Energimærkeenergirenoveringenergitilskud

Energitilskud til andelsboligforeninger

Varmepumper, isolering eller nye vinduer. Mulighederne er mange med Energistyrelsens tilskud, der udover at være til den private boligejer, også er til andelsboligforeningerne. Læs med her, hvor vi har samlet alt det,
foreningen bør vide om energitilskuddet.

Både boligforeninger og private boligejere skal have fart på, hvis de vil have en bid af kagen, når energitilskuddets ansøgningspulje åbner igen senere på året. I modsætning til energitilskuddet i 2020, er ansøgningsrunderne i 2021 delt op i tre runder, og med over 675 mio. kr. i puljen er der gode tilskud
at hente.

Pengene, der var afsat til den første ansøgningsrunde i 2021, er allerede brugt op. Derfor skal andelsboligforeningerne være godt forberedte og sidde klar ved tasterne, hvis de vil have fingrene i de gode tilskud næste gang. De to sidste runder åbner efter sommerferien og igen medio oktober/primo november.

Energitilskuddet er populært

1. kvartal 2021 – op til at seneste pulje åbnede op for ansøgninger, oplevede Energihjem.dk en stigning i efterspørgslen på energimærkning på mere end 900 procent.

Kilde: Energihjem.dk

Vær ude i god tid

Erfaring fortæller os, at det populære energitilskud bliver revet væk, og dét, kombineret med kravet om energimærkning og først-til-mølle-princippet, gør det helt essentielt at være ude i god tid. I modsætning til mange private boligejere er andelsboligforeningerne dog heldige, da mange af foreningerne allerede har et gyldigt energimærke og derfor ikke skal indhente et nyt.

Den fordel gælder dog kun for andelsboligforeninger, der holder til i lejlighedsbyggerier. For andelshavere, der bor i rækkehuse, parcelhuse eller dobbelthuse, er det nemlig den enkelte andelshaver, der har pligt til at indhente energimærket. Det er desuden et krav, at energimærket, der bruges til ansøgningen, ikke er indhentet før oktober 2012.

Hvad kan foreningen søge tilskud til?

Energitilskuddet er relevant for de andelsboligforeninger, der f.eks. overvejer at udskifte vinduer
eller overgå til grønnere varmekilder såsom varmepumper. Udover udskiftning af vinduer eller
varmekilder er det også muligt at søge tilskud til en række andre energiforbedringer.

Andelsboligforeninger kan søge tilskud til:

1. Energiforbedringer vedrørende bygningens klimaskærm omfattende:

 1. Udvendig isolering af ydervæg for massiv ydervæg og let ydervæg, dog ikke for hulmur og kælderydervæg.
 2. Efterisolering af tag og loft, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod tag.
 3. Isolering af terrændæk.
 4. Udvendig isolering af sokkel ved terrændæk.
 5. Udskiftning af facadevinduer.
 6. Udskiftning af dørhøjt vindue (terrassedøre, skydedøre, foldedøre o.l.).
 7. Udskiftning af ovenlysvinduer.
 8. Montering af forsatsramme eller koblet ramme på eksisterende eller nyt vindue med 1 lag glas.

2. Energiforbedringer vedrørende bygningens forsyning omfattende konvertering til varmepumpe til opvarmning af helårsboliger, jf. § 13. For at få energitilskud til konvertering til varmepumpe skal flere betingelser være opfyldt:

 • Konvertering til varmepumpe skal ske fra oliekedel, gasfyr, biokedel eller elvarme, og ejendommen skal være beliggende uden for et fjernvarmeområde.
 • Varmepumpen skal have A++ eller A+++, og så skal installationen udføres af en VE-montør- eller virksomhed.

3. Energiforbedringer vedrørende bygningens drift omfattende følgende tiltag, jf. § 14:

 1. Etablering af balanceret mekanisk ventilation med varmegenindvinding med varmeveksler.
 2. Varmegenindvinding fra afkastluften ved udsugning via varmepumpe.
 3. Konvertering til vandbårent rumvarmeanlæg.

Hvordan søger andelsboligforeninger om energitilskuddet?

Først og fremmest kan det være en fordel, hvis andelsboligforeningen allierer sig med en rådgiver eller administrator, der kan hjælpe foreningen med at søge energitilskuddet. Det kan f.eks. være en byggesagkyndig eller en energirådgiver, der hjælper med renoveringsprojekter, eller en projektansvarlig internt i foreningen, der kan bistå med hjælp til ansøgningen.

Hvis du bor i en andelsbolig eller ejerforening, kan du ikke søge om tilskud kun til din lejlighed, da hele ejendommen skal søge samlet. Ansøger skal dokumentere, at vedkommende repræsenterer foreningen i ansøgningen. Som udgangspunkt skal andelsboligforeninger søge energitilskuddet på samme vis som den privateboligejer. Det er de såkaldte ‘tegningsberettigede’, der kan søge for andelsboligforeningen. Dette vil typisk være flere personer, for eksempel formanden og næstformanden i foreningen. I sådan en situation, skal der fuldmagt med fra den eller de, som ikke ansøger.

Der har dog hersket tvivl om netop dette, derfor har Andelsportal.dk rettet henvendelse til Energistyrelsen med specifikke spørgsmål vedrørende andelsboligforeningernes ansøgningsproces. Til det spørgsmål henviser Energistyrelsen blot til en generel ansøgervejledning. Denne ansøgervejledning gennemgår vi nedenfor.

… Men inden da er der nogle grundlæggende faktorer, der SKAL være på plads.

 • Først og fremmest kan man kun søge om tilskud, hvis det sker FØR, man går i gang med projektet. Hvis foreningen allerede har indkøbt materialer eller har underskrevet en aftale med håndværkeren, er det for sent.
 • Dernæst er det, som også tidligere beskrevet, et krav, at foreningens ejendom har et gyldigt energimærke udarbejdet efter oktober 2012 – dog kun hvis foreningen ønsker at søge om tilskud til andet end en varmepumpe.

Hvis du får tilsagn til tilskud…

… Har du 2 år til at gennemføre dit projekt. Det er derfor en god idé at søge allerede nu – også selvom vinduerne først skal udskiftes i 2022. Det skader ikke at være ude i god tid – tværtimod.

Når du skal søge om tilskuddet, skal du:

Step 1:

Gå ind på Energistyrelsens hjemmeside for at tilgå ansøgningsportalen udarbejdet til formålet.

 

Step 2:

Beregn dine tilskudsmuligheder i Energistyrelsens tilskudsberegner her.

 

Step 3:

Find dine dokumenter frem:

 • Dit NemID
 • Dokumentation for ejerskab, f.eks. fra tinglysning.dk
 • Energimærkningsnummer, find det på forsiden af rapporten
 • Liste over de forbedringer, du vil lave
 • Udfyldt ansøgererklæring (word)

 

Step 4:

Søg tilskud i Energistyrelsens ansøgningsportal.

 

Step 5:

Afvent svar fra Energistyrelsen, da du ikke må påbegynde renoveringen, før du hører fra Energistyrelsen, der fortæller hvor meget du får i tilskud.

 

Step 6:

Find en håndværker, der kan udføre opgaven.

 

Det er uvist, hvor lang sagsbehandlingstiden er, men Energistyrelsen bestræber sig på, at der ikke går mere end fire uger fra ansøgningen er sendt.

Kilde: Energistyrelsen

Om forfatteren: Mette Blume arbejder i kommunikationsafdelingen hos Andelsportal.dk. Her arbejder hun blandt andet med udarbejdelse af artikler og guides om andelsboligmarkedet. Mette læser en bachelor i Journalistik- og Kultur- og sprogmødestudier på Roskilde Universitet, og har derfor en forkærlighed for journalistik og formidling. I øvrigt har hun bred interesse for samfundet og dets udvikling i mange henseender.
Skriv en kommentar