Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Energidrift A/S

Derfor er A/B Nørrebrohus’ gårdrum nomineret til RENOVER prisen 2018

En grøn oase er nok den bedste beskrivelse af det gårdrum, som findes hos A/B Nørrebrohus. En renovering, som spirrede fra en ambition om et uformelt udeliv, genanvendelse samt samarbejde. Landskabsarkitekt Anne Galmar giver sit syn på renoveringen, og hvad andre andelsboligforeninger kan lære af processen.

Ud over den flotte nominering til RENOVER prisen 2018 har gårdrenoveringen hos A/B Nørrebrohus skabt et uformelt fællesskab med plads til både børn, krydderurter og frodige cykelskure. Anne Galmar fra VEGA landskab var arkitekt på projektet, og særligt dialogprocessen mener hun skabte et unikt ejerskab:

“Det var en meget modig bestyrelse, som valgte at tage inddragelse alvorligt. Der blev holdt flere beboermøder for både voksne og børn og nedsat et engageret gårdudvalg. Andelshaverne var tydelige omkring det faktum, at de var forskellige mennesker med forskellige behov, og det gjorde det ligeså legitimt for børnefamilierne at sige, at de ønskede udeliv til børnene, som for pensionisterne at sige, at de ikke ønskede børn over alt,“ siger Anne Galmar og påpeger, at plads til ærlighed er vigtigt, hvis andelshaverne skal involveres i renoveringsprojekter med succes.

A/B Nørrebrohus: Det har vi erfaret ved at renovere ejendommen

Gården inviterer til et uformelt fællesskab

Før var gårdrummet hos A/B Nørrebrohus kendetegnet ved små, isolerede områder, men nu er gården åbnet op og inviterer til fællesskab ved uformelle siddepladser, legeområder og beplantning. Og netop gården er et vigtigt samlingssted, mener den erfarne landskabsarkitekt:

“Så snart man er oppe i opgangen, isolerer man sig og lukker døren. Men i gården har man har et fællesliv, som bringer det grønne tættere på hverdagen, og som bidrager til livskvalitet. Derfor oplever jeg, at der i dag er mere fokus på gårdrenoveringer, som skal rumme meget mere end blot det praktiske,“ forklarer Anne Galmar.

4 gode råd fra landskabsarkitekten:

  1. Inddrag beboerne og kortlæg de forskellige ønsker og behov med plads til ærlig snak.
  2. Lav ikke en låst tjekliste, da det begrænser kreativiteten. Spørg jer selv, hvad gården skal kunne (inddrage, dyrke, give børnene frirum) frem for, hvad den skal indeholde (en bænk, et bed, en sandkasse).
  3. Brug en rådgiver eller landskabsarkitekt til faglig sparring, design og processtyring.
  4. Hav fokus på genanvendelse og eksisterende kvaliteter. Hvilke elementer fra den nuværende gård skal beholdes? Har træet i gården en speciel status, og kan asfalten genbruges andre steder?

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *