Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Rohde & Hansen Ejendomsservice ApS

Klimasikring: Refusion af tilslutningsbidrag

Store mængder regnvand, oversvømmelser og rotteplager – et ineffektivt kloakanlæg kan have store konsekvenser for en hvilken som helst andelsboligforening. Din andelsboligforening kan spare mange penge på at frakobles kloaksystemet – dette kaldes også at få refusion af tilslutningsbidraget. Her kan du læse meget mere om refusion af tilslutningsbidraget, samt hvilket alternativ der er til at være tilkoblet det fælles kloaknet.

Grønne vedligeholdelsesplaner kan være fremtiden

Tilslutningsbidraget er det din matrikel betaler for at være tilsluttet et fælles kloaksystem. Ønsker man ikke at være tilsluttet kloaksystemet, men derimod selv stå for at behandle regnvandet, der falder på ens egen grund, er der rig mulighed for dette.

Der er en række forhold, der har indflydelse på, hvor stor en refusion jeres andelsboligforening kan få. Er jeres andelsboligforening i form af en etageejendom, beregnes refusionsbidraget ud fra, hvor mange kvadratmeter befæstet areal der er på matriklen. Ved befæstet areal, menes overfladeareal, hvor vand ikke har mulighed for at trænge gennem – dette kan være beton, cement, bebyggelse med mere. Ved parcelhuse er reglen en smule anderledes. Her udregnes refusionen af tilslutningsbidraget på baggrund af, hvor stor andelen af vand der frakobles kloaknettet er.

Udover at se på ejendomstype, spiller faktorer som det samlede afkoblede areal, dræn i foreningen og den kommende nedsivningsløsning også ind i regnestykket. Vil man gerne afkobles kloaknettet og få refusion, skriver Hofor, at afkoblingen minimum skal være på 50 procent af det samlede tilkoblede areal. Er der et dræn monteret på ejendommen, som er tilsluttet en kloak, vil man højest kunne få betalt 20 procent af tilslutningsbidraget tilbage. Til sidst skal en nedsivningsløsning være komplet frakoblet kloaksystemet – altså må der ikke skabes løb fra nedsivningsanlægget til kloaknettet.

Sådan dokumenteres afkoblingen

For at få den endelige refusion af tilslutningsbidraget, skal man efter det færdige projekt sende dokumentation for projektet og projektets endeligt ind til HOFOR. Her skal inkluderes de tilladelser, der er givet til projektet fra kommunen. Derudover skal jeres andelsboligforening indsende dokumentation for frakobling af kloakken – dette skal gøres gennem en autoriseret kloakmester.

Andelsboligforening i Valby klarer selv regnvandet

Hvordan det egentligt fungerer i praksis at behandle sit regnvand selv, kan måske være svært at sætte sig ind i som andelsboligforening. En forening i Valby har taget sagerne i egne hænder og har fået en stor refusion, der har været med til at betale beløbet for de forskellige anlæg, de på ejendommen har fået etableret for at styre regnvandet på en sikker måde.

I andelsboligforeningen på Vilhelm Thomsens Allé, som ligger i Valby, håndterer man regnvandet selv. Et ustabilt kloaksystem på matriklen var årsagen til oversvømmelser, vandskader og rotteinvasioner. Det var motivationen til, at andelsboligforeningen valgte en frakobling fra kloaknettet og stå på egne ben i forhold til egen håndtering af regnvand.   

Hvad er LAR?

LAR står for ‘lokal afledning af regnvand’, der laves for at skåne kloaksystemerne. Klimasikringsløsningerne kommer i mange former – såsom nedsivningsbeplantning, faskiner og gennemtrængelig belægning.

Processen, økonomi og varighed

Andelsboligforeningen i Valby valgte at starte processen for frakobling af kloaknettet og dermed også etableringen af nye løsninger til at aflede eller håndtere regnvandet. Det er ikke et hurtigt indgreb, da en andelsboligforening med flere beboere ofte modtager en stor mængde regn årligt. Derfor skulle der flere forskellige afledningsløsninger til, at det kunne være tilstrækkeligt. Nedgravede faskiner, regnvandskasser, regnbede, render, grønne tage, permeable belægninger var alt sammen brikker i det store LAR-puslespil, der til sidst gav mening. Processen endte med at tage tre år. Økonomisk set endte andelsboligforeningen med at få tilbagebetalt 3 millioner kroner som refusion af tilslutningsbidraget. Dette kunne finansiere størstedelen af de langsigtede og klimavenlige løsninger, der endte med at bliver etableret i andelsboligforeningen.

Slinger i valsen

Det er ikke nødvendigvis en gnidningsfri proces at foretage så stort et indgreb i en andelsboligforening. Derfor var der også en stor del af andelsboligforeningens beboere, der skulle overbevises om at gå fra tilslutning til afkobling af kloaknettet. Andelsboligforeningen på Vilhelm Thomsens Allé fandt efter en længere proces frem til, at det kunne være fordelagtigt at stå for håndtering af regnvand selv. Med en ekstern rådgiver i form af en landskabsarkitekt på sagen kunne andelsboligforeningen få udformet en plan til projektet.

Den økonomiske del er en stor faktor, når man gerne vil behandle regnvandet selv. Derfor måtte der også gås på kompromis med nogle af de løsninger, som andelsboligforeningens bestyrelse gerne ville have inkluderet undervejs. Men kompromis er en essentiel ting, når afkobling af kloaknettet skal foretages i en andelsboligforening.

Klar regnvandet selv

Overvejer din andelsboligforening at håndtere regnvandet selv og få refusion af tilslutningsbidraget? Refusion af tilslutningsbidraget bliver først betalt tilbage, når projektet er færdigt og opfylder HOFORs krav. Det kan være en fordel at forhøre sig hos en række professionelle i forbindelse med jeres overvejelser og kontakte kommunen inden projektet opstartes.

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *