Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Tal fra Danmarks Statistik om antallet af valuarvurderinger

Valuarvurderinger er i dag den hyppigst anvendte vurderingsmetode ved salg, hvor det tidligere var de offentlige vurderinger. En ny lovgivning er trådt i kraft i første halvår 2024. Læs med her om, hvordan markedet forventes at se ud efter den nye lovgivning

En valuarvurdering er en anerkendt metode til at fastsætte andelskronen i en forening og derfor være med til at bestemme andelenes maksimalpriser. Mange af landets foreninger foretrækker valuarvurderinger, og tendensen viser, at flere andelsboligforeninger vælger at benytte valuarvurderinger.

Flere andelsboligforeninger benytter valuarvurdering

Hvis du har købt en af de omkring 2.600 andelsboliger, der ifølge andelsboliginfo.dk blev solgt i tredje kvartal af 2023, er der 76 % sandsynlighed for, at din andelsboligforening bruger en valuarvurdering til at fastsætte ejendommens værdi. Ifølge Danmarks Statistik er der 12% sandsynlighed for, at værdien baseres på en offentlig vurdering. Resten af andelsboligerne er i foreninger enten anvender anskaffelsesprisen eller ikke har rapporteret deres vurderingsprincip.

Foreninger vælger valuarvurderingen til, fordi de ikke mener, at de gamle offentlige 2012-vurderinger giver et retvisende billede af foreningens værdi. Det er heller ikke unormalt, at en forenings ejendom ved en valuarvurdering vurderes til at være mere værd end den offentlige ejendomsvurdering.

Ejerboliger er steget mere i pris end andelsboliger

Andelsboliger er til sammenligning med ejerboliger steget mindst i pris siden 2015. Andelsboliger er steget ca. 26% fra 2015 til andet kvartal 2023, hvor enfamiliehuse og ejerlejligheder er steget med 32% og 41%.

Specialkonsulent i Danmarks Statistik, Jakob Holmgaard, forklarer at det skyldes, at offentlige vurderinger af andelsboliger er fastfrosset på et niveau med 2012. Samtidig sættes der en maksimal salgspris på andelsboliger i modsætning til ejerboliger.

Vurderingsprincipper:

I tredje kvartal af 2023 blev der solgt mere end dobbelt så mange andelsboliger i foreninger, der anvender valuarvurdering, sammenlignet med 2015. Dette gør valuarvurderinger til den mest anvendte metode ved salg, hvor det tidligere var offentlige vurderinger

  • Offentlig vurdering: Er at andelsboligforeningernes ejendomme værdiansættes efter den seneste offentlige ejendomsværdi baseret på principperne i SKAT’s vurderingsvejledning. Der er dog ikke foretaget en ny offentlig ejendomsvurdering siden 2012. Den 23. februar 2021 vedtog Folketinget et lovforslag om at afskaffe offentlige vurderinger af andelsboligforeningers ejendomme. Der er dog kommet nye foreløbige offentlige grundvurderinger, der imidlertid ikke kan benyttes til at værdiansætte foreningernes ejendomme.
  • Valuarvurdering: betyder at andelsboligforeningens ejendomme værdiansættes til den kontante handelsværdi som udlejningsejendom baseret på en vurdering foretaget af en valuarvurdering. En valuar er en ejendomsmægler med specialuddannelse inden for denne type vurdering. Foreningen skal selv betale for valuarvurderingen.

Markedet for valuarvurderinger efter den nye lovgivning

Spoler vi tiden otte år tilbage til starten af 2015 var det billede noget anderledes. Her lå 30 pct. af de solgte andelsboliger i andelsboligforeninger, der benyttede en valuarvurdering, mens 59 pct. var offentligt vurderet.

Tidligere på året gjaldt en vaularvurdering i 18 måneder, men foreningerne kunne kun bruge den til én generalforsamling (eftersom gyldigheden af den opførte mellem to årlige generalforsamlinger), og derfor skulle foreningerne årligt betale for en ny valuarvurdering.

Den 22. februar blev en ny lov, L 111, vedtaget. L 111 omfatter en ændring af værdiansættelsesprincipperne, der gør at en valuarvurdering nu gælder i 42 måneder (og 3 regnskabsår) frem for 18 måneder. Hertil vil det være muligt at regulere ens offentlige vurdering efter nettoprisindekseringen, så vurderingen følger inflationen.

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *