Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Bykærs Anlæg ApS

Nyt krav: Varmtvandsmålere skal installeres i andelslejligheder

Bor du i en andelslejlighed, skal du pr. 1. januar 2017 have installeret en individuel varmtvandsmåler. EU kræver individuelle vandmålinger i etageejendomme på samme vis, som andelshavere også måler el- og varmeforbrug individuelt. Nogle foreninger kan dog fritages for denne installation, hvis det ikke er teknisk muligt eller omkostningseffektivt. Bliv klogere på de nye krav her.

Det danske energi- og vandforbrug skal nedsættes, og derfor indføres et krav om individuelle varmtvandsmålere i alle etageejendomme herunder også andelsboligforeninger. Installationen skal være udført pr. 1. januar 2017, medmindre andelsboligforeningen har dispensation.

Det er ved at gå op for mange andelsboligforeninger, at installation af varmtvandsmålere skal finde sted før årsskiftet. Per Sahl-Madsen, salgsdirektør hos Techem, der leverer fordelingsregnskaber til ejendommene, mærker denne tendens:

„Vi mærker den øgede efterspørgsel på vandmålere. Foreningerne ved efterhånden godt, at de skal til at installere varmtvandsmålere. Mange foreninger har allerede målere i forvejen, men der er også mange foreninger, som stadig mangler varmtvandsmålere og skal have målere installeret.“

Derfor er individuelle varmtvandsmålere en god idé

Individuelle varmtvandsmålere i ‘flerbrugerejendomme’ byder på en række fordele. Vandmåleren giver først og fremmest et incitament til at spare på vandet og derved spare på eget energiforbrug såvel som andelsboligforeningens og Danmarks samlede energiforbrug. Man vil opleve en mere nøjagtig fordeling af forbrugsudgifterne, da man kan se den enkeltes energiforbrug i stedet for at have et fælles vandmålersystem. Hver beboer betaler kun for husstandens faktiske forbrug, ligesom at hver husstand kan se omfanget af deres vandforbrug dagligt. Per Sahl-Madsen tilføjer i den forbindelse:

„Hos Techem tilbyder vi fjernlæsning af vandforbruget, så man kan se sit forbrug online. Det skaber brugervenlighed for den enkelte andelshaver, så man individuelt altid kan holde øje med husstandens forbrug. Herved bliver forbrugerne opmærksomme på, hvor meget vand husstanden bruger og sparer. Ligeledes kommer man den holdning til livs om, at vandforbrug er uinteressant, fordi man ikke har indflydelse på fordelingen.“

Ifølge Techems oplysninger vil måling på vand kunne give en besparelse på op mod 30 procent af ejendommens samlede vandforbrug. Det skal dog holdes for øje, at det er ved målinger både på det varme og kolde vand. Den nye lovgivning omhandler kun måling af det varme vand i den enkelte lejlighed.

Varmtvandsmåler

Muligheder for dispensation

Installering af varmtvandsmålere skal kun finde sted under forudsætning af, at det er teknisk muligt og omkostningseffektivt. Inden årsskiftet skal andelsboligforeninger i etageejendomme altså vurdere, om det er teknisk muligt at installere individuelle varmtvandsmålere i lejlighederne, og beregne, om det er rentabelt at installere disse målere. Per Sahl-Madsen siger i den forbindelse:

„Hvis der ikke bruges mere end to målere pr. lejlighed, er det oftest rentabelt.“
Hvis det ikke er teknisk gennemførligt og omkostningseffektivt at installere varmtvandsmålere i den respektive andelsboligforening, kan foreningen få dispensation og undgå at installere varmtvandsmålere. Med teknisk gennemførligt menes der, at det ikke kræver ændringer eller rekonstruktion af installationens rør eller bygningens vægge og elementer.

Det er bygningsejers ansvar at vurdere om installation af varmtvandsmålere i andelsboligforeningen er teknisk gennemførlige og omkostningseffektive. Kommunen skal ikke godkende en decideret ansøgning om dispensation, men man skal dokumentere, hvorfor varmtvandsmålere ikke er teknisk mulige eller rentable at få installeret i andelsboligforeningen.

Manglende varmtvandsmålere?

Hos Københavns Kommune forventer man ikke at lave kontroltjek af varmtvandsmålere i etageejendomme. Beboere kan dog rette henvendelse til kommunen, hvis de undrer sig over manglende varmtvandsmålere. Kommunen vil derefter behandle sagen med samme fremgangsmåde som dengang, det blev lovpligtigt med varmemålere på radiatorer. I disse tilfælde bliver andelsboligforeningen kontaktet af kommunen, som indleder en dialog med foreningens bestyrelse for at bede om redegørelsen for, hvorfor installation af varmtvandsmålere ikke er mulig, eller for at bede foreningen om at få installeret varmtvandsmålerne, såfremt det er muligt.

Hvis andelsboligforeningen ikke har kalkuleret, budgetteret eller har råd til individuelle varmtvandsmålere inden for tidsfristen, så har Techem stor succes med at leje fjernaflæste målere ud til andelsboligforeninger i en begrænset tidsperiode. Herved overholdes tidsfristen, og foreningen vil kunne vende problemstillingen om varmtvandsmålerne til den kommende generalforsamling. Andelsboligforeningens bestyrelse har nemlig pligt til at oplyse foreningens medlemmer om nye tiltag eller lovgivninger, der omhandler foreningen og dens beboere.

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

13 kommentarer

Vores AB har 36 lejligheder fordelt på 3 blokke med op til 2. etage. Vi har egne og inviduelle naturgasfyr. Skal vi – umiddelbart – have installeret varmtvandsmålere?
Pft
Vh
John Klint

AvatarMette Blume

Hej John,
Mange tak for din kommentar.
Vi kan desværre ikke rådgive omkring dette, da det er meget individuelt, hvilke løsninger, der er fordelagtige i den enkelte andelsboligforening.
Dog kan vi henvise til denne artikel, der kaster lys over hvilke energitilskud, som andelsboligforeningerne kan søge om: https://www.andelsportal.dk/nyheder/energitilskud-andelsboligforeninger/
Ellers kan vi anbefale, at I søger rådgivning fra en fagmand i forhold til, hvilket valg der er mest fordelagtigt i jeres forening.
De bedste hilsner
Mette Blume
Andelsportal.dk

Hej
Jeg har opdaget et problem i forbindelse med jeg har fraflyttet min andelslejlighed. Jeg fik lavet bad for ca. 13 år siden og det varme vand til badet er blevet ledt udenom vandmåleren for det varme vand. Jeg har jo haft håndværker til at lave det hele og har derfor ikke været klar over det. Der er sendt tegninger til kommune og formanden i andelsboligforningen har skrevet under på ansøgningen til kommunen. Kan andelsboligforeningen komme og kræve betaling med tilbagevirkende kraft? Jeg har jo været i god tro.

Hej Britta
Tak for din henvendelse. Hvis du ikke har været bevist om denne fejl og en fagmand (VVS’er) ligeledes har gennemgået installationerne uden at påpege den, kan den ses som en skjult mangel. Jeg vil derfor anbefale, at du tager kontakt til bestyrelsen i din tidligere andelsboligforening, så I kan aftale, hvordan I tilgår sagen herfra. Flere foreninger går selv ind og erstatter beløbet i disse sager, men det kan variere fra forening til forening. Du kan læse mere om mangler samt hæftelse i denne guide: https://www.andelsportal.dk/guides/mangler-andelsbolig/
De bedste hilsner
/Nynne – Andelsportal.dk

AvatarAnne-Marie Madsen

Hej.
Ovenfor svarer du Lisbeth, at kravet om varmtvandsmålere ikke gælder i andelsforeninger i form af rækkehuse. Jeg har gennemlæst vejledningen til bekendtgørelse 563 af 02.06.14, men kan ikke se, at bestemmelsen kun gælder etageejendomme. Kan du hjælpe mig med at finde frem til, hvor dette fremgår? På forhånd tak.
Venlig hilsen
Anne-Marie Madsen

Hej Anne-Marie
Tak for din henvendelse. Af bekendtgørelsen (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163405) kan jeg heller ikke finde denne skildring. Som du nævner det fremgår det nemlig, at bekendtgørelsen både omfatte enfamilieshuse, rækkerhuse og flerbrugerejendomme. I praksis er kravene om opsætning af målere dog mest aktuel i flerbrugerejendomme, da der i flere rækkehuse allerede er individuelle målere, fordi forsyningsvirksomhederne afkræver betaling hos den enkelte. Afregning af varme, og dermed det direkte kundeforhold mellem forsyningsvirksomheden og enfamiliehuse, rækkehuse mv., er behandlet i § 8 i dette dokument: https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=174884
Bedste hilsner
/Nynne – Andelsportal.dk

Vi har i min gamle andelsforening, desværre kun haft øgede udgifter, ved varme-vand målere, både for foreningen & beboere. Desuden har vi haft problemer med varme målerne registrerede varme, selvom radiatoerne var lukkede, det gør sig gældende, hvis man feks. har brændeovn, ovn i køkkenet, eller sol på vinduerne, de registrer varme, selvom radiatoerne er lukket.
Mvh.

Hej
Jeg bor i etagebyggeri i en andelsbolig. Vi har vandmåler i alle lejliheder. Vi har fjernvarme og måler den modtagne varme i hver lejlighed. Fjernvarmen opvarme vandet. Vi betaler således for vandet og for opvarmningen efter måler. Skal der en seperat måler på det varme vand?
Mvh
Peter

Benjamin KabongoBenjamin Kabongo

Hej Peter
Tak for din henvendelse. Ja, der skal installeres individuelle varmtvandmålere hos de enkelte andelhavere, medmindre man skal igennem en større renovering før det er muligt – her er det muligt at vurdere selv, at det ikke vil være omkostningseffektivt at installere målerne, så kan man blive undtaget varmtvandsmålerne.
/Benjamin – Andelsportal.dk

AvatarLisbet Friche

Hej, jeg bor i en andelsboligforening med fælles vandmåler, men det er ikke en etageejendom, men derimod rækkehuse. Gælder der samme lovkrav her??
vh. Lisbet

Benjamin KabongoBenjamin Kabongo

Hej Lisbet
Tak for din henvendelse. Lovkravet er ikke gældende for dit vedkommende, da det kun omfatter andelsboliger i etagebyggeri i form af andelslejligheder.
/Benjamin – Andelsportal.dk

AvatarLeif M. Nielsen

Jeg er formand for en andelsboligforening i Taars (v/ Hjørring) og den er under det vi betegner som tæt lav byggeri og vi har alle separate målere på el, vand og varme. Skal vi have separate målere på varmtvandsforbruget ? Jeg synes kun man i artiklen taler som om andelslejligheder er i “etager”, men der er altså også et Danmark vest for Valby bakke …..
Leif M. Nielsen

Benjamin KabongoBenjamin Kabongo

Hej Leif.
Tak for din henvendelse. Det nye lovkrav omhandler kun andelsboliger i etagebyggeri og eksempelvis ikke andelsboliger i form af rækkehuse. Lovkravet er gældende alle andelsboliger i landet, der hører under dette kriterium – også vest for Valby bakke.
/Benjamin – Andelsportal.dk

Viser 0 af 13 kommentarer