var det med en tanke om ‘at skabe billige og sunde boliger’, som alle havde råd til. Den ånd er gået videre gennem årene. Med tiden har foreningens medlemmer dog også tilføjet ‘det sunde fællesskab’ til visionen.

“Vi er mere end en almindelig boligforening, og vi har skabt et fællesskab, hvor alle er ansvarlige for hinandens trivsel. Vi er en andelsboligforening, ikke en boligforening,“ siger Kristian Jepsen, der har været formand i foreningen siden 2007. En kultur, der kommer konflikterne til gode. Han uddyber:

“Vores kultur understøtter et fælles krav om, at vi alle er kulturbærere og at vi ikke kan se os fri for at have et ansvar for vores nabo, overbo og dem, der bor længere nede ad gaden. En kultur, der understøtter den gode tone blandt beboerne i hverdagen, og bliver et godt værn mod konflikter i foreningen.“

Havemøbler hos Andelsboligforeningen Aarhus
Havemøblerne står til fri afbenyttelse i gården hos Andelsboligforeningen Aarhus.

Kultursnakken er en fast del af generalforsamlingen

En god foreningskultur kommer ikke af sig selv. Det kræver en synlig bestyrelse og andelshavere, der tør at gå forrest som normdannere.

“Vores stærke kultur, hvor alle har indflydelse på, hvordan vores andelsboligforening skal drives og ansvar for et trygt fællesskab i hverdagen, kræver en ekstra indsats hos bestyrelsen,“ siger Kristian Jepsen og fortsætter:

“Bestyrelsens rolle er vigtig i forhold til at være normbærere. Det er vigtigt, at vi er synlige og åbne. Derudover gør vi meget ud af at inddrage beboerne i beslutningerne, da deres stemme er lige så vigtig som vores.“

På generalforsamlingen gør bestyrelsen meget ud af at sige højt, hvor vigtigt fællesskabet er, og hvor vigtigt det er, at den enkelte deltager. Samtidig inviterer bestyrelsen altid til fællesspisning inden generalforsamlingen. Her kan den gode tone og naboskabet plejes mellem de cirka 90 deltagende andelshavere. Et arrangement, der styrker naboskabet.

Andelsboligforeningen Aarhus har en vision, der lyder:

“Vi er alle kulturbærere i et fællesskab, vi er normdannere, og vi opdrager på hinanden. Vi skal vedligeholde og udvikle gode fællesskaber. Vi skal værne om det, der er godt og være åbne over for, at nye ideer og impulser kan være berigende for os alle.“

Dagligdagskonflikter løses med opgangsfællesskaber

Naturligvis kan der opstå konflikter i den kulturprægede, aarhusianske andelsboligforening, men det er meget, meget sjældent, at bestyrelsen er involveret i dagligdagskonflikterne mellem naboer, beretter Kristian Jepsen. Grunden hertil skal findes i de stærke opgangsfællesskaber.

“I bestyrelsen opfordrer vi til, at andelshaverne tager initiativ til at lave nogle opgangsfællesskaber – og det har været en stor succes. Vi har mange børnefamilier, der møder hinanden sådan,“ siger Kristian Jepsen.

Får du sat ansigt på din nabo, og tilmed hygger dig med vedkommende, så er det også nemmere at gå op og banke på, hvis der er noget i hverdagen, der irriterer dig. Og den interne konflikthåndtering i de enkelte opgange er ekstremt vigtigt, forklarer Kristian Jepsen:

“Det er ikke bestyrelsens opgave at være ‘et socialt politi’, der holder øje med om overboen larmer. Det skal andelshaverne selv prioritere at løse. Derfor opfordrer vi også til, at andelshaverne løser konflikterne internt i opgangene ved at snakke sammen inden de kommer til bestyrelsen.“

Andelsboligforeningen Aarhus set ude fra.

Glemt vasketøj kan hentes hos viceværten

“Vores konflikter i foreningen er som alle andres. Banale konflikter som vasketider, folk ikke overholder og tøj, der ikke bliver afhentet. Eller rod på bag- eller fortrappen, som man ikke må grundet brandfare,“ siger Kristian Jepsen. En måde at komme disse konflikter til livs er klar kommunikation omkring konsekvenserne.

“Vi hænger løbende sedler op og nævner det altid på generalforsamlingen, hvordan vi i bestyrelsen håndterer husordenen. På den måde kommer det ikke bag på nogen, at de skal hente deres glemte vasketøj på viceværtens kontor eller, at vi fjerner rodet på trappen efter en advarsel,“ forklarer formanden, som tilføjer, at på den måde bliver folk heller ikke sure, hvis det skulle ske.

Sådan håndterer AB Grænseparken konflikter

Altid åben kommunikation fra bestyrelsen

Kommunikation er nøgleordet i Andelsboligforeningen Aarhus. Og her er det igen bestyrelsens rolle at gå forrest.

“Det er afgørende, at vi i bestyrelsen er åbne om, hvordan vi udfører de beslutninger, der er truffet på generalforsamlingen. Ingen skal være i tvivl om, hvordan det foregår og processen skal være gennemsigtig hele vejen,“ lyder det fra den erfarne formand.

Ved andelshaverne, hvad der sker i foreningen, er der nemlig ingen snak i krogene og latente konflikter undgås.

“Vi har en brugbar hjemmeside, hvor vi skriver ud til beboerne om vores tiltag, men vi gør også en dyd ud af at kommunikere, når vi møder hinanden i gården. Vi har nogle dygtige bestyrelsesmedlemmer, der dagligt tager dialogen med beboerne om projekterne, og som man bare kan spørge,“ siger Kristian Jepsen.

Legepladsen er et populært samlingssted for foreningens mange børnefamilier.

Konflikterne kommes i forkøbet med ‘skødemøder’

Med sin placering i Aarhus midtby er Andelsboligforeningen Aarhus et populært sted at bo. Og er du en af de heldige, der kan flytte din adresse til foreningen bliver du hurtigt kaldt til samtale med bestyrelsen. Et såkaldt ‘skødemøde’, forklarer Kristian Jepsen:

“Vi har det, vi kalder ‘skødemøder’, hvor bestyrelsen tager en snak med alle nye andelshavere. Her fortæller vi om foreningens værdsatte fællesskab og forklarer, at alle andelshavere har en forpligtelse til at værne om dette fællesskab.“

Hvad siger forskeren om konflikter mellem naboer?

For at forstå, hvordan mennesker håndterer en konflikt, er det vigtigt at kigge på, hvorfor den opstår. Her ligger noget af kimen til, hvordan vi agerer i konflikten. Læs hvad forsker i konfliktmægling Lin Adrian siger om konflikter i andelsboligforeninger her.

En realistisk forventningsafstemning, hvor bestyrelsen allerede på forhånd fortæller, hvad den enkelte vælger at købe sig ind i.

På ‘skødemøderne’ bliver ordet konflikt også allerede bragt på banen. Her giver bestyrelsen de nye andelshavere indsigt i de mulige konfliktområder, der kan opstå, når man i en andelsboligforening er fælles om beslutningerne.

“For os er det vigtigt at tage snakken med de nye andelshavere på forkant. I gamle boliger er der jo altid noget med lyd og støj, så den dialog tager vi i opløbet, så de er forberedt,“ siger formanden.

Kristian Jepsen, Formand
Kristian Jepsen

“Vi er mere end en almindelig boligforening, og vi har skabt et fællesskab, hvor alle er ansvarlige for hinandens trivsel. Vi er en andelsboligforening, ikke en boligforening,”

Kristian Jepsen, Formand

100-års jubilæet nærmer sig

Ser formanden tilbage på det sidste årti, er det særligt det generationsskifte, der er sket i foreningen, som har været på bestyrelsen agenda.

“De sidste ti år er der særligt sket et generationsskifte fra ældre beboere til studerende og mange yngre børnefamilier. Den store udskiftning kan være en udfordring i forhold til at bevare den kultur, vi har opbygget. Det diskuterer vi gerne åbent på generalforsamlingen,“ siger Kristian Jepsen og uddyber:

“Det er i sagens natur svært at bevare de stærke værdier, hvis der er stor udskiftning blandt beboerne, men vi er kommet godt på vej med snakken. At skabe kultur er en ongoing proces, som man ikke skal være bange for at tale højt om eller stille krav til.“

Om to år kan Andelsboligforeningen Aarhus fejre 100-års jubilæum, og dét skal fejres, slutter formand Kristian Jepsen. En fejring, der bestemt kommer til at rumme et tilbageblik på godt naboskab, åben kommunikation og fællesskaber.

Den gamle, men velholdte, ejendom huser i dag 132 andelslejligheder.

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

2 kommentarer

AvatarSøren johansen

Hej
Er det muligt at komme på en venteliste på Jeres spændende boligforening?
De bedste hilsner
Søren Johansen

Hej Søren
Jeg vi anbefale dig at kontakte foreningen direkte med denne henvendelse. Du finder deres hjemmeside og informationer her: https://www.abf-aarhus.dk/
De bedste hilsner
/Nynne – Andelsportal.dk

Viser 0 af 2 kommentarer