Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Få tilbud på energimærke til andelsboligforeningen

Det er lovpligtigt med et gyldigt energimærke ved salg eller udlejning af en andelsbolig. Energimærket viser bygningens energiforbrug og de energiforbedringer, der er rentable at udføre – og kan hjælpe foreningen med at spare penge på energiregningen de rigtige steder. Få professionel hjælp fra en certificeret energikonsulent til energimærkning i jeres andelsboligforening.

 • Nemt – Indsend opgaven online
 • Hurtigt – Bliv kontaktet inden 3 dage
 • Gratis – 100 % uforpligtende
 • Energikonsulenter i hele landet
Se hvor enkelt det er
Energimærkning

Energimærke og andelsboligforeningen

Kort fortalt viser energimærket bygningens energiforbrug samt de energiforbedringer, der kan betale sig at udføre i foreningen. Faktisk er et gyldigt energimærke lovpligtigt ved salg eller udlejning af boliger, hvilket også gælder for andelsboligforeninger. Samtidig giver energimærket et indblik i væsentlige energiforbedringer, foreningen med fordel kan foretage for at spare penge på den samlede energiregning. Energimærket er gyldigt i 10 år.

Har jeres andelsboligforening derfor ikke et gyldigt energimærke på hånden – er det en god idé allerede nu at komme i dialog med en certificeret energikonsulent, der specialiserer sig i energimærkning hos andelsboligforeninger.

Hvad viser energimærket?

Energimærket fungerer lidt som en varedeklaration. Ud fra varmetabsberegninger placerer energimærket nemlig foreningens ejendom på en skala fra A til G, hvor A er den bedste energiklasse. Energimærkningsskalaen har siden energimærkningsordningens begyndelse fået tilføjet tre yderligere A-klasser: A2010, A2015 og A2020. Disse energiklasser bruges almindeligvis, når en andelsboligforening etableres som et nybyggeri. Energiklasserne refererer nemlig til, at foreningen modsvarer energikravene i de nyere bygningsreglementer.

Fordelene ved energimærkning i andelsboligforeningen er mange:

 • Foreningen får indblik i ejendommens energimæssige stand
 • Foreningen får konkrete råd til, hvilke energirenoveringer der kan betale sig
 • Foreningen får prisestimater på renoveringen
 • Et godt energimærke kan smitte positivt af på ejendommens værdi
 • Energikonsulenten kan rådgive og guide foreningen

Energimærkning af hele andelsboligforeningen eller af den enkelte andel?

I følge Energistyrelsen betragtes hver enkel andel som èn bygning, hvis foreningen har til huse i enten række-, kæde- og dobbelthuse. Er der behov for energimærkning af en enkelt af andelene her, så er det som regel den enkelte andelshaver, der står for dette.

Det er derfor også den enkelte andelshaver, der skal betale for udarbejdelsen af den lovpligtige energimærkning. 

Andelsboliger i fleretagers ejendomme har et fælles energimærke for hele ejendommen. Ved energimærkning af andelsboliger i fleretagers byggeri er det andelsboligforeningens ansvar at stille et gyldigt energimærke til rådighed for ejendommen, når en andelsbolig skal sælges.

Få konkrete energirenoveringsforslag

Energimærkningsrapporten kommer også med forslag til, hvordan andelsboligforeningen kan forbedre energiforbruget gennem konkrete energirenoveringer samt prisestimater på, hvad energirenoveringerne koster at udføre og deres levetid.

Alt det gør energimærkningsrapporten til et relevant dokument, som bestyrelsen kan bruge til at planlægge, hvilke energirenoveringer foreningen skal i gang med. Energimærkningsrapporten er med andre ord et godt supplement til at prioritere de renoveringer, som foreningen eventuelt har planlagt at udføre i en vedligeholdelsesplan.

Brug en certificeret energikonsulent

Det kræver naturligvis de rette kompetencer at udarbejde et energimærke i en andelsboligforening. Det er derfor en certificeret energikonsulent foreningen skal have fat i, når der ønskes et nyt eller opdateret energimærke. Energikonsulenten er godkendt af Energistyrelsen, som løbende kvalitetstjekker fagmanden. Overvejer I et energimærke, så få kontakt til tre professionelle energikonsulenter gennem Andelsportal.dk ved at indsende jeres opgave via vores opgaveformular. I modtager tre uforpligtende tilbud på energimærkning fra energikonsulenterne, og så kan I frit vælge om en af energikonsulenterne matcher jeres forening.

Hvem skal betale for energimærkning i andelsboligforeningen?

Andelsboligforeninger kommer i mange former og størrelser, men reglen om et gyldigt energimærke ved salg eller udlejning er den samme. Alt efter, hvad der er nedskrevet i foreningens vedtægter lyder tommelfingerreglen, at andelsboligforeningen skal betale for energimærket i etageejendomme. Består jeres andelsboligforening af huse i lavt byggeri er det ofte den enkelte andelshaver, der betaler for energimærket når boligen skal sælges.

Sådan foregår energimærkningen

Energimærket gives på baggrund af retvisende beregninger af andelsboligforeningens energimæssige stand. Derfor tager energikonsulenten altid kontakt til andelsboligforeningen og aftaler en dag, hvor energikonsulenten kan komme forbi og gennemgå ejendommen. Energikonsulenten skal også have adgang til et par af foreningens andelsboliger, som danner reference for, hvilken stand boligerne er i. Skal energimærket udføres i lavt byggeri foregår gennemgangen i den enkelte andelsbolig – ligesom hvis du skulle sælge et hus.

Energikonsulenten gennemgår andelsboligforeningen fra kælder til kvist, og kigger blandt andet på:

 • Varmeinstallationerne
 • Taget
 • Murtypen
 • Isoleringsforhold
 • Gulve, vægge og lofter
 • Vinduer og døre
 • Ventilation

Gennemgangen tager ikke mere end et par timer og energimærkningsrapporten udarbejdes efterfølgende indenfor få dage. Energikonsulenten fungerer gerne som en rådgiver, hvis foreningen har spørgsmål til energimærket eller energimærkningsrapporten. Det er altså nemt og hurtigt, hvis jeres foreningen går med tanker om et energimærke.

Skal Andelsportal.dk hjælpe jeres forening med at finde den rette energikonsulent i netop jeres område? Så indsend jeres forespørgsel og få 3 uforpligtende tilbud på energimærket.

Energimærket og foreningens værdi

Det er ikke kun andelsboligforeningen og dens beboere, der får gavn af et gyldigt energimærke. Foreningens pengeinstitut værdiansætter nemlig ejendommen højere, hvis foreningens energimærke er C eller derover. Bruger andelsboligforeningen en valuar til værdiansættelse vil der også ske en modregning i værdien, hvis foreningen ikke har et energimærke C eller højere.

Energimærke og flertal

Energimærket er gyldigt i 10 år, men kan kræve en opdatering, hvis der er foretaget væsentlige renoveringer i andelsboligforeningen siden udarbejdelsen. For måske de nye vinduer eller efterisoleringen af taget betyder, at jeres forening er rykket en eller flere energiklasser op. Der er oftest sat penge af til at kunne få opdateret energimærket i foreningen udenom en generalforsamling. I nogle foreninger er det dog et krav, at generalforsamlingen skal godkende beslutningen først.

Energimærket – lettere end nogensinde at læse

Vidste I, at energimærkningsrapporten fik et nyt design i 2021? Energimærkningsrapporten fik en overhaling, så den blev endnu lettere for andelsboligforeninger og boligejere at læse. De vigtigste informationer om andelsboligforeningen og energikonsulentens anbefalinger præsenteres først i rapporten, så I nemt kan videregive informationerne og få overblik over de vigtigste energiforbedringer.

Hvad koster et nyt energimærke?

Prisen for et nyt energimærke til andelsboligforeningen varierer naturligvis efter størrelsen på foreningen. Foreningen kan derfor med fordel indhente 3 tilbud på energimærkningen, så I har et godt sammenligningsgrundlag.

Energistyrelsens tilskudsordning

Andelsboligforeningen skal have et gyldigt energimærke, hvis I ønsker at søge Energistyrelsens Bygningspulje til andet end varmepumpen. Foreningen skal have energimærke E, F eller G, hvis der puljen skal søges til eksempelvis nye vinduer eller efterisolering.


Se hvor let det er at få 3 tilbud på energimærkning

indsend opgave

Indsend din opgave

Beskriv kort den opgave, du ønsker at få udført

Opgave behandling

Opgaven behandles

Vores serviceafdeling kontakter dig telefonisk

Tilbud modtagelse

Du modtager tilbud

Tre udvalgte håndværkere giver dig et tilbud

Vælg leverandør

Du vælger håndværker

Vælg frit mellem de tre tilbud, og opgaven udføres

Det siger andre andelsboligforeninger

AB Paludan Müllers Vej 5-7

Det gik let og smertefrit. Vi sendte en ret specificeret forespørgsel ud på, hvad vi søgte hos en valuar og fik leveret nogle tilbud indenfor dette.”

Andelsforeningen Dronningensgade 15

Det har været fint, der var respons og vi fik 3 tilbud på dørtelefoner. Oplevelsen var at det fungerede. Vi fik de tilbud vi havde bedt om.

AB Nørrebrogade 66-70

“Jeg var meget positivt overrasket over, at der var en person, der ringede og uddybede opgaven. Det er jo en gratis service. Det gav os mulighed for, at få overblik over prisniveauet på opgaven.”

Slip for besværet med selv at finde dygtige energikonsulenter