Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Jydsk Tagbyg A/S

 Hvad betyder de nye boligskatteregler for os, der bor i andelsbolig?

Selvom du bor i en andelsboligforening, er det en rigtig god ide, at du går op i de nye boligskatter, der træder i kraft den 1. januar 2024. For som andelshaver påvirkes du af de nye vurderinger og skatter i det omfang, din andelsboligforening berøres af eventuelle stigninger i grundskylden. Få en status her.

Den 1. januar 2024 træder nye boligskatteregler i kraft, og derfor har landets ejerboliger gennem de seneste par måneder fået nye ejendomsvurderinger. Men som andelsboligejer må man vente lidt endnu, for de nye vurderinger af andelsboliger er først klar engang i 2025. Men de nye boligskatteregler får alligevel betydning for dig, der bor i andelsbolig. Bliv klogere lige her.

Andelsboligforeninger betaler ikke ejendomsværdiskat, men betaler grundskyld (en beskatning af grunden i ubebygget stand). Grundskylden beregnes som en promille på baggrund af ejendommens grundværdi, men siden 2012 har Vurderingsstyrelsen ikke udstedt nye ejendomsvurderinger. Der skulle nemlig et nyt ejendomsvurderingssystem til, så mellem 2014-2020 har man taget udgangspunkt i grundværdien fra 2012. I 2021 begyndte man så at udrulle de nye vurderinger – men kun af ejerboliger. Vurderingerne af landets andelsboliger ventes først klar i 2025. Dog har ændringerne i skattereglerne alligevel betydning for dig som andelshaver, for som andelshaver påvirkes du af de nye vurderinger og skatter i det omfang, din andelsboligforening berøres af eventuelle stigninger i grundskylden.

Vidste du?

Andelsboligforeninger betragtes som erhvervsejendomme, og Vurderingsstyrelsen har først de offentlige vurderinger af erhvervsejendommene klar fra 2025 af. Vurderingsstyrelsen oplyser, at når erhvervsejendommenes grundværdier vurderes, vil de i stor udstrækning bygge på modeller, der svarer til dem, der benyttes i vurderingen af ejerboligers grundværdi.

En foreløbig vurdering kommer inden udgangen af 2023

Skønt vurderingerne af andelsboligerne ikke er klar, skal grundskylden stadig betales. Grundskylden betales som en promille af grundværdien (der baseres på den offentlige vurdering af grunden), og den såkaldte grundskyldspromille fastsættes af den kommune, som foreningen ligger i. Men som følge af de ændrede boligskatteregler sker der fra 1. januar 2024 store ændringer i grundskyldspromillerne. Generelt er grundskyldspromillerne sat ned, fordi det ikke er meningen, at kommunerne skal tjene skattekroner, selvom ejendomsvurderingerne stiger.

For at promille og vurdering passer sammen, når de nye promiller træder i kraft, får andelsboligforeningerne foreløbige vurderinger for 2023 inden udgangen af selvsamme år. Disse er endnu ikke offentliggjort. Men det er disse foreløbige vurderinger, som grundskylden beregnes på baggrund af.  

Når vurderingerne for 2021 er klar – engang i 2025 – genberegnes og efterreguleres grundskylden. I 2022 og 2023 har foreningen i praksis skulle betale skat af en 2021-vurdering, men den var ikke klar, dengang skatterne blev beregnet. Foreningen har derfor betalt skat af en foreløbig grundskyld. Når den er klar, genberegnes og efterreguleres grundskylden for 2022 og 2023.

Når vurderingerne for 2023 er klar – engang i 2025/2026 – genberegnes og efterreguleres grundskylden igen, såfremt den foreløbige 2023-vurdering ikke er lig den endelige 2023-vurdering.

Læs også: Offentlige ejendomsvurderinger til andelsboligforeninger afskaffes

Grundskyldspromillerne 2024

Som sagt er grundskyldspromillerne generelt sat ned, fordi det ikke er meningen, at kommunerne skal tjene skattekroner på dem, selvom vurderingerne stiger. Grundskyldspromillen vil være mindst i Frederiksberg kommune med 3,1 promille, mens den vil være højest i Varde kommune med 17,7 promille.

Kigger man på det største procentvise fald, har Frederiksberg det største fald på 87 procent, efterfulgt af KBH med et fald på 85 procent. Kigger man på det mindste procentvise fald, har Struer et fald på 32 procent, efterfulgt af Morsø med et fald på 38 procent. I gennemsnit reduceres promillesatserne med 61 procent.

Også en stigningsbegrænsning træder i kraft

Fra 2024 træder en stigningsbegrænsning i kraft, der betyder, at sker der en stigning i grundskylden, kan den maksimalt stige med 4,75 procent årligt indtil den fulde grundskyld betales. Sagt på en anden måde, så modtager andelsboligforeninger en skatterabat, der reduceres årligt. Rabatten reduceres år for år, indtil foreningen betaler den fulde grundskyld – og i takt med at rabatten reduceres, stiger skatten. Stigningsbegrænsningen indføres, fordi grundskylden for mange vil stige til trods for de reducerede grundskyldspromiller. Det skyldes, at mange får fastsat en væsentligt højere grundværdi med de nye ejendomsvurderinger.

Hertil gælder det i 2024, at grundskylden ikke kan stige mere, end den ville med de aktuelle regler. I 2024 kan din grundskyld derfor maksimalt stige 2,8 procent i forhold til det, du har betalt her i 2023.

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

7 kommentarer

Michelle NielsenMichelle Nielsen

Hej Helle

Mange tak for din kommentar. Jeg er rigtig glad for at høre, at du synes om artiklen.

De bedste hilsner
Michelle / Andelsportal.dk

AvatarJoan Pedersen

Hvor kan man som andelsejer se, hvor meget grundskylden er i ens andelsforening?

I vores andelsforening er der ca 20 andelsboliger og 10 ældreboliger (leje) som kommunen står for og derudover er der 1 ejerbolig som lejes ud.

For ca 1 år siden blev bygninger og udearealer til en ejerforening. Ejerforeningen består af (så vidt jeg har forstået det, kan nemlig ikke få lov at se regnskaber m.m.) andelsforeningen, ejeren af ejerboligen og kommunen. Jeg kender ikke fordelingstallet.
Måske mit spørgsmål ikke hører til her, men mangler simpelthen oplysninger, som det ikke har lykkedes mig at komme i besiddelse af og kan ikke finde ejerforeningen offentligt.
Har henvendt mig til vores administrator i andelsforeningen, men hun siger hun ikke har regnskabet eller andre dokumenter, da hun ikke er administrator for ejerforeningen. Men administrator var med til at stifte ejerforeningen, så det stiller jeg mig tvivlende omkring. Har bedt vores nye bestyrelse om at få lov til at kigge regnskaberne igennem, men dette er ikke lykkedes endnu.
Tilbage til mit spørgsmål. Hvor finder man oplysningerne om grundskyld? Står det i årsrapporten eller er det kommunen man skal spørge/søge online?

Michelle NielsenMichelle Nielsen

Hej Joan

Mange tak for din henvendelse. Jeg er faktisk ikke sikker på, men jeg kunne forestille mig, at det er via foreningens skattekonto (på skat.dk), at man finder oplysningerne. Du kan læse mere her: https://skat.dk/erhverv/betaling-og-skattekonto/skattekontoen. Man har som udgangspunkt ret til indsigt i foreningens dokumenter, så jeg vil råde dig til at høre bestyrelsen ad igen, om det ikke er muligt at få lov til at kigge i regnskaberne.

De bedste hilsner
Michelle / Andelsportal.dk

Tak for fin artikel, der beskriver boligskatteregler pr. 1. januar 2024. Nye Boligskatteregler der også berører andelsboliger. Umiddelbart virker de nye regler ikke til fremme af forståelsen, set i relation til de nuværende eksisterende kringlede beregninger af ejendomsskatten, også for andelsboligforeninger. I nutiden udgør grundværdien skattegrundlaget for de kommunale ejendomsskatter. Har jeg ret i det?
Den kommunale ejendomsskat blanket består for nok de fleste andelsboligforeninger af følgende værdier: Ejendomsværdi, Grundværdi, Skattegrundlag (baseret på kommunal grundskyldspromille), samt fradrag i grundværdien for forbedringer. I sidstnævnte gøres opmærksom på, at fradrag for forbedringer bortfalder efter 30 år, hvilket jeg har erfaret, har overrasket foreningers bestyrelser. En overraskelse, der naturligvis vil kunne medføre store stigninger i ejendomsskatten. Har jeg også ret i den formulering?

Mange tak for denne artikel og tak fordi I fulgte op på min anmodning om at beskrive reglerne. Det er meget nyttigt – og nemmere at forstå nu pba. artiklen.

Man skal virkelig holde tungen lige i munden med de skatteregler…

Michelle NielsenMichelle Nielsen

Hej Mathias

Mange tak for din kommentar. Vi værdsætter at få både inputs og forslag, så mange tak 🙂 Jeg er glad for, at du synes om artiklen, og ja, du har helt ret – skattereglerne er et kringlet emne. Jeg håber, at flere finder den nyttig ligesom du.

Rigtig god weekend.

De bedste hilsner
Michelle / Andelsportal.dk

Viser 0 af 7 kommentarer