Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Nettoafregning af solceller til boligforeninger

Flere og flere boligforeninger, herunder andelsboligforeninger kaster sig over solceller i takt med at olie- og elpriserne stiger. Samtidig er det blevet populært at drive en energivenlig boligforening, som et solcelleanlæg er med til at bidrage til.

Ny nettoafregning

Regeringen har sammen med alle folketingets partier, undtaget Liberal Alliance, indgået en aftale (november 2012) om en ændring af den såkaldte nettomålerordning, der nu hedder nettoafregningen.

Den nye nettoafregning gør det muligt at installere solcelleanlæg, større end 6kw, og samtidig blive omfattet af ordningen, og det gør det nemmere for boligforeninger at installere solceller og benytte sig af nettoafregningsmodellen.

Sælger strøm for 130 øre

Nettoafregningen for boligforeninger fungerer således, at boligforeninger sælger deres overskudsstrøm til det offentlige elnet for 1,30 kroner pr. kWh for derefter at købe strømmen tilbage for 2,20 kroner pr. kWh (elprisen).

I dette tilfælde kan boligforeninger kun sælge den strøm, som foreningen bruger, og altså ikke den strøm, som de enkelte lejligheder bruger. Gælder kun strøm fra trappeopgange, kældre, gårdanlæg, cykelkældre m.m.

Hvis du har spørgsmål til den nye nettoafregning så spørg endelig i kommentarfeltet.

Afregner på timebasis

Der afregnes på timebasis, og eftersom man betaler mere for strømmen, end man sælger den for, kan det bedst betale sig at bruge strømmen, når den produceres.

Derudover kan boligforeningens beboere sælge deres egen strøm til staten for 1,45 kroner pr. kWh, hvilket kræver bimålere. Her skal man huske, at man også skal give 2,20 kroner for at købe strømmen tilbage, når den skal bruges. Hvad enten man sælger sin strøm for 1,30 kroner eller 1,45 kroner, gælder ordningen i ti år.

Priser i nettoafregningen:

  • Man sælger strømmen til staten for 1,30 kroner pr. kWh
  • Man køber strømmen fra staten tilbage for 2,20 kroner pr. kWh

Det skal nævnes, at beløbet på de 130 øre langsomt falder år efter år. I 2014 er beløbet for eksempel 128 øre ved  etablering af fællesanlæg til boligforeninger. Det vil altså sige, at installerer man et solcelleanlæg, mens prisen er 1,30 kroner, så gælder de 1,30 kroner i ti år.

Nettoafregningen kan også gælde solcelleanlæg til boligforeningens enkelte lejligheder, hvilket er bureaukratisk og kræver såkaldte bimålere i hver enkelt lejlighed.

Er din boligforening interesseret i solceller, så kan I gratis indsende jeres opgave på Andelsportal.dk, hvorefter I modtager tre uforpligtende tilbud.

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

6 kommentarer

AvatarHans Dollerup

Til hvilken pris afregnes den strøm så der evt. produceres ud over eget forbrug?

AvatarMichael Müller

Hej Hans
Nu har der jo været en del tvivlsspørgsmål med den nye solcelleaftale, men den overskydende strøm sælges for 1,30 kr. pr. kWh, og den købes tilbage til markedsprisen på strøm – omkring 2 kroner (2,20)

AvatarMark Nielsen

Hej Michael
Jeg bor selv i en boligforening og har læst følgende på side 8 i lovforslaget:
“Tilsvarende kan andelshavere i et VE-anlæg ikke nettoafregne VE-anlæggets produktion, og medlemmerne af en boligforening kan ikke nettoafregne produktionen fra et VE-anlæg ejet af boligforeningen i deres individuelle elforbrug. En boligforening må derimod gerne nettoafregne produktionen fra et VE-anlæg i sit eget elforbrug (det vil sige til det fælles forbrug i foreningen til lys, vaskeri, fælleshus etc.)”.
Som jeg læser ovenstående, er det irrelevant om der er bimålere i de enkelte lejligheder eller ej. Lejere i en boligblok kan ikke nettoafregnes, da anlægget på taget ejes af boligforeningen. Iøvrigt er lejernes frie elvalg en seriøs udfordring mht. nettoafregning. Eksempelvis anføres det ligeledes på side 8 i lovforslaget:
“Siden 1. januar 2003 har elforbrugerne desuden haft ret til frit at vælge elleverandør, jf. § 6, stk. 1, i lov om elforsyning. Denne bestemmelse kan ikke omgøres ved flertalsbeslutning eksempelvis blandt flere aftagere af el i en ejendom og vanskeliggør også nettoafregning af fællesanlæg”.
Tager jeg fejl mht. at det faktisk ikke er muligt for beboerne i en boligforening at blive nettoafregnet, når boligforeningen ejer anlægget?
Det håber jeg, da jeg ellers er lidt harm over disse regler. Jeg mener, at det bør være i alles interesse at nedbringe vores behov for kulbaseret elproduktion.
På forhånd tak.
Mvh. Mark Nielsen

AvatarMichael Müller

Kære Mark
Ifølge de fagfolk inden for solcellemarkedet, jeg har talt med, så er det muligt med bimålerne og dermed muligt for hver beboer at nettoafregne – med bimålere.
Men det er bøvlet – også det med, at alle skal have samme eludbyder.
MVH Andelsportal.dk

AvatarBodo Neumann

Kære Andelsportal.dk
Nu står jeg altså lidt tvivlende overfor denne “nye” solcelle-nettomålerordning. Hvorfor skulle denne ordning være mere favorabelt for Boligforeninger end for parcelhusejere ?
Den gælder i begge tilfælde i 10 år – og når parcelhusejerne argumenterer, at en
tiårig periode er for lidt til at få tjent investeringen hjem, så må samme scenarie jo også gælde for boligforeningerne. Eller er der her tale om en helt komplet anden nettoordning? Er der vitterlig en gevinst i at investere i solceller når ordningen kun gælder i 10 år? Ligeledes er det jo i aftentimerne der skal bruges af den “dyre” købestrøm, idet der på dette tidspunkt jo altså ikke er mest gang i “billig” egenproduktion. Tja og så er der jo også forskellen om foreningen udelukkende lader installere et anlæg til fællesarealforbruget (salgspris dkr 1,30/kWh) eller om der installeres en totalløsning inkl. beboernes “overproduktion” (dkr. 1,45/kWh). Hvad er ideen i KUN at lade installere et anlæg som tilgodeser fællesarealet? Jeg spørger dette, idet der reelt ingen steder på “nettet” eksisterer en klar redegørelse omkring disse spørgsmål. For jeres besvarelse takker jeg på forhånd.
Bedste hilsner 😉

AvatarMichael Müller

Kære Bodo
Du har ret i, at ordningen ikke er mere fordelagtig for boligforeninger end husejere. Nyheden er, at nu kan boligforeninger også benytte sig af nettoordningen, da den nye ordning giver mulighed for at installere anlæg, der er større end 6kW.
Det er op til den enkelte forening, om anlægget kun skal gælde fællesarealet, eller om det ligeledes skal gælde beboernes lejligheder. Når man inddrager beboernes areal, er der jo flere kilowatt-timer, der skal sælges, og dermed også købes tilbage.
Generelt er solcelelanlæg, tilskud eller ej, en god investering, også på sigt.

Viser 0 af 6 kommentarer