Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Bykærs Anlæg ApS

Få et kontant tilskud til energirenovering

Vælger en andelsboligforening at energirenovere deres ejendom, så kan en del af udgiften finansieres af et energitilskud. Energiselskaberne opkøber nemlig energibesparelser som en del af en langsigtet energiaftale. Andelsboligforeninger kan derfor få kontant tilskud til deres energirenovering. Læs her hvordan.

Har I kolde vægge i andelsboligforeningens ejendom? Er vinduerne utætte og energiregningen høj? Så skal I med stor sandsynlighed energirenovere andelsboligforeningen. Energirenoveringen af ejendommen giver ikke kun en lavere energiregning og et bedre indeklima. Energirenoveringen kan også udløse et kontant tilskud.

En langsigtet energiplan

energitilskud

Danmark har en langsigtet energiplan om at blive uafhængige af fossile brændstoffer inden år 2050. Et væsentligt punkt i energistrategien er et delmål i 2020 om at reducere Danmarks CO2-udslip med 34 procent i forhold til år 1990. For at nå det mål skal der findes andre måder at fylde behovet for energi på. Samtidig skal både private forbrugere og virksomheder have rådgivning og tilskud, hvis de ønsker at udføre energirenoveringer.

Energiselskaberne (både naturgas-, fjernvarme-, olie-, og elselskaberne) er, som en del af aftalen om den langsigtede klimaplan, forpligtede til at skabe energibesparelser i energiforbruget. Disse mål kan de nå, hvis de hvert år giver tilskud til energiforbedrende renoveringer. Med andre ord køber energiselskaberne de kWh-timer, som forbrugerne sparer efter en fuldført energirenovering. Energiselskaberne køber alle former for energibesparelser, og derfor kan både private boligejere, erhverv og boligforeninger få tilskud til energirenovering.

Læs mere om tilskud til energirenovering af andelsboligforeningen og ansøg her.

Hvad kan man få tilskud til?

Der er både energitilskud til isolering, til udskiftning af varmekilder til mere energivenlige varmekilder; kort sagt næsten alle former for energirenoveringer. Udskiftes vinduer og døre, kan andelsboligforeninger også få energitilskud til dette, ligesom at der er tilskud til optimering af ventilationsanlæg, installation af solvarme eller udskiftning af elektriske vandvarmere.

Energistyrelsen har lavet nogle retningslinjer og et katalog for tilskudsordningen, der indeholder standardværdier som energiselskaberne bruger, når de skal regne besparelsen ved energirenovering ud.

Beregning af energitilskuddets størrelse

Størrelsen på energitilskuddet udregnes efter, hvor stor en energibesparelse renoveringen medfører. Helt konkret er det antallet af kWh-timer, som energirenoveringen giver. Energiberegningen i en større ejendom kan ikke udregnes ud fra standardværdier. Omfanget af energibesparelsen skal i en andelsboligforening derfor udregnes af en energirådgiver, som kan sikre nødvendig dokumentation, kortlægge ejendommen og kvalitetssikre energirenoveringens omfang.

Hvilke energirenoveringer kan boligforeningen søge tilskud til?

  • Alle former for isoleringsopgaver
  • Udskiftning af ældre vinduer til energiglas eller energiruder
  • Efterisolering af etageadskillelse og/eller ydervægge
  • Tekniske komponenter
  • Konvertering af varmekilder
  • Teknisk isolering (isolering af rør)
  • Efterisolering af tagkonstruktion
  • Besparelser på El-installationer
  • Installering eller optimering af ventilationsanlæg

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *