Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Stiftelse af en andelsboligforening

I mange byer sælges udlejningsejendomme til en investor. Når dette sker, vil beboerne få tilbudt at købe ejendommen på samme vilkår som den aftale, der er indgået mellem sælger og køber, såfremt ejendommen er omfattet af tilbudspligt. Men at stifte en andelsboligforening kan for mange være en uoverskuelig opgave, og der er mange papirer og tal at forholde sig til.

I forbindelse med stiftelsen af en ny andelsboligforening skal der:

  • lægges budgetter, ikke alene for stiftelsen men også for de kommende 5-10 år
  • udfærdiges vedtægter, der er andelsboligforeningens forretningsgrundlag
  • afholdes beboermøder, hvor blandt andet budgetter drøftes og hvor lejerne kan høre mere om, hvad det vil sige at blive andelshavere

Undgå overraskelser:

I Nordea lægger vi stor vægt på en langsigtet planlægning. Det betyder, at vi anbefaler, at der allerede i forbindelse med stiftelsen udarbejdes 10 årige driftsbudgetter. Budgetterne skal give de kommende og evt. nye andelshavere et trygt fundament, og skal være en rettesnor for, hvordan driften forventes at hænge sammen i de første 10 år af foreningens levetid.
De 10 årige budgetter skal bl.a. udarbejdes på baggrund af en vedligeholdelsesplan. Vedligeholdelsesplanen udfærdiges af en ingeniør, og er med til at give beboerne et godt billede af, hvilke vedligeholdelsesopgaver foreningen skal afsætte penge til i de kommende ti år for at sikre, at ejendommen forbliver i god stand.
I vores rådgivning af beboerne anbefaler vi, at der allerede fra starten skal være overskud på foreningens drift. For foreningen betyder det nemlig, at der er plads til uforudsete udgifter i budgettet. Ved at benytte sig af lange budgetter, og en konservativ budgettering sikrer man, at de nye andelshavere ikke får ubehagelige overraskelser, og fra starten får et billede af, hvordan de kan forvente at boligafgiften vil udvikle sig.

Hvordan kommer I i gang?

Vi anbefaler, at ejendommens beboere som det første får etableret en initiativgruppe, som blandt andet skal undersøge de fordele og ulemper der er ved at stifte en andelsboligforening. Initiativgruppens første opgave er, at sammensætte en gruppe af rådgivere der kan bistå dem med at undersøge mulighederne for at stifte andelsboligforeningen.
Gruppen af rådgivere bør bestå af en bank, en advokat samt et rådgivende ingeniørfirma. Med hjælp fra disse rådgivere, får initiativgruppen det fornødne grundlag til at stifte en sund og bæredygtig andelsboligforening.

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *