Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Altan.dk

Andelsboligforeninger deler ud: Det har vi erfaret ved at renovere ejendommen

Stillingstagen til renoveringsprojekter er en gængs del af bestyrelsesarbejdet, og mange spørgsmål og forhold skal besvares og undersøges nærmere. Vi spørger tre andelsboligforeninger, hvordan de tilgår deres renoveringsprojekter, og får deres råd til en god proces.

Hvilken renovering skal prioriteres først? Hvordan finder vi den bedste håndværker til opgaven? Hvordan inddrager vi andelshaverne i projektet? Spørgsmålene hober sig op, når andelsboligforeningen ønsker at renovere ejendommen eller fællesarealerne. Tre andelsboligforeninger giver gode råd her.

AB Holsteinborgvej 7-11: Invitér fagmanden på besøg

‘Reparation af asfalt foran tre opgange.’ Sådan lyder opgavebeskrivelsen på en nylig renoveringsopgave, som andelsboligforeningen Holsteinborgvej 7-11 har søsat. Hen over sommeren har foreningen også igangsat rottesikring af ejendommen, og de grønne fællesarealer har fået en overhaling. En renovering, der har gjort den ellers ubenyttede baghave til et attraktivt samlingspunkt for foreningens beboere. Store som små projekter igangsættes i andelsboligforeningen i Vanløse i København, og det er ikke tilfældigt, hvordan projekterne prioriteres:

“Naturligvis har vi først og fremmest fokus på at fikse det, som skader ejendommen eller skaber hindringer for beboerne i deres hverdag. Det kan være fugt eller ustabil asfaltbelægning. Det skal bare være i orden. Men vi prioriterer også renoveringer, som er med til at samle vores beboere. Eksempelvis har vi lige fået renoveret vores grønne arealer, fjernet buske og træer, så vi nu kan samles udendørs. Samtidig er det en renovering, som gør boligerne mere attraktive, og det er også væsentligt,“ siger Amanda Skourup, der er bestyrelsesmedlem i AB Holsteinborgvej 7-11.

Tilbudsportal giver os et nemt sammenligningsgrundlag

Spørger man Amanda Skourup, fortæller hun at bestyrelsen førhen brugte for lang tid på unødvendig forberedelse. For hvordan skal man præcis formulere opgaven og finde den rette branche, når man ikke selv er fagmand? En udfordring, som ikke længere er en tidsrøver, da foreningen begyndte at benytte den opgaveservice, som 3byggetilbud.dk og Andelsportal.dk står bag.

“Det er nemt og ligetil at bruge 3byggetilbud.dk. Det tager ikke mange minutter at skrive ind, og så får man noget rigtig godt igen uden at skulle søsætte en masse selv. Du får kontakt til tre forskellige håndværkere, der kommer og giver deres besyv og pris på opgaven. På den måde får man hurtigt et overblik, flere løsningsmodeller og et sammenligningsgrundlag,“ fortæller bestyrelsesmedlemmet, som understreger, at det er alfa og omega, at man inviterer fagmanden ud på opgaven, så han kan give en konkret vurdering inden tilbudsgivningen.

“Mit råd er, at foreningerne hurtigt skal invitere fagmanden på besøg. Opgaven kan være meget anderledes i virkeligheden, end man først har beskrevet. På den måde bliver det en mere retvisende løsning og pris, når man uddyber opgaven sammen med håndværkeren,“ anbefaler Amanda Skourup.

A/B Nørrebrohus: Slip kontrollen og inddrag andelshaverne

Med over hundrede andele og flere årlige sociale arrangementer ligger den københavnske andelsboligforening A/B Nørrebrohus ikke på den lade side. Særligt den nyeste renovering af foreningens gård afspejler, hvordan foreningen tilgår renoveringsprojekterne. For ud over en nominering til RENOVER prisen 2018 indebar processen også en bestyrelse, som gav slip på kontrollen og overlod ansvaret til et engageret gårdudvalg, hvor både andelshavere og børn blev inddraget. Andelshaver og tidligere bestyrelsesmedlem Cecilie Brøndum Boesen deler ud af sin erfaring:

“Når det gælder de større renoveringer, inddrages andelshaverne selvfølgelig på generalforsamlingen, og her har de mulighed for at komme med deres forslag til projekterne. Det var eksempelvis her, at en andelshaver fremlagde forslaget om at renovere gården, nu hvor vi alligevel snakkede om legepladsen – og så begyndte projektet derfra,“ forklarer Cecilie Brøndum Boesen, som blev intern projektleder på gårdrenoveringen.

Derfor blev A/B Nørrebrohus’ gårdrum nomineret til RENOVER prisen

Beboermøder for både voksne og børn

For A/B Nørrebrohus er det vigtigt med en demokratisk proces, når større renoveringer skal søsættes. Men det betyder også, at der er mange meninger og holdninger at tage i betragtning.

“Alle skulle føle, at de havde mulighed for at bidrage til projektet. Derfor gjorde vi meget ud af at holde flere beboermøder, hvor vi nedsatte et gårdudvalg, som skulle stå for kontakten med landskabsarkitekten. Vi afholdt også et børnemøde, hvor børnene kunne komme med deres ønsker til legepladsen,“ siger Cecilie Brøndum Boesen og påpeger, at den store involveringsgrad også er et resultat af, at bestyrelsen turde give slip på kontrollen:

“Det er vigtigt med en demokratisk proces med et gårdudvalg og inddragelse, så hele beslutningsgrundlaget ikke kun ligger hos bestyrelsen. Det kræver, at bestyrelsen uddelegerer meget af kontrollen til de andelshavere, som ønsker at være med. Selvom det kan være svært, bliver

resultatet ofte bedre, når flere er inde over,“ siger Cecilie Brøndum Boesen.

Godt råd:
Opretter I et udvalg, er det vigtigt at afstemme forventninger og krav til medlemmerne inden opstart. Vær tydelig omkring, hvad det indebærer at være med, hvor ofte I skal mødes og generelle retningslinjer. På den måde ved andelshaverne, hvad de siger ja til, når de melder sig. – Cecilie Brøndum Boesen

Forståelse for renoveringen er nemmere, når vi kender hinanden

Et godt råd, som Cecilie Brøndum Boesen vil videregive andre andelsboligforeninger, er at benytte sig af andelshavernes forskellige kompetencer. Hun uddyber:

“Træk på beboernes forskellige fagligheder, da bestyrelsen ikke altid er klædt på til renoveringen alene. Spørg simpelthen blandt foreningens egne beboere, om nogen har viden på området eller tidligere erfaringer at dele. Vi havde eksempelvis både en ingeniør og nogle beboere med grønne fingre, som kunne bidrage med relevante råd til gårdrenoveringen.”

Om A/B Nørrebrohus blot har en masse ildsjæle boende vides ikke, men spørger man gårdrenoveringens projektleder, bliver beslutningsprocessen en del nemmere, når beboerne har kendskab til hinanden, inden renoveringen påbegyndes.

»Vi er gode til at holde sociale arrangementer sammen i foreningen. Fastelavn, loppemarked, julefest, sommerfest og mange flere. Vi har diverse frivillige udvalg, og så bruger vi vores Facebook-gruppe flittigt til at stille spørgsmål og låne ting af hinanden. Måske er det alt sammen med til at forstærke, at folk har lyst til at tage ejerskab og gerne vil bidrage til renoveringsprojekter – og også være med til at passe på vores gård fremover,«

Cecilie Brøndum Boesen

A/B Hjorten: Vælg en fast torvholder fra bestyrelsen

På Østerbro i København ligger A/B Hjorten – og her er erfaringen med renoveringsprojekter stor. På trods af, at andelsboligforeningen ikke er den største med sine 13 andele, er bestyrelsens medlemmer garvede til at istandsætte, vedligeholde og forny ejendommen. Faktisk har A/B Hjorten allerede været forbi de tunge og typiske renoveringer så som nyt tag, murisolering, etablering af omfangsdræn og opgradering af varmeanlæg, og der er nu plads til de mere ‘sjove’ renoveringer. Næste år skal foreningen derfor have altaner. En renoveringsproces, som allerede er planlagt og koordineret ned til mindste detalje.

“Vi diskuterer nøje, hvilke projekter vi skal prioritere, og så deler vi dem ud over de forskellige regnskabsår, så vi finder en god balance i vores økonomi. Vi sørger for at gå i gang i god tid. Andelshaverne har jo forskellige prioriteringer, og derfor skal de også have god tænketid, eksempelvis med de nye altaner, hvor det jo nødvendigvis ikke er alle, som går rundt med altandrømme,“ fortæller Michael Tousgaard, der er bestyrelsesmedlem i A/B Hjorten.

Eksperternes råd: Undgå disse fejl, når I renoverer

AB Hjorten AB Hjorten er beliggende på det indre Østerbro i København

Tjek altid entreprenørens referencer og aftal en fast pris

Ved valget af entreprenør er det ikke kun prisen, som bestyrelsen hos A/B Hjorten kigger efter. Faktisk handler det lige så meget om en god mavefornemmelse og entreprenørens referencer.

“Vi vælger ikke altid det billigste tilbud. Vi stiller os ofte i midten, da en god mavefornemmelse og den erfaring, som firmaet har med foreningsopgaver, også er vigtige parametre. Vi tjekker derfor op på firmaets referencer og undersøger, hvad tidligere kunder har at sige om firmaet. På den måde er der hånd i hanke med, hvad firmaet kan,“ siger Michael Tousgaard.

Renoveringsprojekter kan af mange årsager trække ud. Det har de også erfaret hos A/B Hjorten, der derfor altid aftaler en fast pris med entreprenøren.

“Vi får altid et tilbud, hvor prisen er fast. Vi sætter i fællesskab med firmaet en fast tidsfrist og pris på projektet, og så har vi en tovholder fra bestyrelsen, som løbende følger op på denne.“

En fast tovholder giver tryghed blandt andelshaverne

Hos A/B Hjorten er der altid én eller flere tovholdere fra bestyrelsen på renoveringsprojektet. Det sikrer både en god kontakt med entreprenøren og giver også en vigtig tryghed blandt de andre andelshavere.

 » Vi sørger altid for at have en fast tovholder på projektet. Vi er fem vidt forskellige medlemmer med hver vores uddannelse, vidensområder og interesser, så vi deler ansvaret ud herefter. Tovholderen har ansvaret for at skrive en statusmail til andelshaverne og står samtidig for at besvare de tvivlsspørgsmål, som kan opstå undervejs. På den måde ved andelshaverne, hvem de skal henvende sig til.«

Michael Tousgaard

Michael Tousgaard påpeger dertil, at det er vigtigt for bestyrelsen, at alle andelshaverne føler sig inddraget, hørt og respekteret i renoveringsprocessen. Derfor indkalder bestyrelsen også til en ekstraordinær generalforsamling, når den endelige entreprenør skal vælges.

“Selvom vi har mandat til at bestemme, så inddrager vi andelshaverne, når vi skal vælge den endelige entreprenør til opgaven. Her indkalder vi til en ekstraordinær generalforsamling, hvor vi har indsnævret feltet til to entreprenører og fortæller, hvorfor vi mener, at det skal være den ene frem for den anden. Men vi lader andelshaverne stemme om det og dermed vælge den endelige entreprenør. Løbende melder vi også ud, hvis renoveringen bliver dyrere end ventet, også selvom vi kun bruger 800 kroner mere,“ slutter han.

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *