energiforbedringenergikonsulentEnergimærkeEnergimærkning af andelsboligerEnergirådgivningenergitilskud

Energikonsulenten: Dét skal I vide om energimærkning i andelsboligforeningen

Energimærket er en klassificering af bygningens energimæssige stand, men kan også bruges til meget mere end det i andelsboligforeningen. Vi har allieret os med energikonsulent og ekspert Chris Skaarup Mortensen fra Norca ApS. Her gør han dig meget klogere på energimærkning fra A-Å.


Indholdet i denne guide er sponsoreret.

Hos Norca ApS har de specialiseret sig i energimærkning hos både boligforeninger og private boligejere. Det betyder også, at indehaver Chris Skaarup Mortensen og øvrige medarbejdere har stor erfaring med at rådgive private andelshavere og bestyrelsesmedlemmer i energimærkerapportens konklusioner og komme med input til fordelagtige energirenoveringer. Her besvarer han de typiske spørgsmål han møder.

Hvad er et energimærke?
Energimærket er en kategorisering af bygninger i forhold til hvor energirigtige de er i henhold til forbruget. Ud fra beregninger bliver bygningen placeret på energiskalaen, der går fra A-G – hvor G er det dårligste energimærke. I energimærkerapporten bliver du også præsenteret for energiforbedringer, der er rentable for jer i foreningen at udføre.

Er det lovpligtigt, at andelsboligforeningen har et gyldigt energimærke?

Ved salg og ved udlejning er det et krav, at andelsboligforeningen har et gyldigt energimærke. I etagebyggerier er det dog mere almindeligt, at man altid har et gyldigt energimærke på hånden.

“Bor man i et andelshus, er det mere almindeligt, at man ikke har et gyldigt energimærke på hånden hele tiden, men blot når det er tid til at sælge boligen. I forbindelse med salg er det nemlig lovpligtigt at have et gyldigt energimærke på hånden. Etagebyggerier har derfor også oftere altid et gyldigt energimærke, da udskiftningen i beboere er større her,” siger Chris Skaarup Mortensen og påpeger, at en energimærkerapport er gyldig i 10 år.

Hvem skal betale for energimærket?

Skildringen mellem andelsboligforeninger i etagebyggerier og andelshuse i lavt byggeri leder til næste spørgsmål, som Norca ApS ofte møder i foreningerne – nemlig: Hvem skal betale for energimærkerapporten?

”Det kommer naturligvis an på, hvad der er bestemt i foreningens vedtægter, men som udgangspunkt gælder det, at andelsboligforeningen betaler for det fælles energimærke i etageejendomme, mens man som andelshaver betaler selv, hvis man bor i et lavt byggeri. Ligesom man vil gøre det, hvis man boede i eget hus,” uddyber indehaver Chris Skaarup Mortensen.

Hvad koster et energimærke cirka?

Det spørger vi Norca ApS om her.

Energimærker til private boliger: Fra 4.000 kr. inkl. moms (her inkl. rækkehuse i andelsboligforeninger. Norca ApS laver dog pakke-priser ved mange boliger i samme forening. Energimærkning af flerfamilie-ejendomme kan variere fra ca. 6.500 kr. og op til ca. 15.000 kr. inkl. moms. Det afhænger af størrelsen på bygningen.

Hvem laver en energimærkerapport?

Energimærkning af bygninger kan kun udføres af en certificeret energikonsulent – ligesom Norca ApS er det. Energikonsulenten skal have gennemført de godkendte kurser fra Energistyrelsen og bliver ligeledes løbende kvalitetstjekket af styrelsen.

Hvad skal energikonsulenten tjekke?

Når energimærket udarbejdes, handler det for energikonsulenten om at danne sig et retvisende billede af bygningens energimæssige stand både ved at se på den som helhed, men også ved at se nærmere på de enkelte lejligheder eller huse i foreningen.

”Man kan som regel ikke komme ind i alle andelsboliger, så det gælder om at danne sig et overblik over den generelle stand ud fra referenceboliger. Det kan man gøre ved at gå ind i 2-4 boliger for at se, om der findes nogle ens-gældende forbedringer, der går igen. Derudover skal man besøge fællesarealer som kælder og tagrum,” forklarer Chris Skaarup Mortensen og uddyber, hvad man som energikonsulent typisk ser efter.

Energikonsulenten ser på:

  • De ydre bygningsdele – altså gulve, ydervægge, tag og lofter
  • Varmeinstallationerne, hvor energikonsulenten også registrer, hvilken type rør foreningen har og hvor velisolerede de er
  • Murtypen for at tjekke om den passer med det, der er oplyst på boligen
  • Vinduerne ved at måle dem op og se på, hvilken type de er (termoruder, energiruder, energiruder med varmkant (2 lags) eller energiruder 3 lags)
  • Døre i foreningen i forhold til om der er vindue i dem og hvad isoleringsgraden er. Altandøre registreres også som en almindelig dør i boligen
  • Ventilationen spiller også ind. Her ser energikonsulenten på, hvad der findes af naturlig ventilation i bygningen og om der er mekanisk ventilation i boligerne. Det er som oftest kun i nybyggede andelsboligforeninger, der findes mekanisk ventilation

Hvor lang tid tager det at lave et energimærke?

Foreningen eller andelshaveren starter med at indhente tilbud fra certificerede energikonsulenter, der kan løfte energimærkningen. Når man så har valgt den rette energikonsulent, kommer vedkommende på besøg til gennemgang af bygningen.

”Hvor lang tid energimærkningen tager at udføre kommer an på, hvor kringlet bygningen er. Et sted mellem 1-2 timer skal foreningen nok sætte af til besigtigelse af arealerne. De store bygninger på op mod 10.000 m2 kan godt tage 2-3 timer at besigtige,” siger Chris Skaarup Mortensen. Herefter udarbejdes rapporten og foreningen har den som udgangspunkt efter et par dage.

Kræver en energimærkerapport et flertal?

Der er oftest sat en pose penge af til altid at kunne forny rapporten i andelsboligforeninger, der fælles skal betale for energimærkningen i forbindelse med salg. Flertallet har altså bemyndigelse til at opdatere energimærket, men i nogle foreninger skal det tages op på en generalforsamling først.

Hvad kan man bruge energimærket til ud over salg?

Energimærket kan bruges til meget mere end blot et lovpligtigt salgsdokument, forklarer Chris Skaarup Mortensen:

”Et energimærke kan bruges til vedligeholdelse og forbedring af bygningen. For det første kan man spare penge på lang sigt ved at udføre rentable energiforbedringer – altså energirenoveringer, der betaler sig selv hjem i egen levetid, ” siger eksperten fra Norca ApS og uddyber:

Jeg ved også, at der er en del foreninger, der per krav gerne skal befinde sig i minimum energiklasse C for at undgå gebyrer og bøder – og her er energimærkerapporten vigtig. I forbindelse med rapporten tager vi nemlig gerne en dialog om, hvordan foreningen kommer op i den energiklasse, de ønsker. Ud fra samtalen kan foreningen tage stilling til, hvad de synes er bedst for dem at gøre med afsæt i indsigterne.Chris Skaarup Mortensen, Norca ApS

Selv om det ligger uden for energimærkningsydelsen, understreger Norca ApS, at de som fagmænd gerne vil rådgive i forhold til de energimæssige renoveringsforslag.

Tæller fremtidige forbedringer med?
Nej. Energikonsulenten tager kun energiforbedringer med, der er udført. Energimærket danner en god bund for vedligeholdelsesplanen. Som forening kan man derfor tænkte lidt strategisk i forhold til, hvornår energimærkerapporten udføres i henhold til renoveringsprojekterne.

Tilskud og energimærke

Ønsker andelsboligforeningen at søge Energistyrelsens tilskudsordning – Bygningspuljen –· skal den have et gyldigt energimærke. Dette gælder dog ikke, hvis det er varmepumpen, der skal søges til.

”Foreningen skal have et energimærke udarbejdet efter oktober 2012, hvis der skal søges tilskud til renovering af klimaskærmen – såsom isolering og nye vinduer. Hos Norca ApS oplevede vi i starten et stort boom fra private boligejere og foreninger, der skulle have et nyt energimærke grundet tilskud. Det er dog faldet nu her, da der ikke var mange, der fik tilskuddet. Flere tror altså ikke på samme måde på ordningen,” oplever Chris Skaarup Mortensen.

Energistyrelsens tilskudspuljer vil løbende åbne op for ansøgning t.o.m 2026.

Sådan hjælper foreningen energikonsulenten

Når energikonsulenten kommer på besøg i foreningen, har vedkommende på forhånd set på alt, der ligger offentligt tilgængeligt af tegninger, dokumenter osv. Har foreningen andre relevante facts om ejendommen, kan man dog med fordel finde det frem.

”Det er altid positivt, når den person, der viser energikonsulenten rundt, kender til ejendommen eller har én med, som gør. Det er ikke et krav, men kan hjælpe med at gøre rapporten endnu mere konkret. Hvis energikonsulenten eksempelvis ikke ved, hvor meget isolering, der er i skunken, så antager vi det ud fra byggeår og byggeskik, men har foreningen dokumenter eller informationer om dette, så medregnes det. Det giver en mere retvisende rapport,” slutter Chris Skaarup Mortensen.

Vil I høre mere om energimærkning af jeres forening?

Tøv ikke med at kontakte Chris Skaarup Mortensen og hans dygtige team hos Norca ApS. Få flere informationer på deres hjemmeside eller kontakt indehaveren direkte på:

Mobil: 60 51 47 88
Email: [email protected]

Om forfatteren: Andelsportal.dk har siden år 2000 formidlet nyheder, informationer og services til landets andelsboligforeninger. Forskellige forfattere har løbende skrevet artikler og bidraget med viden til andelsportal.dk’s arkiv af nyheder, guides og indlæg.
Relaterede guides
Skriv en kommentar