Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Østjysk Tagbyg ApS

Hvad skal man stemme som andelshaver?

Der er trykket på valgknappen og om et par uger er der folketingsvalg i Danmark. Men hvor skal man som andelshaver sætte krydset? De politiske partier er langt fra enige om, hvordan fremtiden for det danske andelsboligmarked ser ud. Afskaffelse af maksimalpriser har i den senere tid været diskuteret på tværs af partierne, men også andelsboliglovens udformning, samt gennemsigtigheden på andelsboligmarkedet er emner, som boligordførerne har forskellige holdninger til. Læs her og blive klogere på, hvad holdningen til andelsboligmarkedet er blandt de forskellige partier.

Maksimalprisdebatten

Der er mange spørgsmål og emner, som de politiske partier er gået til valgkamp på, men hvordan står det egentlig til med andelsboligmarkedet? Hvad mener partierne om fermtidens andelsboligmarked? Op til valgkampen har der hersket en heftig debat omkring maksimalpriser og et eventuelt exit til disse. Regeringen ønskede ikke at fjerne prisloftet, mens Venstre og Konservative fremsatte et lovforslag, som efter stor debat blev tilbagetrukket igen. I den forbindelse udtalte Venstres boligordfører Louise Schack Elholm til Andelsportal.dk:

“Der var blevet skabt en usikkerhed om forslaget på baggrund af regeringens skræmmekampagne, der på ingen måde holder vand med tallene, og vi er derfor ikke interesserede i at bidrage til utryghed blandt befolkningen””.

Du kan læse mere om debatten om maksimalpriser i artiklen “Regeringen i skarp kritik af blå bloks forslag”” og få en idé om hvad afskaffelsen kunne medføre i artiklen ””Overblik: Det vil din andelsbolig koste, hvis maksimalpriserne afskaffes””.

Udfordringer på andelsboligmarkedet ifølge boligordførerne

Når krydset sættes til folketingsvalget torsdag d. 18 juni 2015 er der dog andet end maksimalpriser at tage stilling til. I slutningen af 2014 adspurgte andelsportal.dk 8 af de 10 opstillingsberettigede partier, hvad de mener om andelsboligmarkedet. Boligordførere fra de otte nuværende folketingspartier giver her deres bud på, hvilke udfordringer der er på andelsboligmarkedet:

Ole Birk Olesen, Liberal Alliance

Hvilke udfordringer mener du at andelsboligmarkedet står over for?
“En generel udfordring for andelsboligmarkedet er, at det er en mellemstation eller en halvstation mellem ejerbolig og lejebolig. Jeg mener at der er mange danskere, der foretrækker ejerboligen fremfor andelsboligen, fordi ejerboligens rene former er mere gennemskuelige. Der er stor usikkerhed forbundet med køb af andelsboliger, hvilket bunder i at andelsboligmarkedet er et reguleret marked. Som køber kan man ikke vide sig sikker på, om politikere liberaliserer markedet eller om de regulerer det yderligere. Derfor mener vi i Liberal Alliance at markedet bør liberaliseres, så det bliver mere sikkert og gennemskueligt for andelshavere.”

Charlotte Dyremose, Det Konservative Folkeparti

Hvilke udfordringer mener du at andelsboligmarkedet står over for?
Andelsboligmarkedet er præget af manglende gennemsigtighed særligt angående pris og løbende økonomi men også hvad angår forbrugerbeskyttelse.

Så ud over en afskaffelse af maksimalprisen ønsker vi en gennemgang af lovgivningen, der kan skabe et klarere lovgrundlag og dermed bedre gennemsigtighed og forbrugerbeskyttelse.

Louise Schack Elholm, Venstre

Hvilke udfordringer mener du at andelsboligmarkedet står over for?
Jeg mener at andelsboligmarkeder står overfor flere udfordringer. Først og fremmest de nuværende maksimalpriser, som med den nuværende model er problematiske. Sælger man boligerne til et mindre beløb end de er værd kan der ofte kommer problemer med penge under bordet.

Jeg mener også at der er problematisk, at de enkelte andelshavere ofte skal betale meget højere renter på deres lån, fordi de kun kan tage banklån og ikke realkredit lån. Derudover bør de nye nøgleoplysningsskemaer, som er blevet implementeret af den nuværende regering revurderes. De er tidskrævende og der uforholdsmæssigt meget bureaukrati forbundet med dem.

Dernæst bør man gennemgå og opdatere den nuværende andelsboliglov for at se nærmere på, om der ikke er dele, som kan forenkles eller opdatere forældede dele af loven.

Karina Adsbøl, Dansk Folkeparti

Hvilke udfordringer mener du at andelsboligmarkedet står over for?
Udfordringerne er blandt andet, at der i dag er et likviditetsmæssigt underskud i alle andelsboligforeninger på 11,6% – hvilket giver nogle udfordringer i forhold til dem som lægger budgetterne nok ikke har tilstrækkelig viden om budgetlægningen eller at andelsboligforeningerne netto ønsker at gældsætte sig fremfor at egenkapital finansierer. Derfor er det vigtigt at ””fejl”” og ansvar tydeliggøres overfor stifter af andelsboligforeningen.

Liv Andersen, Radikale Venstre

Mener dit parti, at maksimalpriserne på andelsboliger bør afskaffes, og hvilke udfordringer mener du, at andelsboligmarkedet står over for?
”I virkeligheden mener jeg at diskussionen om maksimalprisen er en del af en større debat om hele andelsboligtanken og dennes fremtid. Det er samtidig en drøftelse, som vi har til gode at have i den radikale gruppe. Det er ikke noget, vi vil afvise, men omvendt heller ikke noget, der er konkrete planer om på nuværende tidspunkt. I Radikale Venstre er vi dog optagede af, at en eventuel afskaffelse af maksimalprisen på andelsboliger ikke skal medvirke yderligere til, at priserne på boliger i vores byer stiger. For vi ønsker, at forskellige mennesker – ikke blot mennesker med penge – kan bo i vores byer. I virkeligheden tror jeg andelsmarkedet trænger til en generel analyse, om hvad der skal til, hvis det skal overleve som sin egen sektor og som alternativ til hhv. ejer- og lejemarkedet.”

Socialdemokratiet, Jan Johansen

Hvilke udfordringer mener du at andelsboligmarkedet står over for?
Den store udfordring er sådan set, at der er nogle andelsboligforeninger, som er blev taget godt og grundigt ved næsen. De har fået dårlig vejledning af bankerne og har etableret nogle lån, som de troede var fornuftige, men som nu viser sig, at koste dem mange penge. Det er eksempelvis trappelån, som har resulteret i så høje huslejer, at de ikke længere kan sidde i deres andelsboliger.

I forbindelse med disse sager har hele andelsboligmarkedet fået et stempel af, at være farligt og økonomisk usikkert. Men der er mange foreninger, hvor det kører godt og hvor folk med lave indkomster kan komme ind. Derfor skal andelsboligmarkedet tilbage på sporet og have et godt rygte igen. Det gode rygte kan blandt andet komme af den nye andelsboliglov, hvor vi vil kæmpe for at skabe større gennemsigtighed, således at de der ind på andelsboligmarkedet føler sig sikre og kan overskue markedet, når de skal købe en andel.

Eigil Andersen, Socialistisk Folkeparti

Hvilke udfordringer mener du at andelsboligmarkedet står over for?
Jeg mener at der er behov, at potentielle købere hurtigt kan få adgang til de oplysninger, som man skal bruge, når man køber en andelsbolig.

Der er for mange steder, hvor det har været uklart, hvilken økonomisk situation, som den enkelte forening stod i. Derfor er det vigtigt, at oplysninger om foreningens økonomi er let tilgængelige for potentielle købere. Det burde være let for den enkelte at se hvilke former for lån, som foreningen har foretaget og hvad det betyder for den enkelte andelshaver. Ligeledes skal det også være muligt for dem, som overvejer at gå ind i en forening, at de kan danne sig et overblik over kommende vedligeholdelsesplaner og udgifter i forbindelse med disse. Vi skal have strammet op på adgangen til disse oplysninger. Vi skal ikke have en situation, hvor det kommer bag på folk, hvad de er gået ind i.

Lars Dohn, Enhedslisten

Hvilke udfordringer mener du at andelsboligmarkedet står over for?
Den største udfordring er altså markedsgørelsen. En anden stor udfordring er de insolvente andelsboliger. I de tilfælde, hvor årsagen til det økonomiske morads skyldes fejlagtig rådgivning fra pengeinstitutter og valuarer, bør disse stilles økonomisk til ansvar.

Andelsboligen skal tilbage til sporet, hvor de bærende værdier som fællesskab, demokrati og lighed skal være bærende.