Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Rohde & Hansen Ejendomsservice ApS

Udvalg skal se andelsboligmarkedet efter i sømmene

Erhvervsminister, Brian Mikkelsen(K), nedsatte d. 20. februar 2017 en arbejdsgruppe bestående af Andelsboligforeningers Fællesrepræsentation(ABF), FinansDanmark og erhvervsministeriet. Formålet med arbejdsgruppen er at undersøge muligheder for forbedringer som fremtidigt kan sikre en mere ansvarlig drift af andelsboligforeningerne.

Arbejdsgruppens primære opgaver

Ifølge Brian Mikkelsen (K), har vi i mange år haft talrige sunde andelsboligforeninger, som er veldrevne og har en stabil økonomi. I den seneste tid har der dog været flere tilfælde af andelsboligforeninger, som er økonomisk udfordret og det påvirker både foreningen og andelshaverne. Arbejdsgruppens primære formål er at undersøge, hvorvidt der kan indføres nye love eller krav, som sikrer at andelsboligforeningerne bliver drevet tilstrækkeligt ansvarligt. De specifikke arbejdsopgaver, som arbejdsgruppen skal se efter i sømmene, gennemgår vi herunder.

Den primære opgave bliver at vurdere andelsforeningernes bestyrelse, vedrørende ansvarlig drift af selve foreningen. Dernæst skal den eksterne rådgivning i andelsforeningerne observeres og især kravene til rådgiverne vil blive drøftet. Arbejdsgruppen vil også vurdere om betingelserne for stiftelsen af en andelsboligforening er tilfredsstillende, eller hvilke eventuelle ændringerne der skal indføres for at undgå økonomiske vanskeligheder i fremtiden.

Lidende andelsboligforeninger påvirker hele andelsboligmarkedet

Brian Mikkelsen (K) påpeger, har der den seneste tid været en række sager om nogle af de større andelsboligforeninger i København, som er havnet i økonomisk uvejr af nogle helt principielle årsager. De fleste af de andelsforeninger der har økonomiske vanskeligheder, blev stiftet i årene op til finanskrisen i 2009. Stiftelsen af disse foreninger skete på et grundlag med urealistisk optimistiske budgetter, hvilket de i dag betaler prisen for. Foreningerne tog lån der var svære at gennemskue for andelshaverne og har vist sig at være yderst risikable, da mange af foreningerne simpelthen ikke kan betale pengene tilbage. Ikke nok med, at mange foreninger er gået konkurs, så har det også har øget risikoen for, at finansieringsmulighederne for andelsforeningerne bliver forringet. Det betyder også, at de sunde andelsforeninger, som eventuelt ville optage lån for at lave energibesparende renoveringer eller lignende, vil have sværere ved at få lov til dette.

Møder stor kritik fra Foreningen af Andelsboliger i Krise

Talsmanden for Andelsboliger i Krise(AB i Krise), Niels Bjørnstrup, er ikke imponeret over ministerens sammensætning af arbejdsgruppen. 
Han mener man har sammensat en arbejdsgruppe som har samme udgangspunkt og mener derfor ikke, at man får et retvisende billede af problematikken.

“ABFs formand er udpeget af Nykredit til at sidde i Nykredits repræsentantskab. Og på intet tidspunkt har vi hørt ham være kritisk over for Nykredits håndtering af de nødlidende andelsboliger eller stigningerne i bidragssatserne. Man kan derfor med stor sikkerhed fastslå, at ABFs repræsentanter ikke kommer til at tale de nødlidende foreningers sag,” lyder det fra Niels Bjørnstrup i en kommentar til Berlingske Business.

Ministeren åbner op for dialog

Efter AB i Krise meddelte deres utilfredshed, om ikke at være en del af arbejdsgruppen, har de sidenhen sendt en anmodning til erhvervsministeren i håb om at blive repræsenteret på lige fod med de øvrige medlemmer af arbejdsgruppen. 
Erhvervsministeren har hverken kommenteret på sammensætningen af arbejdsgruppen, eller om AB i Krise bliver en del af den, men har dog åbnet op for dialog for at sikre, at andelsboligmarkedets udfordringer bliver håndteret på bedste vis.

Arbejdsgruppen skal have udarbejdet og leveret anbefalinger til eventuelle ændringer inden udgangen af maj 2017. På Andelsportal.dk følger vi naturligvis udviklingen i sagen.

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *