bestyrelsesarbejdedrifterhvervslejemålerhvervsudlejning

Viden om erhvervsudlejning i andelsboligforeningen

Mange andelsboligforeninger har erhvervslejemål, der vedvarende udlejes. I nogle andelsboligforeninger udgør indtægter fra udlejning til erhvervslejemål en vigtig indtægtskilde og kan udgøre et sted mellem 30 og 50 procent af foreningens indtægter. I andre andelsboligforeninger er udleje af erhvervslejemål derimod mindre hensigtsmæssigt. Vi har her samlet lidt viden om erhvervsudlejning, samt nogle argumenter for og imod erhvervsudleje i andelsboligforeninger.

En stor del af landets andelsboligforeninger kan betegnes som professionelle udlejere idet, de lejer lokaler i foreningen ud til erhvervsdrivende. Det er især andelsboligforeninger med god beliggenhed for butikker, som eksempelvis boligforeninger med stueplaceringer på handelsstrøg, der har gode indtægter fra erhvervslejemål. Indtægter fra erhvervslejemål anvendes ofte til at finansiere foreningens drift og udgifter.

Erhvervsudleje til flere forskellige formål

Erhvervsudlejning i andelsboligforeninger kan omfatte en lang forskellige former for udlejning og tæller alt fra udlejning af forretnings- og kontorlokaler, men også udlejning af jord, antennepositioner eller gavlreklamer betegnes som erhvervsudlejning. Nogle andelsboligforeninger udlejer også parkeringspladser. Her skal man dog være opmærksom på, at udlejning af p-pladser er momspligtigt, når der lejes ud til andre end ejendommens lejere.

For og imod erhvervsudleje i en andelsboligforening

Mange andelsboligforeninger har stor succes med at have erhvervslejemål i foreningen og har en god indtjening i form af lejeindtægter. I nogle foreninger kan det være op til 50 procent af foreningens indtjening, der kommer fra erhvervsudlejning. Erhvervsmæssig udlejning kan dog i nogle tilfælde være langt mere risikofyldt end almindelig udlejning.

Først og fremmest kan der være risiko for svigtende lejeindtægter, hvis foreningen ikke kan udleje en bolig. Er foreningen beliggende i et område, som ikke er attraktivt for så mange erhvervsdrivende, kan det nogle gange være svært at udleje erhvervslokaler, og tomgang kan blive en uventet udgift for foreningen.

Ydermere bør man i foreningen være opmærksom på, at det kan være tidskrævende for eksempelvis andelsboligforeningens bestyrelse at have erhvervsudlejere. Særligt når man har stor udskiftning i erhvervslejemål eller i de tilfælde, hvor boligforeningen har svært ved at finde nye lejere kan erhvervsudlejning blive en tidsrøver.

Desuden bør man være opmærksom på, om erhvervsudlejning er til gene for andelsboligforeningens beboere. Nogle erhvervslejemål kan medføre støjgener for beboere, mens andre kan have dominerende lugte, der siver ind i omkringliggende lejligheder (eksempelvis forretninger, der sælger eller laver mad). Ligeledes kan nogle erhvervslejemål have et udseende og udsmykning af facader, som ikke altid falder i andelshavernes smag.

Har man i en længere periode problemer med at udleje til erhverv kan man overveje, om det er mere hensigtsmæssigt at konvertere erhvervsmålene til bolig, så de kan udnyttes bedre.

LÆS OGSÅ: Erhvervslejemål afbød følelsen af katastrofe

Om forfatteren: Maria Carlsen er kommunikationschef på Andelsportal.dk og redaktør på Andelsbolig Nyt. Hun skriver løbende nyheder om andelsboligmarkedet og om relevante tiltag for landets andelshavere og andelsboligforeninger. Maria Carlsen har en kandidat i kommunikation og medier. De sidste otte år har hun selv været andelshaver i en andelsboligforening.