Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Regler og retningslinjer for sammenlægning af to andelslejligheder

Mange andelsboligforeninger åbner op for sammenlægningen af lejligheder, og det er der mange fordele ved. Dog kræver en sammenlægning klare retningslinjer, de rette tilladelser og grundig planlægning. For hvad gør man med elmåleren og de bærende konstruktioner? Og hvem skal godkende tilladelserne? Vi ser nærmere på, hvad du skal have styr på, når du sammenlægger to andelsboliger.

Familieforøgelse, pladsmangel, ny kæreste eller lysten til flere kvadratmeter at boltre sig på. Behov for en større lejlighed kan være mange, og her kan en sammenlægning af to lejligheder være løsningen. En sammenlagt lejlighed betyder nemlig flere kvadratmeter uden, at flyttekasserne skal bæres ret langt. Bor du i en andelsboligforening kan ønsket om en sammenlægning blive en realitet, da flere foreninger åbner op for sammenlægningsmuligheden. En sammenlægning er dog ikke noget, der sker over natten. Den kræver de rette tilladelser og grundige overvejelser i foreningen. Her får du den store guide til sammenlægning af lejligheder, som udover indblik i det praktiske også indeholder gode råd til, hvordan foreningen opstiller relevante retningslinjer for sammenlægningen.

Fordele og ulemper ved sammenlægning

Der er både for og imod, at en andelsboligforening vælger at åbne op for en sammenlægning af andelsboligerne. De større boliger er nemlig relevante for børnefamilier og giver mulighed for, at andelshavere kan blive boende i foreningen, selvom de har pladsmangel. En mulighed, der kan bevirke, at andelshaverne tænker langsigtet omkring beboelse i foreningen og måske endda engagerer sig mere i foreningsarbejdet.

Før andelsboligforeningen åbner op for sammenlægninger, er det også vigtigt at gøre sig tanker om ulemperne. En sammenlægning betyder nemlig færre, mindre boliger, som ellers er attraktive for studerende og enlige. Og færre andelshavere betyder færre til at påvirke kapitalstrukturen i foreningen. Ligeledes er der færre, som kan deltage på generalforsamlinger og i det praktiske arbejde. Derfor skal bestyrelsen stille sig selv en række praktiske og etiske spørgsmål inden muligeden for sammenlægninger vedtages. For hvor mange andelshavere vil foreningen gerne være? Hvilken form for beboersammensætning vil foreningen gerne tiltrække? Og skal sammenlægningen være mulig både horisontalt og vertikalt?

Vidste du?

At sammenlægningen af to andelsboliger til én eller opdelingen af en bolig til to ikke påvirker den samlede valuarvurdering af foreningens overordnede værdi. Se mere i Andelsportal.dks brevkassesvar.

Lav nogle klare retningslinjer for sammenlægninger

Det er vigtigt, at foreningen opstiller nogle klare retningslinjer for, hvordan sammenlægninger i foreningen skal udspille sig, så foreningen kan holde styr på sammenlægningerne. Disse retningslinjer bør først og fremmest fremgå af vedtægterne. Her skal der defineres nogle klare regler for, hvordan man sammenlægger lejligheder, og hvem, der har ansvar for hvad. Nedenfor kan du se en række relevante emner, som foreningen bør bestemme i forhold til sammenlægninger:

Retningslinjer, som foreningen skal overveje:

 • Hvordan skal sammenlægningen af installationer og målere foregå?
 • Hvilke andelsboliger kan sammenlægges og må man både sammenlægge boligerne horisontalt og vertikalt?
 • Hvad skal der ske med de ekstra for- og bagdøre, som er tilbage efter en sammenlægning. Skal de blændes eller bevares?
 • Skal der etableres en intern venteliste til mulige sammenlagte lejligheder?
 • Hvordan søger andelshaveren om tilladelse til sammenlægning?
 • Må facaderne ændres under sammenlægningen?
 • Hvor mange kælder- eller loftrum får andelshaveren, der har sammenlagt boligerne?
 • Hvornår udstedes salgsaftale og andelsbevis for den nye lejlighed?

Tilladelser og ansøgninger – kommunale regler

Der findes tre tilladelser, som skal indhentes inden sammenlægningen af lejligheder påbegyndes:

 1. Tilladelse fra andelsboligforeningen
 2. Tilladelse fra kommunen
 3. Byggetilladelse fra kommunen

Den første tilladelse er fra andelsboligforeningen, for uden forenings samtykke er en sammenlægningen ikke mulig. Tjek derfor foreningens vedtægter for reglerne, og henvend dig til bestyrelsen for en skriftlig tilladelse inden du påbegynder. De næste to tilladelser, der skal indhentes inden boligerne kan sammenlægges, udstedes af kommunen. Som udgangspunkt kan du få tilladelse til at sammenlægge to lejligheder, når det samlede areal er på maksimalt 130 kvadratmeter. Dette er nærmere bestemt i boligreguleringsloven. Hvis du skal sammenlægge en lejlighed, som bliver over 130 kvadratmeter afhænger tilladelsen af den kommune som du bor i. Kontakt derfor altid din kommune inden du påbegynder en sammenlægning.

Boligreguleringsloven: Mange andelsboligforeninger er beliggende i kommuner, som er underlagt den såkaldte Boligreguleringslov. Ifølge Boligreguleringsloven kan en kommune ikke nægte at give tilladelse til en sammenlægning af to lejligheder, hvis det samlede areal er under 130 kvadratmeter. Nogle kommuner – bl.a. Københavns Kommune – giver lov til sammenlægning af endnu flere kvadratmeter, uden at der skal søges dispensation. Du bør dog altid kontakte din kommune inden du går i gang med at søge om tilladelse til at sammenlægge to lejligheder.

Når du ansøger om sammenlægning hos kommunen skal du ligeledes søge om byggetilladelse. En byggetilladelse er påkrævet, da en sammenlægning ændrer på lejlighedens størrelse eller medfører ændringer i de bærende konstruktioner. Du kan ansøge om sammenlægning af lejligheder gennem en formular gennem Bygge- eller Miljøsagsbehandlingen i din kommune.

En ansøgning om tilladelse indeholder:

 • En fuldmagt fra foreningen, der godkender sammenlægningen
 • En fuldmagt fra foreningen, der godkender sammenlægningen
 • Et ansøgningsskema om anmeldelse af byggearbejde
 • En plantegning med indretning både før og efter sammenlægningen
 • En situationsplan, der viser, hvor lejligheden er placeret i ejendommen
 • En tegning af ejendommens facade
 • Beregninger, der dokumenterer, at konstruktionerne er stabile selvom en bærende konstruktion fjernes

De bærende konstruktioner kræver beregninger

Når to andelsboliger sammenlægges betyder det som regel, at der skal ændres i en eller flere bærende konstruktioner. Her er det altid en god idé at rådføre sig med en ingeniør. Gennem statiske beregninger kan en ingeniør nemlig dokumentere, hvordan ejendommen kan holde til ændringerne og disse beregninger er nødvendige for en godkendelse. Skal vandrør og kloakering også ændres i forbindelse med en sammenlægning, kan en ingeniør også være behjælpelig med at udregne dette. Selve flytningen af en kloak eller nedlægning af vandrør fra bad og køkken skal udføres af en autoriseret vvs-installatør. Hvis du vælger at nedlægge det ene køkken eller badeværelse, så skal kloakrør og vandrør i disse rum også nedlægges.

Flere andelshavere vælger også at rådføre sig med en arkitekt inden lejlighederne sammenlægges. En arkitekt undersøger, hvordan du får mest muligt ud af den plads, du opnår ved at lægge andelsboligerne sammen. Hvordan sammenlægges køkkenet til et funktionelt køkkenalrum, og hvordan kan et nyt badeværelse placeres? Alle disse indretningsspørgsmål kan en arkitekt hjælpe med og dermed får du et overblik over sammenlægningen.

Når væg og dør skal fjernes

Ved en sammenlægning må du gerne nedrive vægge selv. Du skal dog sikre dig, at beregninger og understøtningen, der skal bære konstruktionen udføres korrekt. Nedrivningen af bærende vægge kan nemlig have store konsekvenser for hele ejendommen. Derfor vælger flere at bruge en fagmand til dette.

Det varierer fra kommune til kommune, hvilke krav der stilles til den hoveddør, som ikke længere skal bruges som indgangsdør til lejligheden. Nogle kommuner kræver, at døren bevares i forhold til brandsikkerhed, mens andre kræver, at døren tages ud, og hullet lukkes brandtæt til. Forhør dig derfor hos kommunen inden du begynder at blænde eller fjerne den ene hoveddør.

Elmålere og installationer

Når to andelsboliger sammenlægges får du to elmålere, hvoraf den ene skal fjernes. Alt el skal sammenlægges under én måler og det kræver en autoriseret elektriker til opgaven. Elektrikeren skal ligeledes stå for flytning af eksisterende el-installationer, så som stikkontakter, emhætte og strømføring til køkkenet.

Dét kan fagmændene hjælpe med:

 • Ingeniør: Statiske beregninger af bærende konstruktioner
 • Arkitekt: Vejledning til funktionalitet og indretning
 • VVS-installatør: Nedlægge vandrør og kloak. Afbryde og nedlægge gas i køkkenet. Flytte radiatorer. Installere eller afbryde gulvvarme
 • El-installatør: Sammenlægning af elmålere, el-installationer og ventilation
 • Murer/Tømrer: Nedrive vægge, blænde døre, reparere gulve, flytte køkkeninventar osv.

Kilde: Byg og Miljø, Bolius.dk

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

45 kommentarer

Hej

Jeg har læst et sted, at det ifølge Københavns Kommune kun er tilladt at opdele en tidligere sammenlagt andelslejlighed, hvis opdelingen resulterer de to individuelle lejligheder på minimum 70 kvm.

Det er dog ikke lykkedes mig at fremsøge denne information igen.

Kan du bekræfte det og evt. sende dokumentation?

Vh
Morten

Michelle NielsenMichelle Nielsen

Hej Morten

Mange tak for din henvendelse. En hurtig Google-søgning leder mig til København Kommunes hjemmeside, hvor kommunen informerer om tre betingelser, man skal opfylde for at sammenlægge lejligheder:
“1. Etagearealet af den sammenlagte lejlighed, inklusiv ændrede adgangsarealer, må ikke overstige 150 m².
2. Du har dokumentation for frivillig fraflytning.
3. Den beboer, der skal bo i de sammenlagte lejligheder, er indforstået med, at lejlighederne lægges sammen, og ønsker at overtage den sammenlagte bolig.”

Du kan altid kontakte Københavns Kommune og hører dem ad, hvis du har tvivlsspørgsmål omkring sammenlægning af lejligheder i kommunen.

De bedste hilsner
Michelle / Andelsportal.dk

Avatarchristoffer

Hej

Vi har købt vores underbos lejlighed til sammenlægning. Grundet personlige årsager har vi først mulighed for at bygge om i løbet af et par år.

Mit spørgsmål er følgende: Er det stadig muligt at lægge de to lejligheder sammen, blot ved at blænde den ene dør og lægge EL sammen? Og heraf hvordan ansøges der om dette når der nu ikke er nogen ombygning i denne sammenhæng?

Med venlig hilsen

Christoffer

Michelle NielsenMichelle Nielsen

Hej Christoffer
Mange tak for din henvendelse. De for jer gældende regler for sammenlægning af lejligheder bør fremgå af foreningens vedtægter.
Har I købt underboens lejlighed, kan jeg ikke se, at I kan sammenlægge de to lejligheder uden at bygge om og blot ved at I blænder døren og lægger EL sammen. Og som udgangspunkt må man ikke eje to andelsboliger i samme forening (i nogle foreninger må man gerne eje to, så længe man bor i én og udlejer den anden). Har I afstemt med bestyrelsen, at I vil bygge om i løbet af et par år? Jeg vil anbefale, at I hører bestyrelsen ad, om jeres planer holder sig inden for foreningens vedtægter.

Inden man påbegynder sammenlægningen af lejligheder, skal man indhente tilladelse fra andelsboligforeningen og kommunen, samt byggetilladelse fra kommunen.

De bedste hilsner
Michelle / Andelsportal.dk

Hej
I den andelsboligforening hvor jeg bor, har vi en intern venteliste til lejligheder som bliver fri. I vores AB er det muligt at sammenlægge lejligheder, men i den forbindelse er der opstået et tolkningsspørgsmål, i forbindelse med at en andelshavers placering på ventelisten og brug af ret til sammenlægning.
Mit spørgsmål er følgende. Hvis man har en plads på ventelisten til en anden lejlighed, men får mulighed for at købe naboandelen til sammenlægning, rykker man så nederst på ventelisten efter sammenlægning? eller beholder man sin placering på ventelisten, selv om man nu har fået en bedrer lejlighed? I foreningens vedtægter er dette ikke beskrevet. Det er kun beskrevet at man ved tilflytning til an anden lejlighed i foreningen, gør brug af sin placering på ventelisten.

Med venlig hilsen
Henrik

Maria CarlsenMaria Carlsen

Hej Henrik,

Tak for din henvendelse. Som du selv skriver det, så er det et tolkningsspørgsmål. Og derfor er det måske en sag, som I bør tage op og blive enige om i fællesskab. Når jeg læser det, så lyder det som om, at man mister sin plads på ventelisten. Der er jo tale om flytning til en anden lejlighed selvom man også beholder sin gamle. Men det er ikke noget, som vi herindefra kan afgøre.

Bedste hilsner
Maria – Andelsportal.dk

AvatarSøren E. Lindbo

Betyder en sammenlægning en fordobling af boligafgiften eller korrigeres den på en anden måde. Nuværende lejligheds boligafgift er 3200 sammenlægges med naboens lejlighed når det bliver muligt at købe den, fordobles denne så?
Eller afhænger det af foreningens vedtægter, der i øvrigt tillader sammenlægninger. Lejlighederne er begge på 59 m2.
Hilsen
Søren

Nynne Groth HallanderNynne Groth Hallander

Hej Søren

Tak for dit spørgsmål. Det afhænger meget af foreningens vedtægter, hvad regler og retningslinjer er for sammenlægning i foreningen. Det er altså bestyrelsen, du skal have fat i for nærmere svar.

I forhold til boligafgiften vil en sammenlægning af to lejligheder svare til at have to lejligheder, selvom det bliver til en. Dog er det meget individuelt med salgsprisen, da det kommer an på standen af lejligheden I bor i nu, men også den lejlighed, som I køber og lægger sammen med lejligheden.

De bedste hilsner
/Nynne – Andelsportal.dk

Hej Andelsportal

Jeg har et lille spørgsmål som jeg håber i kan hjælpe med at afklare.

Jeg har en andelsbolig, der tidligere har bestået af 2 separate andelsboliger der er blevet sammenlagt til 1.
Efter sammenlægningen er der ved tilstødende værelser mellem de 2 tidligere andelsboliger lavet en døråbning.

Jeg har undersøgt at få andelsboligen opdelt igen så den fremstår som 2 separate andelsboliger, magen til inden sammenlægningen ved at blænde døren til .
Dog kræver andelsforeningen at det skal indskrives i vedtægterne, før en opdeling andelsboligen må fortages.

De 2 sammenlagte andelsboliger har stadig deres egen hovedindgang, køkken og bad.
Jeg kan dog mig læse frem til at der ikke behøves tilladelser til at blænde indvendige dør.
Er dette også gældende med døråbningen der forbinder der andelsboligen?
Eftersom der ikke stod noget i vedtægterne vedr. dette, kan andelsforeningen forhindre mig i at blænde en indvendig dør/døråbning der forbinder andelsboligerne?

Nynne Groth HallanderNynne Groth Hallander

Hej – og tak for spørgsmålet.

I nogle foreninger er sammenlægning slet ikke en mulighed og man kan i vedtægterne godt sætte krav til måden at sammenlægge på. Det kan derfor variere fra forening til forening. Jeg vil henvise til en dialog med en administrator eller boligadvokat, da vi ikke har juridiske rådgivere siddende herinde.

/Nynne – Andelsportal.dk

AvatarDitte Wichmann

Hej med jer;
Vi bor i en stuelejlighed og overvejer (hvis foreningen går med til det) at lave en vertikal sammenlægning med hobbyrummet nedenunder- og så etablere en trappe. Det er ca 25 m2 og bliver pt brugt som viceværtens værksted/opbevaringsrum.
Men hvordan finder vi ud af hvad det skal koste pr M2 og i månedlig ydelse; det er jo ikke godkendt til beboelse så det skal vel ikke koste det samme som en “normal” lejlighed?

Maria CarlsenMaria Carlsen

Hej Ditte,
Tak for din henvendelse.
Jeg vil foreslå jer at tage dialogen med jeres forenings administrator eller få en form for juridisk vejleder ind over den sammenlægning. Og så skal I også være opmærksomme på, om det er nok at få en godkendelse af bestyrelsen eller om det skal op at vende på en generalforsamling.
Bedste hilsner
Maria – Andelsportal.dk

Hej Andelsportal.
Min underbo planlægger at flytte ud, så i den forbindelse ser jeg på mulighederne for at lægge dennes lejlighed sammen med min.
Udfordringen ligger i, at min lejlighed er på 80 m2 og underboens er 95 m2.
Jeg må derfor ikke sammenlægge ift. Kbh. Kommune da det endelige m2 overstiger de 150 m2.
Derfor tænkte jeg om det er muligt at købe underboens lejlighed, inddrage ca. 30 m2 (etablere vægge og trappe) for derefter at sælge det resterende areal fra efterfølgende. Dvs min lejlighed bliver samlet 110 m2 og den “nye” lejlighed bliver 65 m2.
Det skal siges at opdelingen er oplagt ift. at jeg kan inddrage 2 værelser fra underboen, uden at det påvirker bad/toilet, køkken, hoveddør og brandtrappe.*
Jeg er klar over, at der så skal laves ny matrikel, opdeling af el og varme, men udover det kan det så lade sig gøre?
Mvh

Hej Niklas

Tak for din kommentar. Jeg vil anbefale dig at kontakte foreningens bestyrelse i forhold til, hvorvidt dette er tilladt i henhold til vedtægterne. I flere foreninger er en vertikal sammenlægning ikke tilladt. Det er dertil en administrator samt byggesagkyndig du skal have fat i, hvis du søger rådgivning til sammenlægningsmulighederne, da vi sidder som journalister og ikke har den tekniske viden.

De bedste hilsner
/Nynne – Andelsportal.dk

Hej,

Vi har købt en lille andelslejlighed i København, ved siden til sammenlægning med vores noget større lejlighed. Købsaftalen var klar på at lejlighederne skulle lægges sammen. Men derudover igen betingelser om sammenlægningen i købsaftalen. Nu hvor vi går i gang med byggesagsarbejdet begynder bestyrelsen at rulle det som virker som personlige interesser i boligindretning udover byggeprojektet. Kun en for- og bagdør og nedlægge dørtelefon. Selvom det kan virke rimeligt, så tænker jeg at når de går udover vedtægterne og der ikke var klare krav ved overtagelsen. Jeg ser det som et skråplan at købe noget og så blive bombarderet med ubenævnte forhold.
Hvor langt kan andelsbestyrelse gå ud over vedtægterne, købsaftale og mangel på generel vejledning på sammenlægninger.

På forhold tak for svar.

Hej Peter,

Tak for din henvendelse.

Sikke en ærgerlig situation I står i. Det er naturligvis ikke optimalt, at sådanne ting ikke er afstemt inden byggearbejdet går i gang. En ting er dog, hvad der står i vedtægterne, men uanset hvad skal der også indhentes andre tilladelser. Lige nøjagtigt når det kommer til for- og bagdør er der særlige regler, der gælder, da dette omhandler brandsikkerhed. Tjek derfor foreningens vedtægter for reglerne, og henvend dig til bestyrelsen for en skriftlig tilladelse inden du påbegynder. De næste to tilladelser, der skal indhentes inden boligerne kan sammenlægges, udstedes af kommunen.
Overordnet bør I nok sætte jer og finde en optimal løsning for alle parter ud fra vedtægterne og tilladelserne fra kommunen.

Jeg håber det var svar nok, dette skal dog ikke ses som juridisk rådgivning. Hvis du ønsker juridisk rådgivning i forbindelse med sammenlægningen, så vil jeg klart anbefale dig at gå i dialog med bestyrelsen og administrator.

De bedste hilsner
Mette Blume
Andelsportal.dk

Hej med jer,

Min kæreste og jeg bor i en andel t.h, , og har nu mulighed for at købe nabolejligheden t.v – samme etage – med henblik på at slå dem sammen. Mit spørgsmål til jer er i den forbindelse, om prisen og boligafgiften på de to lejligheder blot bliver lagt sammen?

På forhånd tak! Mvh Sofie

Hej Sofie,

Mange tak for henvendelsen.

Det lyder som et spændende projekt. Først fremmest vil jeg minde jer om, at en sammenlægning naturligvis er noget, der skal afstemmes med bestyrelsen og være godkendt jævnfør andelsboligforeningens vedtægter inden i begynder at lægge de to lejligheder sammen. I forhold til boligafgiften vil en sammenlægning af to lejligheder svare til at have to lejligheder, selvom det bliver til en. Dog er det meget individuelt med salgsprisen, da det kommer an på standen af lejligheden I bor i nu, men også den lejlighed, som I køber og lægger sammen med lejligheden.

Jeg håber det var svar nok på jeres spørgsmål. Hvis du ønsker juridisk rådgivning i forbindelse med sammenlægningen, så vil jeg klart anbefale dig at gå i dialog med bestyrelsen og administrator.

De bedste hilsner
Mette Blume
Andelsportal.dk

Hej. Jeg skal sammenlægge to andelslejligheder vertikalt. I den forbindelse skal jeg nedlægge én bagdør og én hoveddør.
Jeg vil lige sikre mig, at det er tilladt at have hovedøren på én etage, og bagdøren på en anden? Både ift. brandkrav og registrering af lejligheden. Fx hvis jeg beholder hovedøren på 3. sal og bagdøren på 4. sal mens jeg fjerner hovedøren på 4. sal og bagdøren på 3. sal.
Mange tak!

Hej Yunus

Tak for din kommentar. Det er andelsboligforeningens bestyrelse, du skal have fat i angående reglerne for sammenlægning. De skal dels godkende sammenlægningen – ligesom kommunen skal – men kan også vejlede i forhold til, hvordan reglerne er i jeres konkrete forening. I nogle foreninger er din konstellation ikke tilladt, mens det måske kan være i andre.

De bedste hilsner
/Nynne – Andelsportal.dk

AvatarRose Bjerring

Hej,
Jeg har fået sammenlagt to lejligheder til en bolig. Et stort projekt. Jeg skal nu sælge boligen. Bestyrelsen har udpeget een vurderingsmand, som ikke er blevet stemt ind på en generelforsamling. Jeg har udarbejdet en stor sagsmappe med al dokumentation og nummereret bilag og opdelt dokumentation i rum herunder med poster som årstal, arbejdstimer, indkøbspris og specifikation. Alt er lavet og lige til at gå til i mappen.

Vurderingsmanden fra Cobbelstone plan1 vil at jeg genindtaster alle forbedringer i deres system. Herunder indskanner 170 bilag. De nægter at afholde møde med mig og besigtige lejlighed og mappe med dokumentation før min indtastning. Truer med høje mødepriser etc. Jeg har haft en kedelig oplevelse med dem og jeg spørger derfor bestyrelsen om jeg kan kontakte en anden vurderingsmand. Jeg får afslag. Jeg mener, bestyrelsen ikke er lydhør over for andelshaveren, herunder ikke habil når der kun peger på een vurderingsmand, at det er konkurrenceforvridning ikke at kunne vælge en anden end den af bestyrelsen udpegede vurderingsmand. Hvorfor er der ikke udpeget 2-3 forskellige?
Har bestyrelsen ret til at udpege kun en vurderingsmand og afslå min forespørgsel på
en anden?

Maria CarlsenMaria Carlsen

Hej Rose,
Tak for din kommentar.
Det lyder som et bøvlet forløb. Der er ikke noget krav til, at man skal have flere vurderingsmænd at vælge i mellem eller tilknyttet, når vurderinger af en andelsbolig skal foretages. Måske kan du kombinere nogle af de mange bilag, så du ikke har 170, der skal uploades?
Jeg håber I finder en god løsning.
Med venlig hilsen
Maria – Andelsportal.dk

Hej,
Må man sæmmenlægge 2 andelslejligheder gennem lejlighedernes toiletvægge, da det er her lejlighederne støder op mod hinanden? Altså lave en åbning/dør mellem toiletterne samtidig med at begge toiletter bibeholdes?

Hej Katia

Tak for din kommentar. Det er kommunen, som du skal fat i angående dit spørgsmål. Når du ansøger om sammenlægning hos kommunen skal du nemlig søge om byggetilladelse. En byggetilladelse er påkrævet, da en sammenlægning ændrer på lejlighedens størrelse eller medfører ændringer i de bærende konstruktioner. Du kan ansøge om sammenlægning af lejligheder gennem en formular gennem Bygge- eller Miljøsagsbehandlingen i din kommune. Kommunen skal nemlig – udover andelsboligforeningen selv – godkende at sammenlægningen kan ske på den ønskede måde.

Hvis du ønsker en fagmand ud og bese muligheden for sammenlægning først, så er du velkommen til at benytte vores service til at finde en håndværker med en sådanne ekspertise:

https://www.andelsportal.dk/guides/sammenlaegge-lejligheder/

De bedste hilsner
/Nynne – Andelsportal.dk

Hej.

Jeg og min gode ven bord på samme etage i vores andelsforening. Vi overvejer at bygge en dør mellem vores lejligheder, men ved ikke om det er muligt. Mit spørgsmål går på, om en dør vil betyde at antal kvadratmeter lægges sammen, selvom vi er to ejere?

Hej Aske

Tak for din kommentar. Det lyder hyggeligt med en dør imellem de to lejligheder, men i forhold til det juridiske aspekt og en udvidelse af boligens kvadratmeter, så vil jeg anbefale, at I går i dialog med bestyrelsen og foreningens administrator omkring dette. Når en andelslejlighed sammenlægges bliver den til én lejlighed og ikke to, hvilket kan være problematisk i forhold til, at I er to ejere med hver jeres andelsbevis. I skal derfor have en snak med bestyrelsen om, hvorvidt I må sammenlægge lejlighederne med forbehold for dette. Ligesom, at I skal have en snak om, hvad der skal ske med døren, hvis én af jer vælger at flytte.

De bedste hilsner
/Nynne – Andelsportal.dk

AvatarSteen Dalin

Hej Nynne.

Jeg har siden 2004 boet i andelsforeningen Stubmøllegården. Først i en ét-værelses 37m2 lejlighed. I 2015 flyttede min kæreste ind i lejligheden hvilket var en smule trangt. Den 1ste september 2016 blev der en to-værelses lejlighed på 58m2 ledig i andelsforeningen, som vi har boet i lige siden. Nu er den to-værelses lejlighed på 57m2 ved siden af blevet ledig og vi ville gerne overtage den. I foreningens regler har jeg førsteret, men med henblik på en sammenlægning.

Men da jeg til november i år bliver pensionist mister jeg 40.000 kr om året i pensionstillæg hvis vi bor sammen. Det ville derfor være en fordel hvis lejlighederne ikke blev sammenlagt, men det har vist sig at være problematisk. I bestyrelsens vedtægter har man ved samlivsophævelse ret til en et-værelses men desværre ikke en to-værelses.

Jeg har diskuteret problemet med formanden i andelsforeningen og det ser ud til at der kun er to – lige umulige – løsninger:

1) Min samlever gør brug af sin ret til en ét-værelses. Dermed kommer hun på den interne venteliste men uden anciennitet. Hun vil derfor kun kunne overtage den ønskede lejlighed hvis ingen andre andelshavere melder sig interesseret.

2) Jeg køber lejligheden ved siden af med henblik på sammenlægning (som iflg reglerne rent fysisk skal være foretaget efter 6 måneder). Derefter kunne vi søge kommunen om at ophæve sammenlægningen, men formanden mener der findes en regel om, at det ikke kan lade sig gøre hvis de to lejligheder er mindre end 65m2

Har du nogen gode råd?

Mvh Steen

Hej Steen

Tak for din kommentar. Jeg forstår virkelig godt dit dilemma. Da jeg sidder som journalist har jeg ikke den juridiske og tekniske indsigt til at kunne komme med en konkret anbefaling. Jeg vil derimod anbefale dig at kontakte en boligadvokat angående din situation. Alt held og lykke.

/Nynne – Andelsportal.dk

Vi har muligheden for at “dele” naboens lejlighed med dennes overbo. Vi vil gerne dele lejligheden således at vi køber den del omkring både for og bagtrappe. De vil lave en trappe ned til lejligheden to bagerste rum. De rum har udgang til en altan og det andet har et stort vindue til gaden.

Kan dette lade sig gøre med de nuværende brandsikringskrav?

Mvh

Rasmus

Hej Rasmus

Tak for din kommentar. Da dit svar kræver en teknisk vurdering, så vil jeg anbefale, at du kontakter en fagmand enten via bestyrelsen eller gennem kommunens byggetekniske afdeling.

De bedste hilsner
Nynne – Andelsportal.dk

Hej, jeg er nysgerrig efter at høre mulighederne for sammenlægning af 2 lejligheder, hvor der befinder sig en brandvæg imellem. Vi snakker en 60kvm andelslejlighed i København med tanke på sammenlægning stue mod stue, med en anden 60kvm andel i nabo-opgangen. Det er lovligt at sammenlægge i vores forening, så længe man har kommunens godkendelse. Når det bliver relevant, vil jeg kontakte kommunen selv, men uden at give alt for mange informationer, vil I kunne hjælpe mig med det her?

1) Må man lave en sammenlægning af lejlighederne, når der findes en brandvæg imellem? (en andelsforening, samme matrikel nr)
2) Må man lave en åbning igennem brandvæggen, tilsvarende til en dørs størrelse eller større (hvor stort??) UDEN at sætte en brandsikker dør i?

Hvis det blot havde været en bærende væg, er jeg næsten overbevist om, at man kunne lave en løsning med en stor åbning. Men når det gælder en brandvæg? Håber I har mulighed for at give et form for svar, ellers må jeg på kommunen 🙂

Mvh Thomas

Hej Thomas

Tak for din kommentar. I nogle tilfælde kan brandvægge, mig bekendt, godt gøre det sværere at få en tilladelse til sammenlægninger. Men jeg vil klart anbefale dig, at du kontakter kommunens byggetekniske-afdeling for et mere præcist svar. I bygningsreglementet om sammenlægninger står:

“Det skal sikres, at lejligheden efter sammenlægning overholder gældende brandsikringskrav. Såfremt lejligheder sammenlægges (horisontalt/vertikalt) indenfor samme opgang, er dette normalt ikke noget problem. Såfremt væg til lejlighed i naboopgang gennembrydes, skal det sikres, at man stadig er indenfor samme brandsektion, dvs. en eller flere opgange afskærmet af lodrette brandvægge (murede vægge som normalt er 1/1 mursten tykke).”

De bedste decemberhilsner
/Nynne – Andelsportal.dk

Avatarmerete matthiesen

Kære jer
Vi har mulighed for at købe lejligheden ved siden af MEN,
hvor lang tid har man til faktisk at lægge de 2 sammen? Fjerne både hoveder og bagdør inden for et tidsrum?
Hvad hvis man køber… og beslutter sig for alligevel ikke at sammenlægge – skal man så sælge den igen?

Hej Merete,

Tillykke med købet. Som udgangspunkt ville jeg kigge i foreningens vedtægter. Hvis der ikke står noget der, ville jeg oplyse bestyrelsen og jeres administration om jeres tidsplan og jeres overvejelser. I skal også være opmærksom på, at byggetilladelsen fra kommunen ikke gælder ikke evigt.

Jeg håber, at du kan bruge mit svar.

Med venlig hilsen

Ida – Andelsportal.dk

AvatarSanne Svendsen

Ang. Sammenlægning af lejligheder..
Bor i andelsforening hvor der er 2 små lejligheder der skal lægges sammen, de er begge i stueplan og har begge underetage med (kælder med trappe)
Det blev godkendt tilbage i 2008 ca at vi kunne sammenlægge lejligheder men det står ikke skrevet ind i vores vedtægter..
Lejligheden det drejer sig om bliver på over 200 kvm ..
Kan vi andre forhindrer sammenlægning selvom kommunen har godkendt det..??
Vh sanne

Hej Sanne

Du skal altid have bestyrelsens godkendelse til en sammenlægning af lejligheder. Vedtægterne går forud for kommunens godkendelse og derfor er det også dem, der bestemmer om man må sammenlægge boliger i din andelsboligforening eller ej. Du skal derfor gå i dialog med bestyrelsen og få en godkendelse fra foreningen inden du begynder at sammenlægge lejlighederne.

Jeg vil anbefale, at I på næste generalforsamling får udspecificeret regler for sammenlægninger i din forening.
De bedste hilsner
/Nynne – Andelsportal.dk

AvatarDitte Marie

Når vedtægterne giver OK for “larmende” arbejde mellem 7-16, hvordan er man så stillet som nabo der har fast nattearbejde?
Det er jo unægtelig umuligt at sove fra håndværkere der fjerne en bærende væg.
Vh Ditte

Hej Ditte Marie

Tak for din henvendelse. Jeg forstår godt din frustration over tidsrummet, nu hvor du har nattearbejde. Som udgangspunkt er det vedtægtsbestemmelserne og husordenen, der er gældende i situationer som din. Det lyder til, at disse overholdes. Jeg vil dog anbefale, at du læser denne guide til, hvordan man kan forebygge nabostøj: https://www.andelsportal.dk/guides/nabostoej/. Måske du kan bruge nogle af disse forslag?

Samtidig er det altid en god idé at indvie bestyrelsen i din frustration, da de måske kan være behjælpelige med gode forslag.

Bedste hilsner
/Nynne – Andelsportal.dk

Hej,
I skriver at alt el skal lægges sammen under en måler. Er det et lovkrav? Når man lægger lejligheder sammen på tværs af to opgange er installationerne jo i hver sin ende af lejligheden, hvilket gør det besværligt (og dyrt) at samle el.
Mvh Ulla

Maria CarlsenMaria Carlsen

Hej Ulla,
Mange tak for din henvendelse. Jeg tror desværre at I skal sammenlægge de to, men du kan eventuelt kontakte dit energiselskab for at høre dem, om du må få lov til at køre med to forskellige el-målere. Vær dog opmærksom på, at der også kan være ekstra udgifter ved at have to el-målere og dermed også to el-abonnementer.
Mvh Maria – Andelsportal.dk.

Hej 🙂

Hvis man har sammenlagt to lejligheder i samme stage og til en stor lejlighed. Og alle det nødvendig tilladelser er på plads samt bygge projektet er afslutter og ejendom er taget i brug.

Er der så et krav at de to lejligheder er tinglyses sammen?

På forhånd tak

Hej Mir Yahya

Tak for din henvendelse.

Som udgangspunk er tinglysning nødvendig for, at du får diverse rettigheder over boligen (ejendomsret, pantebrev osv.). Ligeledes vil du heller ikke kunne optage lån i boligen, før du officielt står som ejer af en ejendom i tinglysningsbogen. Jeg vil dog anbefale, at du kontakter foreningens bestyrelse eller administrator for nærmere information om de gældende regler i din andelsboligforening.

Bedste hilsner
/Nynne – Andelsportal.dk

Avatarjens bredsdorff

Tak for fin information, jeg har et spørgsmål til opdeling af en sammenlagt lejlighed, udstykning
af lejlighed til to selvstændige lejemål,er der nogle gode råd ,regler ? med venlig hilsen Jens beredsdorff

Maria CarlsenMaria Carlsen

Hej Jens,
Tak for din kommentar. Jeg formoder, at den bolig, som skal opdeles er en andelsbolig? I så fald, så er det en proces, som I skal tage op i foreningen, da det ligesom med sammenlægninger er en proces, der påvirker fordelingstal osv. Hvis boligen tidligere var sammenlagt, så er der med stor sandsynlighed alle de rette installationer i forhold til toilet/faldstammer/bad/køkken osv. Ligeledes er det vigtigt at der er to udgange fra boligen (i forhold til brandsikkerhed).
/Maria – Andelsportal.dk

Viser 0 af 45 kommentarer