Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Altan.dk

Er en grøn vedligeholdelsesplan fremtiden?

I takt med at energipriserne stiger, og fokus på energioptimering øges, har vi stillet spørgsmålet om, hvorvidt grønne vedligeholdelsesplaner er fremtiden. Til at besvare dette har vi rådført os med Norca ApS, som er branchepartner i vedligeholdelsesplaner og energimærkninger hos Andelsportal.dk.

Vedligeholdelsesplaner udføres til foreninger, der ønsker at vedligeholde deres ejendom. Ejendommen gennemgås, og mulige vedligehold listes i prioriteret rækkefølge, så foreningen let og overskueligt kan se hvilke renoveringer, der er mest presserende at få udført.Derimod bliver ejendommens energimæssige stand klassificeret separat. Dette foregår med hjælp fra en energikonsulent, der udarbejder et energimærke. Ydermere beskrives rentable, energimæssige renoveringer detaljeret i en energirapport, som er udarbejdet af en energirådgiver.

“Det er altså en tretrins-løsning, der kræves, hvis andelsboligforeninger ønsker at vedligeholde i samspil med, at de energioptimerer,” fortæller energikonsulent og ekspert Chris Skaarup fra Norca ApS.

Chris Skaarup

Chris Skaarup
Energikonsulent hos Norca ApS

Energimærkningen er første skridt mod grøn renovering

“Energimærkningen er det første andelsboligforeningen skal have udført, hvis foreningen påtænker at energirenovere,” siger energikonsulenten.

Mange andelsboligforeninger har et energimærke, da det er et krav ved salg og udlejning. Dog kan det være, at det trænger til en opdatering, hvis ejendommen er blevet renoveret siden energimærkningen blev udført,” siger Chris Skaarup.

For at få et mere nuanceret billede af de mulige energirenoveringer, fortæller Chris Skaarup, at det også er muligt at få en energirådgiver ud og gennemgå ejendommen samt få udarbejdet en energirapport.

“En energirådgiver gennemgår ejendommen ligesom ved en energimærkning. Udover dette sætter energirådgiveren de forskellige forslag til udbedringer op mod hinanden. Der bliver også lavet en prioriteret rækkefølge af opgaverne – på samme måde som i en vedligeholdelsesplan. Rapporten beskriver, hvad der giver bedst mening at energioptimere netop nu. Energirapporten er langt mere tilpasset foreningens muligheder for renoveringer sammenlignet med energimærkningen alene,” uddyber Chris Skaarup, og siger at man kan nøjes med en energimærkning, hvis renoveringerne er få og simple.

Hvad er en vedligeholdelsesplan?

  • En vedligeholdelsesplan er en rapport, der giver foreninger overblik over ejendommens tilstand.
  • Vedligeholdelsesplanen beskriver også hvilke opgaver, der bør foretages med henblik på vedligehold.
  • Opgaverne opstilles prioriteret rækkefølge og med budgetter.
  • Vedligeholdelsesplanen beskriver ejendommens drift de næste 10 år.

Bestil 3 uforpligtende tilbud på vedligeholdelsesplan

Kombinér vedligehold og energirenovering

Når andelsboligforeninger vælger at påbegynde renoveringer, fortæller energikonsulenten, at der ikke er noget problem i at regne energiforbedringer med ind i renoveringsplanlægningen. Tværtimod giver det god mening at lægge renoveringerne sammen:

“Hvis en forening for eksempel beslutter, at tagkonstruktionen skal udskiftes, så giver det god mening at tænke energiforbedringer indover. Dette kan eksempelvis ske med isolering, når man allerede er i gang,” rådgiver energikonsulenten.

Chris Skaarup fortæller, at foreninger helt klart burde overveje at få udregnet de energimæssige besparelser, de kan opnå. Ud fra energirådgiverens beregninger får de konkretiseret hvilke besparelser, der kan indfries, og hvornår de er tjent hjem.

Energioptimeringer er let tilgængelige

Ofte er energirenoveringer i foreningerne lavthængende frugter, der let og forholdsvist billigt kan løses, således at man sparer på energiforbruget:

“Det er meget forskelligt, hvor meget foreninger kan spare på energioptimering, og hvor de skal starte. Vi oplever dog ofte dårlig isolering mod ikke opvarmede kælderrum eller i etageadskillelsen. Det er en opgave, der nemt kan løses med indblæsning af isolering,” siger Chris Skaarup.

Han udbyder ydermere, at ejendomme også kan drage fordel af at udskifte ældre pumper i deres varmeanlæg. Disse er oftest ikke automatiserede og ikke tilpasset ejendommens behov. Derfor bruger de ofte langt mere strøm til opvarmning end nødvendigt.

Hvad er en energimærkning?

  • Et energimærke laves ud fra beregninger og beskriver, hvor energirigtig en ejendom er.
  • Skalaen går fra A-G, hvor de mest energirigtige bygninger er A-mærkede.
  • Energimærkningen beskriver også energiforbedringer, der kan foretages på ejendommen.
  • Et energimærke holder i 10 år.

Grønne vedligeholdelsesplaner kan være fremtiden

Vedligeholdelsesplaner og energirådgivning fungerer altså i dag i to parallelle forløb. Da vi spørger energikonsulenten, om man med fordel kunne udvikle en grøn vedligeholdelsesplan, er hans svar klart:

“Vi samarbejder faktisk med et firma, der udfører vedligeholdelsesplaner for ejendomme kombineret med vores energirådgivning. Ejendommene får en vedligeholdelsesplan, hvor energiforbedringerne også er regnet ind som et ekstra perspektiv. Foreningerne kan på den måde se deres vedligehold, energiforbedringer og energimærke og planlægge renoveringerne i kombinerede løsninger.”

Selvom vedligeholdelsesplanen og energirapporten har to forskellige formål, fortæller Chris Skaarup, at det giver god mening at binde de to elementer sammen. Når renoveringer alligevel skal påbegyndes, koster det mindre at få energioptimeret i samme ombæring, end hvis vedligehold og energirenovering udføres adskilt.

En grøn vedligeholdelsesplan er altså et godt innovativt initiativ til boligforeninger, der både ønsker at vedligeholde, men også ønsker at have energiforbedringer for øje.

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *