Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Energidrift A/S

Viden om erhvervsudlejning i andelsboligforeningen

Mange andelsboligforeninger har erhvervslejemål, der vedvarende udlejes. I nogle andelsboligforeninger udgør indtægter fra udlejning til erhvervslejemål en vigtig indtægtskilde og kan udgøre et sted mellem 30 og 50 procent af foreningens indtægter. I andre andelsboligforeninger er udleje af erhvervslejemål derimod mindre hensigtsmæssigt. Vi har her samlet lidt viden om erhvervsudlejning, samt nogle argumenter for og imod erhvervsudleje i andelsboligforeninger.

En stor del af landets andelsboligforeninger kan betegnes som professionelle udlejere idet, de lejer lokaler i foreningen ud til erhvervsdrivende. Det er især andelsboligforeninger med god beliggenhed for butikker, som eksempelvis boligforeninger med stueplaceringer på handelsstrøg, der har gode indtægter fra erhvervslejemål. Indtægter fra erhvervslejemål anvendes ofte til at finansiere foreningens drift og udgifter.

Erhvervsudleje til flere forskellige formål

Erhvervsudlejning i andelsboligforeninger kan omfatte en lang forskellige former for udlejning og tæller alt fra udlejning af forretnings- og kontorlokaler, men også udlejning af jord, antennepositioner eller gavlreklamer betegnes som erhvervsudlejning. Nogle andelsboligforeninger udlejer også parkeringspladser. Her skal man dog være opmærksom på, at udlejning af p-pladser er momspligtigt, når der lejes ud til andre end ejendommens lejere.

For og imod erhvervsudleje i en andelsboligforening

Mange andelsboligforeninger har stor succes med at have erhvervslejemål i foreningen og har en god indtjening i form af lejeindtægter. I nogle foreninger kan det være op til 50 procent af foreningens indtjening, der kommer fra erhvervsudlejning. Erhvervsmæssig udlejning kan dog i nogle tilfælde være langt mere risikofyldt end almindelig udlejning.

Først og fremmest kan der være risiko for svigtende lejeindtægter, hvis foreningen ikke kan udleje en bolig. Er foreningen beliggende i et område, som ikke er attraktivt for så mange erhvervsdrivende, kan det nogle gange være svært at udleje erhvervslokaler, og tomgang kan blive en uventet udgift for foreningen.

Ydermere bør man i foreningen være opmærksom på, at det kan være tidskrævende for eksempelvis andelsboligforeningens bestyrelse at have erhvervsudlejere. Særligt når man har stor udskiftning i erhvervslejemål eller i de tilfælde, hvor boligforeningen har svært ved at finde nye lejere kan erhvervsudlejning blive en tidsrøver.

Desuden bør man være opmærksom på, om erhvervsudlejning er til gene for andelsboligforeningens beboere. Nogle erhvervslejemål kan medføre støjgener for beboere, mens andre kan have dominerende lugte, der siver ind i omkringliggende lejligheder (eksempelvis forretninger, der sælger eller laver mad). Ligeledes kan nogle erhvervslejemål have et udseende og udsmykning af facader, som ikke altid falder i andelshavernes smag.

Har man i en længere periode problemer med at udleje til erhverv kan man overveje, om det er mere hensigtsmæssigt at konvertere erhvervsmålene til bolig, så de kan udnyttes bedre.

Erhvervslejemål afbød følelsen af katastrofe

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

4 kommentarer

Hej Maria
vi er for flyttet ind i en andelslejlighed på 1. sal på en større gade i København, hvor vi ved indflytning får informationen om at der er mulighed for 15% erhverv, hvilket vi ikke benytter os af. Vi er så senere blevet opmærksomme på at vores boligudgift er dobbelt så stor som vores oven boere.. de har dog ikke mulighed for erhverv.
Der har ikke været drevet erhverv i mere end 20 år i dette lejemål har vi undersøgt. Vi forsøger nu at få ændret boligydelsen til det samme som de andre leje af samme størrelse, med det lader det ikke til at bestyrelsen og foreningen er ret interesserede i? hvor står jeg i denne situation

Maria CarlsenMaria Carlsen

Hej Jacob,
Tak for din besked. Det ved jeg desværre ikke. Jeg vil foreslå jer at tage emnet op på en generalforsamling. Er foreningen afhængig af den ekstra indtægt og er der andre i foreningen, der også betaler for at deres bolig kan være erhverv? Og alternativt vil jeg foreslå jer at tage en dialog med en med juridisk baggrund, der kan give jer noget bisstand.
Bedste hilsner
Maria – Andelsportal.dk

AvatarPeter Adolphsen

Kære Maria Carlsen,
Jeg er formand for interesseorganisationen Danske Skønlitterære Forfattere, som pt. holder til i Indre By, men nu søger at finde et kontor et andet (og billigere sted), cirka overalt i Storkøbenhavn er en mulighed. Vi skal bruge 1-2 lukkede kontorer, evt. butikslokale, plads til 3-4 medarbejdere. Vi har talt om muligheden for at leje af en andelsboligforening. Kan du råde os om hvor vi kan annoncere vores lejeønske?
Venligst fra Peter Adolphsen

Maria CarlsenMaria Carlsen

Kære Peter,
Mange tak for din henvendelse.
Det lyder spændende. Du kan eventuelt benytte vores forum her på siden til at lave et opslag: https://www.andelsportal.dk/forum/. Alternativt vil jeg anbefale dig at tage kontakt til nogle af de store administrationsselskaber (Eksempelvis Cobblestone eller DEAS) og gøre dem opmærksomme på, hvad I søger. De kender med stor sandsynlighed til en andelsboligforening med et ledigt erhvervslokale.
Håber I finder jer et nyt kontor.
Venligst fra Maria – Andelsportal.dk

Viser 0 af 4 kommentarer