Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tømrermester RFA

Lån til renovering og forbedring i andelsboligforeningen

Skal I opsætte nye altaner, skifte vinduer eller udskifte taget?

Vedligeholdelse og forbedringer af andelsboligforeningens bygninger og veje er ofte en af de største poster på budgettet. Og det kan være en god løsning at finansiere udgiften med et banklån eller et realkreditlån – især hvis den ikke er planlagt på forhånd.

Andelsportal.dk har et samarbejde med Danske Bank og tilbyder at din andelsboligforening får hurtig kontakt til en foreningsspecialist fra Danske Bank, hvis I ønsker et lån til jeres andelsboligforening eller hvis I ønsker at omlægge jeres eksisterende lån.

Få et lån skræddersyet til jeres forenings behov

Hvilke behov og planer har I i jeres andelsboligforening? Er der store vedligeholdelsesprojekter på vej? Hvad med finansieringen? Kan det gøres bedre?

Når I optager nye lån eller omlægger det eller dem I har, bør I altid tænke langsigtet. For det drejer sig ikke kun om den enkelte andelshavers økonomi her og nu, men har konsekvenser for alle både nuværende og fremtidige andelshaveres økonomi. Så selv om det kræver noget, bør I altid forstå og kende konsekvenserne af foreningens valg af lån. Danske Bank har foreningsspecialister, der hjælper jer med at se på, hvad der er den mest optimale plan i forhold til jeres andelsboligforenings ønsker, behov og planer – og risikovillighed.

Det er vigtigt, at I løbende forholder jer til foreningens finansiering. Det anbefales, at I gennemgår finansieringen hvert år og afstemmer den med foreningens ønsker og behov. Hos Danske Bank hjælper en foreningsspecialist jer med gennemgang af jeres finansiering, hvis I ønsker det.


Andelsboligforeninger låner typisk penge til:

  • Etablering af badeværelser
  • Udskiftning af faldstammer
  • Gårdrenovering
  • Energirenoveringer
  • Istandsættelse af trappeopgange
  • Nye altaner
  • Facaderenovering
  • Renovering af trappeopgange
  • Udskiftning af tag
  • Nye vinduer og døre

Service fra Andelsportal.dk og Danske Bank

Samarbejdet mellem Andelsportal.dk og Danske Bank er et tilbud til andelsboligforeninger, der gerne vil have et nyt tillægslån, omlagt deres eksisterende lån eller ønsker en dialog med banken om at skifte bank. Servicen kan også benyttes hvis I i jeres forening gerne vil have en idé om, hvad lån til kommende projekter koster, og hvad andelshaverne skal være villige til at betale for at projektet kan blive en realitet. Vi anbefaler dog altid, at andelsboligforeningen får set eksisterende lån igennem, hver gang man som boligforening overvejer at optage et nyt tillægslån. Der kan måske gemme sig en omlægningsmulighed, som kan spare foreningen penge. Dette vil foreningsspecialister fra Danske Bank gerne hjælpe med i forbindelse med optagelse af eventuelle lån.

Bliv kontaktet af banken

Udfyld formularen, hvis du ønsker at få en dialog med banken om et lån til andelsboligforeningen. En foreningsspecialist fra Danske Bank vil kontakte dig inden for 24 timer i hverdage.