Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Politisk flertal vil ændre besynderlig forældelsesfrist i andelsboligloven

Det bliver lettere at kræve penge tilbage, hvis man har betalt en overpris for sin andelsbolig. Efter at Andelsbolig Nyt og boligadvokat Erik Matthiesen har sat fokus på den korte forældelsesfrist for tilbagebetaling af overpriser, er politikerne nu klar til at handle.

Det bliver lettere at kræve penge tilbage, hvis man har betalt en overpris for sin andelsbolig.

Købere af andelsboliger, der har betalt en overpris hos sælger, har i dag mulighed for at kræve overpris tilbagebetalt. Som andelsboligloven er i dag, har køber kun 6 måneder til at til at stille sit tilbagebetalingskrav over for sælger. Det siger andelsboliglovens paragraf 16 stk. 3 . Forældelsesfristen løber fra det tidspunkt, hvor køber fik eller burde have fået kendskab til sit krav. Til sammenligning er forældelsesfristen for tilbagebetaling af en overpris på et almindeligt huskøb på 3 år.

Det vil et bredt politisk flertal nu lave om, således at andelshaverne ligestilles med boligejere og ligeledes har 3 år til at kræve en overpris tilbagebetalt.

UPDATE den 28. februar 2018: Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) fremsatte den 28. februar lovforslaget om at ændre forældelsesfristen i andelsboligloven. Her anmodet han Tinget om, at lovforslaget skal vedtages senest fire uger før den 1. juli 2018, hvor det også foreslås, at forslaget skal træde i kraft. Du kan finde lovforslaget her: Fremsættelsesaftale Folketinget

Ligestil andelsboligejerne med andre boligejere

I dag fremlagde regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre 16 initiativer, der skal sikre et mere trygt andelsboligmarked. Blandt de 16 initiativer står det, at:

Den særlige forældelsesfrist på 6 måneder i andelsboliglovens § 16, stk. 3, for købers tilbagebetalingskrav for overpris ændres, så den almindelige forældelsesfrist på 3 år i forældelsesloven finder anvendelse på disse tilfælde. Det medfører, at køber kan gøre sit krav gældende op til 3 år efter, at køberen fik eller burde have fået kendskab til sit krav.

Boligordfører for Dansk Folkeparti, Merete Dea Larsen, udtalte efter aftaleparterne var blevet enige:

”Vi har også set på tiltag som forældelsesfristen. Når man har købt en bolig for dyrt, så bliver man fremover ligestillet med andre boligejere i forhold til hvad man hidtil har været. ”

Ændring af forældelsesfrist kom med i sidste øjeblik

Den nye aftale bygger videre på en række anbefalinger, som arbejdsgruppen om ansvarlig drift af andelsboligforeninger afleverede i maj 2017. Ændringen af forældelsesfristen er dog et punkt, som først er kommet med i andelsboligpakken i dag. Initiativet til at ændre forældelsesfristen kom med efter Andelsbolig Nyt i samarbejde med boligadvokat Erik Matthiesen fra Advodan har sat fokus på den urimeligt korte forældelsesfrist i andelsboligloven. Du kan læse hele artiklen fra Andelsbolig Nyt her: ”Andelsboligloven spænder ben for indsats mod sorte penge

Tiltagene i aftalen om mere robuste andelsboligforeninger har karakter af en stemmeaftale og skal nu behandles i folketinget. Aftaleparterne forpligter sig til at stemme for de forslag, der udmønter stemmeaftalen.

Ændringerne forventes at træde i kraft d. 1. juli 2018.
Se hele aftalen om mere robuste andelsboligforeninger af 27. november 2017 —>

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *