andelsboligforeningboligministerBoligudspilKaare DybvadMette FrederiksenStatsministervurderingsmetode

Regeringens boligudspil: Der er behov for en ny og billig andelsboligform

Den 12. oktober præsenterede regeringen sit nye boligudspil. Og udover ambitioner om flere almene boliger, nye studieboliger og billige boliger til socialt udsatte, så indeholder boligudspillet også et ønske om en ny og billigere andelsboligform. En andelsboligform, hvor anskaffelsessummen kommer i stedet for valuarvurderinger.

Foto: Claus Bech

OPDATERING 26.11.2021: Boligaftalen er vedtaget med oplysningen om: “Parterne er enige om, at der igangsættes et arbejde, som har til formål at undersøge mulighederne for
etablering af en særlig andelsboligform, hvor anskaffelsessummen fastholdes som grundlag for værdiansættelsen. Arbejdet afsluttes ultimo 2022.”

 

Boligminister Kaare Dybvad (S) præsenterede tirsdag den 12. oktober det længeventede boligudspil. Et udspil som statsminister Mette Frederiksen (S) allerede omtalte i sin tale til Folketingets åbning den 5. oktober.

Udspillet indeholder blandt andet forslag om at opføre 22.000 almene boliger, 4000 nye studieboliger og 2.900 billige boliger til socialt udsatte. Regeringen har nemlig et ønske om at skabe mere diversitet i beboersammensætningen i landets største byer. Og det skal nye andelsboliger også bidrage til.

Andelsboliger skal igen være et billigt alternativ

Som en del af boligudspillet vil regeringen undersøge mulighederne for at lave en ny form for andelsbolig. Regeringen mener nemlig, at landets andelsboliger er steget for meget i pris, og at der er et behov for en ny andelsboligform, der i højere grad holder andelsboligpriserne nede.

Vil benytte anskaffelsessummen i stedet for valuarvurderinger

Helt konkret vil regeringen undersøge muligheden for at skabe en andelsboligform, hvor andelskronen – foreningens andelsværdi – værdisættes efter anskaffelsessummen i stedet for en valuarvurdering. I boligudspillet ’Tættere på II – Byer med plads til alle’ står der:

”Der igangsættes et arbejde, som har til formål at undersøge mulighederne for etablering af
en særlig andelsboligform, hvor anskaffelsessummen fastholdes som grundlag for værdiansættelsen. Den nye andelsboligform skal gøre det muligt at etablere andelsboliger med en begrænset fremtidig prisudvikling i modsætning til valuarvurderede andelsboliger, som derved bliver relativt billige.”

Læs også: Sådan prissættes andelsboligen.

Sådan udregnes andelskronen

På nuværende tidspunkt er der tre forskellige metoder til at fastsætte værdien på en andelsboligforenings ejendom – herunder anskaffelsessummen, valuarvurderinger eller den offentlige vurdering.

Hvis foreningen gør brug af anskaffelsessummen, svarer det til købesummen tillagt købsomkostninger. Denne metode vil derfor ikke udvikle sig på samme vis som en valuarvurdering. En valuarvurdering foretages nemlig af en valuar, som giver en værdiansættelse, der følger prisudviklingen på private udlejningsejendomme.

Uanset hvilken vurderingsmetode foreningen vælger, vil den pågældende vurdering gælde som ’ejendommens værdi’, når andelskronen udregnes således:

(ejendommens værdi + øvrige aktiver – foreningens gæld) / oprindelige indskud fra alle andelshavere = andelskronen

Vurderingsmetoden har derfor stor betydning for, hvordan priserne på landets andelsboligforeninger udvikler sig. Det er derfor regeringens håb, at priserne på andelsboliger kan holdes nede ved at bruge anskaffelsessummen.

Andelsportal.dk følger vi boligudspillets betydning for andelsboligmarkedet løbende.

Mette Blume
Om forfatteren: Mette Blume arbejder i kommunikationsafdelingen hos Andelsportal.dk. Her arbejder hun blandt andet med udarbejdelse af artikler og guides om andelsboligmarkedet. Mette læser en bachelor i Journalistik- og Kultur- og sprogmødestudier på Roskilde Universitet, og har derfor en forkærlighed for journalistik og formidling. I øvrigt har hun bred interesse for samfundet og dets udvikling i mange henseender.
Kommentarer

Hvad så med vi gamle andelsboligforeninger, der for mere end 50 år siden havde en anskaffelsesværdi på omkring 5 mio kr. og i dag har en andelskroneværdi, der er mere end 15 gange højere? Her vil anskaffelsesværdien jo ingen mening have i dag?

skriv et svar
Georg Emil Schjørring - 12 måneder siden

  Hej Georg

  Tak for at dele din mening. Du har helt ret i, at der vil opstå nogle økonomiske marginer som er store med denne vurderinger. Vi følger forslaget og dets konsekvenser tæt.

  De bedste hilsner
  /Nynne – Andelsportal.dk

  Nynne Pihl Groth
  Nynne Groth Hallander - 12 måneder siden

Endelig et forslag der passer boligformen.

skriv et svar
Flemming Lennow - 12 måneder siden

Er det ikke en bombe de nu laver for alle de gamle andelsboligforeninger, som alle mere eller mindre er valuarvurderet ? Mange andelsbeboere bliver vel så reelt insolvente i deres nyligt indkøbte andelsbolig som er købt med valuarvurdering, hvis der kommer et nyt stort udbud af nye billige andelsboliger og almene boliger ?

skriv et svar
Nina Pedersen - 12 måneder siden

Der er vel udelukkende tale om nystiftede andelsboligforeninger, som skal vurderes ud fra anskaffelsesprisen. Og når få tusinde nye andelsboliger (og alle fremtidige nystiftede) ikke må valuarvurderes, vil det lægge en dæmper på den generelle prisudvikling.

skriv et svar

  Hej Henrik,

  Tak for din kommentar. Anskaffelsessummen bliver nævnt i udspillet, når regeringen snakker om en ny, billigere andelsboligform. Valuarvurdering er stadig en aktuelt værdiansættelse – ligesom, at regeringen fortsat har nedsat et udvalg til at se på alternativet til afskaffelsen af den offentlige ejendomsvurdering for andelsboligforening.

  De bedste hilsner
  /Nynne – Andelsportal.dk

  Nynne Pihl Groth
  Nynne Groth Hallander - 12 måneder siden

Jeg håber da virkelig, at det kun gælder nyopførte andelsboliger. Hvad sker der så med andelsværdien på nuværende andelsboliger, der anvender ejendomsværdien fra 2012?
En valuar vurdering af hvert enkelt hus hvert år? Der en nemlig stor forskel på værdien af vore huse på grund af renovering og modernisering af nogle.

Vores forening er fra 1986, hvor andelsprisen var ca. 123.000 kr. . I dag er den på 860.000 kr.
Det er jo et værditab, som vil gøre mange insolvente. Banken vil kræve eventuel gæld indfriet og et salg vil være umuligt, da banken har pant i nogle af husene.

skriv et svar
Jonna Bachmann - 12 måneder siden

  Hej Jonna

  Tak for din kommentar. Anskaffelsessummen bliver nævnt i udspillet, når regeringen snakker om en ny, billigere andelsboligform. Valuarvurdering er stadig en aktuelt værdiansættelse – ligesom, at regeringen fortsat har nedsat et udvalg til at se på alternativet til afskaffelsen af den offentlige ejendomsvurdering for andelsboligforening. Man kan altså stadig bruge den værdiansættelse i har fra 2012.

  De bedste hilsner
  /Nynne – Andelsportal.dk

  Nynne Pihl Groth
  Nynne Groth Hallander - 12 måneder siden

Spændende og interessant forslag med gode intentioner.

MEN hvad nu med de andelshavere, som har valgt at vedligeholde/renovere deres andelsbolig for flere 100.000,- kr. Er det rimeligt de IKKE kan få bare en del af disse investerede kroner retur? Andelsboligmarkedet er nemlig i forvejen også et af de steder, hvor boligstandarden er for nedadgående, grundet især manglende indvendig vedligeholdelse og enkelte foreninger også med hensyn til den udvendige vedligeholdelse, fordi enkelte andelshavere IKKE ønsker huslejestigninger og dermed nedstemmer forhøjelser, som skulle sikre den udvendige standard på ejendommen. Andelsboligmarkedet især i de store byer har været en GULD gruppe for enkelte, men i provinsen er det en helt anden snak. Typisk fordi man IKKE kan få realkreditløn til sit indskud. Dette bør der også ses på!

skriv et svar
Kenneth Jørgensen - 11 måneder siden

Hej jeg bor i SAB og har fået en henvendelse om at omdanne den almene bolig til andelsbolig

kan dette lade sig gøre og i givet fald hvordan
Bent

skriv et svar
Bent Korsfelt - 10 måneder siden

  Hej Bent
  Tak for din kommentar.
  Det lyder spændende! Hvis udlejer er indstillet på det, og hvis andre lejere er interesserede, kan det muligvis lade sig gøre. Vi har skrevet en kort artikel om det her: https://www.andelsportal.dk/guides/stiftelse-andelsboligforening/. Her er der også en masse gode spørgsmål i kommentarfeltet, vi har svaret på.
  Hvis det bliver aktuelt, skal I have fat i en advokat, der kan give jer konkret juridisk rådgivning.

  Bedste hilsner,
  Daniel – Andelsportal.dk

  Daniel Hinchely - 10 måneder siden
Skriv en kommentar