Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Østjysk Tagbyg ApS

Nye regler for energimærkning af andelsboliger

Fra 1. Januar 2016 er nye regler for energimærkning af andelsboliger i række/kædehuse trådt i kraft. Er andelsboligen ikke beliggende i et etagebyggeri, så er det nu den enkelte andelshaver, der er ansvarlig for at energimærke udarbejdes.

Opdateret 11.10.17

Energimærker i lavt byggeri

I en andelsboligforening er det andelsboligforeningens ansvar at et gyldigt energimærke er til rådighed for overdragen, når en andelsbolig overdrages. Det er andelsboligforeningen, der skal betale, så længe andelsboligen er en del af en lejlighed i et fleretagers byggeri.

For andelsboliger i rækkehuse, lavt byggeri, kædehuse eller lav bebyggelse er reglerne fra 1.1.2016 ændret. Her betragtes hver enkelt andelsbolig nu som én bygning, hvilket indebærer, at der kun er krav om, at den enkelte boligenhed energimærkes. Det er derfor også den enkelte andelshaver, der skal betale for udarbejdelsen af den lovpligtige energimærkning. Ved energimærkning af andelsboliger i fleretagers byggeri gælder de samme regler som tidligere. Her er det stadigvæk andelsboligforeningens ansvar at stille et gyldigt energimærke til rådighed for ejendommen, når en andelsbolig skal sælges.

Vær i øvrigt opmærksom på, at fritliggende bygninger med et samlet etageareal under 60 m2 er undtaget energimærkning. Denne undtagelse gælder dog ikke for andelsboliger, som er under 60m2 og beliggende i en etageejendom, hvor det altid er hele etageejendommen, der skal energimærkes.

Annonceringspligt

Ved salg af en bolig er det sælgers pligt, at køber har modtaget energimærket for den pågældende ejendom inden en aftale om salg indgås. Fra 1. Januar 2013 har det desuden været lovpligtigt, at energimærkning af bygningen synliggøres ved annoncering for boligen i kommercielle medier. Det er derfor lovpligtigt, at energimærkningen er udarbejdet ved annonceringstidspunktet, hvis den ikke allerede foreligger.

Sælger en andelshaver en andelsbolig i lavt byggeri, er det andelshaveren, der selv er ansvarlig for, at et energimærke bliver udarbejdet for andelsboligen, som er til salg.

Hvor længe er energimærket gyldigt?

En energimærkning er som udgangspunkt gyldig i ti år.

Vær i øvrigt opmærksom på, at et energimærke sagtens kan genbruges, hvis en bolig sælges inden for 10 års perioden, hvor energimærket er udarbejdet.

Læs meget mere om energimærkning af større etageejendomme og energimærkningsskalaen i artiklen “Energimærkning af andelsboliger”.

Hvad koster et energimærke?

Fra 1. januar 2017 er den øvre honorargrænse for energimærker inkl. moms på:

  • 5.928 kr. for en bygning på under 100 m2
  • 6.522 kr. for en bygning på 100-199 m2
  • 7.113 kr. for en bygning på 200-299 m2
  • 1.072 kr. for et enfamiliehus uden bygningsgennemgang

For større bygninger er der fri prisdannelse på markedet, og dermed ikke en fastsat øvre prisgrænse for energimærkning. Prisen aftales derimod mellem energikonsulenten og andelsboligforeningen.

Hvem foretager energimærkning?

Energimærkningen skal foretages af et certificeret energimærkningsfirma. Firmaet er ekspert i energi og certificeret i henhold til ISO-standarder for kvalitetssikring mv.

Det certificerede energimærkningsfirmas arbejde kontrolleres via stikprøvekontrol af Energistyrelsen, som også har mulighed for at give sanktioner i form af udtalelser og påtaler ved alvorlige gentagne fejl og mangler i energimærkningen, ligesom Energistyrelsen offentliggør navne på firmaer, der har fået påtaler.

Vær i øvrigt opmærksom på, at man uanset boligens størrelse altid har ret til at hente flere tilbud på energimærkning, inden man bestiller et energimærke. Ønsker du at få tre uforpligtende tilbud på energimærkning, så er du velkommen til at indsende din opgave til andelsportal.dk.

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

18 kommentarer

Hej,
Vi har et par erhvervslejemål i vores andelsboligforening. Er det i den forbindelse lovpligtigt at have energimærkning ?

Hej Peter
Som udgangspunkt skal der energimærkning til alle bygninger, hvor der anvendes energi regulering af indeklimaet. Der er udlejeres ansvar at få udarbejdet en energimærkning inden lejeaftalen underskrives.
Med venlig hilsen
Ida – Andelsportal.dk

AvatarJohn Rasmussen

Hej
Hvis både køber og sælger er enige om at energimærkningen er unødvendig, kan dette så aftales?
mvh John

Kære John,
Det er lovpligtigt at have et energimærke ved salg, så selvom køber og sælger ikke ønsker det, skal de altså alligevel have det. I en andelsboligforening er det andelsboligforeningens ansvar at et gyldigt energimærke er til rådighed for overdragen, når en andelsbolig overdrages.
Med venlig hilsen
Ida – Andelsportal.dk

AvatarMehdi Daneshyar

Hej med dig.
Er det lovpligtigt at have altid et gyldigt energimærke, selvom man godt ved at der er ikke nogen der vil sælge deres andel?
Eller man skal have det kun ved salg af en andel?
Mvh. Mehdi

Kære Mehdi,
Tak for din henvendelse. Når I ønsker at sælge jeres bolig, skal køber have modtaget energimærket, inden aftalen om salg bliver indgået. I kan derfor godt vente med at få jeres energimærke til nogen i ejendommen ønsker at sælge.
Med venlig hilsen
Ida – Andelsportal.dk

Vi er en boligforening, med mange ens huse. Skal der laves energimærkning af hver bolig – de er jo som nævnt ens.
Forstår ikke helt formålet med energimærkningen, da det jo ikke er den enkelte andelshaver der foretager energiændringen (vinduer, isolering mm)
Mvh Erik

Maria CarlsenMaria Carlsen

Hej Erik,
Mange tak for din henvendelse.
Ja, hvis jeres boligforening falder ind under kategorien, som beskrevet ovenfor, så skal der laves individuel energimærkning. Vi har netop haft et lignede spørgsmål oppe i brevkassen og du kan finde svaret her: https://www.andelsportal.dk/brevkasse/tvivl-energimaerke-andel/
Forklaringen på formålet kan jeg desværre ikke give dig – det er Energistyrelsen, der er med til at definere regler for energimærkning.
/Maria – Andelsportal.dk

Et energimærke som man selv køber kan den indgå som en forbedring af andelsboligen ved salg??
VH Mark

AvatarBitten Aabern

Hej Maria
Jeg bor i underetagen i et andelsrækkehus, skal jeg efter de nye regler selv ud og lave en energimærkning ved salg eller er det andelsforeningen?
Venlig hilsen
Bitten

AvatarMorten Seeger

Hej, jeg efterlyser hvor dette er angivet, da jeg ikke kan find det på nettet, udover her på siden.

AvatarPer Christensen

Det lyder meget interessant. Vores energimærke er fra 2009, og skulle efter de hidtidige regler fornys efter 7 år, altså i 2016. Vi bor i lav bebygggelse – rækkehuse, og efter de nye regler på området sku’ vi så ku’ forlange, at andelshaverne selv bestiller og betaler for energimærkning ved salg.
Men kan bestyrelsen blot indføre det uden videre med henvisning til den ny bekendtgørelse. Skal ænddringen vedtages på en generalforsamling, eller er det nok, at bestyrelsen blot orienterer om de nye tingenes tilstand på området ?
Mvh Per Christensen

AvatarHenrik Broholm

Energimærkning kæde-rækkehuse i andelsforening
Hej Maria
Vi er en forening med 19 kæde-rækkehuse som har fået foretaget energimærkning i marts 2009 samlet for alle huse, altså en samlet rapport.
– Skal vi have lavet en ny energimærkning nu, (samlet eller enkeltvis)?
– I bekræftende fald, skal den være individuel, altså den enkelte andelshaver skal selv betale?
– Skal den kun fornyes ved salg af en bolig?
Mange tak for dit svar på forhånd.
Mvh.
Henrik

Benjamin KabongoBenjamin Kabongo

Hej Henrik
Da I bor i kæde-rækkehuse, så er det den enkelte andelshaver, som skal betale og sørge for, at boligen er energimærket. Man ser nu kæde-/rækkehuse, som en enkelt bygning i sig selv, hvilket derfor kræver den lovpligtige energimærkning. I behøver ikke lave en ny energimærkning, før den enkelte andelshaver skal til at sælge, og energimærket samtidig er over 10 år gammelt. Som udgangspunkt er energimærket nemlig gyldigt i syv-ti år, så inden for nogle år vil i individuelt skulle energimærke. Hvis nogle derimod skal sælge i den nærmeste fremtid, kan det nuværende ‘samlede’ energimærke blive anvendt.
Jeg håber, at svaret var til en hjælp.
/Benjamin – Andelsportal.dk

AvatarPer Christensen

Energimærker udarbejdet mellem 1. sep. 2006 til 31. jan. 2011 er kun gyldige i 7 år. Så jeres skal fornys i år, da det er fra 2009. Mvh Per Christensen

AvatarBent Petersen

Ang. Energimærkning .
Jeg mener at i mangler at skrive om hvor mange m2 andelsboligen skal være for at komme ind i den ordningen.
Mvh
Bent
30277071

Maria CarlsenMaria Carlsen

Hej Bent,
Mange tak for din kommentar. Vi har tilføjet de informationer du efterspurgte i teksten.
/Maria – Andelsportal.dk

Viser 0 af 18 kommentarer