Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Valuarvurderinger populære blandt landets foreninger

Mange andelsboligforeninger er i dag underlagt de offentlige ejendomsvurderinger, som desværre ofte er både utidssvarende og unøjagtige. Af denne årsag vælger et stigende antal af foreninger i disse år at få foretaget en valuarvurdering af foreningens ejendom i stedet. Læs mere her om, hvorfor mange foreninger tyer til valuarvurderinger, og hvilke fordele det kan have.

Valuarvurderinger er i disse år rivende populære blandt landets andelsboligforeninger, som i stigende grad vælger at benytte valuarer til at værdisætte foreningen. Valuarvurderinger er et alternativ til de offentlige ejendomsvurderinger, som rigtig mange foreninger stadigvæk forholder sig til. De offentlige ejendomsvurderinger er dog blevet kritiseret for, at de til tider rammer meget forbi foreningernes reelle værdi. Derfor er mange andelsboligforeningers offentlige ejendomsvurderinger, i dag ikke repræsentative for foreningernes egentlig værdi.

Problematiske offentlige ejendomsvurderinger

Et af de væsentligste problemer med de offentlige ejendomsvurderinger er, at de ikke opdateres særligt ofte, hvorfor mange foreningers vurderinger, faktisk er utidssvarende. Ifølge JP Finans benytter mange foreninger sig i dag af offentlige ejendomsvurderinger, der senest blev opdateret i 2011 eller 2012. Dette vil altså sige, at de vurderinger, som foreningerne sætter andelskronen efter i dag er udarbejdet under finanskrisen. Dette på et tidspunkt, hvor boligmarkedet var i krise og priserne lave. En direkte konsekvens af de utidssvarende vurderinger er, at andelshavere ved salg ikke kan sælge for den pris, som andelen måske reelt er værd. Ifølge JP Finans er der desuden intet, der tyder på, at de offentlige ejendomsvurderinger vil blive opdaterede før i 2016 eller 2017. Rent faktisk mener flere af andelsboligmarkedets parter, at de offentlige vurderinger for andelsboligforeninger først lander i 2018-2019, da der er tale om erhvervsejendomme.

Sådan indhenter foreningen gratis tilbud på valuarvurdering

Fakta

Offentlige ejendomsvurderinger:

Vurdering foretaget af det offentlige.

Foretages på alle foreninger, så hvis foreningen ikke har en anden godkendt værdisættelsesmetode, benyttes denne vurdering til at fastslå andelskronen.

De offentlige ejendomsvurderinger er midlertidigt fastlåst, hvilket gør at de offentlige vurderinger ofte ikke giver et retvisende billede af foreningers værdi.

Valuarvurderinger:

Vurdering af foreningens ejendom foretaget af en valuar.

Valuarvurdering er baseret på ejendommens værdi som udlejningsejendom.

Er et godkendt alternativ til de offentlige vurderinger.

Foreninger skal selv sørge for at få en valuarvurdering i stand.

Valuarvurderinger er gyldige i 18 måneder før de skal opdateres, for bedst muligt altid at give et retvisende billede af foreningens værdi.

Flere foreninger vælger valuaren

Der sker i disse år en væsentlig stigning i antallet af andelsboligforeninger, der vælger at få en valuar til at vurdere foreningen. På Andelsportal.dk har man i 2015 oplevet en stigning på 97% i henvendelser fra foreninger, der er interesserede i valuarvurdering sammenlignet med 2014. Hvis man sammenligner 2015 med 2013 er der sket en stigning i henvendelser på 141%. Der tegner sig dermed et klart billede af, at der fremover vil være flere og flere foreninger, der benytter en valuarvurdering til at sætte andelskronen. At valuarvurderinger vinder frem i disse år, kan givetvis forklares af, at markedet for andelsboliger i de store byer i disse år er opadgående, hvilket betyder, at foreninger med gamle offentlige ejendomsvurdering ofte kan få en højere vurdering end de har hos en valuar. Fordelen ved at få en højere vurdering er for foreningen, at man så kan sætte maksimalpriserne højere – Omvendt risikerer andelshavere i foreninger, der benytter den offentlige ejendomsvurdering at sælge deres andel for mindre end den reelt er værd, hvis vurderingen er utidssvarende.

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *