Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Oversigt: Disse puljer og midler kan andelsboligforeninger søge

Det kan være noget af en jungle, når man som privat andelshaver eller forening vil søge tilskud eller støtte til sine projekter. Ofte overser andelshavere eller foreninger deres muligheder for tilskuds- og fradagsordninger. Og netop ved mange renoverings- eller udviklingsprojekter, er der rig mulighed for at opnå økonomiske fordele, der gavner andelshaver og foreninger. Hvis du står med en tvivl om, hvordan mulighederne for fradrag og tilskud er, så læs med her.

Her kan du finde en oversigt over de puljer den private andelshaver og foreninger har mulighed for at få gavn af. Udvalgte kommuner udleder også puljer og fonde som kan søges af foreninger, projekter mm.

Landsdækkende puljer til den private andelshaver

Se en samlet oversigt med nogle af de landsdækkende fonde der kan søges, som privat andelshaver.

Bygningspuljen:

Boligejere har siden oktober 2020 haft mulighed for at søge tilskud gennem bygningspuljen.

Denne pulje er i 2023 erstattet med Varmepumpepuljen og Energirenoveringspuljen.

Varmepumpepuljen vil i første omgang åbne, hvor det er muligt at søge om tilskud, hvis du i din bolig skal skifte over til en varmepumpe. Det skal understreges at hvis du er bosat i et område, hvor der er eller kommer fjernvarme, er det ikke muligt at søge tilskud til varmepumpen. Dog vil det i nogle tilfælde være muligt at søge tilskud til vandbårent radiatoranlæg, hvis ikke din bolig har et, men at du ønsker at skifte til fjernvarme.

Der er udsigt til, at der i efteråret 2023, vil åbne anden pulje: Energirenoveringspuljen, hvor det vil være muligt at søge om tilskud til andre energiforbedringer, såsom isolering, vinduer eller ventilation.


Varmepumpepuljen

Hvad er en varmepumpe?

En varmepumpe er et varmeanlæg, der udnytter varmen i luften eller jorden til at opvarme boligen. Selvom varmepumper bruger el, er de langt mere miljøvenlige og billigere i drift end almindelig elvarme. En varmepumpe bruger mellem en tredje- og en fjerdedel af den elektricitet, som en el-radiator bruger til at opvarme en bolig.

Det er Energistyrelsen, der administrer varmepumpepuljen ,og oplyser om at varmepumpepuljen åbnede 12. september 2023. Og der er stadig midler i puljen.

Hvem kan søge?

Det er typisk foreningen, der søger på vegne af de private andelshaver, om at få udskiftet fyret. Det er kun muligt at søge om tilskud til en varmepumpe hvis man bor uden for et fjernvarmeområde og har et olie-, naturgas, biokedel eller elvarme.

Vær opmærksom på, at hvis du er bosat i et område, hvor der er eller kommer fjernvarme, kan der ikke søges om tilskud til en varmepumpe. Dog kan du i få tilfælde søge om tilskud til et vandbårent radiatoranlæg, hvis ikke du har et i forvejen og gerne vil skifte til fjernvarme.

Hvordan søger man?

Man søger på en ansøgningsportal på Energistyrelsens hjemmeside efter først-til-mølle princippet. Man skal søge inden udskiftningen igangsættes. Herefter får man tilsagn om tilskud. Når arbejdet er udført indsendes dokumentation til Energistyrelsen som står for udbetalingen.
Læs mere om ansøgning: Varmepumpepuljen åbner 12. september 2023: Bliv klar til at ansøge

Hvornår?

Puljen åbner d. 12 september 2023.

Hvad kan man få tilskud til og hvor meget?

Fra varmepumpepuljen kan man få tilskud til en luft til vand varmepumpe eller et jordvarmeanlæg. Man kan til en luft til vand varmepumpe få tilskud på 17.000 kroner og til et jordvarmeanlæg 27.000 kroner.

Det burde også være muligt at kombinere tilskud fra varmepumpepuljen med afkoblingsordningen, der giver boligejeren mulighed for at spare de ca. 8.000 kroner, som det koster at blive afkoblet.


Afkoblingsordningen

Gennem de senere år er der indført flere puljer og ordninger, der skal gøre det attraktivt at udskifte olie- eller gasfyr med en grønnere energikilde som fx varmepumpe eller fjernvarme.

Indtil april 2021 har du selv skulle betale de omkring 8.000 kr., det koster at blive frakoblet selve gasforsyningen, når gasfyret skrottes.

Hvad dækker afkoblingsordningen?

Frakoblingen dækker arbejdet med fx opgravning, afbrydelse af stikledning fra gadeledning samt fjernelse af måler, regulator og gasskab.

I april 2021 blev der indført en ny, midlertidig afkoblingsordning, hvor du kan søge om at få dækket udgiften på de 8.000 kr.

Er puljen tømt for et år, kan du altså ikke få del i ordningen det år. Hvis du opsiger din gasforsyning, mens  puljen er lukket, skal du selv betale ca. 8.000 for afkobling. Du kan ikke få andel i puljen med tilbagevirkende kraft – det er den dato, du opsiger din gasforsyning, som tæller.

Hvornår og hvor meget?

Afkoblingspuljen, hvor pengene der uddeles  efter først til mølle-princippen, åbnede igen for nye ansøgninger 3. januar 2023. Men 24. januar 2023 var puljen på de 100 millioner kr. tømt.

Der er dermed heller ikke penge til alle, hvorfor det gælder om at hurtigst muligt.

Afkoblingspuljen indeholder nu 254 millioner kr. i 2023, og ordningen åbner igen 10. maj 2023 kl. 10 med 139 millioner kr. i puljen.

Hvem kan få del i Afkoblingsordningen?

Afkoblingsordningen gælder for private husholdninger og udlejere med udlejningsboliger, der på den pågældende adresse og:

 • Har et årligt gasforbrug (i seneste aflæsningsår) på 100-6.000 m3.
 • Har du ikke et eller flere CVR-numre registeret på adressen, der i de seneste tre regnskabsår sammenlagt har modtaget de minimums-støtte, der overstiger 1.500.000 kr. (200.000 EUR).

Der er intet krav om, hvilken opvarmningsform du skal skifte til, for at få penge fra Afkoblingsordningen.


Servicefradrag

Det er ikke længere muligt at få håndværkerfradrag, men servicefradraget fortsætter. Du kan få fradrag for rengøring, vinduespudsning, havearbejde og børnepasning.

Du kan få servicefradrag, uanset om du bor i eget hus, lejlighed eller bor i en andelsbolig eller en lejebolig.

Hvor meget er fradraget på?

Servicefradraget er på 6.600 kr. pr. person i 2023 kr. (6.400 kr. i 2022). Servicefradragets værdi er ca. 26 procent i både 2022 og 2023. Det betyder, at du sparer ca. 260 kr. i skat, hvis du har betalt 1.000 kr. for en serviceydelse.

Betingelser for at modtage servicefradrag

Du skal have almindelig skattepligt i Danmark og være fyldt 18 år inden udgangen af det år, hvor arbejdet blev udført

I en helårsbolig skal du bo der, mens arbejdet udføres.

Du skal kunne dokumentere arbejdet med en faktura (fra en virksomhed), eller en skriftlig erklæring (fra en privatperson), og arbejdet skal betales digitalt, uanset beløb

Udført arbejde skal betales inden 1. marts året efter (arbejde udført i 2022 skal altså betales senest 28. februar 2023).

Læs mere om flere kriterier her →

Du betaler selv for arbejdet

Du skal betale for arbejdet af egen lomme for at få håndværkerfradrag og servicefradrag. Du kan altså ikke få fradrag for udgifter, der betales via huslejen, fra en vedligeholdelseskonto for dit lejemål eller via hensættelser i din boligforening.

Som lejer kan du få fradrag for istandsættelse, hvis du har haft pligt til at udføre arbejdet og har boet i lejemålet, mens arbejdet blev udført. I alle tilfælde skal arbejdet være omfattet af listen over godkendte ydelser med håndværkerfradrag eller servicefradrag.

Det gælder også, hvis udgifterne bliver trukket fra dit depositum. Du skal så kunne dokumentere, at udgiften er trukket i dit depositum, og have den øvrige dokumentation for arbejdet og betalingen fra udlejeren.

Hvordan får man servicedraget?

Du skal indberette udgifterne til Skattestyrelsen på skat.dk. og kan se følgende guide her.

Hvornår kan jeg betale og indberette servicefradrag?

Fristen for betaling er senest to måneder efter årsskiftet.

Fristen for indberetning er senest 1. maj året efter.

Det betyder, at hvis du vil benytte servicefradrag for 2022, skal du have betalt regningen digitalt senest 28. februar 2023 og have indtastet fradraget i TastSelv på skat.dk senest 1. maj 2023.

 


Skrotningspuljen

Fra 1. oktober 2020 trådte skrotningsordningen i kraft. I stedet for et kontant tilskud, når du udskifter det gamle olie- eller naturgasfyr med en grøn varmekilde, udmøntes skrotningsordningen i stedet for som et abonnement på varmepumpen, du får installeret

Hvem kan benytte sig af skrotningsordningen?

Bor du i et eksisterende fjernvarmeområde eller i et område, der er udlagt til fjernvarme, er det ikke muligt at benytte sig af ordningen. Boligen hvor varmepumpen installeres, skal også anvendes som helårsbeboelse.

Du kan naturligvis også kun optage en varmepumpe på abonnement, når du samtidig udskifter det gamle olie- eller gasfyr.

Hvordan søger jeg?

Du skal ikke selv søge om abonnementet. Det skal energitjenesteleverandøren, der udfører installationen.

Når leverandøren har indgået en kontrakt med dig som kunde, indsender leverandøren en ansøgning via Energistyrelsens ansøgningsportal. Dette gøres inden installationen.

Efter at have installeret varmepumpen og skrottet olie- eller gasfyret anmoder leverandøren om at få udbetalt tilskud svarende til tilsagn, der tidligere er modtaget. Herefter godkender Energistyrelsen ansøgningen hurtigst muligt.

Hvad får jeg tilskud til?

Det er installationsomkostningerne som du gennem abonnementsordningen får et tilskud til. Samtidig får du en delvis dækning af energitjenesteleverandørernes omkostninger til indkøb af varmepumper, der installeres som abonnementsløsning i din bolig.

Energitjenesteleverandøren kan maksimalt opnå 25.000 kr. pr. varmepumpe. Samtidig kan tilskudsbeløbet maksimalt udgøre 45 procent af de støtteberettigede omkostninger. For at gøre regnestykket lidt mere kompliceret, så skal den såkaldte reference investering, som er 3.500 kr. ved konvertering af oliefyr og 5.000 kr. ved konvertering af gasfyr, fratrækkes prisen.

Hvilke kriterier skal opfyldes?

For at blive prækvalificeret som energitjenesteleverandør, der kan optage varmepumpe-abonnements for kunder, skal der bruges VE-godkendte installatørvirksomheder. VE-godkendelsesordningen er en garanti for forbrugerne for, at deres VE-anlæg installeres optimalt og energieffektivt.

Læs mere om kravene her →

Landsdækkende puljer til foreningen

Se en samlet oversigt med nogle af de landsdækkende fonde der kan søges, som støtter foreningslivet. Puljerne giver bl.a. driftstilskud til almennyttige organisationer og humanitære foreninger.

Energirenoveringspuljen

Energirenoveringspuljen er for boligejere, som ønsker at energioptimere boligen, via projekter, som ikke indebærer udskiftning af boligens energikilde til en varmepumpe.

Hvis du skal renovere din bolig med fokus på energiforbedring, muliggør energirenoveringspuljen det, at søge tilskud. Dette indebærer tilskud til udskift af vinduer, isolering, og optimering af boligens drift.

Puljen muliggør det at søge om tilskud til energirenovering for boliger med energimærke E, F eller G. Energistyrelsen vil gerne fokusere på de boliger, der har et dårligt energimærke, grundet det høje energiforbrug de medfører.

Hvem kan søge?

Det er kun boliger med energimærke E, F eller G, der kan ansøge om tilskud til energiforbedringer. Grunden til dette er, at der er tale om dårlige energimærker, som medfører et højt energiforbrug. I takt med at Energistyrelsen ønsker at mindske det høje energiforbrug, er det derfor udelukkende boliger med disse energimærker, som er berettiget til at modtage tilskuddet.

Hvordan søger man?

Man søger  via ansøgerportalen på sparenergi.dk. Husk, at man ikke må gå i gang med projektet før efter man har fået tilsagn. Man kan ikke få tilskud, når først man har købt materialer eller underskrevet en aftale med håndværkeren.

Hvornår?

Energirenoveringspuljen åbner den 9. april 2024 kl. 10:00. Venterummet til ansøgerportalen åbner kl. 9:00,  så det er en god ide at sidde klar allerede der.

Når puljen åbner kl. 10:00, får alle i køen et tilfældigt nummer i køen. Det betyder, at du ikke nødvendigvis får en plads forrest i køen, selv om du kom først ind i venterummet.

Hvornår bliver energitilskuddet udbetalt?

Når ens projekt er afsluttet og betalt, har man 60 dage til at ansøge om udbetaling af tilskuddet. Søger man efter 60 dage, kan man ikke forvente at få tilskuddet udbetalt.

Har man tilsagn til flere energiforbedringer, anses de som ét samlet projekt.  Det betyder, at man først skal søge om udbetaling af tilskuddet, når sidste projekt er udført.

Hvor meget tilskud kan du få?

Tilskudsportionerne har førhen varieret alt efter hvilken energiforbedring, der var tale om. I Klima, Energi- og Forsyningsministeriets bekendtgørelse omkring tilskudsordningen skriver de, at tilskuddet maksimalt må udgøre 20 procent af de estimerede markedspriser for de enkelte tiltag.

Betingelser for ansøgning energitilskud
 • Boligen skal være energimærke E, F eller G
 • Energimærkningen må maks. være 10 år
 • Boligen må ikke være renoveret siden energimærkningen
 • Renoveringen må først igangsættes efter godkendelse på ansøgning
 • Der må ikke ydes andre tilskud eller fradrag til renoveringsprojektet
 • Boligen skal være en helårsbolig
 • Arbejdet skal udføres af en virksomhed med et gyldigt CVR-nummer.

Det er vigtigt, at du bor i en bolig, der er registreret som helårsbolig i BBR-registreret. Du behøver ikke et gyldigt energimærke for at søge tilskud til varmepumper (fra varmepumpepuljen). Det skal også understreges at du ikke kan søge energitilskud til renovering af dit sommerhus, grundet  kravet om, at boligen er en helårsbolig.


Dele-puljen (Nordea Fonden)

Lokale organisationer og foreninger i hele Danmark, kan gennem Nordea Fondens dele-pulje, søge støtte til udstyr, der kan deles i nabolaget, lokalsamfundet eller lånes ud til medlemmer. Formålet med dette er, at stimulere fællesskaberne, så flere inviteres indenfor.

Hvornår kan puljen søges?

Dele-puljen kan søges hele 2023 eller frem til de 5 mio. er uddelt, som puljen har til rådighed. Ansøgerne kan forvente svar inden for ca. 4 uger når ansøgningen er sendt.

Hvem kan søge?

Det er muligt for lokale foreninger om at søge dele-puljen.

Hvad kan der søges støtte til?

Foreningerne kan søge om støtte til at indkøbe og stille deleudstyr til rådighed for lokale fællesskaber.

Eksempler på deleudstyr kan være: Deleplæneklipper i kolonihaven, låneinstrument til gården, lånekajak ved den lokale strand, grejkassen til spejderforening/naturområde, låne skateboard og hjelm til skaterparken eller mobilt lys- og lydudstyr, der deles af flere foreninger i lokalområdet.

Hvor meget støtte kan der søges?

Delepuljen er på 5 mio. kr., hvor foreningerne kan søge op til 15.000 kr. inkl. moms i støtte fra puljen.

Man kan kun modtage støtte en gang pr. forening (CVR-nr.) fra Dele-puljen. Dog kan man godt søge Dele-puljen samtidig med, at I søger andre puljer eller fokusområder i Nordea-fonden.

Hvilke kriterier skal opfyldes for at søge?

For at komme i betragtning til få at få støtten skal du:

 • Bestå af minimum 15 brugere eller deltagere og have en stærk lokal tilknytning.
 • Være drevet af en lokal forening med vedtægter og en NemKonto tilknyttet (vedtægerne skal
 • Have eller anskaffe deleudstyr der er mobilt, så det kommer mange til gode og er tilgængeligt for mange i lokalområdet.
 • Iværksætte den støttede deleaktivitet inden for et år fra tidspunktet for uddeling.

Læs mere her om hvordan ansøgere vil prioriteres og hvad pulje ikke støtter →

Sådan søger man

Det er vigtigt at sætte sig grundigt ind i puljens kriterier, som du kan finde her.


Tilskud til byhaver (kun udvalgte kommuner)

Formålet med denne pulje er at skabe adgang til grønne områder for borgere i de store byer, hvor der er længere til naturen, og hvor man ikke har sin egen have. Puljen støtter både etablering af byhaver i gårde og på tagterrasser. Byhaven kan både etableres på et offentligt tilgængeligt areal eller i et lukket gårdrum.

Hvilke kommuner kan søge?

Det er en betingelse for at søge tilskud til etablering af en byhave, som  er at beliggenheden  enten er i Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Aarhus by, Odense by eller Aalborg by.

Hvornår?

Puljen åbnede d. 01. juni 2023 og ansøgningsfristen er d. 01. oktober 2023.

Hvor meget tilskud kan der søges?

I 2023 er der afsat 4,2 millioner kroner til puljen. Den fortsætter i 2024 og 2025. I 2022, hvor puljen åbnede, var der 3,4 millioner kroner i den.

Til projekter med udgifter til tilskudsberettigede aktiviteter på mellem 50.000 kr. og 500.000 kr. Tilskuddet udgør 50 procent af udgifterne til de tilskudsberettigede aktiviteter, er det muligt at søge tilskud til.

Det betyder, at det tilskudsbeløb en ansøger kan modtage i støtte, mindst kan være 25.000 kr. og maksimalt 250.000 kr.

Sådan søger du

For at søge om støtte skal der udfyldes et elektronisk ansøgningsskema, som du kan finde på Bolig- og Planstyrelsens hjemmeside. Det er vigtigt, at den person, der udfylder ansøgningsskemaet er tegningsberettiget for foreningen, da der skal fremsendes dokumentation.

Der skal vedlægges dokumentation, opbakning og kommunale tilladelser, når der ansøges. Disse kriterier kan du finde her.

Ansøgere får ifølge Bolig- og Planstyrelsen svar senest d. 01. december 2023.


Pulje til el-delebiler 2023

Som en del i aftalen om Infrastrukturplan 2035 af den 28. juni 2021, er der afsat en pulje til at understøtte øget anvendelse af el-delebiler. 

Puljen er på 103,544 mio. kr. og skal udmøntes i 2023 og 2024.

Det er muligt at ansøge gennem et ansøgningsskema der skal udfyldes på Virk.dk fra d.3 juli 2023 og frem til d. 6 oktober 2023

Det anbefales alle interesserede at gå i gang med ansøgningsprocessen så tidligt som muligt

Hvad kan der søges tilskud til og hvem kan søge?

Puljen kan søges af alle typer virksomheder og foreninger herunder partnerskaber mellem disse. Puljen udmøntes til projekter og tiltag, der fremmer brugen af el-delebiler og som har et væsentligt potentiale og er alment tilgængeligt. Det er kun projekter, der omhandler el-delebiler, er tilskudsberettigede – og således ikke fossildrevne- eller hybridbiler.

Du kan finde flere informationer her om hvem der kan søge og hvad tilskuddet indebærer →

Kriterier for at ansøge

Ansøgningen skal være gennemarbejdet og konkretiseret.

Læs her om hvilke oplysninger ansøgningen skal indeholde →

Hvad så efter ansøgningsfristen?

Når ansøgningsperioden for puljen er overstået, behandler Vejdirektoratet alle ansøgninger samlet. I tilfælde af, at der er færre midler i puljen end der er ansøgt om, vurderer Vejdirektoratet, i hvor høj grad hver ansøgning lever op til puljens tildelingskriterier. Herefter prioriterer Vejdirektoratet ansøgningerne på baggrund af tildelingskriterierne, således at ansøgningerne, der bedst lever op til kriterierne for puljen, modtager tilsagn om tilskud.

Puljer i kommunerne

Her kan du finde information om hvilke tilskud kommunernes puljer og fonde udleder, som kan søges af foreninger, projekter, mm.

Københavns Kommune

Toiletpuljen

Du kan søge støtte fra toiletpuljen til at få et badeværelse inde i lejligheden, hvis du har toilet på bagtrappen, bad i kælderen eller en brusekabine i køkkenet.

Hvem kan søge?

Toiletpuljen kan søges af:

 • Enkeltpersoner, som ejer en andels- eller ejerlejlighed
 • Andels- eller ejerforeninger, på vegne af flere lejligheder
 • Ejere af private udlejningsejendomme
Hvad giver puljen støtte til?

Du kan få støtte til at etablere toilet/bad i lejligheden, hvis der er toilet på bagtrappen, og/eller der mangler bad i lejligheden.

Du kan kun få støtte til det arbejde, som udføres af en entreprenør/håndværker, der er medlem af en byggegarantiordning. Hvis du selv indkøber materialer direkte eller udfører dele af projektet, vil du ikke kunne få støtte til dem.

Du kan ikke få støtte, hvis du allerede har et toilet/bad med gulvafløb inde i lejligheden.

Hvor meget kan jeg få i støtte?

Ved manglende toilet i lejligheden udgør støtten halvdelen af de samlede udgifter – dog max. 125.000 kr. pr lejlighed.

Ved manglende bad i lejligheden udgør støtten en tredjedel af de samlede udgifter – dog max. 75.000 kr. pr lejlighed.

Samlede udgifter inkluderer blandt andet håndværkerudgifter, materialer samt rådgiver-, låne- og administrationsudgifter.

Støtten bliver udbetalt, når regnskabet er godkendt, og en medarbejder fra Bygningsfornyelsen har besigtiget ejendommen.

I andelsforeninger skal foreningen give fuldmagt til at støtten bliver udbetalt kontant til andelshaveren.

I ejerforeninger bliver støtten udbetalt kontant til ejeren af lejligheden.

Udlejningsejendomme får støtte til at indfase lejernes huslejestigninger som følge af forbedringsarbejderne henover 10 år.

Før du søger

Du kan finde gode råd her, før du ansøger →

Hvad så efter jeg har søgt?

Du modtager svar på din ansøgning om du har fået tilbud eller tilsagn.

Der tilsendes et ’tilbud om støtte’ til dig, og du bedes indsende tilbud fra en entreprenør eller evt. manglende bilag. Hvis du allerede har indsendt tilbud fra en entreprenør samt alle bilag, kan der gives direkte tilsagn.

Når regnskabet er godkendt, modtager du en vejledning til hvordan du får støtten udbetalt.

Hvor længe kan jeg søge støtte fra puljen?

Der er afsat midler i toiletpuljen til og med 2025.

Med puljen er der afsat i alt 50 mio. kr. til indsatser omkring etablering af toilet og bad i boliger, der i dag mangler. Da ansøgninger om støtte behandles efter først-til-mølle, kan midlerne være opbrugt inden puljens udløb.

Tilbagebetaling af støtte

Sælger du din ejerlejlighed, andelsforening, udlejningsejendom eller laver ejerskifte i de første 20 år efter din renovering, så skal du betale dit tilskud tilbage.

Selvom du skal betale din støtte tilbage, vil tilskuddet indtil da i praksis fungere som et rente- og afdragsfrit lån.

Læs mere om tilbagebetaling →

Energioptimeringspuljen

Søg støtte til mindre renoveringer der kan gøre din almene eller private etageboligejendom mere energieffektiv

Hvad giver puljen støtte til?

Mindre energibesparende renoveringsarbejder af bygning eller varmecentral, som står i ejendommens energimærke. For eksempel:

 • Udskiftning af elementer i varmecentralen såsom varmtvandsbeholder eller pumper
 • Isolering mellem etager (fra kælder eller til loft)
 • Mindre renoveringer af tag eller vinduer
 • Installation af vedvarende energikilde (fx solceller)
 • Information og kompetenceudvikling til driftsansvarlige

Som støttemodtager giver I samtidig tilladelse til at blive kontaktet, såfremt jeres ejendom udtrækkes i den stikprøve, der gennemføres som led i evalueringen af støttemidlerne.

Hvem kan søge?
 • Etageboligejendomme på tværs af ejerformer
 • Almene boligafdelinger
 • Andelsboligforeninger
 • Ejerboligforeninger
 • Private boligudlejningsejendomme

Der kan være erhverv i ejendommen, men rene erhvervsejendomme kan ikke få støtte.

Tjek her om din bolig ligger i inde for de områder, som Københavns Kommune har udpeget

Hvornår?

Næste ansøgningsfrist starter d. 1 november 2023.

Hvor meget er støtten på?

Tilskuddet udgør en 1/3 af de projektudgifter, som vedrører energiforbedrende tiltag, dog max. 1 mio. kr.

Teknisk rådgivning til gennemførsel af projektet kan også tælles med som støtteberettiget projektudgift.

Hvad sker der efter ansøgningen?

Hvis der modtages flere ansøgninger, end der er muligt at støtte, vil kun de højest prioriterede ansøgninger få tilbud om støtte. Alle ansøgninger bliver behandlet samlet efter ansøgningsfristens udløb.

Tilbagebetaling af støtte

Sælger du din ejerlejlighed, andelsforening, udlejningsejendom, almene boligafdeling eller laver ejerskifte i de første 20 år efter din renovering, så skal du betale dit tilskud tilbage.

Selv hvis du skal betale din støtte tilbage, vil tilskuddet indtil da i praksis fungere som et rente- og afdragsfrit lån.

Læs mere om tilbagebetaling →

Støjpuljen

Hvis en andelsforening har adresse i Københavns Kommune er beliggende langs en stærkt trafikeret vej, anbefales det at ansøge om midler fra støjpuljen for at få støtte til at erstatte eller dæmpe støjniveauet fra jeres vinduer.r

Hvem kan søge?

Bestyrelserne i andels- og ejerforeninger eller ejerne af private udlejningsejendomme (eller deres bemyndigede rådgivere) kan ansøge på vegne af hele ejendommen. For at være kvalificeret til støtte fra puljen skal ejendommen være udsat for vejstøj på 58 dB eller højere. Du kan finde støjmålinger for din ejendom ved at zoome ind på kortet under “Støjkort” overskriften.

Det er også en forudsætning, at ejendommen er en etageboligejendom, der er blevet opført før 1960. Derudover skal de nuværende vinduer i ejendommen være nedslidte, mindst 25 år gamle og have en dårlig støjisolering. Det anbefales at tilknytte en privat byggerådgiver til projektet for at sikre en vellykket gennemførelse.

Hvad giver puljen støtte til?

• Udskiftning til nye, støjdæmpende vinduer på gadesiden.
• Støjdæmpning med forsatsruder af eksisterende, bevaringsværdige vinduer (for eksempel gamle trævinduer).

Med henblik på at bevare ejendommens arkitektoniske integritet er det normalt muligt at opnå støtte til udskiftning af alle vinduer (inklusive eventuelle altandøre) på facaden, selvom kun en del af dem vender mod en trafikeret vej.

Hvornår?

Næste ansøgningsfrist: 3. oktober 2023

I kan kun få støtte, hvis projektet endnu ikke er gået i gang.

Puljen tilbyder to årlige ansøgningsfrister, en om foråret og en om efteråret.

I alt er der øremærket 40 millioner kroner til puljen i perioden 2022-2024.

Hvor meget støtte kan der modtages?

Støttebeløbet afhænger af din ejendoms bevaringsværdi, som kan findes på Københavnerkortet.

Hvis din ejendom har en SAVE-værdi på 1-4, udgør støtten 1/3 af omkostningerne til ombygningen, dog højst 8.000 kr. per vindue.

For ejendomme med en SAVE-værdi på 5-9, udgør støtten også 1/3 af omkostningerne til ombygningen, men højst 6.500 kr. per vindue.

Omkostningerne til ombygningen inkluderer forskellige udgifter som håndværkeromkostninger, materialer, stillads og byggeplads, samt udgifter til rådgivere, lån og administration.

Bygningsrenoveringspuljen

Søg støtte til et større renoveringsprojekt i din andelsforening, ejerforening eller private udlejningsejendom. For eksempel nyt tag, bedre isolering, og etablering af bad og toilet i de lejligheder, der mangler

Hvem kan søge?

Bygningsrenoveringspuljen kan søges af privatejede boligejendomme med lejligheder. Det vil sige:

 • Andelsforeninger
 • Ejerforeninger
 • Private udlejningsejendomme

En rådgiver kan også søge på ejers vegne, med en underskrevet fuldmagt.

Et flertal af beboerne skal bakke op, før den kvalificerede ansøgning (trin 2) kan sendes ind. I andels- og ejerforeninger kræver det godkendelse fra en generalforsamling. I udlejningsejendomme skal renoveringsplanerne til afstemning blandt beboerne.

I skal ansætte en byggerådgiver, der kan planlægge og styre renoveringsprojektet, senest når I skal udarbejde den kvalificerede ansøgning. Det anbefales dog, at I har en rådgiver med fra start.

Hvornår?

Næste ansøgningsfrist er marts 2024.

Trin 1: Indsend overordnede oplysninger om ejendommen, sammen med korte beskrivelser af de byggearbejder, som I gerne vil have støtte til.

Trin 2: Bliver jeres ejendom udvalgt, skal I sende en mere omfattende ansøgning med deadline i august (kvalificeret ansøgningsrunde). Deadline for ansøgere fra i år er 22. august 2023.

Hvad kan man få støtte til?
 • Renovering af bygningens yderside, den såkaldte “klimaskærm”. Det kan for eksempel være tag, vinduer, yderdøre, facader og gavle.
 • Energiforbedringer, såsom tilslutning til fjernvarme, forbedret isolering, solceller og andre tiltag, som står nævnt i ejendommens energimærke.
 • Skybrudssikring, såsom forhøjning af kanterne rundt om nedgange til jeres kælder.
 • Etablering af toilet/bad, hvis flere lejligheder mangler, eller har toilet på bagtrappen.

Puljen støtter ikke fx altaner eller etablering af tagboliger, men det må gerne indgå som en egenfinansieret del af det samlede renoveringsprojekt.

Det er ikke muligt at få støtte, hvis projektet allerede er gået i gang.

Hvor meget støtte kan der modtages?

Støtten afhænger både af ejendommens bevaringsværdi og projektets karakter. Find din ejendoms bevaringsværdi (SAVE-værdi):

 • Demonstrationsprojekt: Støtten udgør 50% af udgiften, dog maks. 150.000 kr. per bolig. Læs her mere om jeres projekt kan være et demonstrationsprojekt
 • Almindelig bygningsrenovering med høj bevaringsværdi: Ejendommen skal have en bevaringsværdi (SAVE) mellem 1-4. Støtten udgør 50% af udgiften, dog maks. 125.000 kr. per bolig.
 • Almindelig bygningsrenovering med lav bevaringsværdi: Ejendomme med bevaringsværdi (SAVE) på 5 eller højere. Støtten udgør 33% af udgiften, dog maks. 100.000 kr. per bolig.
Tillæg ved manglende toilet/bad

Hvis der mangler toilet og/eller bad inde i nogle af ejendommens lejligheder, kan I få ekstra støtte udover støtten til bygningsrenovering.

Den ekstra støtte udgør:

 • 75.000 kr. per bolig uden bad
 • 125.000 kr. per bolig uden toilet (eller uden både toilet og bad)

Aarhus Kommune

KlimaPuF – Puljen for lokale, grønne Fællesskaber

Aarhus Omstiller har uddelt økonomiske KlimaPuF til lokale grønne fællesskaber, der har søgt støtte til en stribe grønne initiativer. Efter tredje uddeling i juni 2023, er puljen lukket resten af året.

I 2024 vil Aarhus Omstiller tage stilling til, om puljen åbnes igen, eller vi vælger at støtte lokale grønne fællesskaber på andre måder.

Formålet med puljen er at give økonomisk støtte til konkrete initiativer lokalt i Aarhus, så fællesskaberne kan blomstre og give flere lyst til at leve klimavenligt.


Kolding kommune

Byfornyelse

På finansloven er der hvert år afsat en statslig tilskudspulje, som bliver fordelt til de kommuner, der ønsker at støtte byfornyelsesprojekter. De kommuner, der bruger af tilskudspuljen, skal bidrage med et tilsvarende kommunalt tilskud. Staten og kommunen betaler således hver halvdelen af tilskuddet.

Tilskud til ejer- og andelsboliger kan ydes til arbejder på klimaskærmen, nedrivning, etablering af bad, afhjælpning af kondemnable forhold, fjernelse af skrot og affald samt arbejder nævnt i energimærkning.

Hvordan søger jeg?

Ansøgningen skal sendes i det digitale ansøgningssystem, der er tilgængeligt her, når puljen åbner.

I 2023 kan ansøges fra den 28. marts 2023 til 16. maj 2023.

Bemærk at følgende skal fremgå af ansøgningen, som findes her: 

Kriterier

Byfornyelse og landsbyfornyelse kan søges til udvendige bygningsarbejder på klimaskærmen.

Plan og Teknik har for 2023 vedtaget følgende kriterier, som ansøgninger vil blive vurderet på:

Hvor meget støtte kan man få?
 • Støtten som ansøgere vil modtage er på omkring 25-30% af den ansøgte byggesum.
 • Størrelsesomfanget på støtten afhænger af bygningens bevaringsmæssige værdi, bygningens beliggenhed og byggearbejdernes karakter.
 • Ansøgere opfordres til at opdele evt. større renoveringsprojekter i mindre dele med byggesum på minimum kr. 100.000 inkl. moms.
Tips og råd
 • Opdel gerne projektet i mindre delprojekter, så Kolding Kommune kan støtte en del af projektet – fx nyt tag, renovering af vinduer, omfugning eller lignende.
 • Medsend gerne et gammelt foto af bygningen, så evt. tilbageføring og materialevalg let forstås.
 • Bemærk, at der kan ansøges om støtte til et nyt projekt/en ny etape af bygningens renovering i efterfølgende år.
Husk

Byggearbejdet må ikke påbegyndes inden, at Kolding Kommune har meddelt tilsagn.

Ved nedrivninger og større byggearbejder skal der søges byggetilladelse via bygogmiljø.dk inden, at arbejdet startes.

Du er velkommen til at skrive en kommentar i nedenstående kommentarfelt, hvis du kender til andre puljer, end denne puljeoversigt indeholder.

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *