Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Altan.dk

Har jeres andelsboligforening en brandsikker bygning?

I 2022 brød en stor brand ud i en bygning i Vanløse, og branden brændte 130 lejligheder op. Branden spredte sig særligt via ejendommens tag – og det har ført til et større fokus på brandsikkerheden, herunder brandsikkerheden af tagrummet. Som følge heraf har Social- og Boligstyrelsen igangsat en kampagne, så I nemt kan tjekke brandsikkerheden i foreningens tagrum.

I marts 2022 brød der en brand ud i en stor ejendom på Grøndals Parkvej i Vanløse i København. Branden bredte sig hurtigt og åd 130 lejligheder. Herefter kom der stort fokus på brandsikring og -sikkerhed. Og nu har Social- og Boligstyrelsen skudt en kampagne i gang om brandsikkerhed i tagrum, så I nemt kan tjekke om foreningens tagrum er brandsikkert. På den måde kan I se nærmere på, om jeres andelsboligforening har en brandsikker bygning.

Branden i Vanløse, der kaldes den værste brand i nyere tid i København, fik sat fokus på brandsikring og -sikkerhed i især ældre ejendomme. Branden spredte sig fra opgang til opgang via tagkonstruktionen og inden for kort tid, brændte 16 opgange op. Det tog to dage at slukke branden og efter branden var ejendommen ikke til at redde.

Nu har Social- og Boligstyrelsen skudt en kampagne i gang om brandsikkerhed i tagrum – som følge af mange spørgsmål til brandspredning i tagrum. Kampagnen består af en video og en tjekliste, der gør foreningen obs på tegn, man bør se efter, når tagrummet inspiceres. Herunder kan I læse Social- og Boligstyrelsens fem tips til bedre brandsikkerhed i foreningens tagrum. Så læs nærmere nedenunder for at se om jeres andelsboligforening har en brandsikker bygning

Tal-1Tjek, at tagrummet er delt op i mindre sektioner

Der er større risiko for, at en potentiel brand spreder sig, når tagrummene er store og sammenhængende frem for når de er opdelt i mindre sektioner. Det anbefales derfor, at tagrummene opdeles, så de enkelte rum er højest 600 m2.

Tal-2Tjek, at der ikke er huller eller sprækker i vægge eller gulv

Gamle huller og sprækker i vægge og gulv fra tidligere rør og kabler kan lede branden videre fra f.eks. et til et andet rum. Derfor anbefaler Social- og Boligstyrelsen, at huller og sprækker lukkes korrekt og med et ikke-brandbart materiale.

Tal-3Tjek, at døre og lemme lukker korrekt og slutter tæt

En brand kan sprede sig langt lettere via døre, der ikke er lukket helt i, og loftslemme, der ikke slutter tæt, og det er derfor vigtigt, at alle døre og lemme lukker korrekt og slutter tæt. Det anbefales, at I, når I tjekker om døre og lemme lukker korrekt og slutter tæt, også tjekker dørpumper og selvlukkemekanismer.

Tal-4Tjek, om foreningens tag er renoveret

Når et tag repareres, placeres der ofte en regntæt dug under teglstenene – denne dug er letantændelig, og derfor bør I sikre jer, at:

  1. Dugen ikke er ført ned i tagrenden, så den kan antændes udefra.
  2. Brandvæggene på loftsrummene ikke er fjernet eller beskadiget ifm. renoveringen, og at de slutter helt tæt mod den øverste del af tagdækningen.
  3. Adskillelsen ned mod lejlighederne i tagetagen er brandsikret.

Tal-5Tjek, at tagrummet vedligeholdes

Foreningens tagrum skal, ligesom resten af foreningens ejendom, vedligeholdes, så man kan føle sig sikker på, at der er styr på brandsikkerheden. Det anbefales derfor, at tagrummene efterses en gang årligt. Det anbefales desuden, at I tænker tagrummene ind i foreningens drifts- og vedligeholdelsesplan.

OBS! Social- og Boligstyrelsen råder også til, at tagrummet kun benyttes til det, der er aftalt i foreningen. Det skyldes, at brandsikkerheden i bygningen også afhænger af brugen af tagrummene. Derfor lyder anbefalingen også på, at I ikke har brandfarlige væsker på foreningens tagrum – og at I tjekker, at alle elinstallationer er i orden.

De 5 tips til en bedre brandsikkerhed i foreningens tagrum og videoen er fra Social- og Boligstyrelsens kampagne “Er jeres tag brandsikret?”

Er I usikre på, om jeres andelsboligforening har en brandsikker bygning og om brandsikkerheden er i orden, bør I forhøre jer hos en byggerådgiver, der kan hjælpe jer godt på vej.

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

2 kommentarer

Hej
Hvis en andelsboligforening vil brandforsikres, er der så krav om, at hoved – og bagtrappe skal være friholdt for div. private ejendele som fx. Strygebræt, moppe, rengøringsartikler, sko mm. ?
Vh Lotte

Michelle NielsenMichelle Nielsen

Hej Lotte
Mange tak for din henvendelse. Der eksisterer et lovkrav om, at adgangsarealer og trapperum ikke må benyttes til andet end adgang og trafik: ” § 9. Ejendommens adgangsarealer, brandredningsarealer (brandveje), trapper med tilhørende forrum og ganfe hertil må ikke indrettes eller benyttes til andre formål end adgang eller tilkørsel. Arealerne, trapperne og gangene m.v. skal holdes ryddelige. De må heller ikke anvendes til henstilling af biler, cykler og barnevogne m.m. eller til oplagring af varer og affald m.m., der kan fremme en brands udbredelse eller hindre personers flugt og brandvæsenets indsats i tilfælde af brand.”

De bedste hilsner
Michelle / Andelsportal.dk

Viser 0 af 2 kommentarer