Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Klimatilpasning: Er jeres andelsboligforening klar til næste skybrud?

Større nedbørsmængder, skybrud og stormfloder truer de danske ejendomme, herunder andelsboligforeninger. I et nyt univers på Andelsportal.dks søsterportal, Energihjem.dk, får I det samlede overblik over klimatilpasning og får svar på, hvordan andelsboligerne og -foreningerne kan sikres mod vind og vejr i fremtiden.

Adskillige danske ejendomme oplever vand indendørs som konsekvens af længere og mere nedbørsrige perioder i Danmark. Klimatilpasning er løsningen hertil, men for mange andelshavere og foreninger kan det være svært at finde hoved og hale i, hvilken løsning der er den rette. I klimatilpasningsuniverset: Bliv klog på klimatilpasning guides I godt igennem mulighederne for sikring af andelsboligforeningerne og andelsboligerne mod klimaforandringerne.

Derfor er klimatilpasning vigtigt

I takt med klimaforandringerne ændres det danske vejr. Det betyder højere temperaturer, som vil påvirke nedbørsmønstrene i Danmark. DMI forudser, at den årlige nedbørsmængde stiger, der kommer mere vinternedbør, flere skybrud og flere stormfloder. Allerede nu er den årlige nedbørsmængde igennem de seneste 100 år steget med 100 millimeter.

Det fremtidige danske klima

  • Temperaturstigning på mellem 1-3,4 grader
  • Stormfloder mellem 7 til 40 gange hyppigere
  • 30 % til 70 % flere skybrud
  • 6 % til 23 % mere vinternedbør
  • Stigning i vandstanden på 30-60 cm

Kilde: DMI Klimaatlas

Hvilken klimatilpasning skal I vælge?

I det nye klimatilpasningsunivers opstilles de forskellige initiativer, som andelshavere og bestyrelser kan undersøge og vende for at finde den rette løsning til klimatilpasning. Foruden forklaringer på hvad hver løsning indebærer, opstilles fordele og ulemper ved hvert initiativ. Holder jeres andelsboligforening til i en etageejendom vil klimatilpasningsprojektet højst sandsynligt skulle besluttes på en generalforsamling og udføres af foreningen. Har andelshaverne råderet over hver deres bolig, kan vedtægterne afgøre om andelshaverne selv står for at klimasikre. Her kan det være en fordel at slå sig sammen omkring klimapasningsprojektet og få det udført samtidigt. På den måde er I flere til at tage den rette beslutning og samtidig kan der være besparelser at hente ved at slå projekterne sammen.

Oversigt over klimatilpasning

  • Omfangsdræn
  • Højvandslukke og pumpebrønd
  • LAR-løsninger 
  • Tagrender
  • Omdirigering af vand

Mere nedbør og stigende grundvand betyder at flere boligejere skal klimatilpasse deres bolig, men har svært at finde op og ned på hvilke løsninger, der findes på markedet – og hvilken der er den rette. Få viden og inspiration og bliv klogere på hvordan og med hvad du kan sikre dig mod de øgede vandmængder. Vi guider dig med fordele og ulemper, priser på de forskellige løsninger og meget mere.

Andelsboliger bør klimatilpasses

I mange af landets større kommuner er der et hav af klimastilpasningsprojekter i gang på offentlig grund, da de gamle kloaknetværk ikke kan håndtere de stigende vandmængder. Desværre er det ikke altid at disse indsatser er nok for byens boliger og ejendomme, der fortsat kæmper med vand i kælderen, fugt, skimmel og opstigende grundvand. Der forelægger ikke politisk initiativ og tilskud til klimatilpasning, og derfor er andelsboligforeningerne selv nødsaget til at investere i løsningerne – og det kan der være god grund til. Begynder vandet først at finde vej ind i ejendommen eller boligen, kan det blive en omkostningsfuld affære for både andelshavere og foreningerne. Vandet kan forårsage blandt andet fugt og skimmelsvamp, hvilket kan medføre omkostningsfulde skader på konstruktionen og usunde leveforhold.

Attraktive lån og uforpligtende tilbud

Klimatilpasningsuniverset er udarbejdet i samarbejde med Dansk Bank, som tilbyder attraktive lån til klimatilpasningsprojektet. Bliv klogere på, hvad du som andelshaver kan låne til via universet. Står bestyrelsen for projektet, kan I med fordel søge information om lånemulighederne via Andelsportal.dk.

Foruden lånemulighederne er det i universet også muligt at få en fagmand med på råd. I samarbejde med Danske Bank tilbydes en klimascreening, hvor boligen gennemgås af en professionel, og den rette klimatilpasningsløsning bestemmes.  

Vil du vide mere om klimatilpasning?

Find svar på dine spørgsmål, få viden og få kontaktet de rette fagpersoner til klimatilpasning af andelsboligen eller foreningens ejendom via Energihjem.dks klimatilpasningsunivers.

Skriv en kommentar til artiklen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *