Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Forebyg brand i andelsboligforeningen

Efter den voldsomme brand i foreningen på Grøndals Parkvej i Vanløse er der endnu engang grund til at skabe fokus på brandsikkerhed. Det er vigtigt at kende til, hvilke faktorer der udløser brandfare, og hvordan man som forening er beskyttet bedst muligt, hvis uheldet skulle være ude. Med kyndig viden fra fagmænd, der beskæftiger sig med henholdsvis elsikkerhed og branddøre, klarlægges det, hvordan andelsboligforeninger kan mindske risikoen for brand.

Stofledninger er en tikkende bombe

Flere ældre boliger og etagebyggerier gør stadig brug af de originale stofledninger, der anvendtes ved byggerier før i tiden. ”Problemet med gamle stofledninger er, at der bliver skabt brandfare, fordi ledningerne smuldrer med tiden,” forklarer Jonas Johnsen fra JJ El-Teknik ApS. Firmaet er kåret som Elite-Elektriker 2022 hos 3byggetilbud.dk og har kyndig erfaring i at sikre elinstallationer, så de ikke skaber brandfare.

Han uddyber, at stoffet omkring ledningerne tørrer ud og bliver porøst med tiden. Derfor forsvinder beskyttelsen omkring ledningerne. Dette kan give anledning til gnister, der skaber varme, og som kan starte en brand.

Forsøm ikke gennemgang af elinstallationerne

Jonas Johnsen erfarer, at især ældre andelsboligforeninger bør få en gennemgang af elinstallationerne i ejendommen med henblik på at kortlægge om, der er ulovlige- eller brandfarlige installationer. Her gennemgås installationerne, deres tilstande vurderes og udbedringer udføres, hvis det kræves.

El-eksperten uddyber:

Vi anbefaler andelsboligforeninger en periodisk kontrol af eltavler – det er altid en god ide. Her bør man samtidig kontrollere at HFI og HPFI-relæer stadig virker som de skal. Disse bør efterspændes for at sikre, at der ikke opstår varmeudvikling som kan skabe brand.

Usynlig risiko for brand

Når man får foretaget en gennemgang af elinstallationerne i en større ejendom, fortæller indehaveren af JJ El-Teknik ApS, at ejendommens installationer samt eltavle, bliver gået detaljeret igennem. Jonas Johnsen uddyber, at gennemgangen af ejendommen af en autoriseret elektriker, især er vigtigt for foreningerne, for også at se skjulte installationer, der kan give risiko for brand.

”Vi har oplevet at komme ud til ejendomme, hvor samlemuffer har skabt helt forkullet isolering flere steder, hvor man ikke har kunne se skaderne. Det kan gå meget galt,” siger Jonas Johnsen.

JJ El-teknik ApS’ erfaring er, at mange installationer er ulovligt udført. Derfor kan en gennemgang af elinstallationerne i ejendommen afhjælpe nogle af de mange brandrisici, der kan opstå som følge af ulovlige installationer.

Vidste du?

Det er muligt at få foretaget en termografering af eltavlen. Termograferingen kan give et indblik i eventuelle overbelastninger af elsystemet, løse forbindelser og nedbrud. På denne måde kan man til tider opdage påbegyndende skader, inden de når at lave stor skade på ejendommen.

Få en autoriseret til at udføre arbejdet

I ejendommene løber mange af elinstallationerne inde i væggene eller i lofterne, hvorfor de er usynlige for det blotte øje. Mange elinstallationer kan være ulovlige i årevis og kan skabe brandfare for alle beboerne. Derfor lægger JJ El-Teknik ApS stor vægt på at fortælle vigtigheden i at få udført elarbejdet autoriseret. ”Elinstallationer har en enorm vigtighed ligesom vand og gas og det er ikke et af de punkter, hvor man skal spare. Uautoriserede installationer kan skabe skader på hele ejendommen,” fortæller eksperten. Han lægger desuden vægt på at skaderne uautoriseret elarbejde kan resultere i, kan være enorme.

”Hvis først installationerne får lov til at ligge og ulme inde i konstruktionerne og ikke bliver tjekket, kan der opstå fare, man ikke opdager, før det er for sent. Installationerne kan skabe gnister, og hvis gnisternes varme får fat, så går det hurtigt. Især hvis man har trækonstruktioner,” siger Jonas Johnsen. Derfor er det fordelagtigt at investere i den lovlige og korrekte løsning fra start.

Bestil 3 uforpligtende tilbud på eftersyn af el-installationerne

Branddøre er en god idé

Ud over at have overblik og vedligeholde at elinstallationerne i ejendommen, så de er lovlige og sikre, kan man desuden øge brandsikkerheden med branddøre. Branddøren har til opgave at forsinke røg og flammer. Således kan man bedre nå at evakuere beboerne, og brandfolkene kan slukke branden før, den når at sprede sig til hele ejendommen. Ekspert i branddøre, Christian Fænøe, der er indehaver af Dansk Dørsikring, forklarer at virksomheden anbefaler foreninger at udskifte de gamle døre i ejendommen til nye branddøre i stål.

De gamle døre bliver ikke ulovlige, men de er ikke gode. Dørene kan være lovlige på det pågældende tidspunkt, hvor de blev installeret, men de lever ikke op til de krav der er til brandsikkerhed i dag. Derfor anbefaler vi, at man udskifter opgangs-, kælder- og loftdøre i andelsboligforeningen

siger Christian Fænøe

Ligesom stofledningerne, der skaber brandfare, er dørene også en udgift, der er værd at se ind i, hvis man ønsker at beskytte beboerne mest muligt. Christian Fænøe uddyber, at de anbefalede døre har en brandklassificering på 30 eller 60 minutter.

Læs mere om døre i foreningen →

Hvad er brandklassificering?

Når det kommer til brand, er hvert et minut og sekund dyrebart for at standse branden. Branddøre er klassificeret efter, hvor mange minutter det vil tage flammerne at trænge igennem døren. Dørene er gennemtestede og under prøvningen, må der hverken komme flammer eller gasser igennem døren, som kan skade nærlæggende materiale omkring døren.

Hvor skal foreningen installere branddøre?

Dansk Dørsikring lægger stor vægt på vigtigheden i branddøre, der ikke kun sikrer mod flammer, men også mod røg og giftige gasser, der også er yderste skadelige.

For at komme branden bedst mulig til livs, anbefaler Christian Fænøe at opgangsdørene, kælderdørene og loftdørene bliver udskiftet til branddøre. Han forklarer, at hvis der startes en brand i en lejlighed, kan man forhindre, at ilden når at sprede sig til de andre lejligheder ved at udskifte opgangsdørene til branddøre. Dette gælder både ud til hoved- og bagtrappen.

Mange foreninger har en kælder, og her er det særdeles vigtigt at få installeret en branddør. ”Hvis der opstår brand i kælderen, og dørene op til bagtrapperne og opgangen ikke er brandsikre, så går det hurtigt. Branden bevæger sig opad, og hurtigt vil den være spredt til store dele af ejendommen,” siger Christian Fænøe.

Han uddyber at det også er vigtigt at få en branddør til loftet, fordi branden her også har direkte adgang til bagtrapperne, hvis døren ikke er brandsikker. Selvom man har brandskel i loftet i ejendommene, der sørger for at ilden ikke spreder sig de omkringliggende bygninger, er det stadig en god idé at sørge for, at branden ikke spreder sig internt i ejendommen. På den måde er både ejendommen og beboerne bedre beskyttet mod skader.

Forsikring mod brand

Ofte vil ejendomsforsikringen i andelsboligforeningen blive delt i to: bygningsbrandforsikring og hus- og grundejerforsikring, eftersom brandforsikringen er obligatorisk, hvis ejendommen er pantsat. Ikke alle ejendomme kan opnå alle dele af husforsikringen, hvis bygningerne er skadede eller dårligt vedligeholdt. Hav derfor styr på jeres forsikring – også når det kommer til brand.

Læs mere om forsikringer til andelsboligforeningen →

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *