Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Bygherrerådgivning for andelsboligforeninger

En bygherrerådgiver fungerer som stedfortræder for bestyrelsen ved større byggesager. Skal I gennemføre et større projekt i jeres andelsboligforening, kan det være en god idé med en sagkyndig, der står ved bestyrelsens side gennem hele processen og sikrer et godt forløb. Bygherrerådgiveren deltager i forhandlinger og byggemøder og sørger for, at budgetter og aftaler overholdes.

Mange andelsboligforeninger benytter bygherrerådgivning ved større projekter i andelsboligforeningen. I får det nødvendige faglige og økonomiske tilsyn, når I indgår en aftale om bygherrerådgivning. Det kan være byggeteknikere, ingeniører eller arkitekter, der sikrer bestyrelsen den nødvendige faglige sparring og fører tilsyn med projekterne.

Hvorfor skal andelsboligforeningen benytte en bygherrerådgiver?

 • I får kompetent tilsyn og rådgivning
 • I får effektiv styring af tid og økonomi
 • I får en professionel sparringspartner
 • I får jeres helt egen rådgiver, der varetager jeres interesser
 • I sparer tid og penge

Hvad indebærer bygherrerådgivning?

Når andelsboligforeningen skal udbyde en større opgave, kan en bygherrerådgiver spare jer for mange problemer og penge, gennem sine faglige kompetencer og overblik. Som udgangspunkt kan bygherrerådgiveren være sparringspartner for bestyrelsen og komme med sin faglige vinkel på, hvad der er muligt og ønskværdigt for det konkrete projekt.

Bygherrerådgiveren kvalitetssikrer den tekniske rådgivers arbejde og sikrer at foreningens interesser varetages. Med professionel overvågning af byggeprojektet kan I regne med, at I får det, som I har bestilt og betalt for.

Få 3 gratis tilbud på bygherrerådgivning

Bygherrerådgivning giver hjælp til:

 • Gennemgang af tilbudsmateriale
 • Opgavebeskrivelser
 • Aftaleforhold med entreprenøren
 • Aflevering af projektet
 • Deltagelse i byggemøder

Overlad en del af ansvaret til fagpersoner

Selv til mindre projekter er det en fordel med en fagperson, der kan beskrive, overvåge, kvalitetssikre opgaven. Samtidig overtager bygherrerådgiveren en stor del af ansvaret fra bestyrelsen. Skal I have lavet opgaver til 100.000 kr. og opefter, er det en god idé at inddrage en bygherrerådgiver. Selvfølgelig kan I være så heldige, at I har håndværkere eller byggeteknikere i bestyrelsen, og I kan derfor håndtere større opgaver selv. Men I skal være opmærksomme på, at det er bestyrelsen, der står med ansvaret for projektet, og jeres bestyrelsesansvarsforsikring dækker ikke nødvendigvis, hvis noget går galt.

Hvad får I ud af bygherrerådgivning?

 • Mindsker risikoen for fejl og mangler
 • Mindsker risikoen for tvister om ekstraarbejder
 • Mindske risikoen for konflikter og misforståelser
 • Sikrer kvaliteten

Udover den tekniske rådgivning kan I få brug for juridisk og økonomisk rådgivning fra ejendomsadministratoren eller en advokat, når I skal gennemføre større projekter. Ligeledes anbefales det at nbestyrelsen kontakter andelsboligforeningens advokat eller bank for en snak om behovet for rådgivning.

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *