Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Generalforsamling i andelsboligforeningen

En andelsboligforening skal afholde ordinær generalforsamling én gang om året. På generalforsamlingen vedtager andelshaverne ændringer i vedtægter, vælger bestyrelsen og planlægger større renoveringer og andre tiltag. Regnskabet bliver gennemgået, og der lægges budget for det kommende år.

Her får du et kort overblik over regler ved din andensboligforenings generalforsamling. Dagsorden for generalforsamlingen er beskrevet i vedtægterne og skal følges. Generalforsamlingen er den højeste myndighed i en andelsboligforening. Her kan medlemmerne tage stilling til alle spørgsmål, der har betydning for andelsboligforeningen.

Indkaldelse til generalforsamlingen

  • Skriftlig indkaldelse med mindst 14 dages varsel
  • Indkaldelse skal indeholde dagsorden
  • Datoen skal offentliggøres senest fire uger før
  • Forslag til behandling skal sendes til formanden senest 8 dage før
  • Alle andelshavere og deres ægtefæller/samboer kan deltage

Afholdelse af generalforsamlingen

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal. Hver andel har én stemme, og mindst 1/5 af de stemmeberettigede skal være repræsenteret på generalforsamlingen, enten personligt eller gennem fuldmagt. Vedtægtsændringer og salg af fast ejendom kræver et større flertal.

Der er flere forskellige deltagere på en generalforsamling. Udover andelshaverne deltager administrator, bestyrelsesmedlemmerne, eventuelt en revisor i forbindelse med regnskab og budget, og i nogle foreninger deltager viceværten. Referat skal underskrives af bestyrelse og dirigent og udsendes til alle medlemmer senest én måned efter generalforsamlingen.

Valg af dirigent

På generalforsamlingen vælger deltagerne en dirigent eller ordstyrer, som har til opgave at guide deltagerne igennem generalforsamlingen. Dirigenten skal også styre eventuelle afstemninger og sikre sig, at der er deltagere og stemmer nok til at vedtage forslagene i henhold til foreningens vedtægter. Mange andelsboligforeninger vælger at benytte administrator som dirigent på generalforsamlingen.

Valg af bestyrelse

Bestyrelsen bliver valgt på generalforsamlingen. Også formanden vælges direkte her, mens de øvrige pladser konstitueres i bestyrelsen efterfølgende. Derudover vælges suppleanter til bestyrelsen. Antallet af medlemmer af bestyrelsen afhænger af vedtægterne i den enkelte forening, men det mest almindelige antal er tre til fem bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsens opgave er at sørge for ejendommens drift og varetage medlemmernes interesser.

Forslag

Alle andelshavere i foreningen kan stille et forslag på generalforsamlingen. Det kan for eksempel dreje sig om tilladelse til husdyr, ny husorden, arbejdsdage eller etablering af et udvalg, der skal arbejde hen mod et specifikt mål. For eksempel et udvalg, der skal se på muligheden for at etablere tagterrasse eller altaner i ejendommen. Kort sagt kan andelshaverne stille forslag om alt, hvad der har med andelsboligforeningen at gøre.

Ekstraordinær generalforsamling

En bestyrelse kan vælge at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Det kan være i forbindelse med et større byggeri eller en renovering, hvor bestyrelsen har behov for at der bliver taget en hurtig beslutning. Hvis beslutningen ikke kan vente til den ordinære generalforsamling, kan de indkalde til en ekstraordinær.

Hvis du vil have en mere udførlig beskrivelse af retningslinjerne for din andelsboligforenings generalforsamling, så har vi lavet en guide, der giver dig overblikket.

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *