andelsboligforeningBolig- og Planstyrelsenladestandereladestanderpuljen

Andelsboligforeninger kan nu søge tilskud til ladestandere

Hvis andelsboligforeningen ejer et fælles parkeringsanlæg, er det kun i november måned muligt at søge om offentligt tilskud til etablering af ladestandere. I denne artikel har vi samlet alt, I skal vide for at søge puljen.

14,4 millioner kroner. Det er beløbet, der nu er blevet afsat til etablering af ladestandere i landets boligforeninger. Og det er ikke uden grund. Det er nemlig et kendt problem, at man til tider må lede længe efter frie ladestandere – og ofte langt væk fra husstanden. Men nu har landets boligforeninger mulighed for at komme de problematikker til livs.

Søg tilskud til ladestandere her.

Foreningerne kan søge om tilskud til én ladestander pr. ansøgning. Tilskuddet udgør 25 % af de tilskudsberettigede omkostninger.

Psst… Vær opmærksom på at benytte den rigtige ansøgningsblanket, da denne er forskellig for henholdsvist ejerforeninger og andelsboligforeninger.

Flere boliger = flere ladestandere

Selvom hver enkelt ansøgning omfatter én ladestander, kan der ydes tilskud til flere ladestandere per forening. Der ydes nemlig tilskud til en ekstra ladestander for hver 20. bolig, der er omfattet af ansøgningen.

Med andre ord: Hvis ansøgningen omfatter mellem 20-39 boliger, kan der gives tilskud til to ladestandere, og omfatter ansøgningen 40-59 boliger, kan der gives tilskud til tre ladestandere. Sådan fortsætter rangeringen.

Find vejledningen til ansøgning af ladestanderpuljen her.

Generalforsamlingen kan afholdes på bagkant

Tilskuddet skal søges inden november måned er omme, og på grund af den korte deadline er det muligt at søge puljen, selvom foreningen endnu ikke har taget stilling på en generalforsamling. Her er det dog vigtigt at nævne, at beslutningen på generalforsamlingen skal være på plads, inden foreningen eventuelt får bevilliget tilskuddet af Bolig- og Planstyrelsen.

Hvis foreningen får tilsagn til tilskuddet, skal referatet fra generalforsamlingen fremsendes til Bolig- og Planstyrelsen senest seks måneder efter, at foreningen har fået tilsagn til tilskuddet.

Ladestandere: Hvorfor og hvordan?

Eksperten fortæller alt, hvad I som forening bør vide om ladestandere i denne artikel.

Ingen etablering før tilskud om tilsagn

Det er vigtigt, at foreningen ikke påbegynder etablering af ladestandere, før det eventuelle tilskud er bevilliget. Derudover må hver forening kun sende én ansøgning – også selvom foreningen ønsker flere ladestandere. Antallet af ladestandere bestemmes nemlig ud fra antallet af boliger, der er omfattet i ansøgningen.

Tilskuddet gives ikke ud fra først-til-mølle-princippet. Det ydes derimod til de foreninger med flest boliger og ligeledes ud fra afstanden til nærmeste ladestander.

Dét får I tilskud til:

  • Anskaffelse af ladestander (22kW)
  • Gravearbejde og kabelføring
  • Nødvendig forstærkning af elforsyning
Om forfatteren: Mette Blume arbejder i kommunikationsafdelingen hos Andelsportal.dk. Her arbejder hun blandt andet med udarbejdelse af artikler og guides om andelsboligmarkedet. Mette læser en bachelor i Journalistik- og Kultur- og sprogmødestudier på Roskilde Universitet, og har derfor en forkærlighed for journalistik og formidling. I øvrigt har hun bred interesse for samfundet og dets udvikling i mange henseender.
Skriv en kommentar