andelsboligforeningboligministerBoligudspilKaare DybvadMette FrederiksenStatsministervurderingsmetode

Regeringens boligudspil: Der er behov for en ny og billig andelsboligform

Den 12. oktober præsenterede regeringen sit nye boligudspil. Og udover ambitioner om flere almene boliger, nye studieboliger og billige boliger til socialt udsatte, så indeholder boligudspillet også et ønske om en ny og billigere andelsboligform. En andelsboligform, hvor anskaffelsessummen kommer i stedet for valuarvurderinger.

Foto: Claus Bech

Boligminister Kaare Dybvad (S) præsenterede tirsdag den 12. oktober det længeventede boligudspil. Et udspil som statsminister Mette Frederiksen (S) allerede omtalte i sin tale til Folketingets åbning den 5. oktober.

Udspillet indeholder blandt andet forslag om at opføre 22.000 almene boliger, 4000 nye studieboliger og 2.900 billige boliger til socialt udsatte. Regeringen har nemlig et ønske om at skabe mere diversitet i beboersammensætningen i landets største byer. Og det skal nye andelsboliger også bidrage til.

Andelsboliger skal igen være et billigt alternativ

Som en del af boligudspillet vil regeringen undersøge mulighederne for at lave en ny form for andelsbolig. Regeringen mener nemlig, at landets andelsboliger er steget for meget i pris, og at der er et behov for en ny andelsboligform, der i højere grad holder andelsboligpriserne nede.

Vil benytte anskaffelsessummen i stedet for valuarvurderinger

Helt konkret vil regeringen undersøge muligheden for at skabe en andelsboligform, hvor andelskronen – foreningens andelsværdi – værdisættes efter anskaffelsessummen i stedet for en valuarvurdering. I boligudspillet ’Tættere på II – Byer med plads til alle’ står der:

”Der igangsættes et arbejde, som har til formål at undersøge mulighederne for etablering af
en særlig andelsboligform, hvor anskaffelsessummen fastholdes som grundlag for værdiansættelsen. Den nye andelsboligform skal gøre det muligt at etablere andelsboliger med en begrænset fremtidig prisudvikling i modsætning til valuarvurderede andelsboliger, som derved bliver relativt billige.”

Læs også: Sådan prissættes andelsboligen.

Sådan udregnes andelskronen

På nuværende tidspunkt er der tre forskellige metoder til at fastsætte værdien på en andelsboligforenings ejendom – herunder anskaffelsessummen, valuarvurderinger eller den offentlige vurdering.

Hvis foreningen gør brug af anskaffelsessummen, svarer det til købesummen tillagt købsomkostninger. Denne metode vil derfor ikke udvikle sig på samme vis som en valuarvurdering. En valuarvurdering foretages nemlig af en valuar, som giver en værdiansættelse, der følger prisudviklingen på private udlejningsejendomme.

Uanset hvilken vurderingsmetode foreningen vælger, vil den pågældende vurdering gælde som ’ejendommens værdi’, når andelskronen udregnes således:

(ejendommens værdi + øvrige aktiver – foreningens gæld) / oprindelige indskud fra alle andelshavere = andelskronen

Vurderingsmetoden har derfor stor betydning for, hvordan priserne på landets andelsboligforeninger udvikler sig. Det er derfor regeringens håb, at priserne på andelsboliger kan holdes nede ved at bruge anskaffelsessummen.

Andelsportal.dk følger vi boligudspillets betydning for andelsboligmarkedet løbende.

Om forfatteren: Mette Blume arbejder i kommunikationsafdelingen hos Andelsportal.dk. Her arbejder hun blandt andet med udarbejdelse af artikler og guides om andelsboligmarkedet. Mette læser en bachelor i Journalistik- og Kultur- og sprogmødestudier på Roskilde Universitet, og har derfor en forkærlighed for journalistik og formidling. I øvrigt har hun bred interesse for samfundet og dets udvikling i mange henseender.
Kommentarer

Hvad så med vi gamle andelsboligforeninger, der for mere end 50 år siden havde en anskaffelsesværdi på omkring 5 mio kr. og i dag har en andelskroneværdi, der er mere end 15 gange højere? Her vil anskaffelsesværdien jo ingen mening have i dag?

skriv et svar
Georg Emil Schjørring - 6 dage siden

  Hej Georg

  Tak for at dele din mening. Du har helt ret i, at der vil opstå nogle økonomiske marginer som er store med denne vurderinger. Vi følger forslaget og dets konsekvenser tæt.

  De bedste hilsner
  /Nynne – Andelsportal.dk

  Nynne Groth Hallander - 6 dage siden

Endelig et forslag der passer boligformen.

skriv et svar
Flemming Lennow - 6 dage siden

Er det ikke en bombe de nu laver for alle de gamle andelsboligforeninger, som alle mere eller mindre er valuarvurderet ? Mange andelsbeboere bliver vel så reelt insolvente i deres nyligt indkøbte andelsbolig som er købt med valuarvurdering, hvis der kommer et nyt stort udbud af nye billige andelsboliger og almene boliger ?

skriv et svar
Nina Pedersen - 6 dage siden

Der er vel udelukkende tale om nystiftede andelsboligforeninger, som skal vurderes ud fra anskaffelsesprisen. Og når få tusinde nye andelsboliger (og alle fremtidige nystiftede) ikke må valuarvurderes, vil det lægge en dæmper på den generelle prisudvikling.

skriv et svar
Henrik - 2 dage siden

  Hej Henrik,

  Tak for din kommentar. Anskaffelsessummen bliver nævnt i udspillet, når regeringen snakker om en ny, billigere andelsboligform. Valuarvurdering er stadig en aktuelt værdiansættelse – ligesom, at regeringen fortsat har nedsat et udvalg til at se på alternativet til afskaffelsen af den offentlige ejendomsvurdering for andelsboligforening.

  De bedste hilsner
  /Nynne – Andelsportal.dk

  Nynne Groth Hallander - 2 dage siden
Skriv en kommentar